Form of Work
Artykuły
(44)
Publikacje naukowe
(9)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Książki
(2)
Muzyka
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
Wiśniewska-Kin Monika
(3)
Buła Anna
(2)
Lewicka Maria
(2)
Pawlak Mirosław
(2)
Bednarkowa Wiga
(1)
Bonar Jolanta
(1)
Czajkowska Monika (matematyk)
(1)
Folkierska Andrea (1938- )
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kotowicz Justyna
(1)
Krämer Maja
(1)
Murawska Barbara (pedagog)
(1)
Nicholls Katarzyna
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Pająk Barbara
(1)
Ratyńska Hanna
(1)
Siegień Wojciech
(1)
Skorulski Krzysztof (1962- )
(1)
Sobieszczańska Kinga
(1)
Wierciński Andrzej (1930-2003)
(1)
Winczura Barbara (1969- )
(1)
Więckowski Ryszard (1935-2002)
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(52)
English
(1)
Audience Group
14-17 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Bibliotekarze
(1)
Dzieci
(1)
Klasa 1.
(1)
Klasa 2.
(1)
Klasa 3.
(1)
Młodzież
(1)
Subject
Rozumienie
(24)
Dziecko
(14)
Mowa
(9)
Czytanie
(6)
Rozumienie tekstu
(4)
Testy, eksperymenty psychologiczne, pomiary
(4)
Język dziecka
(3)
Język polski
(3)
Języki obce
(3)
Dzieci
(2)
Język angielski
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Tekst literacki
(2)
Uczeń
(2)
Zdolność do rozumienia emocji
(2)
"Token Test"
(1)
Alfabetyzm
(1)
Arteterapia
(1)
Autorytet
(1)
Autyzm
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania naukowe
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Czytanie krytyczne
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Descartes, René (1596-1650)
(1)
Diagnoza edukacyjna
(1)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Dyskurs dziecięcy
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niesłyszące
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Ebner Ferdinand (1882-1931)
(1)
Edukacja literacka
(1)
Ekspresja emocji
(1)
Filozofia
(1)
Formy autobiograficzne
(1)
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002)
(1)
Geometria
(1)
Glottodydaktyka
(1)
Głuchota
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976)
(1)
Hermeneutyka
(1)
Język
(1)
Języki
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Klasy dwujęzyczne
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komunikacja językowa
(1)
Kreatywność
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura wiedzy
(1)
Licea ogólnokształcące
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Matematyka
(1)
Matematyka stosowana
(1)
Metody badawcze
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczyciele matematyki
(1)
Nauka czytania
(1)
Obuchowska, Irena (1932-2016). Kochać i rozumieć
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Otwartość poznawcza
(1)
Pedagogika
(1)
Pismo
(1)
Pojęcia
(1)
Polski język migowy
(1)
Porozumiewanie się
(1)
Poznanie
(1)
Przeżycie
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Recenzje
(1)
Rodzice
(1)
Rozumienie pojęć
(1)
Rozumienie ze słuchu
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Scenariusz lekcji
(1)
Sens życia
(1)
Spostrzeganie
(1)
Szacunek
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Słuchanie
(1)
Tekst fachowy
(1)
Test kompetencji
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uczucia
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Ćwiczenia konwersacyjne
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(3)
Ukraina
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Gry i zabawy
(1)
Opracowanie
(1)
Programy nauczania początkowego
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Językoznawstwo
(2)
Matematyka
(2)
Psychologia
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
53 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.05.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Numer specjalny Mobbing (bullying) z perspektywy teoretycznej i empirycznej [Special issue: Mobbing (bullying) from the theoretical and empirical perspective] Redaktor numeru [Issue editor]: Małgorzata Gamian-Wilk W numerze [Contents] Małgorzata Gamian-Wilk: Wstęp do numeru tematycznego Psychologii Społecznej Mobbing (bullying) z perspektywy teoretycznej i empirycznej [Preface to the special issue „Mobbing (bullying) from the theoretical and empirical perspective”], s. 242–243; Małgorzata Gamian-Wilk, Lidia Grzesiuk: Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami [Mobbing in the workplace: Review of studies on mobbing manifestations, origin and consequences], doi 10.7366/1896180020163801, s. 244–254; Maciej Macko: Epidemiologia zjawisk typu mobbing/bullying. Podstawowe problemy pomiaru i komunikowania wyników [Prevalence of rates of mobbing/bullying in Poland. Fundamental issues in measurement and dissemination of findings], 10.7366/1896180020163802, s. 255–266; Brita Bjørkel: Whistleblowing: Antecedents and consequences, 10.7366/1896180020163803, s. 267–283; Elżbieta Turska, Irena Pilch: Makiawelizm i kultura organizacji jako predyktory mobbingu w miejscu pracy [Machiavellianism and organizational culture predict workplace mobbing], 10.7366/1896180020163804, s. 284–296; Elżbieta Strutyńska: Nauczyciel w roli ofiary? O uwarunkowaniach mobbingu w środowisku szkolnym [Teacher as a victim? On the determinants of mobbing in school settings], 10.7366/1896180020163805, s. 297–309. Inne artykuły [Other articles] Dorota Kanafa-Chmielewska: Zaangażowanie społeczne z perspektywy psychologicznej [Psychological perspective on social involvement], 10.7366/1896180020163806, s. 310–320; Marcin Moroń: Rozumienie emocji a agresywność i wrogość. Mediacyjna rola empatii, aleksytymii i makiawelizmu [Emotion understanding, aggressiveness and hostility. Mediatory role of empathy, alexithymia and Machiavellianism], 10.7366/1896180020163807, s. 321–338. Metody [Methods] Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski: Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale [Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS-PL). Psychometric description of the Polish version], 10.7366/1896180020163808, s. 339–355; Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Tomasz Baran: Roszczeniowość psychologiczna i metoda jej pomiaru – polska adaptacja [Polish adaptation of Psychological Entitlement Scale (PES)], 10.7366/1896180020163809, s. 356–367.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W numerze [Contents] Katarzyna Szczucka: Nieco danych świadczących o tym, że Dutton i Aron 40 lat temu wykazali niekoniecznie to, co zamierzali [Some evidence that Dutton and Aron 40 years ago had shown not necessarily what they intended to show], doi 10.7366/1896180020153201, s. 8–24; Magdalena Poraj-Weder, Dominika Maison: Poszukiwania uniwersalnego modelu motywacji konsumenckich [In search of a universal model of consumer motivation], 10.7366/1896180020153202, s. 24–35; Marcin Moroń: Poznawczo-emocjonalne predyktory agresywności relacyjnej. Rola zdolności rozumienia emocji, afektywnych reakcji empatycznych i wrogości. Doniesienie wstępne [Cognitive and emotional predictors of relational aggression: The role of the ability to understand emotions, emotional empathy and hostility. Preliminary report], 10.7366/1896180020153203, s. 36–54; Dorota Kanafa-Chmielewska: Wybrane ujęcia zaangażowania społecznego o charakterze politycznym [Selected approaches to political social involvement], 10.7366/1896180020153204, s. 55–67; Ryszard Klamut: Kwestionariusz aktywności obywatelskiej (KAO) – narzędzie do badania różnych rodzajów aktywności obywatelskiej [Civic Activity Questionnaire – Instrument diagnostic of four types of active citizenship], 10.7366/1896180020153205, s. 68–83; Wacław Bąk, Mariola Łaguna, Ewelina Bondyra-Łuczka: Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS [Questionnaires for measuring dispositional regulatory focus. Polish adaptations of RFQ and RFS], 10.7366/1896180020153206, s. 84–99; Anna Maria Zawadzka, Joanna Duda, Rafał Rymkiewicz, Blanka Kondratowicz-Nowak: Siedmiowymiarowy model aspiracji życiowych Kassera i Ryana. Analiza trafności i rzetelności narzędzia [Seven-dimensional model of life aspirations by Kasser and Ryan: Analysis of validity and reliability of the instrument], 10.7366/1896180020153207, s. 100–111.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego potencjał i kompetencje dzieci, twórczego charakteru procesu uczenia się, a także metodologicznych aspektów badań dziecka i dzieciństwa. Tom jest zapisem wielowątkowej dyskusji toczonej z dwóch perspektyw - konstruktywistycznej i kognitywistycznej – wokół dzieciństwa jako zespołu dziecięcych doświadczeń, przeżyć i działań. Obecna w książce idea podejścia jakościowego potwierdza po raz kolejny, że zainteresowanie dziecięcymi znaczeniami nie ma prostych odniesień do zagadnień podejmowanych w tradycji ilościowych badań pedagogicznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Problematyka czytania i rozumienia tekstu / Marlena Malinowska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2003/2004, 2, s.17-23.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Nasze dziecko mówi / Józef Porayski-Pomsta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, 2, s.77-83.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Nasze dziecko mówi / Józef Porajski-Pomsta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, 1, s.4-9.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozumienie i zrozumiałość tekstów fachowych / Bogusław Kubiak // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2004, 3, s.28-36.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 3, s.51-59.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again