Form of Work
Artykuły
(18)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(6)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Poradniki i przewodniki
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Przybyla Olga
(3)
Abad Mona
(1)
Aksamit-Staszkiewicz Diana
(1)
Bartkowiak Kinga
(1)
Bogacz Elżbieta
(1)
Cieszyńska-Rożek Jagoda (1955- )
(1)
Colder Craig
(1)
Czupała Hubert
(1)
Dobkowska Joanna
(1)
Ekert Brigitte
(1)
Filipiak Sara
(1)
Gołek Bartłomiej (1979- )
(1)
Gurba Ewa (psycholog)
(1)
Holmbeck Grayson N
(1)
Jopkiewicz Agata
(1)
Jopkiewicz Andrzej
(1)
Kabat-Zinn Jon (1944- )
(1)
Kapuścińska Agnieszka (pedagog)
(1)
Klimberg Aneta
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Kohut Dorota
(1)
Krauze-Sikorska Hanna
(1)
Kłysz-Sokalska Natalia
(1)
Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- )
(1)
Niestorowicz Ewa (1972- )
(1)
O`Mahar Kerry
(1)
Obuchowska Joanna
(1)
Oleszkowicz Anna (1956- )
(1)
Paczkowska Agnieszka
(1)
Penman Danny (1966- )
(1)
Płóciennik Elżbieta
(1)
Senejko Alicja (1954- )
(1)
Skawran Katarzyna
(1)
Szmalec Jacek
(1)
Szmidt Krzysztof J
(1)
Tokarz Tomasz (1976- )
(1)
Updegrove Anne
(1)
Wichrowska Kamila
(1)
Williams J. Mark G. (1952- )
(1)
Zdziechowska-Dzierzgwa Karolina
(1)
Zimnoch Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(21)
Time Period of Creation
2001-
(22)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Audience Group
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Rodzice
(2)
Logopedzi
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Psycholodzy
(1)
Terapeuci środowiskowi
(1)
Wychowawcy małych dzieci
(1)
Subject
Rozwój poznawczy
(15)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(11)
Dzieci
(5)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(4)
Młodzież
(4)
Psychologia poznawcza
(4)
Uczenie się
(3)
Uczniowie
(3)
Dojrzałość szkolna
(2)
Dojrzewanie
(2)
Nastolatki
(2)
Okres prenatalny
(2)
Rozwój emocjonalny
(2)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(2)
Zaburzenia emocjonalne
(2)
Zaburzenia mowy
(2)
Zaburzenia poznawcze
(2)
6-8 lat
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Afazja dziecięca
(1)
Alalia
(1)
Autopsychoterapia
(1)
Autyzm
(1)
Bonar, Jolanta
(1)
Buła, Anna
(1)
Choroby genetyczne
(1)
Ciekawość (postawa)
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Dziecko z chorobą genetyczną
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Filozofowanie z dziećmi
(1)
Funkcje zarządzające (psychologia)
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Gry i zabawy dziecięce
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Integracja sensoryczna
(1)
Jąkanie
(1)
Klimat szkoły
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Konflikt interpersonalny
(1)
Kształcenie poszukujące
(1)
Kulesza, Ewa Maria
(1)
Kultura szkoły
(1)
Logopedia
(1)
Logoterapia
(1)
Medytacja
(1)
Metoda Krakowska
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metody nauczania
(1)
Mindfulness
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Mowa
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka (przedmiot szkolny)
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Mózg
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie języków
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Niemowlę
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Opracowanie
(1)
Otwartość poznawcza
(1)
Pamięć robocza (psychologia)
(1)
Pedagogika krytyczna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podmiotowość
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Potrzeba aprobaty społecznej
(1)
Przedszkola specjalne
(1)
Przezwyciężanie lęku
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój moralny
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Rysowanie
(1)
Rysunek polski
(1)
Samodzielność
(1)
Samodzielność poznawcza
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Społeczeństwo wiedzy
(1)
Sprawność psychomotoryczna
(1)
Status społeczny
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)
(1)
Subject: work
Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
(1)
Edukacyjna wartość dziecięcych pytań
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(8)
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Monografia
(2)
Poradnik
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Artykuł naukowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Esej
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(16)
Psychologia
(12)
Medycyna i zdrowie
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Biologia
(1)
Językoznawstwo
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Rozwój osobisty
(1)
29 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Sumienna i uważna obserwacja osób napotykających bariery w porozumiewaniu się to codzienność praktyki logopedycznej. Terapeuta krok po kroku analizuje sposoby funkcjonowania jednostki w kontaktach z otoczeniem, poszukując interpretacji dla ich rozpoznania i opisu. Dąży do odkrycia zespołu przyczyn występujących trudności w komunikowaniu się, gdyż ma świadomość, że natura, jakość i stan umiejętności tworzenia relacji człowieka z otaczającą go rzeczywistością są wielorako uwarunkowane. Budowanie programów terapii zaburzeń w porozumiewaniu się zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym wymaga wiedzy lingwistycznej, biologicznych podstaw teoretycznych dotyczących rozwoju i funkcjonowaniu człowieka oraz znajomości mechanizmów psychologicznych i aspektów społeczno-pedagogicznych. Na procedurę logopedyczną składa się rozwijanie wszystkich typów kompetencji – komunikacyjnej, poznawczej (kulturowej) i językowej. Zasadnicze znaczenie dla rozumienia rzeczywistości ma rozumienie języka. Interdyscyplinarne kierunki badań logopedycznych pokazują, jak różnorodne, złożone i nierzadko dyskretne bywają czynniki wpływające na możliwości komunikowania się i stan rozwoju mowy. Tradycyjnie tematykę „Logopedii Silesiany” wyznaczają doświadczenia naukowo-badawcze i zawodowe autorów, które gromadzili, obserwując trudności w komunikacji językowej mówionej i pisanej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Po raz kolejny idea rozpoznawania natury zaburzeń mowy połączyła znamienitych badaczy w dążeniu do opisu mowy zarówno w jej specyficznych, jak i w niespecyficznych kontekstach. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Z zaszczytem i przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników kolejny, ósmy tom „Logopedii Silesiany”. W zebranych w nim pracach naukowych oraz stu-diach przypadków cenieni i uznani Autorzy z kraju i zagranicy podejmują się szerokiego omówienia różnorodnych zagadnień dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Każdorazowo pogłębiona refleksja naukowa łączy się ze wskazywaniem metodologicznych uzasadnień dla prawideł komunikowania się, w tym nade wszystko komunikowania się językowego, oraz z tworzeniem podstaw dla nowych formuł postępowania logopedycznego.Język bowiem odgrywa w procesie porozumiewania się zasadniczą rolę. Co istotne, zarówno teoretycy, jak i praktycy logopedii patrzą na język nie jako na system złożony z podsystemów, ale jako na narzędzie budowania tożsamości i walencji kulturowej, gdyż jest on w swej istocie elementem konstytutywnym bycia człowiekiem. Nabycie określonych wzorów językowych determinuje postawę poznawczą jednostki wobec otaczającej rzeczywistości, a „ujęzykowienie głowy ludzkiej za pomocą więcej niż jednego myślenia językowego wprowadza do niej coś całkiem nowego”1. Za pomocą słów i budowanych z nich struktur poznajemy, przeżywamy, interpretujemy i oceniamy świat. Po raz kolejny obserwacja słowa w różnych jego realizacjach i odkrywanie przyczyn sprawiających, że człowiek zaczyna używać języka w taki a nie inny sposób, znajdują odzwierciedlenie w logo-pedycznej debacie nad naturą ludzkiego porozumiewania się – podejmowaniu przez badaczy opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Zgodnie z tradycją czasopisma problematyka szóstego tomu „Logopedii Silesiany” ukazuje komunikację i mowę w bogatej perspektywie opisu. Zaprezentowane artykuły odzwierciedlają troskę Autorów o możliwie jak najdoskonalszy sposób przedstawienia mowy w rozwoju i w zaburzeniach, by po raz kolejny podkreślić, że analiza zachowań porozumiewania się niezmiennie wskazuje na złożone aspekty ludzkiego poznania i funkcjonowania. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 28.03.2022
Abstrakt w języku angielskim na stronie 313.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 310-312.
Book
In basket
Date of change: 28.02.2022
Dorastanie jest szczególnym okresem zarówno w życiu nastolatka, jak i jego otoczenia. Aby rozumieć rozwój młodego człowieka, warto zauważyć, jak bardzo wpływają na niego przemiany kulturowo-cywilizacyjne. Procesy globalizacji stwarzają zupełnie nowe, dotychczas nieuwzględniane w teoriach naukowych, warunki rozwoju. Książka dostarcza odpowiedzi na pytania: jak kształtują się wzorce atrakcyjności fizycznej młodzieży stale korzystającej z mediów, jakie znaczenie mają realne i wirtualne przyjaźnie i związki w dobie portali społecznościowych, jak krystalizuje się tożsamość i światopogląd nastolatka, jak przebiega rozwój poznawczy człowieka dorastającego w społeczeństwie informacyjnym, skąd się bierze bunt młodzieńczy i jakie są źródła młodzieńczego idealizmu. Książka pozwala zrozumieć prawidłowości i dostrzec nieprawidłowości rozwoju nastolatków w sferze biologicznej, seksualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Bibliografia na stronach 261-286. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43296, 43199 (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 24.01.2022
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia na stronach 337-358.
Dla studentów kierunków pedagogicznych.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43316 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 16.01.2022
Publikacja dla nauczycieli różnych przedmiotów, pedagogów różnych specjalności, trenerów twórczości, psychologów szkolnych i trenerów grupowych, animatorów kultury – dla wszystkich tych, którym bliskie jest odkrywanie świata wraz z wychowankami. Zawiera oryginalną i pierwszą tak rozwiniętą w polskiej pedagogice teoretyczną koncepcję myślenia pytajnego jako twórczej kompetencji poznawczej, którą warto rozwijać u uczniów we wszystkich kategoriach wieku. W części metodycznej czytelnik znajdzie modele lekcji twórczego myślenia pytajnego oraz Dydaktyczny Kodeks Nauczyciela Stymulującego Myślenie Pytajne Uczniów, będący rejestrem zasad pomocy uczniom w rozwoju myślenia pytajnego, nie tylko w klasie szkolnej. Zamieszczono tu także czterdzieści wybranych ćwiczeń (dla wszystkich poziomów kształcenia) wraz ze zwięzłymi zasadami prowadzenia tego typu zajęć. Na końcu autorzy proponują Inwentarz Klasy Przyjaznej Myśleniu Pytajnemu Uczniów. * Rozwijanie myślenia w szkole jest zaniedbane. Publikacja pozwoli zbudować fundament dla modelu edukacji konstruktywistycznej, prorozwojowej, w której język (w szczególności pytania stawiane przez uczniów i nauczycieli) pełni funkcję pośrednika pomiędzy uczeniem się a rozwojem. Dostarcza ona teoretycznego wsparcia nauczycielom i pedagogom zainteresowanym problemem, a także pokazuje drogowskazy, możliwości rozwiązań poprzez prezentację m.in. treningu myślenia pytajnego. Otwiera nauczycielom przestrzeń dla podejmowania innowacyjnych rozwiązań, dostarczając im narzędzi. Z recenzji prof. dr hab. Ewy Filipiak W serii ukazały się: E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży E. Płóciennik, Mądrość dziecka. Predyspozycje – przejawy – perspektywy wspierania J. Sternberg, L. Jarvin, E. L. Grigorenko, Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces A. Pobojewska, Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka I. Czaja-Chudyba, Myślenie krytyczne w edukacji. Metodyka kształcenia w szkole podstawowej
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46548 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 06.09.2021
Poznaj mózg nastolatka, by lepiej go zrozumieć / Adriana Kloskowska. W: Głos Pedagogiczny. 2021, nr 125, s. 16-20. - 2021.
Bibliografia na stronie 20.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 27.11.2020
Bibliografia na stronach 471-482.
Dla logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz dla rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44212 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45253 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again