Form of Work
Artykuły
(9)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(1)
Proza
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Arczewska Magdalena
(2)
Cabré Jaume (1947- )
(1)
Czajka Zdzisław
(1)
Królikowska Jadwiga
(1)
Kulesza Witold
(1)
Lasocki Konrad
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Rakowski Maciej
(1)
Sawicka Anna (filolog)
(1)
Wiśniewska Dorota
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(13)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Demographic Group
Literatura katalońska
(1)
Subject
Sędziowie rodzinni
(6)
Sędziowie
(2)
Korupcja
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Nieletni
(1)
Opieka zastępcza
(1)
Prawa dziecka
(1)
Rodzina
(1)
Sędzia
(1)
Sędziowie sportowi
(1)
Subject: time
1701-1800
(1)
Subject: place
Barcelona (Hiszpania)
(1)
Genre/Form
Kryminał
(1)
Powieść
(1)
15 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.09.2022
Studiowanie dziejów adwokatury okazuje się świetną perspektywą badawczą w rozważaniach nad historią prawa sądowego, a nawet nad historią ustrojów państwowych. Z perspektywy pełnomocnika proces karny lub cywilny postrzegany jest przede wszystkim od strony gwarancji praw jednostki, co prowadzi do fundamentalnych pytań o zakres ochrony praw podstawowych. Traktowanie adwokatury przez władze państwowe staje się swego rodzaju wyznacznikiem ich stopnia demokratyzmu. Siedemdziesiąta rocznica powstania Izby Adwokackiej w Łodzi stała się doskonałą okazją do prezentacji różnych zagadnień z dziejów adwokatury w Polsce i na świecie. Prezentowana monografia stanowi plon debaty.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.09.2022
Crimen laesae iustitiae – zbrodnia obrazy sprawiedliwości – to czyn sędziego, który wbrew swemu powołaniu do sprawiedliwego rozstrzygania w sprawie sądowej, wypacza prawo, przez co jego orzeczenie uwłacza swą treścią idei leżącej u podstaw każdego społeczeństwa. Pojęcie sprawiedliwości jest tak stare jak prawo stanowione po to, by dać jej wyraz, i równie stare jak rola sędziego urzeczywistniającego sprawiedliwość w wydawanych wyrokach. Zagadnienia przedstawione w tej książce mieszczą się w trójkącie pojęć: sprawiedliwość ― sędzia ― prawo. Jeżeli ustanowione prawo jest w swej treści tak bardzo niesprawiedliwe, że zaprzecza podstawom człowieczeństwa, sędzia, który karze na jego podstawie i w zgodzie z nim, wypacza prawo naturalne, bez którego respektowania przez ustawodawcę prawo stanowione staje się ustawowym bezprawiem. Wypaczeniem prawa jest także naginanie przepisów ustawy przez sędziego w taki sposób, że prawo zbacza z drogi sądowego wymiaru spra¬wiedliwości, stając się narzędziem do popełnienia zbrodni sądowej. Prokurator dokonuje aktu obrazy sprawiedliwości, jeżeli wypaczając prawo, kieruje swe oskarżenie przeciwko człowiekowi, który nie popełnił przestępstwa. Juryści systemów totalitarnych, którym stawiano zarzut popełnienia zbrodni sądowych, odpowiadali niezmiennie, że stosowali wówczas obowiązujące prawo. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy sędzia i prokurator ponoszą odpowiedzialność karną za zbrodnię obrazy sprawiedliwości i na jakiej podstawie prawnej, prowadzi do sformułowania postulatu wprowadzenia do polskiego kodeksu karnego przepisu o czynie zabronionym wypaczenia prawa i wyrządzeniu przez to poważnej szkody sprawiedliwości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.09.2022
„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 06.09.2022
Spis treści [Contents] Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka: Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity w świetle wyników badań [The local civil service in Poland – myths and facts in the light of the research outcome], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.01, s. 7–22; Jarosław Flis, Dariusz Stolicki: Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach [Tilted districts: In search for gerrymandering in Polish townships], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.02, s. 23–35; Magdalena Jelonek: Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych – główne wyzwania [Youth employment interventions – main challenges], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.03, s. 36–49; Michał Kudłacz, Paulina Mazur-Kurach: Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce [Forms of public management in the context of urban development in Poland], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.04, s. 50–65; Przemysław Banasik: Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością [Economic analysis of the motivation of a Polish judge and the factors influencing his or her decisions related to occupational choice and efficiency], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.05, s. 66–84; Marek Oramus: Aktywność polskich jednostek samorządu terytorialnego w zrzeszeniach międzynarodowych [The activity of Polish local government units in international associations], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.06, s. 85–96. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Wolfgang Streeck, Philippe C. Schmitter: Wspólnota, rynek, państwo – i stowarzyszenia? Potencjalny wkład reprezentacji interesóww porządek społeczny [ommunity, market, state – and associations? The prospective contribution of interest governance to social order], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.07, s. 97–132; Zarządzanie Publiczne 2015 – lista recenzentów [Zarządzanie Publiczne 2015 – reviewers list], s. 133. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Autorka przedstawia stan wiedzy, wyobrażeń i poglądów polskich sędziów wydziałów karnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na temat kary, karania i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary została oparta na danych uzyskanych w badaniu ankietowym i wywiadach pogłębionych. Pytania dotyczyły między innymi definicji kary, określenia jej funkcji i celów, cech i właściwości, wielodyscyplinarnej wiedzy penologicznej sędziów, czynników branych pod uwagę przez sędziów w procesie kształtowania kary, cech umysłu i charakteru pomocnych w wykonywaniu zawodu sędziego, opinii o zbyt surowym i zbyt łagodnym karaniu oraz bezkarności jako problemie społecznym. W analizie materiału empirycznego wykorzystano koncepcję autopojetycznego systemu prawa Niklasa Luhmana oraz koncepcję badań społecznych Pierre’a Bourdieu prowadzonych w „polu prawa” z wykorzystaniem takich pojęć jak habitus, doxa, reprodukcja. Interpretację materiału badawczego scalały wskazania teorii integralnokulturowej. The author presents the comprehensive state of knowledge, notions and opinions concerning punishment, punishing and impunity of Polish criminal division judges in district, regional and appeal courts. The sociological analysis of judicial sentencing is based on data gathered in questionnaires and in-depth interviews. The questions concerned the definition of punishment, determining the functions, aims, qualities and aspects of the punishment, the multidisciplinary penological knowledge of judges, the factors taken into account in administering punishment by judges, the mental and personal qualities needed in judicial profession, the opinions regarding too harsh or too lenient punishment as well as impunity as a sociological problem.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Realizacja zasady dobra dziecka przez sędziów rodzinnych / Magdalena Arczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2015, nr 5, s. 3-9.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rola sędziów w postępowaniu z nieletnimi / Robert Opora // NIEBIESKA LINIA. - 2007, nr 6, s.20-22.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sędzia jako koordynator pomocy rodzinie / Magdalena Arczewska // NIEBIESKA LINIA. - 2009, nr 4, s.15-17.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Społeczne role sędziów rodzinnych / Magdalena Arczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 2, s. 30-35.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Temat: Sędziowie
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wychowawcze aspekty sędziowania - na przykładzie koszykówki / Konrad Lasocki // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2012, nr 8, s. 33-36.
Streszczenie: Problematyka sędziowania. Wychowawcze oddziaływanie sędziowania na podstawie badań przeprowadzonych na międzynarodowej grupie sędziów koszykówki.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sędziowie rodzinni o sobie : autodefiniowanie roli społecznej / Magdalena Arczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 8, s.27-33.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sędziowie rodzinni o sobie / Magdalena Arczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2013, nr 5, s. 15-20.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45120 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce / Magdalena Arczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 7, s.8-15.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again