Form of Work
Artykuły
(39)
Publikacje naukowe
(12)
Publikacje fachowe
(9)
Książki
(8)
E-booki
(2)
Status
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Walencik-Topiłko Anna
(4)
Muzyka-Furtak Ewa
(3)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(2)
Kaczmarek Izabela
(2)
Kupisiewicz Małgorzata
(2)
Löwe Armin (1922-2001)
(2)
Prożych Anna
(2)
Baj-Lieder Marta
(1)
Binder Marek
(1)
Binkuńska Ewa
(1)
Binon Marek przekł
(1)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(1)
Bragdon Allen D
(1)
Brzuzy Grzegorz
(1)
Dąbrowski Dominik
(1)
Ferens Halina
(1)
Gacka Ewa
(1)
Gamon David
(1)
Geremek-Samsonowicz Anna
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Hańska Małgorzata
(1)
Jarmocik Anna
(1)
Jaworowska Ewa
(1)
Jaworska Andrea
(1)
Kaiser Jan
(1)
Kalat James W
(1)
Kamper-Kubańska Monika (1978- )
(1)
Kaźmierczak Monika
(1)
Kowalewska Ewa (pedagog)
(1)
Krakowiak Kazimiera (1946- )
(1)
Kuczkowski Jerzy
(1)
Kulczycka Ewa
(1)
Kunicki Michał
(1)
Kurowska Marlena
(1)
Lewandowska Dorota
(1)
Lewandowska Marta
(1)
Majewicz Piotr
(1)
Mikrut Adam (1957- )
(1)
Mirecka Urszula
(1)
Muller-Malesińska Małgorzata
(1)
Okupniak Liliana
(1)
Olechowska Agnieszka
(1)
Olszewski Łukasz
(1)
Paczkowska Agnieszka
(1)
Pankowska Agnieszka
(1)
Polewczyk Irena Mirosława
(1)
Rostkowska Joanna
(1)
Rostkowska Joanna (fizyk)
(1)
Sienkiewicz Krystyna
(1)
Skarżyński Henryk
(1)
Szczepkowska Edyta
(1)
Szewczyk Małgorzata
(1)
Szkiełkowska Agata
(1)
Szmalec Jacek
(1)
Wereszka Katarzyna
(1)
Wojewódzka Dorota
(1)
Woźniak Agnieszka (logopeda)
(1)
Wysocka Marta (filolog)
(1)
Zachowanie
(1)
pl www slyszymy Źródło
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(36)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(30)
1989-2000
(3)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Audience Group
Logopedzi
(1)
Nauczyciele
(1)
Psycholodzy
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Słuch
(32)
Zaburzenia słuchu
(12)
Głusi
(6)
Zaburzenia mowy
(6)
Surdopedagogika
(5)
Dziecko
(4)
Dziecko głuche
(4)
Dziecko niedosłyszące
(4)
Diagnoza logopedyczna
(3)
Dziecko z zaburzeniami słuchu
(3)
Mowa
(3)
Muzykoterapia
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Terapia logopedyczna
(3)
Wzrok
(3)
Zaburzenia integracji sensorycznej
(3)
Aparaty słuchowe
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dzieci
(2)
Dziecko niesłyszące
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Komunikacja wspomagająca
(2)
Logorytmika
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Tomatis, Alfred
(2)
Tomatis, Alfred (1920-2001)
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Autyzm
(1)
Czucie głębokie
(1)
Czytanie na głos
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza surdologopedyczna
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Emisja głosu
(1)
Emocje
(1)
Foniatria
(1)
Fonogesty
(1)
Głos
(1)
Głuchota
(1)
Implanty ślimakowe
(1)
Język
(1)
Język migowy
(1)
Kolegium Nauczycielskie (Gliwice)
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Korekcja mowy
(1)
Kształcenie
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Leczenie
(1)
Lipkowski, Otton
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metoda Tomatisa
(1)
Mowa dziecka
(1)
Multimedia
(1)
Mózg
(1)
Młodzież
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Oceny szkolne
(1)
Ośrodkowy układ nerwowy
(1)
Pamięć
(1)
Pańczyk, Jan
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pisanie
(1)
Postawa ciała
(1)
Protetyka słuchu
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Ruch
(1)
Schizofrenia
(1)
Seksuologia
(1)
Sen
(1)
Stres
(1)
Surdologopedia
(1)
Synapsy
(1)
Synestezja
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły przyszpitalne
(1)
Słuch absolutny
(1)
Słuch fonematyczny
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Układ nerwowy
(1)
Uzależnienia
(1)
Wady słuchu
(1)
Wychowanie
(1)
Zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej
(1)
Zaburzenia pamięci
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zaburzenia widzenia
(1)
Zachowanie
(1)
Zespół ADHD
(1)
Zmysły
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Subject: time
2001-
(25)
1989-2000
(3)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(24)
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(18)
Medycyna i zdrowie
(14)
Psychologia
(5)
Językoznawstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
49 results Filter
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 06.06.2022
Terapia surdologopedyczna : programowanie języka / Ewa Muzyka-Furtak. W: Surdologopedia : teoria i praktyka, s. 312-328. - 2015.
Bibliografia na stronie 328.
Article
In basket
Date of change: 06.06.2022
Głos a zaburzenia słuchu u dzieci / Agata Szkiełkowska. W: Surdologopedia : teoria i praktyka, s. 212-227. - 2015.
Bibliografia na stronie 226.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 23.05.2022
Sposoby tworzenia konstrukcji słowotwórczych przez dzieci niesłyszące / Ewa Muzyka. W: Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej, s. 119-140. - 2012.
Bibliografia na stronie 140.
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządzanie różnorodnością w szkole. Szczegółowo przedstawiła przyczyny, objawy oraz możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających: · niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej · uszkodzeń słuchu i wzroku · niedostosowania społecznego · specyficznych trudności w uczeniu się · zaburzeń komunikacji językowej · chorób przewlekłych (epilepsji, cukrzycy, astmy, mukowiscydozy i innych) · sytuacji kryzysowych lub traumatycznych · niepowodzeń edukacyjnych · zaniedbań środowiskowych · trudności adaptacyjnych · autyzmu Książka, którą trzymają Państwo w rękach, to wynik spotkania teorii z praktyką. Tutaj praktyka wynika z teorii, a teoria znajduje zastosowanie w praktyce. To książka dla nauczycieli proaktywnych, nastawionych na działanie, otwartych na rozważanie różnych opcji, chętnych do stawiania wielu kolejnych pytań. O Autorce: dr n. hum Agnieszka Olechowska – nauczyciel wczesnej edukacji, pedagog specjalny-logopeda, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, profesor wizytujący Florida University USA. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy KNP PAN, kierownik autorskich studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, autorka kursu doskonalącego do pracy z dziećmi z opóźnieniami neurorozwojowymi Ruch dla Uczenia się – Move to Learn®. Autorka książek z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych (Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla nauczycieli (APS 2001), Specjalne potrzeby edukacyjne. Spotkanie teorii z praktyką (PWN 2016), artykułów naukowych, poradników dla nauczycieli, programów kształcenia, e-learningowych kursów dla nauczycieli oraz narzędzi diagnozy pedagogicznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 25.01.2022
Niedosłuch / Małgorzata Muller-Malesińska. W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. s. 160-178. - 2010.
Bibliografia na stronach 177-178.
Book
In basket
Date of change: 23.12.2021
Bibliografia.
Praca przeznaczona jest dla rodziców, wychowawców i terapeutów zajmujących się niemowlętami i małymi dziećmi z wadą słuchu. Autor omawia: metody wczesnego wykrywania wad słuchu, teoretyczne i praktyczne zasady terapii, rehabilitację słuchowo-językową i sposoby postępowania rodziców z dziećmi niesłyszącymi. Książka informuje, dlaczego wczesne rozpoznanie wady słuchu u niemowląt ma tak ogromne znaczenie dla intelektualnego i społecznego rozwoju dziecka oraz jakimi sposobami można tę wadę rozpoznać. Publikacja zawiera wykaz polskich: poradni i punktów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadą słuchu; placówek kształcenia dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36007 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Prezentowany tom zawiera prace z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych: medycyny, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii. Współczesna logopedia stoi przed różnymi wyzwaniami. Ponieważ wzrasta liczba pacjentów z zaburzeniami mowy, potrzebna jest dyskusja o pożądanych kierunkach rozwoju logopedii w XXI wieku, przedstawienie najnowszych wyników badań nad mechanizmami zaburzeń komunikacji językowej, metodami diagnozy czy terapii. Teoria i praktyka logopedyczna powinny uwzględniać [...] wzrost liczby osób w wieku senioralnym wymagających opieki logopedycznej, a także pacjentów w wieku produkcyjnym, chorujących na nowotwory jamy ustnej, krtani czy mózgu, których konsekwencją są zaburzenia mowy. Równie istotnym kierunkiem rozwoju współczesnej logopedii jest wczesna interwencja logopedyczna u dzieci już od okresu noworodkowego, wpisująca się w założenia profilaktyki logopedycznej [...]. Zawarte w monografii treści dotyczą podmiotów oddziaływań logopedycznych, czyli dzieci, dorosłych, seniorów z różnymi dysfunkcjami mowy i głosu oraz samych terapeutów. [...] Książka adresowana jest do logopedów, lekarzy, pedagogów, psychologów, lingwistów zajmujących się problematyką zaburzeń mowy. Wśród jej odbiorców powinni znaleźć się również studenci takich kierunków, jak: logopedia, filologia polska, psychologia, pedagogika, medycyna. Ze Wstępu „Przedłożona do oceny wydawniczej monografia wieloautorska to bardzo dobra wizytówka łódzkiej logopedii - jednego z ważniejszych w Polsce ośrodków prowadzących badania dyskursu zaburzonego oraz kształcącego przyszłych logopedów. Zaprezentowany zbiór tekstów, mimo iż zróżnicowany pod względem merytorycznym, językowym i edytorskim, jest tylko potwierdzeniem naukowej rangi logopedii w Uniwersytecie Łódzkim.” Z recenzji dr. hab. Mirosława Michalika, prof. UP w Krakowie
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40809 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 02.09.2021
Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej / redakcja naukowa Jacek Szmalec, Ewa Binkuńska, Grzegorz Brzuzy, Dariusz Wyszyński. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 216, [2] strony : fotografie, ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografia na stronach 208-216.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46469 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 27.07.2021
Indeks.
Autorzy opisują 10 rodzajów nieprawidłowości występujących w ludzkim mózgu, które mają duży wpływ na prywatne życie wielu rodzin oraz na programy nauczania instytucji oświatowych. W książce można znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: jaki jest związek zjawiska d'ej~0a vu z marzeniami sennymi? Na czym polega synestezja? Jakie struktury mózgu są odpowiedzialne za specyficzne zdolności i dysfunkcje? Jakie niezwykłe zdolności posiadali tacy geniusze jak Mozart, Einstein, Nabokow?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38296 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39978, 39707 (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 12.07.2021
Bibliogr. s. 257-259 i przy rozdz. - Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34257 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again