Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Czapiewski Leszek
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Mizerka Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.09.2022
Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym i źródło wiedzy dla każdego zainteresowanego tytułową tematyką. Zawiera podstawy teoretyczne, przykłady i zadania dotyczące: zarządzania ryzykiem kredytowym, modelu podejmowania decyzji kredytowych, wykorzystania coachingu w oddziale banku detalicznego, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym, wartości pieniądza w czasie, rynku kapitałowego, roli obligacji w ograniczaniu ryzyka, analizy akcji, teorii portfela papierów wartościowych, instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, kosztu kapitału i dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie, oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz opcji rzeczowych. Zespół autorski tworzą badacze i dydaktycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 06.09.2022
Trzydziesty czwarty numer Ekonometrii wydano z okazji 30-lecia utworzenia Katedry Ekonometrii w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W publikacji tej znalazły się artykuły, które w pełni prezentują zagadnienia badawcze poruszane w ramach dziedziny naukowej, jaką jest ekonometria. Pierwsza część obejmuje publikacje poświęcone aspektom wielowymiarowej analizy statystycznej: aplikacyjnym (siedem pierwszych artykułów) i merytorycznym (trzy kolejne prace). Autorzy kolejnych dziewięciu opracowań wykorzystali do rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych zróżnicowane elementy modelowania ekonometrycznego. Artykuł autorstwa Edyty Mazurek dotyczy wykorzystania dekompozycji miary nierówności do analizy zróżnicowania wynagrodzenia. Prace Michała Kolupy i Zbigniewa Śleszyńskiego są poświęcone konstrukcji układu równań liniowych wykorzystywanego w teorii portfela akcji realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży oraz zastosowaniu metody Frobeniusa-Schura do wyznaczania macierzy odwrotnej do danej macierzy brzegowej. Autorzy dwóch kolejnych opracowań wykorzystują metody prognozowania. Następnych osiem artykułów dotyczy wykorzystania zróżnicowanych metod matematycznych, ekonometrycznych i prognostycznych w analizie zjawisk gospodarczych i finansowych w skali makroekonomicznej. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again