Form of Work
Książki
(29)
Artykuły
(21)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje informacyjne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(28)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(1)
Author
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Bąbel Przemysław (1977- )
(2)
Dąbrowski Zdzisław (1930-2020)
(2)
Koch Zbigniew Jan
(2)
Kozakiewicz Stefan (1914-1974)
(2)
Szulc Aleksander (1924-2012)
(2)
Aleksandrowicz Ryszard (1926- )
(1)
Ampel-Rudolf Mirosława
(1)
Arystoteles (384-322 p.n.e.). Dzieła Wszystkie
(1)
Badora Sylwia
(1)
Banaszek-Szapowałowa Aneta
(1)
Binkowski Jan
(1)
Czapnik Grzegorz
(1)
Czerni Sergiusz
(1)
Dembińska-Siury Dobrochna (1940- )
(1)
Dembska Janina
(1)
Dzięgielewski Tadeusz
(1)
Feneis Heinz
(1)
Gasiul Henryk (1950- )
(1)
Grabda Eugeniusz (1908-1997)
(1)
Gruszka Zbigniew
(1)
Grygier Tadeusz (1916-2000)
(1)
Głowiński Michał (1934- )
(1)
Jundziłł Elżbieta (1954- )
(1)
Jundziłł Irena (1923- )
(1)
Kelm Albin
(1)
Kierzkowska Anna
(1)
Klukowski Bogdan (1939- )
(1)
Kmita Jerzy (1931-2012)
(1)
Kostkiewiczowa Teresa (1936- )
(1)
Kowalski Jarosław
(1)
Kulpiński Franciszek
(1)
Maciejewska Wanda (1906-1988)
(1)
Muszyńska Ewa
(1)
Muszyński Heliodor
(1)
Narecki Krzysztof (1956- )
(1)
Niemierko Bolesław (1935- )
(1)
Okopień-Sławińska Aleksandra (1932- )
(1)
Okoń Wincenty (1914-2011)
(1)
Ostaszewski Paweł
(1)
Ostaszewski Paweł (1963- )
(1)
Oukhvanova Irina F
(1)
Pawłowska Róża (1946- )
(1)
Podbielkowski Zbigniew (1921-2012)
(1)
Polska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich
(1)
Pyrzyk Ireneusz
(1)
Razowski Józef (1932- )
(1)
Rydzewski Andrzej
(1)
Skibicki Wacław
(1)
Stankiewicz Leszek (polityka społeczna)
(1)
Staszewski Józef (1887-1966)
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Suchowierska Monika
(1)
Suchowierska-Stephany Monika
(1)
Sławiński Janusz (1934-2014)
(1)
Tadeusiewicz Hanna (1939- )
(1)
Telka Lucyna
(1)
Trzaskalik Joanna
(1)
Wydawnictwo "Arkady"
(1)
Zych Adam A. (1945- )
(1)
Łuczkiewicz Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(2)
Time Period of Creation
2001-
(18)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(53)
Subject
Słowniki terminologiczne
(17)
Pedagogika opiekuńcza
(11)
Terminologia
(7)
Pedagogika społeczna
(6)
Słowniki wielojęzyczne
(6)
Encyklopedie
(5)
Słowniki polskie
(4)
Dziecko
(3)
Opieka społeczna
(3)
Pedagogika
(3)
Anatomia
(2)
Informacja naukowa
(2)
Język polski
(2)
Języki
(2)
Językoznawstwo
(2)
Księgarstwo
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Psychologia
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Sztuka
(2)
Słowniki niemiecko-polskie
(2)
Słowniki polsko-angielskie
(2)
Słowniki łacińsko-polskie
(2)
Technika
(2)
Zachowanie
(2)
Agresywność
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Archiwistyka
(1)
Arystoteles
(1)
Astronautyka
(1)
Barbier, Jean-Marie (1946- )
(1)
Barwy
(1)
Biblioteka
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Botanika
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia analityczna
(1)
Diagnoza logopedyczna
(1)
Dąbrowski, Zdzisław
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia literatury
(1)
Geografia
(1)
Geriatria
(1)
Gerontologia
(1)
Jakość szkoły
(1)
Język
(1)
Komputery
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kotarbiński, Tadeusz
(1)
Kultura
(1)
Literatura
(1)
Logopedia
(1)
Lotnictwo
(1)
Muszyński, Heliodor
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nazwy miejscowe polskie
(1)
Owady
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Prawo
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy
(1)
Przymiotnik polski
(1)
Rodzina
(1)
Seplenienie boczne
(1)
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
(1)
Słownik terminologiczny
(1)
Słowniki
(1)
Słowniki angielsko-polskie
(1)
Słowniki etymologiczne
(1)
Słowniki polsko-niemieckie
(1)
Słowniki polsko-łacińskie
(1)
Teoria literatury
(1)
Uczucia
(1)
Unia Europejska
(1)
Wychowanie
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zoologia
(1)
Subject: work
Vocabulaire d'analyse des activités
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(14)
Artykuł z pracy zbiorowej
(14)
Encyklopedia
(2)
Słownik terminologiczny
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Indeksy
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Słownik
(1)
Słownik angielsko-polski
(1)
Słownik grecko-polski
(1)
Domain
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Literaturoznawstwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
54 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
"Acta Archaeologica Lodziensia" to najstarsza w łódzkim ośrodku naukowym archeologiczna seria wydawnicza, istniejąca już od ponad pół wieku. Charakteryzują ją i wyróżniają na polskim rynku wydawnictw archeologicznych szczególnie dwa aspekty: integracyjny charakter i szeroki zakres tematyczny. Publikowane w niej prace są autorstwa pracowników różnych instytucji głównie środkowopolskiego środowiska naukowego: Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, muzeów regionu. Różnorodność tematyczna obrazuje możliwości badawcze i aktualne trendy nowoczesnej, szeroko pojętej archeologii. Ramy chronologiczne obejmują bardzo szeroki zakres czasowy od epoki kamienia po współczesność. Liczne prace, które się dotychczas w niej ukazały, poświęcone były nie tylko archeologii sensu stricto, ale, co szczególnie ważne dla łódzkiego ośrodka archeologicznego, chlubiącego się szkołą archeologii pogranicza, także i problematykom styku archeologii z innymi dyscyplinami naukowymi: historią, historią nauki i techniki, architekturą, bronioznawstwem historycznym, historią sztuki. Zdecydowana większość opublikowanych pozycji to nie schematyczne, proste sprawozdania z realizowanych przez autorów badań, lecz opracowania powstałe w wyniku wieloletnich studiów nad tematem. Nie dziwi więc że są to najczęściej jedne z najważniejszych pozycji w dorobku wielu autorów, które zaważyły na ich karierze naukowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Słownictwo gwarowe ; Język literacki ; Gwara polska ; Cechy fonetyczne ; Cechy morfologiczne ; Cechy morfonologiczne ; Cechy słowotwórcze ; Cechy leksykalne ; Kontakty białorusko-polskie ; Północno-zachodnie zasięgi dialektalne ; Gwary kieleckie ; Historia badań dialektologicznych ; Indoeuropeistyka ; Językoznawstwo historyczno-porównawcze ; Gwary góralskie ; Język narodowy ; Kategoria słowotwórcza ; Historia prasy ; Poprawność ; Polszczyzna północnokresowa ; Lituanizmy ; Czasownik ; Okres przedliteracki języka słowackiego ; Polonizmy profesjonalne ; Polonizmy administracyjne i prawne ; Regionalna odmiana języka polskiego ; Kategoria gramatyczna ; Rodzaj ; Błąd językowy ; Komunikacja apodyktyczna ; Komunikacja deliberatywna ; Figura konceptualna ; Idiolekt ; Daugavpils ; Słowotwórstwo ludowe ; Funkcje formantów ; Kategoryzacja słowotwórcza ; Księga grodzka ; Dialektologia ; Składnia ; Wpływy językowe ; Wariantywność ; Stary ukraiński język literacki z XVII w ; Kazanie barokowe ; Wpływ polski ; A. Radziwiłowski ; Słownictwo ludowe ; Nazwa a desygnat ; Wartościowanie ; Mechanizmy nazwotwórcze ; Synchronia ; Leksyka archaiczna ; Homonimia ; Chronia ; Słowotwórstwo dialektów polskich ; Derywacja morfologiczna w dialektach polskich ; Wartość stylistyczna ; Polszczyzna kresowa ; Spółgłoski tylnojęzykowe ; Obrzędowość ; Frazeologizm biblijny ; Reportaż literacki ; Język/dialekt ; Ukrainizmy ; Białorutenizmy ; Fitonimy ; Język matematyki ; Terminologia matematyczna ; Ex lingua stulta veniunt incommoda multa ; Toponomastyka ; Mikrotoponimy ; Klasyfikacja strukturalna ; Kryterium morfologiczne ; Karol Dejna ; Gwary laskie ; Gwary śląskie ; Afiks ; Syberia ; Frazeologia ; Leksyka ; Glottodydaktyka ; Dialekt ; Kontakty językowe ; Kultura ludowa ; Norma ; Górny Śląsk ; Słownik historyczny języka słowackiego ; Religia ; Język polski ; Fleksja ; Interferencja ; Historia języka polskiego ; Romanistyka ; Gwara ; Slawistyka ; Zapożyczenie ; Uzus ; Semantyka ; Leksykografia ; Bilingwizm ; Diachronia ; Onomastyka ; Dialektologia polska ; Słowotwórstwo ; Biblia ; Ekspresywność ; Etymologia ; Język polski XVII–XVIII w ; Polacy ; Zapożyczenia ; Tożsamość narodowa ; Kodyfikacja
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Monografia dedykowana jest Profesor Ewie Straś. Współpracownicy i przyjaciele z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz innych ośrodków w kraju i za granicą podzielili się na łamach tych stron rezultatami naukowego oglądu słów, myśli i obrazów słowiańskiego kręgu. W pięciu rozdziałach zgromadzonych jest 26 tekstów, w których autorzy przyjmują perspektywę semazjologiczną, onomazjologiczną czy translatoryczną, badają konkretne teksty dawne i współczesne, podejmują się omówienia zagadnień teoretycznych i praktycznego zastosowania metod i narzędzi lingwistycznych, omawiają określone przejawy działalności człowieka – nie tylko komunikacyjnej – w takich sferach jak władza, media, bezpieczeństwo. Większość tekstów ma charakter porównawczy, najczęściej analizowane są zagadnienia dotyczące języka polskiego i rosyjskiego, a także czeskiego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 276, [1] strona ; 30 cm.
Wykaz aktów prawnych na stronach 219-221. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40556 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 04.08.2021
(Vademecum Polonisty)
Bibliografia na stronach 9-11.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30042 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 08.06.2021
(Prace Komisji Filozoficznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ; tom 11, zeszyt 1)
Bibliografia
Streszczenie w języku niemieckim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8318 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rynek książki w Polsce / Bogdan Klukowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2012, nr 4, s.3-6.
Streszczenie: Znawca rynku książki przedstawia terminologię związaną z tym pojęciem, jak również analizuje wartość polskiego rynku książki.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34532 P (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 29.06.2020
Wprowadzenie do sposobu pojmowania emocji i możliwości ich pomiaru / Henryk Gasiul. W: Metody badania emocji i motywacji. s. 17-49. - 2018.
Bibliografia, netografia na stronach 46-49.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 09.12.2019
Na okładce: Zawiera angielsko-polski słownik terminów behawioralnych. Poprzednie wydanie pt.: Analiza zachowania od A do Z.
Bibliografia na stronach 219-236, 261-265. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45861 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 24.07.2018
Terminologia pedagogiki opiekuńczej / Zdzisław Dąbrowski //W: Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość., s. 423-473. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
Streszczenie: Zawiera bibliografię
No cover
Article
In basket
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again