Form of Work
Artykuły
(11)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Proza
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Helios Joanna
(2)
Jedlecka Wioletta
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Antczak Elżbieta
(1)
Bereś Witold (1960- )
(1)
Byczkowska-Owczarek Dominika
(1)
Chluska Jolanta
(1)
Cieślikowska Agnieszka
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(1)
Gałązka-Sobotka Małgorzata
(1)
Kaszyński Hubert
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kautsch Marcin
(1)
Kelm Hanna
(1)
Kmieciak Błażej
(1)
Kowalska-Bobko Iwona
(1)
Krawczyk-Sołtys Agnieszka
(1)
Krzeczewski Bartłomiej
(1)
Kubczak Anna
(1)
Litwinow Monika
(1)
Maciejewska Olga
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Michaelides Alex (1977- )
(1)
Miszczyńska Katarzyna
(1)
Odyniec Katarzyna (pedagogika)
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Radkowska-Walkowicz Magdalena
(1)
Reimann Maria
(1)
Rożniatowska Karolina
(1)
Schwertner Janusz
(1)
Starzomska Małgorzata (psychologia)
(1)
Stawowy Magdalena
(1)
Szczygłowska Justyna
(1)
Szymaniec-Mlicka Karolina
(1)
Uniwersytet Opolski Wydawnictwo
(1)
Wyszogrodzka-Gaik Agnieszka
(1)
Zajdel Karolina
(1)
Zięba Monika
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Demographic Group
Literatura angielska
(1)
Subject
Szpitale
(11)
Dzieci
(3)
Przemoc
(3)
Szpitale psychiatryczne
(3)
Chorzy
(2)
Dziecko chore
(2)
Stres
(2)
Anoreksja
(1)
Dom dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziewczęta
(1)
Farmakoekonomika
(1)
Instytut Socjologii (Uniwersytet Jagielloński)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Metody nauczania
(1)
Milczenie
(1)
Młodzież
(1)
Nerwice
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Opowiadanie dziecięce polskie
(1)
Polityka zdrowotna
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy służby zdrowia
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzice
(1)
Samobójstwo
(1)
Sprawcy przemocy
(1)
Standardy i procedury medyczne
(1)
Szkoły
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego (Kraków)
(1)
Szpitale (budynki)
(1)
Szpitale dziecięce
(1)
Służba zdrowia
(1)
Technika
(1)
Wiktymologia
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wydawnictwa dla dzieci
(1)
Zabójstwo
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(4)
Kobierzyn (Kraków ; część miasta)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Monografia
(1)
Powieść
(1)
Reportaż problemowy
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Thriller
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Psychologia
(4)
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
24 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
W numerze [Contents]: Danuta Hübner: Jak zarządzać zmieniającą się Europą: wyzwania nie tylko instytucjonalne. Seminarium „Dobre rządzenie”, 10 grudnia 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [How to govern the changing Europe: Institutions and beyond], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.01, s. 5–14; Marcin Zawicki: Conceptual foundations of governance – a critical review, doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.02, s. 15–24; Maciej Frączek: Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne [The practice of implementation of labour market policy in Poland vs. public governance], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.03, s. 25–40; Andrzej Klimczuk: Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.04, s.41–53; Marcin Kautsch: Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali [Hospital managers’ opinions on social supervisory boards and supervisory boards], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.05, s.54–66. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Oliver E. Williamson: Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju.Wykład noblowski wygłoszony 8 grudnia 2009 r. [Transaction cost economics: The natural progression], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.06, s. 67–90. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Utrzymująca się trudna sytuacja finansowa podmiotów leczniczych, która negatywnie wpływa nie tylko na rozwój opieki zdrowotnej, lecz także na jakość świadczonych usług medycznych, stwarza potrzebę wyznaczania czynników wpływających na zadłużanie się szpitali. Ocena sytuacji finansowej placówek medycznych w tym właśnie kontekście przeprowadzana jest w Polsce na coraz większą skalę. Z jednej strony tematyka monografii koncentruje się więc na ocenie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, a z drugiej – na identyfikacji czynników zadłużenia szpitali publicznych. * W monografii podjęto oryginalny i stosunkowo rzadko analizowany na gruncie badań naukowych problem zadłużenia szpitali. Zazwyczaj w tym zakresie publikowane są raporty o stanie służby zdrowia w Polsce. Oryginalne podejście prezentowane w książce wyraża się głównie w przestrzennym aspekcie badania zadłużenia szpitali oraz determinant tego zadłużenia – to odróżnia tę pozycję od innych o tej tematyce. Opracowanie zawiera przegląd dorobku krajowego i zagranicznego, który wpisuje się w badanie problematyki podmiotów leczniczych. Z recenzji dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Książka jest rezultatem kilkumiesięcznych badań etnograficznych prowadzonych w trzech oddziałach szpitalnych. Omówiono w niej realia pracy i trudności, z jakimi mierzą się pracownicy szpitala, a które często są niezauważalne dla pacjentów i ich rodzin. Ukazano zakulisowy świat placówki medycznej, gdzie następuje wzajemne uzgadnianie znaczeń i kontekstów wykonywanej pracy, a także przybliżono organizacyjną codzienność widzianą oczami przedstawicieli personelu medycznego. Z perspektywy etnografii organizacji, oddając głos swoim badanym, autorki przeanalizowały specyfikę oddziału jako organizacji, społecznie konstruowaną przestrzeń, style kierowania, proces komunikowania pomiędzy przedstawicielami personelu medycznego oraz niepewność i emocje, jakich doświadczają reprezentanci zawodów medycznych. Publikacja jest jednym z nielicznych polskich etnograficznych opracowań uwarunkowań i kontekstów pracy w oddziałach szpitalnych. Polecana jest przede wszystkim menedżerom zarządzającym placówkami ochrony zdrowia, ale również praktykom zajmującym się komunikowaniem w medycynie, wspierającym i szkolącym pracowników ochrony zdrowia w zakresie pracy z emocjami oraz zarządzania zespołem medycznym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny cel w funkcjonowaniu każdej organizacji – w tym również szpitali. W monografii poruszane są kwestie związane ze specyfiką i problemami działalności szpitali w Polsce, a także z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali. Ponadto zostały tu przedstawione strategie zarządzania płynnością finansową stosowane przez wybrane placówki szpitalne. Określenie strategii płynności finansowej oraz ukazanie zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w badanych placówkach umożliwiło wyprowadzenie istotnych wniosków, pozwalających na wyznaczenie kierunków doskonalenia w sferze zarządzania finansowego w polskich szpitalach. Konkluzje te mogą przyczynić się do ustalenia rekomendacji dla polityki finansowej stosowanej przez wspomniane podmioty. Treść książki może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i placówek zdrowotnych, pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, jak również studentów i słuchaczy studiów z zakresu zarządzania finansami w systemie opieki zdrowotnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W niniejszym zeszycie zamieszczono pięć artykułów naukowych oraz recenzję pod-ręcznika akademickiego Chemia Żywności, pracy zbiorowej pod redakcją Zdzisława E. Sikorskiego i Hanny Staroszczyk. W pierwszym artykule porównano parametry tekstury skrzepu kwasowego z mleka pasteryzowanego i mleka mikrofiltrowanego. Skonfrontowano ich podstawowy skład chemiczny oraz pH. Stwierdzone wyższe parametry tekstury skrzepu kwasowego z mleka pasteryzowanego w stosunku do skrzepu kwasowego z mleka mikrofiltrowanego autorzy tłumaczą większą zawartością białka oraz potencjalnych interakcji zdenaturowanych białek serwatkowych z kazeiną, indukowanych ogrzewaniem w czasie pasteryzacji. Drugi artykuł informuje o rozbieżnościach w racjach pokarmowych pacjentów wybranego szpitala w Wielkopolsce względem normy w ciągu roku. Brak zbilansowania zawartości składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych pacjentów, zawyżana zawartość tłuszczu, zawartość węglowodanów, wapnia i wita-miny C poniżej normy, przy równoczesnym zawyżeniu zawartości witaminy A i żelaza to przykłady dużej niefrasobliwości tych, którzy odpowiadają za jakość posiłków dla powracających do zdrowia pacjentów. Trzeci artykuł ukazuje wstępne wyniki badań nad selekcją szczepów grzybów z rodzaju Rhizopus, które potencjalnie znajdą zastosowanie w produkcji kwasu fumarowego w podłożach zawierających glicerol odpadowy. Ustalono zakresy temperatur oraz optymalne pH dla wzrostu grzybni większości szczepów w obecności glicerolu i glukozy w podłożu hodowlanym. Zaobserwowano także zmiany w stopniu wykorzystania glicerolu do syntezy kwasu fumarowego w ciągu siedmiodniowej hodowli.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Zestaw nadesłanych artykułów, które pragniemy zaprezentować w niniejszym wydaniu czasopisma „Nauki o Finansach”, po raz kolejny odzwierciedla różnorodność tematyki, jaką interesują się polscy badacze tej dziedziny nauk ekonomicznych. Prace składające się na zawartość tego numeru, podobnie jak w poprzednim, postanowiliśmy zgrupować w kilka bloków tematycznych. Zatytułowaliśmy je odpowiednio: „Finanse publiczne”, „Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa” oraz „Rynki finansowe”. Tym razem nie pojawiły się artykuły poświęcone nowinkom, takim jak pieniądz wirtualny, co jednak wcale nie oznacza, że temat ten przestał być aktualny. Szczególną uwagę Czytelników chciałabym zwrócić na artykuł ,,Zmiany struktury obciążeń podatkowych w państwach Unii Europejskiej w okresie kryzysu a przewidywania teorii konkurencji podatkowej”. Przedstawia on nasilające się w warunkach kryzysu zjawisko konkurencji podatkowej, wynikającej z niedostatecznego ujednolicenia prawodawstwa krajów członkowskich, oraz jej konsekwencje dla pełnej integracji gospodarczej. Życzę pożytecznej i interesującej lektury wszystkich opracowań zamieszczonych w prezentowanym numerze.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 02.02.2022
Kiedy rozmawiamy z dziećmi o zdrowiu, rozmawiamy o czymś więcej niż ciało, choroba, kondycja fizyczna. Próbując usłyszeć i zrozumieć to, co o zdrowiu mówią dzieci, uzyskujemy dostęp do ich sposobu rozumienia świata. Chcąc przekazać dzieciom, w jaki sposób zostały zrozumiane ich opowieści, autorki stworzyły wersję dla dzieci książki, która pierwotnie została przeznaczona dla dorosłych. A dzieci ją zilustrowały. Opowieści dzieci o zdrowiu, chorobie i cielesności mówią jednocześnie o tym, jak postrzegają one inne kategorie społeczne świata dorosłych – kiedy na przykład dyskurs o zdrowym człowieku łączy się w dziecięcych opowieściach z dyskursem moralnym: człowiek zdrowy to człowiek dobry. Dyskurs publiczny, mimo deklaratywnych postulatów uznania wartości dzieci jako pełnoprawnych członków społeczności, w praktyce nieustannie sprowadza je raczej do biernych odbiorców dorosłej wiedzy, opieki i władzy. Prowadzenie badań z dziećmi w duchu childhood studies to obok etycznej uważności również kwestia przyjęcia perspektywy dziecięcego sprawstwa, uznania dzieci za kompetentnych aktorów społecznych, ekspertów w światach swoich codziennych doświadczeń, aktywnych w procesach nadawania znaczeń i eksplorowania społecznej rzeczywistości. Przyjęcie perspektywy childhood studies oznacza nie tylko wiarę w sprawczy potencjał dzieci uznanych za aktywnych aktorów społecznych, ale także idący za nią nakaz etyczny takiego prowadzenia badań, które dziecięce refleksje i doświadczenia stawia w centrum. Z recenzji Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej , , , , , , , , , ,,
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 16.12.2021
Tytuł oryginału: The silent patient.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46262 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przemoc totalna? / Błażej Kmieciak // NIEBIESKA LINIA. - 2014, nr 3, s. 3-5.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46250 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 08.01.2021
Przemoc instytucjonalna wobec dzieci / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. W: Niebieska Linia. 2020, nr 5, s. 27-29. - 2020.
Artykuł jest fragmentem książki Joanny Helios, Wioletty Jedleckiej "Przemoc instytucjonalna wobec dzieci. Kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej" sygn. 46177, 46176.
Bibliografia na stronie 26.
Book
In basket
Date of change: 10.11.2020
Bibliografia na stronach [189]-206.
Problematyka przemocy wobec dzieci stanowi przedmiot zainteresowań autorek publikacji od kilku lat. We wcześniejszych badaniach skupiały się na przemocy wobec dzieci w rodzinie, standartach ochrony praw dziecka oraz analizie sytuacji dzieci dotkniętych skutkami przemocy. Tym razem zajęły się przemocą instytucjonalną, której dziecko również często doświadcza. Człowiek tworzy różnorakie instytucje, szukając ochrony, wsparcia, pomocy. Za ich pośrednictwem chce realizować rozmaite cele, np. edukacyjne czy lecznicze...[nota wydawcy].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46177, 46176 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Żeby nie bać się szpitala / Justyna Szczygłowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2015, nr 4, s. 32-39.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again