Form of Work
Książki
(14)
Artykuły
(12)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Brühlmeier Artur
(2)
Pańczakiewicz Iwona przekł
(2)
Altermatt Urs (1942- )
(1)
Bodine Edward
(1)
Budajczak Marek
(1)
Burda Andrzej
(1)
Bęza Stanisław
(1)
Cylkowska-Nowak Mirosława
(1)
Czajkowska Dominika
(1)
Dajnowicz Diana
(1)
Dudek Zenon Waldemar
(1)
Duliński Tomasz
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Grabski Andrzej Feliks
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Kluczyńska Urszula
(1)
Kuchnie Różnych Narodów
(1)
Melosik Zbyszko (1956- )
(1)
Mońka-Stanikowa Anna
(1)
Müller René Jacob (1954- )
(1)
Pajor Kazimierz
(1)
Pokorska Barbara
(1)
Płygawko Danuta (1949- )
(1)
Rybicki Marian
(1)
Sowinski Grzegorz
(1)
Tischner Józef (1931-2000)
(1)
Tomczyk Michał
(1)
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydawnictwo Naukowe
(1)
Wojtowicz Jerzy
(1)
Zając Renata M
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Biblioteki
(4)
Oświata za granicą
(4)
Szwajcaria
(4)
Bibliotekarstwo
(3)
Edukacja humanistyczna
(2)
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
(2)
Nauczanie
(2)
Pedagogika
(2)
Pestalozzi Jan Henryk
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wychowanie
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Austria
(1)
Belgia
(1)
Biblioteka
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biografie
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Język niemiecki
(1)
Katolicyzm
(1)
Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce
(1)
Konstytucja
(1)
Kościuszko, Tadeusz (1746-1817)
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kucharstwo
(1)
Muzeum Polskie (Rapperswil)
(1)
Młodzież
(1)
Niemcy
(1)
Ocena szkolna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pisarze polscy
(1)
Polska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psychologia
(1)
Rapperswil (Szwajcaria
(1)
Religia
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szkolnictwo na świecie
(1)
Vevey (Szwajcaria)
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Wojsko
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Szwajcaria
(2)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
28 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
W NUMERZE [CONTENTS] Edward Haliżak: Wstęp [Introduction] STUDIA [STUDIES] Edward Haliżak: Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych [The Subject, Theory and Methodology of the Science of International Relations], doi 10.7366/020909611201501, s. 11–34; Dariusz Popławski: Bariery członkostwa Konfederacji Szwajcarskiej w Unii Europejskiej [Barriers to the Membership of the Swiss Confederation in the European Union], doi 10.7366/020909611201502, s. 35–50; Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki między Unią Europejską i ONZ – perspektywa teoretyczna i praktyczna [Relations of the European Union with the United Nations], doi 10.7366/020909611201503, s. 51–70; Rajendra K. Jain: Indian Perception of the European Union, doi 10.7366/020909611201504, s. 71–82; Manish Thapa: The role of the European Union in conflict resolution in Nepal, doi 10.7366/020909611201505, s. 83–92; Xiang Zuotao: Ji Wengang, EU’s perceptions in China: Teacher, Co-operator, Competitor and Troublemaker, doi 10.7366/020909611201506, s. 93–106; Andrzej Szeptycki: The EU in the mirror of the Ukrainian crisis (2013–2014), doi 10.7366/020909611201507, s. 107–126; Jorge A. Schiavon, Diego Dominguez: Latin American perceptions of Europe and the European Union, doi 10.7366/020909611201508, s. 127–140; Slobodan Samardžić: Evolution of the relations between Serbia and the European Union, doi 10.7366/020909611201509, s. 141–152; Martyn De Bruyn: The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Dispute Settlement Mechanism, doi 10.7366/020909611201510, s. 153–162; Anna Wróbel: Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w świetle mierników OECD [EU and US Agricultural Policy in the Light of OECD Indicators], doi 10.7366/020909611201511, s. 163–186; Jakub Zajączkowski: Wybory parlamentarne w Indiach w 2014 r. – znaczenie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej [Parliamentary Elections in India in 2014: Implications for the Domestic and Foreign Policy], doi 10.7366/020909611201512, s. 187–212; Stanisław Musiał: Maghreb w międzynarodowych stosunkach gospodarczych [The Maghreb in International Economic Relations], doi 10.7366/020909611201513, s. 213–230. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Barbara Kratiuk, Joanna Starzyk-Sulejewska: Sprawozdanie z konferencji 23 października 2014 r. [Report on the international conference of the Institute of International Relations, UW and the Centre for Europe, UW, The World’s Perception of the European Union, Warsaw, 23 October 2014], s. 231–236. RECENZJE [REVIEWS] Edward Haliżak: Justyna Zając, European Union Policy in the Mediterranean: An International Roles Theory Approach, s. 237–240; Teresa Łoś-Nowak: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, s. 241–246; Anna Wróbel: Katarzyna Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej; s. 247–250; Joanna Starzyk-Sulejewska: Artur Adamczyk, Dariusz Milczek, Kamil Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, s. 250–254; Andrzej Szeptycki: La Pologne au cœur de l’Europe, numer specjalny Questions internationales, septembre–octobre 2014, N° 69, s. 255–258. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Głównym celem powstania niniejszej monografii jest analiza, w ujęciu problemowo-chronologicznym, polityki Szwajcarii wobec Unii Europejskiej wraz z jej najważniejszymi wyznacznikami i tendencjami ewolucyjnymi. Analizę przeprowadzono przy szczególnym uwzględnieniu czynników wewnętrznych, głównie politycznych i społecznych, które zaważyły na obecnym poziomie relacji pomiędzy Szwajcarią a UE. Szczególny nacisk położony został zatem na specyfikę ustroju politycznego, w tym federalizm, demokrację bezpośrednią oraz charakterystyczną dla Szwajcarii doktrynę polityki zagranicznej, opartą na neutralności wieczystej. Ponadto istotnym elementem jest analiza koncepcji głównych ośrodków opiniotwórczych zarówno rządowych, jak i pozarządowych. Całości dopełnia próba oceny dotychczasowej polityki wobec UE oraz prognozowania jej dalszego rozwoju. Za cezurę czasową przyjmuje się okres od początku lat 90. XX w., tj. od momentu rozpoczęcia intensywnych relacji Szwajcarii z EWG – UE. […]
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Date of change: 12.07.2021
Bibliogr.
Autor jest szwajcarskim pedagogiem reprezentującym integracyjny nurt w surdopedagogice. Publikacja ta jest jego pracą doktorską obronioną na politechnice berlińskiej (Technische Universit~:at Berlin). Podstawą metodologiczną pracy jest podejście ekosystemowe. Celem autora było wykazanie zalet kształcenia integracyjnego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Omówił on: pomiary zdolności słyszenia, rozwój szkolnictwa dla osób z uszkodzonym słuchem w obszarze niemieckojęzycznym, wyniki badań nad sytuacją szkolną dzieci z uszkodzonym słuchem w zwykłych klasach w regionie Zurychu (osiągnięcia szkolne, obciążenia, różnice wynikające ze specyfiki płci), kształtowanie się tożsamości i poradnictwo dla dzieci z uszkodzonym słuchem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36970, 35099 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Specyfika zawodu bibliotekarza w Szwajcarii / Mirosław Matyja // BIBLIOTEKARZ. - 2009, nr 7-8, s.19-22.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Biblioteka College Claparede w Genewie / Danuta Brzezińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE/ Dodatek: BIBLIOTEKA. Centrum informacji 03/2010. - 2010, nr 7-8, s.25-27.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Mediateka : Gimnazjum Seymaz w Genewie / Danuta Brzezińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE/ Dodatek: BIBLIOTEKA. Centrum informacji 02/2010. - 2010, nr 5, s.24-25.
Streszczenie: Strona internetowa mediateki: http://www.edu.ge.ch/dip/biblioweb/seymaz/index.html.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Biblioteki szwajcarskie w XXI wieku / Anna Jańdziak // BIBLIOTEKARZ. - 2010, nr 5, s.8-10.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Biblioteki w Szwajcarii / Mirosław Matyja // BIBLIOTEKARZ. - 2004, 3, s.19-20.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Lekcje muzyki w szwajcarskiej szkole / Joanna Sztejnbis-Zdyb, Danuta Sławiec-Domagała // WYCHOWANIE MUZYCZNE w SZKOLE. - 1996, nr 4, s.174-175.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38769 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38245 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Historia Szwajcarii / Jerzy Wojtowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1976. - 294,[1] s. : il. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15857 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Fondue nad Lemanem : kuchnia szwajcarska / Barbara Pokorska. - Warszawa : "Watra", 1986. - 159,[1] s. : ilustracje,mapa ; 12 x 17 cm.
(Kuchnie Różnych Narodów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28265 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28901 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again