Form of Work
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(11)
Publikacje fachowe
(9)
Książki
(4)
E-booki
(3)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Dziekońska Joanna
(3)
Nowicka Marzenna (1962- )
(3)
Boryczka Bożena
(2)
Arkabus Agata
(1)
Bojarska-Sokołowska Agnieszka
(1)
Borg Sy
(1)
Jastrzębski Jerzy (1945- )
(1)
Korczak Karol
(1)
Kubiak Magdalena
(1)
Lorens Roman
(1)
Nowicka Marzenna
(1)
Paradowski Mateusz
(1)
Pryłowska-Nowak Elżbieta
(1)
Prądziński Jacek
(1)
Rutka Michalina (1977- )
(1)
Small Gary W. (1951- )
(1)
Stanuchowski Dariusz
(1)
Szeląg Anna (bibliotekarz)
(1)
Słowik Magdalena
(1)
Vorgan Gigi (1958- )
(1)
Werla Marcin
(1)
Wobalis Mirosław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(20)
Time Period of Creation
2001-
(19)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Bibliotekarze
(2)
Nauczyciele bibliotekarze
(1)
Subject
Cyfrowi tubylcy
(8)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(8)
Biblioteki cyfrowe
(5)
Edukacja medialna
(4)
Fotografia cyfrowa
(4)
Internet
(4)
Uczniowie
(4)
Edytory zdjęć
(3)
Obróbka zdjęć cyfrowych
(3)
Programy graficzne
(3)
Wykluczenie cyfrowe
(3)
Zastosowania multimediów w edukacji
(3)
Biblioteki szkolne
(2)
Kompetencje informacyjne
(2)
Kompetencje medialne
(2)
Metody nauczania
(2)
Nauczyciele
(2)
Pomoce dydaktyczne
(2)
Rzeczywistość wirtualna
(2)
Analityka internetowa
(1)
Aplikacja mobilna
(1)
Bibliograficzna baza danych
(1)
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Dzielnicy Bemowo
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki miejskie
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Blog
(1)
COVID-19
(1)
Celebryci
(1)
Cyberkultura
(1)
Czytelnictwo dzieci
(1)
Czytelnictwo młodzieży
(1)
Digitalizacja
(1)
Dostęp do Internetu
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko indygo
(1)
Europeana
(1)
Ewolucja
(1)
Internauci
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Lektura szkolna
(1)
Manipulacja (psychologia)
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Mózg
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Otwarte zasoby edukacyjne
(1)
Plastyczność neuronalna
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy (Wicko)
(1)
Sztuka
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Uczenie się
(1)
Usługi biblioteczne
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
WolneLektury.pl
(1)
Zachowanie
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(18)
Subject: place
Polska
(4)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wicko (woj. pomorskie ; okręg)
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(14)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(9)
Artykuł z czasopisma fachowego
(9)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł fachowy
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Informatyka i technologie informacyjne
(16)
Edukacja i pedagogika
(13)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(8)
Media i komunikacja społeczna
(4)
Kultura i sztuka
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Matematyka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Date of change: 29.06.2022
(Cyfrowy Tubylec w Szkole - Diagnozy i Otwarcia ; t. 2)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 240-263.
Część tekstu w języku rosyjskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46801, 45704 (2 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Temat: Pierwiastki ; Temperatura barwowa ; Promieniowanie podczerwone ; Doświetlanie roślin ; Promieniowanie optyczne ; Gender ; Analiza obrazów ; Mikrokontroler ; Tkanka ; Elektroluminescencja ; Laser ; Fosforescencja ; Widmo emisyjne ; Oświetlenie ; Wewnętrzna sprawność kwantowa ; Studnia kwantowa ; Rekombinacja ; Spadek sprawności ; Spektrometria absorpcji atomowej ; Sierść ; Binarne układy tlenkowe ; Sensybilizatory ; Konwersja promieniowania słonecznego ; Fotoinicjator ; Polimeryzacja wolnorodnikowa ; Mechanizm reakcji ; Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp ; Funkcje skuteczności widmowej ; Klasyfikacja lamp ; Grupy ryzyka ; Norma oświetleniowa ; Natężenie oświetlenia ; Równomierność oświetlenia ; Pole bezpośredniego otoczenia ; Natężenie napromienienia ; Luminancja energetyczna ; Oświetlenie pośrednie ; Oprawy wielkopowierzchniowe ; Programy do projektowania oświetlenia ; Procesy fotochemiczne ; Fotokataliza ; Dekoloryzacja ; Barwniki azowe ; Środki ochrony indywidualnej ; Promieniowanie nadfioletowe ; Luminacja ; Czas wzbudzenia ; Czas zaniku ; LED ; Zanieczyszczenie światłem ; Olśnienie ; Światło przeszkadzające ; Oświetlenie dróg ; Modulacja dobroci rezonatora ; Laser Nd:YAG ; Rezonator dyspresyjny ; Bezkierunkowe źródła światła do użytku domowego ; Parametry fotometryczne i kolorymetryczne lamp ; Analiza czynnikowa ; Główne składowe ; Niepewność pomiaru ; Chirurgia zaćmy ; Soczewki wewnątrzgałkowe ; Widmowa charakterystyka przepuszczania ; Układy zasilania diod LED ; Sterowanie PWM ; Sterowanie stałoprądowe ; Skład spektralny światła ; Podwodny monitoring ; Punkty tłowe ; Słoneczne promieniowanie UV ; Technologia SSL LED ; Dioda LED ; System sterowania ; Czerwony laser ; Wydłużanie impulsu ; Warstwa malarska ; LIBS ; Obraz termowizyjny ; Cyfrowa analiza obrazu ; Tomografia optyczna ; Pomiar promieniowania optycznego ; Atomic absorption spectrometry ; Hair ; Zagrożenia w miejscu pracy ; Dyskretyzacja obrazu
W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku. Początkowo zawierało artykuły oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych. Obecnie na łamach "Prac IEL" bardzo często goszczą autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie były zawsze recenzowane.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Publikacja dedykowana nauczycielom, wykładowcom, trenerom oraz wszystkim czytelnikom zainteresowanym zastosowaniem technologii cyfrowych w edukacji. Część teoretyczna książki zawiera informacje dotyczące metodyki zdalnego nauczania, prawa autorskiego w e-learningu oraz wykorzystania nowych technologii, takich jak np. blogi i portale społecznościowe w nauczaniu. Część praktyczna, poradnikowa prezentuje konkretne wskazówki pomocne w tworzeniu cyfrowych materiałów dydaktycznych. W publikacji zamieszczono także przykłady wykorzystania w pracy najpopularniejszych programów typu open source, służących do przygotowania e-materiałów. Omówienie wybranych narzędzi pozwala na ukazanie funkcjonowania aplikacji w procesie kształcenia, będąc przez to wskazówką do metodycznej analizy w dydaktyce. Podobną rolę pełnią zamieszczone w książce przykłady zastosowania nauczania zdalnego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy w e-doradztwie. Wersja elektroniczna książki nie zawiera płyty CD.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
W książce poruszono kwestię praktycznego wykorzystania współczesnych rozwiązań technologicznych (zwłaszcza narzędzi sieciowych takich jak Moodle) w akademickim kształceniu studentów polonistyki. Punktem wyjścia prezentowanych w publikacji badań, analiz oraz praktycznych rozwiązań jest pogłębiona analiza uwarunkowań globalnych (cywilizacyjnych) i lokalnych (kierunkowych), bezpośrednio wpływających na realizację akademickiego procesu kształcenia. Tak istotne dla autora niniejszej książki uwarunkowania cyfrowe dydaktyki akademickiej ostatnimi czasy wydają się szczególnie istotne dla Inicersitas w jego wymiarze filologicznym, polonistycznym i szerzej humanistycznym, znajdującym się w tak zwanym kryzysie. Rzecz bowiem w tym, aby używać nowoczesnych mediów i technologii cyfrowych do humanizowania obszarów stechnicyzowanych, nie zaś z uporem godnym lepszej sprawy technicyzować kolejne przestrzenie – w tym ludzkie wartości. Autorskim pomysłem, który lokalnie zmienić może model kształcenia w ramach stereotypowo „tradycyjnego” kierunku polonistycznego, jest opracowana na początku wieku przez autora niniejszej publikacji koncepcja cyfrowego kształcenia hybrydowego, stworzona w odniesieniu do polonistycznego kształcenia licealnego. W monografii zaprezentowano jej wersję udoskonaloną i zgodną z najnowszymi standardami kształcenia, z wykorzystaniem technologii sieciowych. Omawiana strategia, wraz z praktycznymi pomysłami i przykładami zajęć dydaktycznych ze studentami, powiązana została z wymienioną wyżej lokalną specyfiką, uwarunkowaniami i tradycją kształcenia polonistów w realiach studiów wyższych, a także umocowana w ramach prowadzonych przez autora eksperymentów dydaktycznych, cytowanych badań uznanych badaczy z kraju i zagranicy, badań oraz analiz efektywności sieciowych wariantów kształcenia wraz z prezentacją spójnej i stosowanej na Wydziale Filologii Polskie i Klasycznej UAM w Poznaniu strategii cyfrowego kształcenia polonistów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43330 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 12.10.2020
(Cyfrowy Tubylec w Szkole - Diagnozy i Otwarcia ; t. 3)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia na stronach 225-247.
Część tekstu w języku rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46802, 46046 (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 05.10.2020
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia na stronach 219-245.
Streszczenia angielskie przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45525 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again