Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(10)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Publikacje naukowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
Strelau Jan (1931- )
(9)
zbiorowa Praca
(3)
Oniszczenko Włodzimierz
(2)
Trojan Maciej
(2)
Basińska Małgorzata Anna
(1)
Biernacka Anna
(1)
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna
(1)
Dragan Wojciech Łukasz
(1)
Dukowicz Agata
(1)
Frączek Adam (1935- )
(1)
Giers Magdalena
(1)
Grala-Kowalska Magdalena
(1)
Grzeszkiewicz Bożena
(1)
Gulatowska Judyta
(1)
Jodzio Krzysztof
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Kubiak Hanna
(1)
Kurcinka Mary Sheedy (1953- )
(1)
Kurcz Ida (1930- )
(1)
Ledzińska Maria
(1)
Lewczuk Karol
(1)
Malanowski Łukasz
(1)
Naumczyk Patrycja
(1)
Ostaszewski Paweł
(1)
Postek Slawomir
(1)
Reykowski Janusz (1929- )
(1)
Sikorska Julia
(1)
Stala Karolina
(1)
Strelau Jan
(1)
Szocińska Agnieszka
(1)
Szymańska Julia Małgorzata
(1)
Szymańska Justyna
(1)
Szymczak Magdalena
(1)
Tomaszewski Tadeusz (1910-2000)
(1)
Treutler Jerzy (1931- )
(1)
Witkowska Marta
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Audience Group
Klasa 6.
(1)
Rodzice
(1)
Szkoła podstawowa
(1)
Subject
Temperament
(21)
Osobowość
(11)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Psychologia
(2)
Psychologia rozwojowa
(2)
Uczniowie
(2)
Uczucia
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Czynności
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Indywidualizm
(1)
Inteligencja
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Lektury
(1)
Mentalizacja
(1)
Metody nauczania
(1)
Motywacja
(1)
Muzyka
(1)
Nastolatki
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychopatologia
(1)
Regulacja emocji
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Typologia psychologiczna
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Poradnik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Psychologia
(4)
28 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienie wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Agata Dukowicz, Julia Sikorska, Justyna Szymańska, Maciej Trojan: Asymetria funkcjonalna mózgu w badaniach z udziałem naczelnych [Functional asymmetry of the brain in studies of primates], s. 7–28; Małgorzata Anna Basińska, Agnieszka Szocińska: Temperament a występowanie syndromów psychosomatycznych według The Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research – DCPR u pacjentów z chorobami kardiologicznymi [Temperament and the occurrence of psychosomatic syndromes described in the Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research – DCPR taking into consideration patients with heart diseases], s. 29–46; Karolina Stala, Łukas z Malanowski: Rozpoznawanie emocji przez sprawców przestępstw seksualnych [Emotion recognition in sex offenders], s. 47–64; Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Łukasz Dragan: Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu: związek z zaburzeniami psychicznymi i ich genetycznym podłożem [Temperament traits in terms of Regulative Theory of Temperament: The relationship with mental disorders and their genetic background], s. 66–92.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
W numerze [Contents] Marta Witkowska, Patrycja Naumczyk, Krzysztof Jodzio: Nadciśnienie tętnicze w ujęciu neuropsychologicznym [Neuropsychology of hypertension], s. 7–22; Judyta Gulatowska, Paweł Ostaszewski, Maciej Trojan: Stabilność grupy społecznej jako czynnik wpływający na nasilenie wokalizacji 22 kHz u szczurów [Social group stability as a factor influencing 22 kHz ultrasound vocalizations in rats], s. 23–36; Karol Lewczuk: Dwie strony medalu? Impulsywność oraz skłonność do ryzyka w kontekście Regulacyjnej Teorii Temperamentu oraz efektywności podejmowania decyzji [Two sides of the same coin? Impulsivity and venturesomeness in the context of Regulative Theory of Temperament and decision making effectiveness], s. 37–54; Julia Małgorzata Szymańska: Osobowość a centralność wybranych aspektów religijności [Personality and centrality of chosen religiosity dimensions], s. 55–68; Sławomir Postek, Maria Ledzińska: Temperamentalne predyktory stresu informacyjnego w grupie menadżerów wysokiego szczebla [Temperamental predictors of information stress in high ranking managers], s. 69–87.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
W numerze [Contents] Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda: Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej na przykładzie kategorii ożywione i nieożywione: badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego [Neural mechanisms of semantic fluency living and non-living categories: fMRI study], s. 7–24; Magdalena Żebrowska, Marcin Rzeszutek, Ewa Firląg-Burkacka: Związek cech temperamentu EAS-D ze wsparciem społecznym oraz z satysfakcją z życia u osób zakażonych wirusem HIV [Ass ociation between EAS temperament traits, social support and the life satisfaction in hiv+ individuals], s. 25–42; Daria Dembińska-Krajewska, Janusz Rybakowski: Koncepcja afektywnych typów temperamentu Hagopa Sourena Akiskala [The concept of affective temperaments by Hagop Souren Akiskal], s. 43–58; Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł, Mateusz Hohol: Palce, które liczą – znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego [Fingers count: The role of finger counting in adult numerical cognition], s. 59–74; Justyna Szymańska, Julia Sikorska, Karolina Durka, Maciej Trojan: Moralność wśród ssaków naczelnych w świetle badań behawioralnych [Morality among primates in view of the behavioural research], s. 75–90.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Poznaj niezależnego i błyskotliwego stratega, twórczego i wrażliwego mentora oraz optymistycznego i ciepłego doradcę. Poznaj artystę, logika, entuzjastę, prezentera… Dowiedz się, czym wyróżniają się poszczególne typy osobowości, i sprawdź, czy rozpoznasz wśród nich swoich znajomych i bliskich. Czy rozpoznasz wśród nich siebie? Książka ta jest wprowadzeniem do typologii osobowości ID16. Dzięki niej poznasz profile poszczególnych typów osobowości i dowiesz się, jaki procent populacji stanowią. Typologie osobowości odwołujące się do teorii Carla Gustava Junga (do których należy ID16) są narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały się standardowym narzędziem stosowanym przez większość globalnych przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace związane z szeroko pojętą aktywnością fizyczną i ruchem człowieka, wychowaniem fizycznym, wychowaniem zdrowotnym, sportem, rekreacją i turystyką oraz rehabilitacją i fizjoterapią. Obecnie czasopismo wydawane jest w czterech tomach rocznie i w nowej formule, po kilkuletniej przerwie, ukazuje się od 2007 roku. W rankingu czasopism MNiSW w 2010 roku otrzymało 2 punkty. Jest indeksowane w bazach Index Copernicus oraz EBSCO. Tom 37 jest głosem w dyskusji nad funkcjonowaniem grupy sportowej – istotnym zagadnieniem w pracy trenera zespołowych gier sportowych. W publikacji można zaleźć prace psychologów z całej Polski. Poruszają oni tematy związane m.in. ze sposobami funkcjonowania jednostki w zespole, z cechami osobowości zawodników, formami komunikacji w grupie, rywalizacją czy wreszcie technikami relaksowo-koncentrującymi w sporcie (ze wstępu).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 13.04.2022
Nowoczesny, obszerny i wszechstronny podręcznik psychologii temperamentu. Autor, psycholog polski o międzynarodowej sławie, przedstawił w nim we własny, oryginalny sposób najnowszy dorobek światowy z tej dziedziny psychologii. Książka omawia rozmaite koncepcje temperamentu w perspektywie historycznej oraz współczesnej, zagadnienia fizjologiczne, biochemiczne i genetyczne temperamentu, a także kwestie metodologiczne badania temperamentu. Praca przeznaczona jest dla studentów psychologii i dziedzin pokrewnych, doktorantów oraz zainteresowanych tematem teoretyków i badaczy. Książka wydana została jednocześnie w wersji angielskojęzycznej przez wydawnictwo Plenum Press. Pozycja została wyróżniona w 2000 roku Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 06.12.2021
Na okładce podtytuł: przewodnik dla rodziców, których dziecko, w porównaniu z rówieśnikami, jest bardziej wrażliwe, emocjonalne, uparte i aktywne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46587 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Temperament w przedszkolu / Anna Biernacka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2016, nr 4, s. 44-49.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Upodobania muzyczne a typ temperamentu / Mirosław Dymon // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2005, 2, s.26-33.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 23.01.2020
Status cech temperamentu w psychologii osobowości - od Hipokratesa do współczesności / Jan Strelau. W: Nowe idee w psychologii : psychologia XXI wieku, s. 311-329. - 2009.
Bibliografia na stronach 325-329.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Indywidualność dziecka - temperament i osobowość / Barbara Braun // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003/2004, 3, s.16-22.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. s. 279-307. Indeksy.
Streszczenie: Kompendium wiedzy na temat temperamentu. Autor podsumował półwiecze swoich studiów nad psychologią różnic indywidualnych. W pracy omówił wykorzystywane metody badań: kwestionariusze( KT, PTS, FCZ-KT, KTD, PTSD, PTSD-C), obserwację. Przedstawił zagadnienia dotyczące Regulacyjnej Teorii Temperamentu i związków zachodzących pomiędzy temperamentem a stresem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39401 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again