Form of Work
Artykuły
(59)
Książki
(29)
Publikacje naukowe
(24)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(29)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Author
Wronkowska Sławomira
(4)
Zmierczak Maria
(4)
Jeżowski Antoni (1950- )
(3)
Bugdalski Bogdan
(2)
Kropiwnicki Jan (1936- )
(2)
Łyszczarz Michał
(2)
Adamczyk Ewa
(1)
Akademia Ekonomiczna (Poznań )
(1)
Chaczko Krzysztof
(1)
Chmaj Marek
(1)
Cytlak Izabela
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dąbrowska-Badula Anna
(1)
Dębowska-Sołtyk Monika
(1)
Feliks Martyna
(1)
Ferens Aleksander (1969- )
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Fuks Tadeusz
(1)
Galus katarzyna
(1)
Gawrecki Lechosław (1942- )
(1)
Gawłowski Robert
(1)
Glac Wojciech
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Gorzym-Wilkowski Waldemar
(1)
Grobelny Ryszard
(1)
Gęsicki Janusz (1951-2019)
(1)
Herczyński Jan (1954- )
(1)
Iwińska Marta
(1)
Jankowski Bogdan
(1)
Jarosz Adam J
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Karlikowska Maria
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Karski Karol (1966- )
(1)
Klimek Marek
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Komorska Marta
(1)
Korzeniowska Agnieszka
(1)
Kowalewski Maciej (1969- )
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krajewska Beata
(1)
Królikowski Jacek
(1)
Kulesza Michał
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Majer Ryszard
(1)
Matczak Ewa
(1)
Matejek Józefa
(1)
Materiały I Podręczniki Mariana Pietrasz
(1)
Matuszak Tomasz (1973- )
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Milewski Daniel
(1)
Miszczuk Andrzej
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Mucha Krystyna
(1)
Nawrocki Zbigniew
(1)
Nijander-Dudzińska Agata
(1)
Nowak Anna (socjologia)
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Pastuszka Sławomir
(1)
Pawlak Franciszek
(1)
Pawłowski Roman (pedagog)
(1)
Perkowska Marta
(1)
Pery Andrzej
(1)
Pietraszewski Marian
(1)
Pizło Wojciech
(1)
Porawski Andrzej
(1)
Prucia Kamila
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Rabska Teresa
(1)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Kraków )
(1)
Regulski Jerzy
(1)
Rosalska Małgorzata
(1)
Rowińska Monika
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara (1952- )
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Siwińska-Gorzelak Joanna (1973- )
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Sobczyk Paweł
(1)
Soćko Michał
(1)
Sołtyk Piotr
(1)
Staręga-Piasek Joanna (1939- )
(1)
Strzelecki Zbigniew (1949-2016)
(1)
Strzemieczny Jacek
(1)
Szelewa Stanisław
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Thurow Regina
(1)
Turkot Agnieszka
(1)
Tułowiecki Mikołaj
(1)
Wieczorek Iwona M
(1)
Wilimska Wioletta
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- )
(1)
Wojciechowski Eugeniusz
(1)
Wojnowski Kazimierz
(1)
Wszołek Jan
(1)
Zdebska Ewelina (1979- )
(1)
Łapa Małgorzata
(1)
Żuk Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2022
(19)
2010 - 2019
(50)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(25)
Country
Poland
(90)
Language
Polish
(89)
Audience Group
Bibliotekarze
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Samorząd terytorialny
(88)
Polityka społeczna
(17)
Oświata
(12)
Polityka regionalna
(8)
Szkolnictwo
(8)
Planowanie strategiczne
(7)
Prawo administracyjne
(7)
Opieka społeczna
(5)
Administracja
(4)
Państwo
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo finansowe
(4)
Prawo karne
(4)
Prawo pracy
(4)
Prawo rodzinne
(4)
Społeczeństwo
(4)
Dyrektorzy szkół
(3)
Gospodarka
(3)
Polityka oświatowa
(3)
Reforma
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Unia Europejska
(3)
Współdziałanie
(3)
Administracja samorządowa
(2)
Budżety terenowe
(2)
Finansowanie
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Innowacje społeczne
(2)
Integracja europejska
(2)
Konkurencyjność
(2)
Orzecznictwo
(2)
Partnerstwo lokalne
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rynek pracy
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wielkopolska
(2)
Wieś
(2)
Administracja publiczna
(1)
Archiwa państwowe
(1)
Archiwa zakładowe
(1)
Barszcz Sosnowskiego
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteka
(1)
Biblioteka powiatowa
(1)
Biblioteka publiczna
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Depopulacja
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dotacja
(1)
Dyrektor
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja informatyczna
(1)
Ekologia
(1)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gęstość zaludnienia
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kobieta
(1)
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kryzys psychiczny
(1)
Kształcenie
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Odpady
(1)
Odpoczynek
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Pedagogika
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Pilotażowy Program Leader+
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Politycy
(1)
Polityka informacyjna
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Poradniki
(1)
Powiat
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Prawo archiwalne
(1)
Subject: time
2001-
(24)
1989-2000
(15)
1901-2000
(9)
1989-
(4)
1945-1989
(2)
Subject: place
Polska
(25)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(17)
Artykuł z pracy zbiorowej
(13)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł naukowy
(3)
Monografia
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(18)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
90 results Filter
Article
In basket
Date of change: 25.05.2022
Koncepcja stanowiska suicydologa w jednostce samorządu terytorialnego / Aleksander Ferens. W: Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych. S. 213-226. - 2021.
Bibliografia, netografia na stronach 225-226.
Streszczenie w języku angielskim.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Niniejszy numer jest ukierunkowany na problematykę innowacji w jej poszczególnych obszarach tematycznych z uwzględnieniem uwarunkowań i determinant zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Celem jest prezentacja poglądów i badań specjalistów zajmujących się teorią i praktyką szeroko rozumianych innowacji, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, instytucje i doświadczenie zawodowe, jak też inspirowanie dalszych analiz i działań. W treści publikacji wyróżniono kilka nurtów, w których pomieszczono artykuły omawiające wybrane problemy innowacji. Pierwszy nurt obejmuje rozważania na temat innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem otoczenia instytucjonalnego. Wątki badawcze poruszane w prezentowanych tekstach dotyczą szerokiego spektrum innowacji w procesie zarządzania, a mianowicie kontekstu nadzoru właścicielskiego, strategii zarządzania, modeli biznesowych, negocjacji, sposobu finansowania działalności innowacyjnej czy przedsiębiorczości. W ramach tego nurtu przedstawiono również genezę polityki innowacyjnej krajów rozwijających się na przykładzie Indii. Nurt drugi został zawężony do problematyki innowacji w zarządzaniu organizacjami należącymi do sektora usług turystycznych. Innowacyjność organizacji działających w obszarze turystyki jest przedmiotem coraz większego zainteresowania zarówno badaczy, jak i praktyków gospodarki turystycznej. Wynika to z poszukiwania innowacyjnych rozwiązań przez firmy specjalizujące się w turystyce, ale też ze wzrostu oczekiwań klientów. Kolejny nurt oscyluje wokół problematyki zarządzania wiedzą w kontekście metodologii zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa ukierunkowanego na generowanie postępu naukowego, technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Obejmuje on także kwestie zarządzania wiedzą w obszarach zarządzania jakością, polityki informacyjnej czy analizy instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w urzędach administracji samorządowej. Interesującym ujęciem zagadnienia innowacji w organizacjach jest wątek badawczy dotyczący dydaktyki kognitywnej w kontekście nowatorskich metod badawczych, w dziedzinie metodyki prowadzenia prac badawczych. Niniejsza publikacja powinna być inspiracją do dalszych badań i rozważań na temat potencjału innowacyjnego, zdolności innowacyjnej, działalności innowacyjnej czy innowacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 31.05.2021
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46362 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again