Form of Work
Artykuły
(39)
Publikacje fachowe
(12)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Książki
(7)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Majkusiak Danuta
(2)
Pelczar Janina
(2)
Satel Anna
(2)
AO
(1)
Adamczak Jadwiga
(1)
Brzęczek Tomasz
(1)
Cegłowski Bartłomiej
(1)
Czerniawska Ewa (1955- )
(1)
Czeszejko-Sochacka Roksana
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Doliba Katarzyna
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Dziurzyńska Teresa
(1)
Gołdyn Piotr
(1)
Hak Justyna
(1)
Kaleta Krzysztof
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kowal Janusz
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Machowicz Monika
(1)
Majer Janina
(1)
Marek Jerzy (pedagog)
(1)
Muszak Agnieszka
(1)
Olszewska-Baka Grażyna
(1)
Osiński Rafał
(1)
Podgórski Błażej
(1)
Pomianowska Zofia
(1)
Pomiecińska Róża
(1)
Pranczke Monika
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Russek Hanna
(1)
Róziewicz Grażyna
(1)
Rękawek Anna
(1)
Skarżyński Mirosław (1952- )
(1)
Smolińska-Theiss Barbara (1949- )
(1)
Spławiński Marek
(1)
Szczepański Marek (1959- )
(1)
Szober Katarzyna
(1)
Szostak Anita
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Telicki Marcin
(1)
Wlazło Stefan
(1)
Wąsowska Sonia
(1)
Zając Antoni (pedagog)
(1)
Zawadowska Janina (1936-2010)
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Ziółkowska-Sobecka Marta (1936-2001)
(1)
Świderska Elżbieta
(1)
Świderska-Chorąży Elżbieta
(1)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(10)
Time Period of Creation
2001-
(16)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(52)
English
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(11)
Szkoły podstawowe
(2)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Subject
Sprawozdania z konferencji
(8)
Sprawozdanie
(8)
Język polski
(6)
Prawa dziecka
(5)
Rozprawka
(5)
Biblioteki
(4)
Biblioteki szkolne
(4)
Charakterystyka postaci
(4)
Czytelnictwo
(4)
Opowiadanie
(4)
Projekty
(4)
Promocja czytelnictwa
(4)
Szkolnictwo
(4)
Dzieci
(3)
Ekologia
(3)
Opis
(3)
Internet
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika
(2)
Pisma użytkowe
(2)
Przemówienie
(2)
Recenzja
(2)
Rzecznik praw dziecka
(2)
Spotkanie autorskie
(2)
Sprawozdania
(2)
Streszczenie
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Wychowanie
(2)
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
(1)
COVID-19
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Demografia
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyskusja
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dzień Kota (17 lutego)
(1)
Edukacja globalna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Emerytura
(1)
Escape rooms
(1)
Esej
(1)
Film
(1)
Fonoholizm
(1)
Formy wypowiedzi
(1)
Gry i zabawy umysłowe
(1)
Imprezy szkolne
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kamishibai
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konferencja powiatowa "Dobre i złe strony internetu"
(1)
Konkursy i festiwale
(1)
Koty
(1)
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
(1)
Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
(1)
Księgarnie
(1)
Kultura
(1)
Listy. Korespondencja
(1)
Matura
(1)
Miłosz, Czesław (1911-2004). Sprawozdanie
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Narodowe Czytanie
(1)
Noc Bibliotek
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Oceny szkolne
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Piaget, Jean
(1)
Pisarze polscy
(1)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
(1)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa (Rybnik)
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Reportaż
(1)
Rodzina
(1)
Sienkiewicz, Henryk
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
(1)
Woda
(1)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (Zielona Góra)
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wydział Pedagogiczny (Uniwersytet Warszawski)
(1)
Wywiad
(1)
Zimbardo, Philip G. (1933- )
(1)
Zjazdy i konferencje
(1)
Śmieci
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(16)
Subject: place
Polska
(7)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(2)
Genre/Form
Sprawozdanie z konferencji
(15)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(12)
Sprawozdanie
(12)
Artykuł z czasopisma fachowego
(8)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł problemowy
(2)
Antologia
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(12)
Edukacja i pedagogika
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Językoznawstwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
53 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Osądy ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Nadzór wierzycielski ; Koszty agencji ; Reżim walutowy ; Spółki akcyjne ; Prawo energetyczne ; Użycie siły ; Inwestor instytucjonalny ; Prawo porównawcze ; Konkurencja ; Opieka zdrowotna ; Szacunki ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Przypadek zagrożenia życia lub zdrowia ; Odnawialne źródła energii ; Związki zawodowe ; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ; Rewizja finansowa ; Niemcy ; Patriarchalizm ; Odpowiedzialny łańcuch dostaw ; Rynek pracy ; Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) ; Stawki podatkowe ; Statek powietrzny ; Fiskalna odpowiedzialność budżetowa ; Polski system bankowy ; Sieć przedsiębiorstw ; Nadzór właścicielski ; Indeks wzrostu gospodarczego (IWGi) ; Obowiązek alimentacyjny małżonków ; Prawo rzymskie ; Systemy gwarancji depozytów ; Absolutyzm ; Zarządzanie gospodarcze w UE/UGW ; Sprawozdanie finansowe ; Wsparcie zatrudnienia ; Struktura własności ; Przestrzeń powietrzna ; Kryzys w strefie euro ; Nieubezpieczony ; Upadłość ; Przedsiębiorstwo ; Samokonstytucjonalizacja ; Prawo-w-powstawaniu ; Demokratyczna legitymizacja prawa ; Prawo jako medium komunikacji ; Międzynarodowe prawo morza ; Jurysdykcja karna na morzu ; ITLOS ; Nadużycie prawa ; Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ; Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs) ; Orzecznictwo w sprawie Gauweiler ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym ; Bankructwo ; Konwencja chicagowska ; Przeciwdziałanie bezrobociu ; Polityka podatkowa ; Wydłużanie aktywności zawodowej ; Pracownicy starsi ; Recepcja prawa rzymskiego ; Bezrobocie ; Filmer ; Banki ; Boskie prawo królów ; Unia bankowa ; Mechanizm nadzorczy ; Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ; Płeć ; Determinanty bezrobocia ; Dyskryminacja kobiet ; Ochrona środowiska ; Gospodarka rosyjska ; Efekt grawitacyjny ; Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ; Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego ; Założenie kontynuacji działalności ; Założenia
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Ład korporacyjny ; Partycypacja pracownicza ; Spółki z indeksu WIG-20 ; Ukryty aport ; Teoria agencji ; Konflikt agencji ; Spółka ; Gpw ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Prospekt emisyjny ; Rewizja finansowa ; Komitet audytu ; Krytyka maksymalizacji shareholder value ; Kryzys finansowy ; Gospodarka komunalna ; Efektywność mechanizmów nadzorczych ; Spółki kapitałowe sektora komunalnego ; IPO ; Agio ; Mleczarstwo ; Niejasno zdefiniowane prawa własności ; Rachunkowość społecznej odpowiedzialności ; Ukraina ; Rynek kapitałowy ; Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ; Zagraniczne IPO ; Kodeksy dobrych praktyk ; Transparentność ; Lehman Brothers ; Wynagrodzenie menadżerów ; Akcje uwarunkowane ; Standard XBRL ; Problemy badawcze ; Taksonomia XBRL ; Dobre praktyki ładu korporacyjnego ; Interesariusze polskiego rynku ; Respect Index ; Sektor bankowy ; Wynagrodzenie za usługi audytorskie ; Sprawozdawczość narracyjna ; Sprawozdawczość zintegrowana ; Hipotezy rynku efektywnego ; Aport ; Spółdzielczość ; Wycena aportu ; Robotniczy dyrektorzy ; Teoria interesariuszy ; Raportowanie finansowe ; Venture Capital ; Governance w funduszach emerytalnych ; Dobrowolny fundusz emerytalny ; Relacja przedstawicielstwa ; Powszechne towarzystwo emerytalne ; Aktywizm korporacyjny ; Inwestorzy instytucjonalni ; Głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ; Organy statutowe ; Rachunkowość ; Raport biznesowy ; Sprawozdanie finansowe ; Polityka wynagradzania menadżerów ; Równość płci ; Zintegrowane raportowanie biznesowe ; Informacja finansowa ; Inwestycje ; Biegli rewidenci ; Rynek finansowy ; Wynik finansowy ; Dochód całkowity ; Kapitał zakładowy ; Mechanizmy nadzoru właścicielskiego ; Banki ; Przedsiębiorczość ; Zarządzanie ryzykiem ; Społeczna odpowiedzialność ; Nowoczesna sprawozdawczość finansowa
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
The issue consists of articles containing a great deal of cognitively and practically interesting information. For the most part, they regard: methods of estimation of human capital as well as productivity of work, survey on absenteeism from work and arduousness in work, research on digital capital of the websites of local governments, methods of advancement in international accounting systems, forming of principles of fair value as a measure of value of financial instruments. The content of subsequent papers allows perceiving strategic aspects of the management process, among which: management through creating values for the customer in a local tourist economy, strategic planning of rural tourism development, and strategies of the decision making process by representatives of trade unions as well as other social organizations.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Opracowanie przedstawia wnioski (wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne) z oceny formy i zakresu informacji niefinansowych prezentowanych przez przedsiębiorstwa branży energetycznej. Przeprowadzona analiza stanowi także próbę oceny poszczególnych obszarów raportowanych danych niefinansowych w kontekście podstawowych cech jakościowych sprawozdania finansowego. Obiektem badań są sprawozdania czterech największych spółek energetycznych w Polsce: PGE, Enei, Energi i Tauronu. Artykuł jest oparty na studiach polskich i zagranicznych artykułów, aktów prawnych oraz weryfikacji zawartości wybranych raportów zarządczych sporządzonych przez przedsiębiorstwa branży energetycznej. Prezentowane przez przedsiębiorstwa branży energetycznej informacje niefinansowe wpływają na wybrane cechy jakościowe sprawozdania z działalności, takie jak: użyteczność, przydatność, przejrzystość, czytelność, spójność, terminowość, porównywalność, wiarygodność.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W dniu 17 kwietnia 2015 roku z inicjatywy Profesora Marka Łyszczaka odbyło się seminarium naukowe pracowników Katedry Finansów, w trakcie którego mieliśmy okazję wysłuchać kilkunastu prezentacji. Owocem licznych dyskusji, które nie skończyły się podczas seminarium, jest osiem artykułów, które mamy przyjemność zaprezentować Państwu w niniejszej publikacji, jednocześnie dziękując uczestnikom seminarium za inspirujące uwagi. Tematyka opracowań jest zróżnicowana, tak jak bardzo zróżnicowane są obszary badań pracowników Katedry Finansów. W pierwszej części, pod nazwą Ryn-ki finansowe, zgromadziliśmy pięć artykułów, w których poruszane są zagadnienia dotyczące: analizy zróżnicowania stóp zwrotu gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych, a także porównania zasad etycznego postępowania profesjonalistów rynku finansowego w Polsce (maklerów i doradców) w kontekście wymogów organizacji międzynarodowych (CFA). Ponadto w jednym z artykułów przedstawiono ocenę stanu polskiego rynku inwestycji venture capital oraz doświadczenia międzynarodowe. W kolejnym autorzy bliżej przyjrzeli się jakości raportów finansowych spółek, które zmieniły notowania (przeszły z NewConnect na rynek główny). W ostatnim w tej części artykule autor dokonał identyfikacji dominujących modeli interoperacyjności systemów płatności mobilnych. W części drugiej, składającej się z trzech artykułów, tematem przewodnim są finanse publiczne i podatki. Autorzy rozważają tu obowiązujące rozwiązania w obszarze opodatkowania usług finansowych. W kolejnym artykule podjęto się analizy skutków wprowadzenia w życie Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach. Artykuł zamykający publikację poświęcono zewnętrznym źródłom finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz głównym przyczynom wzrostu ich zadłużenia w latach 2000-2014. Dziękując Autorom i Recenzentom za włożoną pracę w przygotowanie tego tomu Prac Naukowych, mamy nadzieję, że sprostają one oczekiwaniom Czytelników. Dominika Hadro, Marek Pauka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Najnowsza publikacja stanowiąca wykład na temat finansów w związku z planowaniem i oceną opłacalności wraz z praktycznymi przykładami zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym autorstwa Bartłomieja Cegłowskiego i Błażeja Podgórskiego. W stosunku do pierwowzoru autorzy wszystkie opisy przekształcili z wersji Excel 2007 do wersji Excel 365, uaktualnili, zmienili i uzupełnili przykłady, napisali nowy podrozdział na temat obrotów granicznych oraz dodali kilkadziesiąt zadań do samodzielnego rozwiązania, dzięki czemu podręcznik może być jeszcze w większym stopniu wykorzystany jako źródło do samodzielnej nauki. Książka składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy może być potraktowany jako oddzielny minipodręcznik, w którym autorzy, łącząc wiedzę z zakresu finansów ze wskazówkami, w jaki sposób można w danym obszarze wykorzystać arkusz kalkulacyjny, opisują następujące zagadnienia: ● wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym, ● zmiana wartości pieniądza w czasie, ● planowanie finansowe i tworzenie sprawozdań finansowych pro forma, ● ocena projektów inwestycyjnych, ● analiza źródeł finansowania działalności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 22.02.2022
Media w kulturze, nauce i oświacie / Antoni Zając. W: Wychowanie Techniczne w Szkole. 1998, nr 5, s. 308-310. - 1998.
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Krynicy.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Źródeł do dziejów szkolnictwa jest wiele. W proponowanej publikacji uwaga zostanie skupiona na trzech najbardziej popularnych. Pierwsze to sprawozdania szkolne, które wydane były przede wszystkim w pierwszej połowie XX wieku. Zawierają one z jednej strony obraz szkoły, z drugiej również materiał o charakterze naukowym, bowiem najczęściej rozpoczynano takie sprawozdania artykułami o charakterze naukowym. Drugim źródłem są protokoły rad pedagogicznych, które zawierają ciekawe dane choćby co do problemów wychowawczych z jakimi borykano się w szkole czy też działalnością poszczególnych organizacji szkolnych, których sprawozdania dołączono do protokołów. Trzecim, najbardziej popularnym jest kronika szkolna – rozpoczynając pracę nad monografią najczęściej sięga się do tego właśnie źródła. Jak wspomniano wcześniej kroniki szkolne ewoluują i dziś często zamiast opisu wydarzenia umieszcza się bogatą dokumentację fotograficzną, która nie jest niestety podpisana. Monografia ma na celu przede wszystkim charakterystykę tych żródeł, jak również wskazówki metodologiczne w jaki sposób owe źródła wykorzystywać. Wydaje się, że będzie przydatną dla studentów podejmujących tego typu badania czy też innych zainteresowanych badaczy zajmujących się tematyką dziejów szkolnictwa. Dodatkowo z jednej strony porządkuje dotychczasową wiedzę na ten temat, z drugiej zaś wnosi wiele nowych i ciekawych wątków.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 08.07.2021
Dzieci sieci - specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2011, nr 1, s. 12-24. - 2011.
Bibliogr.
Konferencja "Młodzi i media" w Warszawie.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Najważniejsze jest dobro ucznia / Anna Satel // DYREKTOR SZKOŁY. - 2013, nr 11, s. 18-20.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sprawozdanie / Stefania Misiarek // UCZYĆ LEPIEJ. - 2001, nr 8, s.4 i 16.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 09.04.2021
Streszcz. w jęz. ang.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again