Form of Work
Artykuły
(60)
Publikacje naukowe
(40)
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Dubas Elżbieta (1957- )
(3)
Muszyński Marcin
(3)
Tokaj Astrid
(3)
Krzysztofiak Danuta
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Adamczyk Mieczysław Jerzy (1933-2017)
(1)
Brudek Paweł (ksiądz)
(1)
Brzozowski Ryszard
(1)
Buczek Katarzyna
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Ciecieląg Emil
(1)
Cierzniak Anna
(1)
Cimochowska Karolina
(1)
Dałek Elżbieta
(1)
Dobrowolski Lucjan
(1)
Dulowska Marzena
(1)
Dzięgielewska Małgorzata (1958- )
(1)
Ewa Kantowicz
(1)
Grażyna Orzechowska
(1)
Grochala Joanna
(1)
Grochala Joanna Maria
(1)
Gutowska Anna
(1)
Górecki Mirosław
(1)
Gładysz Joanna
(1)
Horzowska Monika
(1)
Jusiak Roman (1946- )
(1)
Juszkiewicz Anna
(1)
Kalamarz Ryszard
(1)
Kalinowska Monika
(1)
Kliszcz Joanna
(1)
Konieczna-Woźniak Renata
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kowal Kamila
(1)
Kołodziej Wojciech
(1)
Kramkowska Emilia
(1)
Krzywak Joanna
(1)
Kurządkowska Beata
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Kłosowski Marcin
(1)
Lauerman John F
(1)
Lewandowska-PająkCelina
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Malec Małgorzata (1976- )
(1)
Mamzer Hanna (1973- )
(1)
Manasterska-Wiącek Edyta
(1)
Marczak Łukasz
(1)
Marek Agnieszka
(1)
Mieszek Małgorzata
(1)
Mitkiewicz Bartosz
(1)
Modzelewska Anna
(1)
Niezabitowski Marek
(1)
Nowicka Agnieszka
(1)
Nowicka Agnieszka (pedagogika)
(1)
Nowicki Jacek
(1)
Ochman Andrzej
(1)
Pawłowska Aleksandra
(1)
Perls Thomas T
(1)
Rudnik Anna
(1)
Różański Tomasz
(1)
Sadlak Robert
(1)
Sieroń-Galusek Dorota
(1)
Silver Margery Hutter
(1)
Smoląg Sylwia
(1)
Stawecka Anna
(1)
Sulik Monika
(1)
Sulowska Danuta
(1)
Szafranek Anna
(1)
Szwech Agata
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Wiśniewska-Roszkowska Kinga
(1)
Worach-Kardas Halina
(1)
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
(1)
Wąsiński Arkadiusz (1970- )
(1)
Włudzik Monika
(1)
Zagrodzka Jolanta (1947- )
(1)
Zaleski Wojciech Kajetan
(1)
Zgłobicka-Gierut Wioleta
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ładyżyński Andrzej (1961- )
(1)
Łuszczyńska Maria
(1)
Żurek Alina
(1)
Żurek Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(59)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(59)
Country
Poland
(75)
Language
Polish
(75)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Starość
(72)
Osoby w wieku starszym
(23)
Tematy i motywy
(11)
Gerontologia
(7)
Ludzie starzy
(6)
Starzenie się
(6)
Literatura polska
(5)
Osoby w wieku starszym w rodzinie
(5)
Rodzina
(5)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(4)
Opieka społeczna
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Dzieci
(3)
Przemoc
(3)
Relacje międzypokoleniowe
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Aktywizacja społeczna
(2)
Dorosłość
(2)
Młodość
(2)
Młodzież
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Praca socjalna
(2)
Rodzina wielopokoleniowa
(2)
Rola społeczna
(2)
Samotność
(2)
Socjologia
(2)
Stereotyp
(2)
Twórczość
(2)
Uniwersytety trzeciego wieku
(2)
Wolontariusze
(2)
Śmierć
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Bajki i baśnie
(1)
Benedykt
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Dorośli
(1)
Długowieczność
(1)
Emeryci i renciści
(1)
Encyklopedia
(1)
Eucharystia
(1)
Film polski
(1)
Formy autobiograficzne
(1)
Geragogika
(1)
Geriatria
(1)
Historia
(1)
Jakość życia
(1)
Język
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kapuściński, Ryszard
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konstruktywizm społeczny
(1)
Kołłątaj, Hugo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kuźniak, Angelika
(1)
Kędzierzawska, Dorota
(1)
Literatura japońska
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Metoda biograficzna
(1)
Myśliwski, Wiesław
(1)
Márai, Sándor
(1)
Młodzież niedosłysząca
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Odbiór społeczny
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pamięć autobiograficzna
(1)
Paradygmat
(1)
Pedagogika artystyczna
(1)
Pedagogika chrześcijańska
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podstawa programowa
(1)
Poezja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Posługa
(1)
Praca
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia biegu życia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia starości
(1)
Publicystyka
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rodzinny dom pomocy społecznej
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Samorealizacja
(1)
Samuraje
(1)
Seksualność
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Semenowicz, Halina
(1)
Sens życia
(1)
Sienkiewicz, Mariusz
(1)
Spostrzeganie społeczne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Subject: work
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności
(1)
Pora umierać (film)
(1)
Rebelia
(1)
Starość w Polsce (Oświęcim ; 2014)
(1)
Traktat o łuskaniu fasoli
(1)
Subject: time
2001-
(31)
Subject: place
Polska
(6)
Austria
(1)
Japonia
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(48)
Artykuł z pracy zbiorowej
(48)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(43)
Literaturoznawstwo
(8)
Psychologia
(4)
Kultura i sztuka
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
Religia i duchowość
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
75 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 21.11.2022
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle proc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 23.09.2022
Referat z konferencji: Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych : od kontekstów teoretyczno-empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej, 14 listopada 2014 r., Poznań.
Book
In basket
Date of change: 07.09.2022
Różne oblicza samotności : konteksty pedagogiczne / redakcja naukowa Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 256, [2] strony : ilustracja, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47034 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46490 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 15.07.2021
Powroty do przeszłości : rola wspomnień we wsparciu seniora / Astrid Tokaj. W: Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, s. 346-359. - 2015.
Bibliografia na stronach 358-359.
Article
In basket
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again