Form of Work
Książki
(9)
Artykuły
(8)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
zbiorowa Praca
(4)
Adamski Stefan
(1)
Bajan Bartłomiej
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Brańka Zofia
(1)
Cecuda Dariusz
(1)
Chrostowska Bożena
(1)
Cieliczko Paweł
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Dumieński Grzegorz
(1)
Duraczyński Eugeniusz (1931- )
(1)
Dworaczek Kamil (1985- )
(1)
Ewa Kantowicz
(1)
Grażyna Orzechowska
(1)
Halamska Maria
(1)
Jankowska-Karpa Dagmara
(1)
Jędruchniewicz Andrzej
(1)
Kajdanek Katarzyna
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kokoszka Katarzyna
(1)
Kotłowski Andrzej
(1)
Kowalczykowa Alina (1936- )
(1)
Król Teresa
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kłoczko-Gajewska Anna
(1)
Latocha Agnieszka
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Markiewicz Olga
(1)
Marody Mirosława
(1)
Michalik Marian B
(1)
Miodońska Paulina
(1)
Murawska Agnieszka
(1)
Musiał Wiesław
(1)
Paprocka Anna
(1)
Pietrzak Maciej
(1)
Pilny Maciej
(1)
Pink Małgorzata
(1)
Popławska Joanna Zuzanna
(1)
Sikorski Dominik
(1)
Soliwoda Michał
(1)
Szczygieł Marta
(1)
Szmigiel-Rawska Katarzyna
(1)
Szmytkie Robert
(1)
Szul Roman
(1)
Tiukało Andrzej
(1)
Tomczak Przemysław
(1)
Tych Feliks (1929- )
(1)
Tęcza-Ćwierz Jolanta
(1)
Waniek Karol
(1)
Waruszewska Sylwia
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Winnicka Ewa
(1)
Wnuk Aneta (pedagogika)
(1)
Wojewodzic Tomasz
(1)
Łagojda Krzysztof (1990- )
(1)
Łazarewicz Cezary (1966- )
(1)
Ślawska Justyna
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
2001-
(9)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Ruchy społeczne
(12)
Rodzina
(3)
Marzec 1968 (Polska)
(2)
Polska
(2)
Aktywizm społeczny
(1)
Amatorski ruch artystyczny
(1)
Antysemityzm
(1)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(1)
Bezrobocie
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dorosłość
(1)
Dorośli
(1)
Dostępność komunikacyjna
(1)
Działacze społeczni
(1)
Działacze studenccy
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Edukacja
(1)
Edytorstwo
(1)
Francja
(1)
Fundacja Jaś i Małgosia
(1)
Globalizacja
(1)
Informatory
(1)
Inżynierowie
(1)
Jakość życia
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Katolicyzm
(1)
Kobieta
(1)
Kultura studencka
(1)
Lang, Krzysztof
(1)
Literatura niemiecka
(1)
Literatura polska
(1)
Ludzie starzy
(1)
Maj 1968 (Francja)
(1)
Manipulacja (psychologia)
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
New Age
(1)
Nowomowa
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opozycja polityczna nielegalna
(1)
Organizacje studenckie
(1)
Osoby z iepełnosprawnością
(1)
Partycypacja polityczna
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Perswazja
(1)
Polityka
(1)
Powstania 1919-1921 r. śląskie
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Powstanie 1830 r. listopadowe
(1)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(1)
Powstanie 1918 r. wielkopolskie
(1)
Powstanie 1944 r. warszawskie
(1)
Powstanie wielkopolskie (1918-1919)
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praska wiosna (1968)
(1)
Propaganda
(1)
Przestępczość
(1)
Płeć
(1)
Religijność
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Romantyzm
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruch pro-life
(1)
Ruch społeczny
(1)
Ruchy i organizacje robotnicze
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Skini
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Starość
(1)
Strajki studenckie
(1)
Studenci
(1)
Subkultura
(1)
Szalikowcy
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
Wieś
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie komunikacyjne
(1)
Wydawnictwa nielegalne
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zięba, Antoni
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: work
Marzec'68 (film)
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(5)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kraje socjalistyczne
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Kalendarium
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Reportaż
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Wspomnienie pośmiertne
(1)
Domain
Historia
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
Religia i duchowość
(1)
Transport i logistyka
(1)
23 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
ARTYKUŁY: Katarzyna Szmigiel-Rawska, Justyna Ślawska, Sylwia Waruszewska, Identyfikacja gmin zurbanizowanych na podstawie danych przestrzennych, s. 7-25, doi: 10.7366/1509499548601 Przemysław Tomczak, Agnieszka Latocha, Dominik Sikorski, Robert Szmytkie, Katarzyna Kajdanek, Paulina Miodońska, Od regresu do sukcesu. Identyfikacja obszarów wiejskich na podstawie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, s. 26-47, doi: 10.7366/1509499548602 Grzegorz Dumieński, Alicja Lisowska, Andrzej Tiukało, Badania ilościowe źródłem danych o adaptacyjności gmin zagrożonych powodzią w zlewni Nysy Kłodzkiej, s. 48-68, doi: 10.7366/1509499548603 Maciej Pilny, Sposoby wyznaczania stref w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego największych polskich miast, s. 69-82, doi: 10.7366/1509499548604 Joanna Zuzanna Popławska, Strategie reprezentowania interesów mieszkańców przez ruchy miejskie w Polsce, s. 83-97, doi: 10.7366/1509499548605 Agnieszka Murawska, Działania łódzkich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – jako wsparcie dla rozwoju regionu, s. 98-113, doi: 10.7366/1509499548606 RECENZJE: Roman Szul, Dominika Studzińska, Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej, s. 117-118, doi: 10.7366/1509499548607
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Barbara Wieliczko: Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE [Financial Instruments Versus Common EU Policies], doi 10.7366/wir032018/01, s. 9–34; Przemysław Śleszyński: Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi [Identification and Evaluation of Demographic Processes in Poland with Special Regard to the Rural Areas], doi 10.7366/wir032018/02, s. 35–68; Maria Halamska: Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych [Supporting or Afforesting? Dilemmas in the Development of Rural Problem Areas in Poland], doi 10.7366/wir032018/03, s. 69–92; Sławomir Kalinowski: Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju [The Problem of Poverty and Social Exclusion in the European Union Member States in the Context of Sustainable Development], doi 10.7366/wir032018/04, s. 93–112; Joanna Bereżnicka: Dopłaty do działalności operacyjnej a stabilność finansowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej [Operational Subsidies and Financial Stability of Farms in the European Union], doi 10.7366/wir032018/05, s. 113–136; Andrzej Jędruchniewicz: Negatywne skutki regulowania cen rolnych [Negative Effects of Agricultural Price Regulation], doi 10.7366/wir032018/06, s. 137–154; Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Pink: Instytucjonalne uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej żywności w Polsce [Institutional Preconditions of Direct Sales of Food Products in Poland], doi 10.7366/wir032018/07, s. 155–174; Tomasz Wojewodzic, Wiesław Musiał: Trwanie i upadek drobnych gospodarstw rolnych – zastosowanie analogii w naukach przyrodniczych i społecznych [The Decadence and Decline of Small Farms – Application Analogies to Natural and Social Sciences], doi 10.7366/wir032018/08, s. 175–192; Anna Kłoczko-Gajewska, Olga Markiewicz: Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce [The Spread of Thematic Village Idea in Poland], doi 10.7366/wir032018/09, s. 193–210; Marta Czekaj: Plan sukcesji w gospodarstwie rolnym [Succession Planning in Family Farms], doi 10.7366/wir032018/10, s. 211–228; Bartłomiej Bajan, Wawrzyniec Czubak: Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych [The Benefits of Horizontal Integration in Polish Agriculture Exampled by Agricultural Producer Groups], doi 10.7366/wir032018/11, s. 229–242. Recenzje i omówienia Bogdan Klepacki: Recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie [Book review: Economic and Social Determinants of Innovation in Teamwork in Agriculture by Krystyna Krzyżanowska], doi 10.7366/wir032018/12, s. 243–248; Marcin Makowiecki: Z biegiem lat i wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi [Book review: Glimpses of the Countryside. One Hundred Years of Polish Countryside by Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń], doi 10.7366/wir032018/13, s. 249–252. Sto lat rozwoju polskiej wsi Włodzimierz Dzun: Zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości [Farm Structure Change in Polish Lands Before the Independence Recovery], doi 10.7366/wir032018/14, s. 253–279. Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Od Redakcji Społeczeństwo europejskie w coraz większym stopniu staje się społeczeństwem miejskim. W literaturze naukowej studia miejskie z różnymi obszarami badań stają się coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się subdyscypliną. Miasta, zwłaszcza globalne, stają się głównymi miejscami inicjowania rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym kontekście nieco mniej uwagi poświęca się ośrodkom miejskim, które na skutek utraty statusu miasta przemysłowego popadły w pewien stan zastoju na skutek zmian związanych z postępującym procesem globalizacji. Aktualny, LXIII/1 tom Przeglądu Socjologicznego zawiera prezentację tekstów będących wynikiem prowadzonych badań w różnych ośrodkach akademickich nad procesami współdziałania i jakością życia w niemetropolitalnych miastach europejskich poddawanych wpływom różnych procesów politycznych i gospodarczych. Tom otwiera esej o perspektywach integracji i polityce europejskiej tak istotnie oddziałującej na procesy zachodzące w środowiskach miejskich. Kolejny artykuł koncentruje uwagę na problematyce miast partnerskich w kontekście formowania się relacji przyjaźni i współpracy w polityce europejskiej. Artykuł następny dotyczy wzorów i struktury zaufania w poprzemysłowych miastach Europy Środkowej i Wschodniej. Dwa kolejne teksty prezentują wyniki badań socjologów nad problematyką jakości życia zarówno w ujęciu teoretycznym jak i empirycznym. W pierwszym z nich prowadzone są analizy przydatności pomiarów tego zjawiska, a w drugim prezentowane są wyniki badań w odniesieniu do poprzemysłowych miast Europy Środkowej i Wschodniej. W kolejnych artykułach podejmowane są zagadnienia relacji pomiędzy miastem postrzeganym w kategoriach kulturowo-społecznych, a miastem jako pewną formą przedsiębiorczości oraz próby analiz przestrzeni miejskiej w perspektywie „teorii scen”. Tom zamyka tekst referujący problemy współczesnych wspólnot mieszkaniowych w mieście poprzemysłowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Od Redakcji Przedkładany uwadze czytelników zeszyt Przeglądu Socjologicznego jest poświęcony problematyce kobiecej. Wiadomo, że jest to problematyka bogata i różnorodna, związana z wieloma aspektami życia jednostek i społeczności. W tym tomie znalazły się tylko niektóre kwestie, może rzadziej dyskutowane. Zeszyt otwiera artykuł E. Malinowskiej na temat świadomości feministycznej kobiet – uczestniczek „Solidarności” w latach 80. Artykuł dedykujemy pamięci 30-lecia NSZZ. Kolejne teksty pokazują kulturowe uwarunkowania sytuacji kobiet odrzucających macierzyństwo (czyli istotny element stereotypu kobiecości) w artykule E. Garncarek. E. Paprzycka analizuje ambiwalencję procesu socjalizacji kobiet. Nieco prowokacyjnie brzmi teza A. Piekarskiej o walorach kobiet na rynku pracy: ich zatrudnianie jest wysoce racjonalne, bo są wykształcone, kompetentne i... tańsze. A. Dziedziczak-Foltyn podnosi problem równości płci w nauce i edukacji akademickiej. Na uwagę zasługuje tekst M. Nowickiej poświęcony koncepcji postkolonializmu. Koncepcja ta zyskała powodzenie wśród badaczek, m.in. jako sposób wyjaśniania społecznego położenia kobiet. I wreszcie I. Desperak omawia aktualny stan ruchu kobiecego w Polsce, podkreślając szczególną rolę dwu Kongresów Kobiet. Całości zeszytu dopełniają recenzje. Omówiona jest monografia dotycząca biedy kobiet oraz autobiografia Marii Jarosz jako przykład sukcesu wcale niełatwo osiągniętego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Editorial This English-language issue of The Sociological Review contains a selection of texts originally written in Polish and published in our journal in 2009. The selection has not been made at random. Two texts refer to Jan Lutyński’s concept of apparent actions (cf. The Sociological Review 1/2009). M. Czyżewski develops the concept further, indicating its applicability in the contemporary social life. The analyzed field is the university and public debates. A. Golczyńska-Grondas and A. Kretek-Kamińska apply the idea of apparent actions to the functioning of social services. Another matter of interest is the status of higher education in Poland. The problem is interesting to researchers as well as to the entire milieu of scientists and politicians. Articles by M. Czyżewski, K. Karczmarczuk and A. Boczkowski represent the trend of self-analysis of the situation of universities in the period when decisions are made as to the future of higher education. The article on the relations between the state and ethnic groups of Chile has a different and exceptional character, as it discusses the methods of dealing with a multicultural society.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 14.06.2022
Materiały z konferencji naukowej: Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1989, 29 listopada - 1 grudnia 2016 r., Wrocław.
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Indeks.
Część referatów w przekładzie z języka angielskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46737 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii. Czasopismo jest półrocznikiem, przyjmujemy teksty w językach polskim i angielskim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 29.01.2021
1968 : czasy nadchodzą nowe / Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. - 359, [1] strona : faksymilia, fotografie, portrety ; 25 cm.
(Lata)
Bibliografia, netografia, filmografia na stronach 348-352. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46234 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45564 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Chrześcijanin wobec New Age / Anna Paprocka // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 7-8, s.24-25.
Streszczenie: Istota i korzenie ruchu New Age. Symbolika ruchu. Chrześcijaństwo wobec New Age.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38999 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28155 P (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again