Form of Work
Artykuły
(33)
Książki
(19)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Publikacje naukowe
(8)
Poradniki i przewodniki
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje popularnonaukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Author
zbiorowa Praca
(4)
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(2)
Goetz Magdalena
(2)
Aronica Lou
(1)
Bartołd Robert
(1)
Bańka Augustyn
(1)
Bażyńska-Chojnacka Katarzyna
(1)
Bernasiewicz Maciej
(1)
Bettger Frank (1888-1981)
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Brzeziński Jerzy (1947- )
(1)
Chojnacki Piotr (1974- )
(1)
Chybicka Aneta
(1)
Covey Stephen R (1932- )
(1)
Covey Stephen R. (1932-2012)
(1)
Cywińska Małgorzata
(1)
Fijałkowska Eliza
(1)
Fritz Günter
(1)
Geller Tatiana
(1)
Geue Bernhard
(1)
Gladwell Malcolm (1963- )
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Grigorenko Elena L
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Hamer Hanna
(1)
Hildebrandt-Wypych Dobrochna
(1)
Ippoldt Lidia
(1)
Jarvin Linda
(1)
Kabacińska Katarzyna
(1)
Kamińska-Holc Katarzyna
(1)
Karkowska Magda
(1)
Kiyosaki Robert T. (1947- )
(1)
Kiyosaki Robert T. (1947- ). Rich dad series (pol.)
(1)
Kleszcz Anna
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Lechter Sharon L
(1)
Lejeune Erich J
(1)
Levine Madeline (1948- )
(1)
Ludorowska Agnieszka
(1)
Majewska-Opiełka Iwona (1954- )
(1)
Mandino Og
(1)
Murawiec Sławomir (1966- )
(1)
Obuchowska Joanna
(1)
Osińska Barbara
(1)
Pawłowska Hanna Elżbieta
(1)
Płuska Katarzyna
(1)
Raczyńska Anna
(1)
Robinson Ken (1950-2020)
(1)
Santorski Jacek (1951- )
(1)
Schulte-Markwort Michael (1956- )
(1)
Sobolewska Agnieszka
(1)
Stahnke Ewa
(1)
Sternberg Robert J
(1)
Studio Emka Klara Molnar
(1)
Szymczak Emilia
(1)
Thomson Peter (1946- )
(1)
Wolny-Peirs Maja
(1)
Wrzochul-Stawinoga Justyna
(1)
Wróblewska Monika
(1)
Zubrzycka Elżbieta (1954- )
(1)
Łapiński Jacek (1959- )
(1)
Łukaszewicz Ryszard
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(41)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(20)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(60)
Language
Polish
(60)
Audience Group
Nauczyciele
(4)
Szkoły podstawowe
(2)
Bibliotekarze
(1)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Klasa 7.
(1)
Klasa 8.
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Subject
Sukces
(52)
Samorealizacja
(7)
Kariera
(6)
Godzina wychowawcza
(3)
Motywacja
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Szkolnictwo
(3)
Decyzje edukacyjne
(2)
Dzieci
(2)
Język polski
(2)
Kobieta
(2)
Kultura masowa
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Młodzież
(2)
Nawyki
(2)
Postawy
(2)
Praca
(2)
Prakseologia
(2)
Rynek pracy
(2)
Studenci
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Uczenie się
(2)
Wybór kierunku kształcenia
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Aforyzmy niemieckie
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Akwizycja
(1)
Badania naukowe
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Biografistyka
(1)
Bogactwo
(1)
COVID-19
(1)
Chorzy na depresję
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dyplomy
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziewczęta
(1)
Epidemie
(1)
Etyka
(1)
Filozofia nauki
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Język
(1)
Języki obce
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja językowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kreatywność
(1)
Kultura
(1)
List motywacyjny
(1)
Lęk
(1)
Matematyka
(1)
Mentoring
(1)
Metodologia
(1)
Myślenie
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Mężczyzna
(1)
Narcyzm
(1)
Nastolatki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepowodzenie
(1)
Ocena szkolna
(1)
Optymizm
(1)
Organizacje sportowe
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Planowanie
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Poradniki
(1)
Porażka
(1)
Proaktywność
(1)
Profilaktyka psychologiczna
(1)
Profilaktyka wychowacza
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Ranking szkół
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Samopoznanie
(1)
Samowychowanie
(1)
Satysfakcja (psychologia)
(1)
Scenariusz lekcji
(1)
Socjologia
(1)
Sportowcy
(1)
Stres szkolny
(1)
Szkoła
(1)
Słuchanie
(1)
Technika
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Transgresja (psychologia)
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Świat
(2)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł problemowy
(8)
Poradnik
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł fachowy
(2)
Opracowanie
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(14)
Psychologia
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Praca, kariera, pieniądze
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Matematyka
(1)
Nauka i badania
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Rozwój osobisty
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
60 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Przedkładana Czytelnikowi publikacja (wraz z Pracami Naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 511) stanowi rezultat projektu badawczego z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami. Tematem przewodnim tegorocznej, XIV edycji – o czym była mowa we wstępie do PN 511 – są Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. O ile jednak w pierwszej części wyzwania były rozpatrywane w kontekście problemów zarządczo-ekonomicznych, o tyle tutaj poddawane są one dyskusji na tle problemów zarządczo-psychologicznych. Oba tomy publikacji mają zatem nie tylko charakter interdyscyplinarny, ale są też względem siebie komplementarne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Oddajemy w ręce Czytelnika rezultat XIV edycji podjętego przez nas przedsięwzięcia badawczego z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami. Jest to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji, gdyż pierwsza publikacja z tego cyklu pojawiła się w 1993 roku. Tematem przewodnim w roku 2018 są Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Zainteresowanie tą problematyką jest wynikiem obserwacji poczynionych w praktyce organizacyjnej, monitorowania problemów zgłaszanych przez kadry kierownicze oraz rezultatów badań naukowych publikowanych w różnych czasopismach.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Artykuły zamieszczone w niniejszym, piętnastym zeszycie „Gospodarki Przestrzennej”, przygotowanym w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęcone są wybranym problemom planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie publikowane teksty odzwierciedlają aktualne problemy badawcze Autorów z rozmaitych dziedzin gospodarki przestrzennej. W zeszycie zaprezentowano wyniki badań naukowych dotyczących takich obszarów gospodarki przestrzennej, jak: kurczące się małe miasta, obszary metropolitalne, efektywność projektów innowacyjnych, turystyka uzdrowiskowa, wartość rekreacyjna zbiorników wodnych, wydajność pracy w samorządzie terytorialnym, klastry, potencjał rozwojowy obszarów problemowych, zarządzanie krajobrazem kulturowym na obszarach wiejskich, czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej, inwestycje na obszarach oddziały-wania dużych miast, funkcja turystyczna obiektów podziemnych, transport zrówno-ważony w miastach i inne. Treści zawarte w artykułach stanowią osobiste poglądy Autorów na przedstawione w nich problemy. Każdy artykuł podlegał recenzowaniu przez dwóch recenzentów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.Wyrażamy przekonanie, że publikacja ta będzie stanowiła istotny wkład w rozwój gospodarki przestrzennej jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, będzie także inspiracją do dalszych badań i analiz porównawczych. Większość artykułów, oprócz wartości czysto naukowej, ma także walor aplikacyjny. Pozwala to z optymizmem spoglądać w przyszłość tej szybko rozwijającej się dziedziny naukowej, jaką jest gospodarka przestrzenna. W imieniu Komitetu Redakcyjnego Jacek Potocki, Jerzy Ładysz
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Tematyka niniejszego numeru „Management Forum” wpisuje się w szeroki nurt dotyczący zmian, doskonalenia i rozwoju mających zapewnić organizacjom sukces – rozumiany również jako utrzymanie przewagi konkurencyjnej – w szybko zmieniającym się, niepewnym otoczeniu. Niestabilność uwarunkowań technologicznych, prawnych czy ekonomicznych zmusza współczesne organizacje do ciągłego ulepszania swoich modeli biznesowych, procesów, struktur czy praktyk zarządzania oraz poszukiwania źródeł nowych rozwiązań i innowacji. Tom otwiera interesujący artykuł poświęcony społecznym i kulturowym aspektom sukcesu organizacji, w którym autor postuluje konieczność szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na efektywność przedsiębiorstwa, uwzględniającego godzenie sprzeczności między różnymi kategoriami tego sukcesu, wpływ różnych interesariuszy, a także poszerzającego wymiary efektywności o tzw. efektywność społeczną oraz dobrostan psychologiczny pracowników. Kolejny artykuł poświęcony jest przedsiębiorczości technologicznej jako mechanizmowi rozwoju strategicznego organizacji. Za centralną kategorię konceptu przedsiębiorczości technologicznej autor uznaje szansę technologiczną, przyjmując, że jej eksploracja i eksploatacja stanowią dwie główne składowe procesu przedsiębiorczości technologicznej, leżącej u podstaw rozwoju strategicznego organizacji i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Źródłem tej przewagi mogą być także – jak przekonuje autorka następnego artykułu – badania uniwersyteckie, z zastrzeżeniem jednak, że musi zostać spełnionych wiele warunków niezbędnych do tego, aby skutecznie finansować badania, a następnie zapewnić upowszechnienie ich wyników wśród zainteresowanych przedsiębiorstw. Celem kolejnego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania analizy sieci społecznych (Social Network Analysis – SNA) jako metody badawczej umożliwiającej spojrzenie na sieć z perspektywy całościowej, konkretnej grupy przedsiębiorstw lub pojedynczego uczestnika oraz postawienie diagnozy stanowiącej punkt wyjścia do doskonalenia struktury sieci oraz procesów w niej zachodzących, np. wymiany informacji, wiedzy czy towarów. Coraz powszechniejszym sposobem doskonalenia różnych aspektów funkcjonowania organizacji stają się w ostatnich latach tzw. modele dojrzałości, które podpowiadają pewną sprawdzoną drogę postępowania, zwiększającą prawdopodobieństwo sukcesu w zarządzaniu procesami, projektami, wiedzą itd. W kolejnym artykule przedstawiono zarys takiego właśnie modelu dojrzałości, dotyczącego zagadnienia zarządzania ryzykiem reputacji, który może stanowić dla menedżerów swego rodzaju mapę drogową umożliwiającą stopniowe, konsekwentne wdrażanie polityki, procesów i praktyk mających szczególne znaczenie dla kontrolowania ryzyka reputacji. Do modelu dojrzałości odwołuje się również autorka ostatniego artykułu, przedstawiając kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Przyjmując założenie o istnieniu związku pomiędzy dojrzałością projektową a doskonałością zarządzania projektami, autorka poddała weryfikacji relacje zawiązujące się pomiędzy specyficznymi praktykami a poziomami dojrzałości projektowej badanych jednostek, co pozwoliło na wyznaczenie tych czynników, które mają istotny wpływ na osiągany organizacji poziom doskonałości w zarządzaniu projektami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer czasopisma „Informatyka Ekonomiczna”. Zawarte w nim artykuły naukowe prezentują szerokie spektrum poglądów oraz przemyśleń autorów wynikających z doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki związanej z tworzeniem, doskonaleniem oraz stosowaniem nowoczesnych technologii w organizacjach. Przedstawiają one także kierunki naukowe oraz tendencje w zakresie współpracy między podmiotami gospodarczymi a ośrodkami naukowymi z całej Polski. Należy podkreślić unikatowy charakter niniejszego numeru czasopisma oraz jego niezmierną wartość naukową – powstał on w wyniku wymiany naukowej między ośrodkami akademickimi, zainicjowanej w ramach kolejnej już XI konferencji naukowo-dydaktycznej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Jej zorganizowanie w bieżącym roku przypadło Instytutowi Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który w tym roku obchodzi 40-lecie swojego istnienia. Przesłankami dla wyboru prezentowanej tematyki były z jednej strony odnotowane w literaturze trendy rozwoju nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu, z drugiej zaś – problematyka zarządzania i realizacji projektów informatycznych jako przedsięwzięć inwestycyjnych z uwypukleniem aspektów związanych z aktualnymi kierunkami implementacji innowacyjnych rozwiązań informatycznych wspomagających funkcjonowanie współczesnych organizacji. Wybrane do opublikowania w aktualnym 31 numerze „Informatyki Ekonomicznej” prace podzielone zostały na trzy główne bloki tematyczne. Pierwszy blok tematyczny związany jest z prezentacją kierunków i współczesnych koncepcji rozwoju informatyzacji. W obszarze tym znalazły się artykuły: E. Ziemby, M. Bratnickiego, C. Olszak, J. Kisielnickiego, T. Lipczyńskiego, I. Pawełoszek, M. Mach-Król, J. Korczaka, M. Hernesa, M. Baca, J. Zawiły-Niedźwieckiego, I. Chomiak-Orsy, A. Nowickiego, E. Abramek, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, H. Sroki, M. Sobińskiej, M. Tabakow oraz B. Franczyka. Druga grupa artykułów to prace poświęcone problematyce zarządzania projektami informatycznymi, wśród których można wymienić prace takich autorów, jak: M. Lasek, A. Adamus, V. Tasic, L. Drelichowski, M. Niedźwiedziński, W. Chmielarz, M. Zborowski, B. Wachnik, M. Twardochleb, S. Łacheciński oraz M. Kieruzel. Trzecia grupa, stanowiąca swoistą kontynuację tematyki projektów informatycznych, obejmuje artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z trendami informatyzacji organizacji, a w szczególności prezentacji projektów innowacyjnych rozwiązań informatycznych. W tym obszarze znalazły się opracowania: A. Szewczyk, J. Korczaka, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego, M. Lasek, D. Kosieradzkiego, D. Jelonek, Ł. Łysika, R. Kutery, P. Machury, B. Butryn, M. Laski, J. Sobieskiej-Karpińskiej, M. Hernesa, B. Śmiałkowskiej, T. Dudka, A. Bytniewskiego oraz L. Rozenberga.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.03.2022
Robert J. Sternberg - klasyk amerykańskiej psychologii, twórca koncepcji edukacji dla mądrości, jeden z najczęściej cytowanych autorów w naukach humanistycznych – wraz ze współautorkami przygotowali podręcznik metodyczny dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. Przedstawili strategie dydaktyczne mające na celu nie tylko kształtowanie tradycyjnych umiejętności analitycznych u uczniów, lecz także wychowywanie ich na szczęśliwe osoby. Przy każdej prezentacji Czytelnik znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, zadania dydaktyczne z prostymi instrukcjami, narzędzia do samooceny oraz przykłady lekcji z różnych etapów kształcenia. „Podręcznik jest próbą dydaktycznej aplikacji wniosków z badań, które mają usprawnić nabywanie ważnych kompetencji osobowościowych przez ucznia żyjącego w nowym tysiącleciu.” prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt W serii ukazały się: E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej E. Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 02.02.2022
E-book “Samoocena umiejętności interpersonalnych…” zawiera w sobie kwestionariusz samooceny – test, który omawia 6 głównych zagadnień: I Komunikacja werbalna II Aktywne słuchanie III Komunikacja w grupie IV Inteligencja emocjonalna V Zarządzanie sobą w czasie VI Przywództwo – lider Umiejętności interpersonalne są podstawą naszej codzienności – w życiu prywatnym, w domowym zaciszu, na studiach, podczas spotkań towarzyskich, a przede wszystkim w przestrzeni zawodowej. Niniejszy kwestionariusz pozwoli Ci na mocniejsze określenie swoich atrybutów oraz wykrycie słabszych stref. Możesz go wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym. Kwestionariusz jest również nieodzownym narzędziem pracy we wszelkiego rodzaju spotkaniach szkoleniowych, zawodowych lub do pogłębiania wiedzy placówkach oświatowych. Cel e-booka “Samoocena umiejętności interpersonalnych…”: samopoznanie, samorozwój, jako wstęp do dalszych profesjonalnych szkoleń, podczas wykładów, seminariów z wyżej wymienionej tematyki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 24.01.2022
(Narzędziownia)
Materiał dodatkowy do artykułu: "Jak nauczyć dzieci radzenia sobie z porażkami?".
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Prezentowana publikacja wpisuje się w obszar zagadnień dotyczących trudności w nauce oraz niepowodzeń szkolnych, które na gruncie polskim stały się przedmiotem szczególnych analiz dopiero na początku lat sześćdziesiątych. Zawiera dwadzieścia tekstów o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczących genezy edukacyjnych sytuacji trudnych dzieci, konsekwencji jakie z sobą niosą w wymiarze indywidualnym i społecznym, a także sposobów ich minimalizowania i przezwyciężania oraz konstruktywnego wykorzystania w celu osiągania przez uczniów sukcesu szkolnego i życiowego. Przeciwwagą dla niepowodzeń szkolnych, trudnych przestrzeni edukacyjnych dzieci jest edukacja wsparcia, chroniąca dziecko przed samotnością związaną ze złożonością obszarów sytuacji niepomyślnych, z którymi się ono zmaga, wychodząca naprzeciw „pedagogii szkolnego sukcesu” i wykorzystywania potencjału rozwojowego każdego ucznia. W zasygnalizowaną problematykę wpisują się poszczególne obszary edukacyjnych przestrzeni sytuacji trudnych dzieci rozpatrywane w niniejszej publikacji, odnoszące się do wymiaru kulturowego i cywilizacyjnego, uwarunkowań rodzinnych i szkolnych, wybranych obszarów nauczania, a także niepełnosprawności i rozwiązywania problemów społecznych. Interdyscyplinarny wymiar tekstów (pedagogiczny, psychologiczny, socjologiczny, terapeutyczny) ukazuje wieloaspektowość poruszanych, niezwykle istotnych wątków, ważących o edukacyjnych i biograficznych losach współczesnych dzieci.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 09.12.2021
Bibliografia na stronach 449-452.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46600 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 18.06.2021
Bibliografia na stronie 30.
Book
In basket
Date of change: 27.05.2021
Tytuł oryginału: The secrets of communication : be heard and get results.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46334 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again