Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Dej Magdalena
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Gendźwiłł Adam
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Harasym Rusłan
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Jarczewski Wojciech
(1)
Namyślak Beata
(1)
Pater Robert
(1)
Peszat Klaudia
(1)
Przyborowski Kamil
(1)
Ptak Arkadiusz
(1)
Rzeszewski Michał
(1)
Skica Tomasz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Mikołaj Herbst: Regionalne stopy zwrotu z inwestycji… w edukację w kontekście migracji międzyregionalnych [Regional returns to education in the context of interregional migration], doi: 10.7366/1509499515901, s. 5–22; Beata Namyślak: Diagnoza przemysłów kultury we Wrocławiu [The evaluation of creative industries in Wrocław], doi: 10.7366/1509499515902, s. 23–53; Robert Pater, Rusłan Harasym, Tomasz Skica: Index of regional economic development. Some considerations and the case of Poland [Wskaźnik rozwoju gospodarczego województw], doi: 10.7366/1509499515903, s. 54–85; Wojciech Dziemianowicz, Klaudia Peszat, Kamil Przyborowski: Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce [Natura 2000 in the context of competitiveness and local development opportunities in Poland], doi: 10.7366/1509499515904, s. 86–103; Wojciech Jarczewski, Magdalena Dej: Rewitalizacja 2.0. Działania rewitalizacyjne w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007–2013 – ocena w kontekście nowego okresu programowania [Revitalization 2.0. Revitalization projects in the Regional Operational Programmes 2007–2013 – assessment in the context of the new programming period], doi: 10.7366/1509499515905, s. 104–122; Michał Rzeszewski: Cyberpejzaż miasta w trakcie megawydarzenia: Poznań, Euro 2012 i Twitter [Digital image of the city during and after a mega event: Poznan, Euro 2012 and Twitter users], doi: 10.7366/1509499515906, s. 123–137; Arkadiusz Ptak: Lokalna społeczność w procesie tworzenia funduszu sołeckiego [Local communities in the process of creating a village council fund], doi: 10.7366/1509499515907, s. 138–153. RECENZJE [Book reviews] Adam Gendźwiłł: Bas Denters, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul Erik Mouritzen, Lawrence E. Rose, Size and Local Democracy, doi: 10.7366/1509499515908, s. 154–157. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W zbiorze niniejszych artykułów zawarte są poglądy przedstawicieli środowiska marketingowego na temat zmian dokonujących się w badaniach marketingowych, które wyrażają się stosowaniem nowych podejść badawczych oraz rozwojem metod i technik badań rynku. Zmiany te są immanentnie związane z przemianami zachowań konsumentów oraz rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, przyczyniającym się do powstawania takich rozwiązań, jak: big data czy marketing automation. Osoby korzystające z wyników badań w różnego typu przedsiębiorstwach oczekują, że dane oraz informacje, stanowiące podstawy decyzyjne, pozyskiwane będą w bardzo krótkim czasie. Coraz bardziej odczuwana jest potrzeba nie tylko diagnozowania sytuacji rynkowej, ale też przewidywania przebiegu procesów rynkowych i określania wpływu konkretnych czynników na analizowane trendy, które pozostają ze sobą w dialektycznym sprzężeniu. W prezentowanym numerze Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ukazano także zastosowanie metody ocen ekspertów, jednej z metod przewidywania heurystycznego, służących do identyfikacji kierunków rozwoju współczesnego handlu i usług. Autorzy podkreślają również, że badanie zjawisk i procesów rynkowych coraz częściej wymaga przyjmowania w procesie badawczym różnych perspektyw, a także integracji metod i poszukiwania takich rozwiązań, które stanowiłyby pomost między metodami jakościowymi oraz ilościowymi, stwarzający możliwość głębokiego opisu badanych problemów, charakterystycznego dla metod jakościowych, przy zachowaniu porządku formalnego właściwego metodom ilościowym. W numerze przed-stawione zostały rozważania na temat stosowania podejścia krytycznego w badaniach marketingu, które dotyczą gromadzenia wiedzy o marketingu w celu konstruowania i porządkowania jego teorii. […] Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again