Form of Work
Książki
(19)
Artykuły
(10)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Author
Elsner Danuta
(3)
Tołwińska-Królikowska Elżbieta
(3)
Arends Richard I
(2)
Baumgartner-Schaffner Martin
(2)
Hajdukiewicz Marianna
(2)
Knafel Krystyna
(2)
Kruszewski Krzysztof (1939-2015)
(2)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(2)
Mazurkiewicz Grzegorz
(2)
Biblioteczka Dobrego Nauczyciela
(1)
Grzonkowska Danuta
(1)
Grzyb Barbara
(1)
Gąsiorek Piotr
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Lenart Regina (zarządzanie)
(1)
Lipska Małgorzata
(1)
Maksymowska Ewa
(1)
Mielcarek Dorota
(1)
Mieszalski Stefan
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Ploch Leszek
(1)
Program Nowa Szkoła
(1)
Rączka Beata
(1)
Sielatycki Mirosław (1957- )
(1)
Szaleniec Henryk
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Wlazło Stefan
(1)
Wojtczak Bogusława
(1)
Wysocka Jadwiga
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żłobecki Edward
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Szkolnictwo
(22)
Nauczanie
(14)
Nadzór pedagogiczny
(7)
Nauczyciele
(6)
Dyrektorzy szkół
(5)
Oświata
(5)
Wychowanie
(4)
Szkolnictwo zawodowe
(3)
Kadry
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Podstawa programowa
(2)
Praca zespołowa
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Współdziałanie
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dyrektor
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Maslow, Abraham Harold (1908-1970)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Polityka oświatowa na świecie 1980-...
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Programy edukacyjne (informat.)
(1)
Programy nauczania dla szkół zawodowych
(1)
Rodzina
(1)
Statystyka
(1)
Testy
(1)
Warszawa
(1)
Zarządzanie
(1)
Środowisko człowieka
(1)
30 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Popyt na pracę ; Prawo publiczne ; Prawo europejskie ; Cudzoziemcy ; Nadzór właścicielski ; Skarb Państwa ; Nowa ekonomia instytucjonalna ; Prawo prywatne ; Postępowanie cywilne ; Inwestor instytucjonalny ; Swobodny przepływ towarów ; Rynek regulowany ; Instytucje rynku pracy ; Fundusz emerytalny ; Model wzrostu Solowa ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Finansowanie ; Kredyt konsumencki ; Ochrona praw podmiotowych ; Prawo rynku finansowego ; Wzorce umowne ; Interes konsumentów ; Zasada swobody działalności gospodarczej ; Gospodarka wolnorynkowa ; Import równoległy ; Produkt leczniczy ; Przedsiębiorstwo farmaceutyczne ; Towarowa Giełda Energii ; Obowiązek publicznoprawny ; Obrót energią ; Summa divisio ; Przyczyny powstania podziału ; System prawa krajowego ; Charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego ; Ustawowe prawo pierwokupu ; Uprawnienie prawo kształtujące ; Państwowa jednostka organizacyjna ; Czynność prawna ; Przedstawiciel ustawowy ; Zawieszenie postępowania rejestrowego ; Organizacja pozarządowa ; Papier wartościowy ; Instrument finansowy ; Prawa pochodne ; Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE ; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ; Naruszenie prawa konkurencji ; Wskazania terapeutyczne ; Pozwolenie na obrót produktem leczniczym ; Przedterminowa spłata kredytu ; Całkowity koszt kredytu konsumenckiego ; Obniżka kosztów kredytu ; Ochrona konsumenta kredytobiorcy ; Mechanizmy nadzorcze ; Cykliczne inwestycje ; Ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego ; Siły Zbrojne RP ; Żołnierz zawodowy ; Rekonwersja kadr ; Weterani ; Ekonomia regulacji ; Efektywność prawa ; Polityka narkotykowa ; Tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw ; Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne ; Publiczne szkolnictwo wyższe ; Oligarchia akademicka ; Ład akademicki ; Prawna ochrona pracowników ; Zawody deficytowe ; Zawody nadwyżkowe ; Problem agencji ; Wzrost ; Teoria agencji ; Klauzule abuzywne ; Postępowanie egzekucyjne ; Firmy rodzinne ; Jednostka samorządu terytorialnego ; Metody taksonomiczne ; Wynagrodzenie ; Prawo farmaceutyczne ; Organizacja społeczna ; Zatrudnienie ; Działalność gospodarcza ; Innowacyjność
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44050 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44046 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Leszek Ploch. - Warszawa : Difin, 2011. - 325 s. : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Bibliogr. s. 313-325.
Streszczenie: Przedstawienie propozycji, wskazówek wychowania włączającego podopiecznych o obniżonej sprawności umysłowej w warunkach systemowego kształcenia i zorganizowanej opieki w placówce specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod terapii. Opisanie optymalnego modelu takiej placówki. Przybliżenie zjawisk, procesów, prawidłowości i wskazań strategii włączającej w aspekcie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych podopiecznych, zwłaszcza w zakresie kompetencji społecznych, jak też pracy pedagogiczno-integracyjnej. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pedagogów-wychowawców, terapeutów, specjalistów, studentów o kierunku pedagogiczno-nauczycielskim, rodziców oraz osób wspierających podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42113 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. s. 208.
Streszczenie: W obecnym wydaniu znajduje się dodatkowo rozdział na temat autoewaluacji w szkole w latach 2002-2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41663, 41662 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Drugi z trzech tomów publikacji, zawiera prace traktujące o praktycznych aspektach ewaluacji. W ramach rozdziałów omówiono: ważniejsze aspekty procesu ewaluacji szkół, praktyczne rady dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów ewaluowanych szkół. Ostatnią część tomu stanowi zbiór wypowiedzi wizytatorów i dyrektora szkoły, którzy uczestniczyli w pilotażowej ewaluacji. W załączniku przykładowy schemat (z marca 2010 r.) badania poziomu spełniania wymagań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41338, 41337 (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Pierwszy z trzech tomów publikacji, który może pełnić funkcję poradnika, informatora, a także zaproszenia do ewaluacji. Przedstawia wizję zmian w nadzorze pedagogicznym, kluczowe elementy prawidłowo prowadzonej ewaluacji, a także rozwiązania związane z ewaluacją pracy szkół w innych krajach Europy. W załączniku tekst rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41336, 41335 (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. s. [217]-222
Streszczenie: Praca z zakresu porównawczej polityki oświatowej - przedstawiono sytuację w Polsce i na świecie opierając się na najnowszych badaniach (także własnych). Jako "Uwarunkowania" funkcjonowania oświaty omówiono: uwarunkowania demograficzne, sieć szkolną, finansowanie oświaty, nakłady i potrzeby inwestycyjne, reformy oświatowe. Jako "Funkcjonowanie i rezultaty" edukacji ukazano: udział oświaty w kształtowaniu różnic przestrzennych, dostępność edukacji, szkolnictwo niepubliczne, charakterystyki nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz rodziców tych uczniów, osiągnięcia szkolne, wskaźniki edukacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39775 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again