Form of Work
Artykuły
(62)
Książki
(28)
Publikacje naukowe
(15)
Publikacje fachowe
(8)
Proza
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Poradniki i przewodniki
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(28)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Author
Lewicka-Zelent Agnieszka
(4)
Budzik Karolina
(2)
Błażek Magdalena
(2)
Górska-Michałowska Magdalena
(2)
Gąstoł Agnieszka
(2)
Korona Katarzyna
(2)
Kozak Agnieszka (psycholog)
(2)
Piotrowska Maja
(2)
Stojanowska Wanda
(2)
Zubrzycka Elżbieta (1954- )
(2)
Łoskot Małgorzata
(2)
Azab-Malinowska Syma Marta Al
(1)
Beniak-Haremska Ewa (1973- )
(1)
Berendt Joanna
(1)
Bogudał-Borkowska Joanna (1982- )
(1)
Brodniak Włodzimierz Adam
(1)
Bukiert Katarzyna
(1)
Burrett Jill
(1)
Conway Jim
(1)
Cudak Henryk (1940- )
(1)
Czerederecka Alicja
(1)
Dudak Anna
(1)
Emery Robert E
(1)
Farnicka Marzanna
(1)
Gluza Paulina
(1)
GrudziewskaEwa
(1)
Górecki Mirosław
(1)
Herbert Martin
(1)
Jacewicz Agnieszka
(1)
Jadach Katarzyna
(1)
Janicka Iwona (psycholog)
(1)
Jarzyna Agata
(1)
Johnson Stephen M
(1)
Kalinowska Dorota
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Kempińska Urszula
(1)
Kiliszek Ewa
(1)
Klingofer Jakub
(1)
Koprowicz Anna (psycholog)
(1)
Korwin-Szymanowska Aleksandra (1941- )
(1)
Kołakowska-Halbersztadt Zofia
(1)
Kruk Janina
(1)
Kucharski Robert
(1)
Kwiatkowski Krzysztof (1959- )
(1)
Kędzierska Jagoda
(1)
Kędziora Krzysztof
(1)
Legrand Xavier (1979- )
(1)
Lewandowska-Walter Aleksandra
(1)
LexisNexis Polska
(1)
Lipowicz Elżbieta
(1)
Maj Wojciech (tłumacz)
(1)
Mańk Zygmunt
(1)
Mikołajczyk Aneta
(1)
Milewska Ewa (1947-2021)
(1)
Nasterewicz Mirosław
(1)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Pajek Anna
(1)
Papugowa Wanda
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Plopa Mieczysław (1948- )
(1)
Polskich Stowarzyszenie Bibliotekarzy
(1)
Popiołek Katarzyna
(1)
Prawo Dla Każdego
(1)
Prawo I Obywatel
(1)
Przyborowska Katarzyna
(1)
Puławski Krzysztof (1964- )
(1)
Reynolds Lisa Rene
(1)
Rusinkiewicz Joanna
(1)
Ryfczyńska Aneta
(1)
Samsel Anna
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Sokal Urszula
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Stankowska Magdalena
(1)
Stępień-Rejszel Kamila Olga
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Tański Maciej
(1)
Theobald Theo (1957- )
(1)
Tietze Henry G
(1)
Tomaszewska Katarzyna
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Trojanowska Ewa
(1)
Trojańska Katarzyna
(1)
Ważny Karilina
(1)
Wiśniewska-Dejneka Monika
(1)
Wosk Tomasz
(1)
Zalewska Anna
(1)
Znajmiecka-Sikora Marta
(1)
Łyżnik Dariusz przekł
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(64)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(40)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Country
Poland
(92)
Language
Polish
(92)
Audience Group
Rodzice
(3)
Nauczyciele
(2)
14-17 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Dzieci
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(3)
Subject
Rozwód
(86)
Rodzice
(13)
Dziecko
(12)
Dzieci
(11)
Rodzina
(11)
Prawo rodzinne
(7)
Małżeństwo
(6)
Rodzina niepełna
(5)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(5)
Uczucia
(5)
Psychologia dziecka
(4)
Trudne sytuacje życiowe
(4)
Bajkoterapia
(3)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(3)
Osoby po rozwodzie
(3)
Pomoc psychologiczna
(3)
Poradnictwo rodzinne
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Rodzicielstwo
(3)
Rozstanie
(3)
Separacja (prawo)
(3)
Władza rodzicielska
(3)
Śmierć
(3)
Doradcy rodzinni
(2)
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców
(2)
Konflikt rodzinny
(2)
Mediacja (prawo)
(2)
Mediacja rodzinna
(2)
Młodzież
(2)
Patologia społeczna
(2)
Piecza naprzemienna
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rozwiązywanie konfliktów
(2)
Samobójstwo
(2)
Samotni ojcowie
(2)
Samotność
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Stres
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Śmierć bliskiej osoby
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Alimenty
(1)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Arteterapia
(1)
Biblioterapia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dramat filmowy
(1)
Dziecko a rozwód
(1)
Dziecko dorosłe
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Dziewczęta
(1)
Emigracja
(1)
Empatia
(1)
Film francuski
(1)
Gardner, Richard
(1)
Genogram
(1)
Kariera
(1)
Konkubinat
(1)
Kryzys wieku średniego
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Małżeństwo ponowne
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieśmiałość
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Ojcostwo
(1)
Ojcowie i córki
(1)
Ojcowie i synowie
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika rodzinna
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Praca
(1)
Pracujące matki
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przesądy
(1)
Przyjaźń
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rak (med.)
(1)
Recenzje
(1)
Resocjalizacja nieletnich
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzina problemowa
(1)
Subject: work
Jusqu'à la garde (film)
(1)
Subject: time
2001-
(17)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(5)
Francja
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(16)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Artykuł problemowy
(11)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma
(3)
Artykuł przeglądowy
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(2)
Opowiadania i nowele
(2)
Poradnik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Antologia
(1)
Monografia
(1)
Opowiadania i nowele psychologiczne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Psychologia
(35)
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Edukacja i pedagogika
(12)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(11)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
92 results Filter
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 25.05.2022
Erozja więzi społecznych jako jeden z czynników ryzyka suicydalnego / Włodzmierz A. Brodniak. W: Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych. S. 96-104. - 2021.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 103-104.
Streszczenie w języku angielskim.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Celem pracy „Małżeństwo: początek i koniec” jest spojrzenie na małżeństwo – zarówno na jego początek, jak i koniec – z perspektywy demograficznej. Obiektem zainteresowania niniejszego studium jest zatem sprawdzenie, jak w powojennej Polsce zmieniało się podejście do formowania i rozpadu związku małżeńskiego poprzez analizę „twardych” danych liczbowych, mówiących o częstości występowania najważniejszych zdarzeń demograficznych w sferze małżeńskości, takich jak zawieranie związku małżeńskiego, rozwody, separacje, owdowienia. Przeprowadzona w pracy analiza wskazuje na zachodzący proces zmian podejścia tak do formowania, jak i rozpadu małżeństw. Zmniejszająca się atrakcyjność małżeństwa jako instytucji społecznej współwystępuje z coraz częstszym odwoływaniem się do nietradycyjnych form zakończenia związku – rozwodu i separacji. Zmiany te zachodziły w całym, powojennym okresie, aczkolwiek poszczególne podokresy odznaczały się różnym tempem zmian. Największą dynamiką odznaczały się w tym przypadku lata 1960. oraz okres ostatniego ćwierćwiecza. Patrząc z perspektywy ostatnich dwóch dekad, można powiedzieć, iż widoczne wcześniej przemiany podejścia do małżeństwa uległy jedynie przyspieszeniu, choć jednocześnie bez wątpienia pojawiły się na masową skalę niedopuszczalne wcześniej możliwości odwołania się do alternatywnych form życia małżeńskiego-rodzinnego, związane z brakiem formalizowania łączącej dwie dorosłe osoby intymnej więzi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 20.05.2022
Jak wspierać ucznia w sytuacji rozwodu rodziców? / Agnieszka Kozak. W: Głos Pedagogiczny. 2022, nr 131, s. 44-46. - 2022.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 04.02.2022
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 19-21.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
Date of change: 29.12.2021
Dzieci mają tylko jedno dzieciństwo. Rozstanie rodziców jest dla nich sytuacją bardzo trudną. Można jednak o nie zadbać i sprawić, by problemy dorosłych nie burzyły dziecięcego świata. Nasze dzieci mogą mieć dwa kochające domy. Jeśli zdołamy - choć oddzielnie - być wspólnie rodzicami, to nasze dzieci pozostaną dziećmi, mimo że będą musiały dzielić czas między dwa domy. Autor książki, profesor psychologii, dzięki dziesięcioleciom badań i doświadczeń pomaga w zrozumieniu i kształtowaniu życia dzieci w dwóch rodzinach oraz pokazuje, jak sprawić, by ich dzieciństwo i dorastanie było lepsze. [empik].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45526 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 14.12.2021
Separacja i rozwód : jak wspierać dziecko w sytuacji rozstania rodziców / Agnieszka Gąstoł. W: Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Część 1. s. 51-64. - 2019.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 64.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43639 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 19.11.2021
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie: W artykułach przedstawiono problematykę rodzin dysfunkcyjnych - niepełnych, rozwodzących się, zrekonstruowanych, z problemem alkoholowym i z przemocą. Omówiono też specyficzne zagadnienia rodzin zastępczych i adopcyjnych. Zwrócono uwagę na sytuację psychiczną dziecka w takich rodzinach. Wskazano metody postępowania diagnostycznego w zaburzeniach zachowania u dzieci oraz zaprezentowano studia przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36656 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46429 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozwód - jak pomóc? / Kinga Kuszak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 3, s.38-42.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 10, s.23-28.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców / Izabela Owczaruk // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 7, s.12-17.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again