Form of Work
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(15)
Książki
(13)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Program
(2)
Abriszewski Krzysztof (1972- )
(1)
Andrzejewski Adam (pedagog)
(1)
Banaszak Sławomir (1973- )
(1)
Batko Anna
(1)
Bednarek Józef
(1)
Bielecka Maria
(1)
Chałas Krystyna (1952- )
(1)
Dudek Maria
(1)
Furmanek Waldemar
(1)
Galanciak Sylwia
(1)
Gołek Bartłomiej (1979- )
(1)
Kilian Stanisław (1956- )
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Korzeniowski Janusz
(1)
Kozak Wioletta
(1)
Kupiec Monika
(1)
Kuszak Kinga
(1)
Madalińska-Michalak Joanna (1965- )
(1)
Marciniak Ewa
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Menz Mariusz
(1)
Merta Tomasz oprac
(1)
Miczka-Pajestka Monika
(1)
Mierzejewska-Orzechowska Krystyna
(1)
Nowak Andrzej W. (1974- )
(1)
Nowak-Włodarczyk Dorota
(1)
Ostrowicka Helena
(1)
Pacewicz Alicja oprac
(1)
Pejkowska Agnieszka
(1)
Pietraszewski Marian
(1)
Poskrobko Bazyli (1941-2021)
(1)
Roszkowska Dorota
(1)
Siuda Tadeusz
(1)
Sobiecki Roman
(1)
Solarczyk-Szwec Hanna (1969- )
(1)
Szaran Teresa
(1)
Walat Wojciech (1963- )
(1)
Wróblewski Michał (filozof)
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
2001-
(20)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Audience Group
Klasa 1.
(1)
Nauczyciele wychowania obywatelskiego
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Subject
Programy nauczania
(8)
Społeczeństwo wiedzy
(5)
Wiedza o społeczeństwie (przedmiot szkolny)
(5)
Nauczyciele
(4)
Społeczeństwo informacyjne
(4)
Metody nauczania
(3)
Młodzież
(3)
Podstawa programowa
(3)
Uczenie się
(3)
Wychowanie obywatelskie
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Kompetencje kluczowe
(2)
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
(2)
Rzeczywistość wirtualna
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Wiedza
(2)
Wiedza o kulturze
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Biotechnologia
(1)
Dzieci
(1)
Dzielenie się
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Edukacja globalna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Filozofia techniki
(1)
Gimnazjum
(1)
Innowacje
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Klasa 4.
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kreatywność
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura wiedzy
(1)
Licencja (umowa)
(1)
Menedżerowie
(1)
Multimedia
(1)
Nanotechnologia
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauka
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Organizacja
(1)
Otwarte zasoby edukacyjne
(1)
Otwartość poznawcza
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka edukacyjna
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Postęp techniczny
(1)
Raport z badań
(1)
Reprezentacja wiedzy
(1)
Rozumienie
(1)
Rozwój poznawczy
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Różnorodność
(1)
Socjologia nauki
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Uczniowie
(1)
Wiedza Dzielenie się
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zbróg, Zuzanna
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: work
Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Vademecum
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(15)
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Nauka i badania
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 469 B (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W numerze [Contents] Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy [Cultural potential of society as a resource of development ], doi 10.7366/1898352912701, s. 5–19; Tomasz Zarycki: Innowacjonizm jako legitymizacja. Dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej [Innovationism as legitimization. A critical perspective on discourses of innovation, knowledge-based economy, information society and others], doi 10.7366/1898352912702,s. 20–34; Paweł Płaneta: Sfera publiczna w przemówieniach programowych premierów III RP w latach 1989–2012 [The public sphere in the Polish Prime Ministers’ exposés 1989–2012 ], doi 10.7366/1898352912703, s. 35–54; Katarzyna Szmigiel-Rawska: Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej [Lessons on collaboration across borders. Selected problems of urban functional-areas management based on the experiences of cross-border cooperation], doi 10.7366/1898352912704,s. 55–64; Marek Benio: Podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce przy użyciu instrumentów dobrego rządzenia [Raising statutory pension age in Poland using good governance methods], doi 10.7366/1898352912705, s. 65–76. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Horst W.J. Rittel, Melvin M. Webber: Dylematy ogólnej teorii planowania [Dilemmas in general theory of planning], doi 10.7366/1898352912706, s. 77–93. Recenzje [Reviews] Maria Wiśniewska: Peter G. Northouse, Leadership. Theory and Practice, s. 94–96. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer czasopisma „Informatyka Ekonomiczna”. Zawarte w nim artykuły naukowe prezentują szerokie spektrum poglądów oraz przemyśleń autorów wynikających z doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki związanej z tworzeniem, doskonaleniem oraz stosowaniem nowoczesnych technologii w organizacjach. Przedstawiają one także kierunki naukowe oraz tendencje w zakresie współpracy między podmiotami gospodarczymi a ośrodkami naukowymi z całej Polski. Należy podkreślić unikatowy charakter niniejszego numeru czasopisma oraz jego niezmierną wartość naukową – powstał on w wyniku wymiany naukowej między ośrodkami akademickimi, zainicjowanej w ramach kolejnej już XI konferencji naukowo-dydaktycznej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Jej zorganizowanie w bieżącym roku przypadło Instytutowi Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który w tym roku obchodzi 40-lecie swojego istnienia. Przesłankami dla wyboru prezentowanej tematyki były z jednej strony odnotowane w literaturze trendy rozwoju nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu, z drugiej zaś – problematyka zarządzania i realizacji projektów informatycznych jako przedsięwzięć inwestycyjnych z uwypukleniem aspektów związanych z aktualnymi kierunkami implementacji innowacyjnych rozwiązań informatycznych wspomagających funkcjonowanie współczesnych organizacji. Wybrane do opublikowania w aktualnym 31 numerze „Informatyki Ekonomicznej” prace podzielone zostały na trzy główne bloki tematyczne. Pierwszy blok tematyczny związany jest z prezentacją kierunków i współczesnych koncepcji rozwoju informatyzacji. W obszarze tym znalazły się artykuły: E. Ziemby, M. Bratnickiego, C. Olszak, J. Kisielnickiego, T. Lipczyńskiego, I. Pawełoszek, M. Mach-Król, J. Korczaka, M. Hernesa, M. Baca, J. Zawiły-Niedźwieckiego, I. Chomiak-Orsy, A. Nowickiego, E. Abramek, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, H. Sroki, M. Sobińskiej, M. Tabakow oraz B. Franczyka. Druga grupa artykułów to prace poświęcone problematyce zarządzania projektami informatycznymi, wśród których można wymienić prace takich autorów, jak: M. Lasek, A. Adamus, V. Tasic, L. Drelichowski, M. Niedźwiedziński, W. Chmielarz, M. Zborowski, B. Wachnik, M. Twardochleb, S. Łacheciński oraz M. Kieruzel. Trzecia grupa, stanowiąca swoistą kontynuację tematyki projektów informatycznych, obejmuje artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z trendami informatyzacji organizacji, a w szczególności prezentacji projektów innowacyjnych rozwiązań informatycznych. W tym obszarze znalazły się opracowania: A. Szewczyk, J. Korczaka, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego, M. Lasek, D. Kosieradzkiego, D. Jelonek, Ł. Łysika, R. Kutery, P. Machury, B. Butryn, M. Laski, J. Sobieskiej-Karpińskiej, M. Hernesa, B. Śmiałkowskiej, T. Dudka, A. Bytniewskiego oraz L. Rozenberga.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
OD REDAKCJI "Zaczęła się wprawdzie przed 30 laty, ale wiek XXI przynosi jej wyraźną intensyfikację i konkretyzację. Chodzi o debatę na temat znaczenia wiedzy dla gospodarki i życia społecznego. Debata jest tym bardziej potrzebna, że problem nie jest jednoznaczny, a rozmaite perspektywy badawcze i praktyczne, niekiedy bardzo różniące się między sobą, wzbogacają argumentację. Niniejszy zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” poświęcamy zagadnieniu „społeczeństwa wiedzy” (knowledge-based society) w zróżnicowanym interdyscyplinarnie i analitycznie ujęciu".(fragment)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
OD REDAKCJI JAK KSZTAŁCIĆ SOCJOLOGÓW? Niniejszy zeszyt Przeglądu Socjologicznego jest poświęcony problemom dydaktycznym. Jakkolwiek dydaktyka dominuje w codziennej działalności nauczycieli akademickich, rzadko jest przedmiotem debaty ponadlokalnej (czyli dotyczącej bieżących spraw organizacyjnych), analizującej sens i charakter studiów socjologicznych. Jesteśmy w trakcie przemian szkolnictwa wyższego ze względu na nowe Ustawy oraz wdrażanie doświadczeń i ustaleń Unii Europejskiej (proces boloński, krajowe ramy kwalifikacyjne). Przemiany te są odpowiedzią na wyzwania współczesności. Są też przedmiotem dyskusji w środowisku socjologów, w ramach Konferencji Instytutów Socjologii, na konferencjach (m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – listopad 2010) i na Zjeździe w Krakowie (wrzesień-2010). Takie właśnie są źródła prezentowanych tekstów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 19.11.2021
Bibliografia strony 340-[356].
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41230 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41725 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.09.2021
(Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 42)
Bibliografia, netografia na stronach 219-232.
Streszczenie angielskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46523 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 27.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 160)
Bibliografia strony 283-295.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46504 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 06.02.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych : ujęcie dynamiczne. - Warszawa, 2019.
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again