Form of Work
Publikacje naukowe
(35)
Artykuły
(33)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(3)
Gregori i Gomis Alfons
(2)
Melosik Zbyszko (1956- )
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adamczyk Katarzyna (psycholog)
(1)
Bakiera Lucyna
(1)
Baniak Józef
(1)
Barańska Magdalena
(1)
Batory Anna
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Borchet Judyta
(1)
Boroń Aleksandra
(1)
Brenk Mikołaj
(1)
Chmiel Teresa Bogusława
(1)
Czerwińska Anita
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Dora Marta
(1)
Duszyńska Janina
(1)
Dąbrowska Agata
(1)
Dąbrowski Adam (socjolog)
(1)
Gregori Carme (1961- )
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Gulczyńska Anna
(1)
Gulczyńska Justyna (pedagog)
(1)
Harwas-Napierała Barbara (1947- )
(1)
Konaszewski Karol
(1)
Kotowska Katarzyna (1956- )
(1)
Kozlova Elena Grigor'evna
(1)
Krzysztofiak Piotr
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lewandowska-Walter Aleksandra
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Maciejewski Witold J
(1)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(1)
Mańkowska Anna (pedagog)
(1)
Mendel Maria (1960- )
(1)
Modrzewski Jerzy (1946- )
(1)
Nikitorowicz Jerzy (1951- )
(1)
Nowak-Kluczyński Konrad
(1)
Parnes Jakub
(1)
Penczek Mateusz
(1)
Peplińska Aleksandra
(1)
Pilarska Natalia
(1)
Połomski Piotr
(1)
Przecławska Anna (1929-2010)
(1)
Rekść Magdalena
(1)
Samsonowicz Henryk (1930-2021)
(1)
Skarżyńska Krystyna (psycholog)
(1)
Skowrońska-Pućka Agnieszka
(1)
Stankowska Natalia
(1)
Starosta Paweł
(1)
Strauss Bernhard
(1)
Szymanik-Kostrzewska Anna
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Tomaszewski Piotr (psycholog)
(1)
Walter Natalia
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wegner Magdalena
(1)
Wróblewska Elżbieta (psycholog)
(1)
Włodarczyk Ewa (pedagog)
(1)
Świetlikowska Jolanta
(1)
Żakowska Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(34)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(38)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(37)
English
(5)
Russian
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Tożsamość osobista
(10)
Młodzież
(9)
Tożsamość (psychologia)
(7)
Tożsamość narodowa
(7)
Rozwój tożsamości
(5)
Tożsamość społeczna
(5)
Tożsamość płciowa
(4)
Wychowanie
(4)
Dojrzewanie
(3)
Literatura katalońska
(3)
Literatura kobieca
(3)
Macierzyństwo
(3)
Dzieci
(2)
Kariera
(2)
Kobieta
(2)
Kompetencje społeczne
(2)
Męskość
(2)
Młodzi dorośli
(2)
Nastolatki
(2)
Patriotyzm
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Polityka oświatowa
(2)
Postawy
(2)
Postmodernizm
(2)
Rodzice
(2)
Rozwój psychospołeczny
(2)
Społeczeństwo
(2)
Styl życia
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Ambiwalencja kulturowa
(1)
Asertywność
(1)
Autorytet
(1)
Bariery komunikacyjne
(1)
Bliskie związki międzyludzkie
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Doświadczenie (filozofia)
(1)
Dysonans poznawczy
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Etyka
(1)
Geje
(1)
Grupy społeczne
(1)
Głusi
(1)
Identyfikacja wizualna
(1)
Implanty ślimakowe
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Ja (psychologia)
(1)
Język polski
(1)
Kobiecość
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Komunikacja
(1)
Kontrola społeczna (socjologia)
(1)
Kryzys psychiczny
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kształcenie za granicą
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Lesbijki
(1)
Marcia, James E.
(1)
Metody badawcze
(1)
Motywacja
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Młodzież trudna
(1)
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "Promyk" (Goniądz)
(1)
Nauczanie
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Nonkonformizm
(1)
Normy moralne
(1)
Obraz siebie
(1)
Ojcostwo
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Osoby transpłciowe
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pamięć
(1)
Paradygmat
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Piecza nad dzieckiem
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polski język migowy
(1)
Postacie fikcyjne
(1)
Praca
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Religijność
(1)
Riera, Carme
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Rozwój psychiczny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Subject: time
2001-
(28)
1901-2000
(13)
1989-2000
(9)
1945-1989
(4)
1801-1900
(2)
Subject: place
Polska
(11)
Goniądz (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Goniądz)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(33)
Artykuł problemowy
(27)
Praca zbiorowa
(5)
Raport z badań
(5)
Artykuł wstępny
(1)
Gry komputerowe
(1)
Opracowanie
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(21)
Edukacja i pedagogika
(20)
Psychologia
(16)
Literaturoznawstwo
(3)
Historia
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Religia i duchowość
(1)
43 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego się kryzysu gospodarczego i nawarstwiania się kolejnych problemów politycznych. Pogłębiona diagnoza odczuć zwykłych ludzi na temat otaczającej ich rzeczywistości doprowadziła do konstatacji, iż w ostatnich latach piętrzące się trudności i negatywne emocje zaczęły przeważać nad optymistycznymi przesłankami, a utrzymanie stabilności regionu wymaga bardziej stanowczych i przemyślanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej. Monografia, napisana z perspektywy politologicznej i oparta na danych jakościowych, łączy w sobie pierwiastki innych nauk społecznych i humanistycznych, co wydawało się konieczne do integralnego wyjaśnienia interdyscyplinarnej kategorii wyobrażeń zbiorowych. Takie poszerzone spojrzenie na skomplikowany region bałkański może przyczynić się do jego lepszego poznania i zrozumienia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Autorzy tekstów nie stawiają sobie za cel jednoznacznej oceny opisywanych zjawisk. Z uwagą natomiast śledzą je w ramach interdyscyplinarnych analiz, w których łączą różne perspektywy badawcze wywiedzione z nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących politologię, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, nauki filologiczne, socjologię i historię. Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności, wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i ksenofobii. W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień związanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na obszarze postradzieckim oraz w Zachodniej i Środkowej Europie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Editorial We are happy to offer our readers English translations of selected papers published in Issues 1, 2 and 3 of The Sociological Review (Przegląd Socjologiczny)from 2008. The presented issue is not, therefore, thematically consistent. On the contrary, our aim is to demonstrate the diversity of our interests.We begin with a program article by F. Schütze, wherein the author indicates the benefits of the application of interpretative biography analysis in European studies. The text is accompanied by an article by K. Waniek, which illustrates the pro et contra of international social integration. The subsequent articles concern sociological description of local communities. M. Halamska presents a review of studies, in which she discusses the strengths and weaknesses of social capital in the Polish countryside, while A. MichalskaŻyła analyzes the issue of identification with one’s native city. Recently, numerous countries, including members of the European Union, have begun to incorporate the notion of the knowledge-based society into their programs. In spite of the rapidly growing number of publications, the issue is still rather ambiguous. First, L. Zienkowski offers a review in which the issues concerning the problem of the ‘knowledge-based economy’ are organized. Next, M. Zemło proposes a critical view of the knowledge-based society from the perspective of the sociology of knowledge. European integration, social capital and knowledge-based society – these are the keywords of this issue of The Review. These are also the keywords of the current debate within the Polish and international sociological milieu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
The articles presented in this volume have been based on the projec:Euroidentities – The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European Identity (started March 2008 through February 2011 under the first Framework 7 SSH-2007-5.2.1). The project team consisted of scholars coming from seven academic centers: Queens University, Belfast – UK, University of Magdeburg – Germany, Bulgarian Academy of Sciences – Bulgaria, Tallinn University of Technology – Estonia, Federico II’ University, Naples – Italy, University of Łódź – Poland, Bangor University – Wales. The findings come from biographical narrative interviews collected and analyzed by each team during numerous workshops. The main aim of the project was to gain insights into the lives of European citizens and the significance of ‘Europe’ in their narratives.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 25.05.2022
Czynniki wpływające na ryzyko samobójcze u osób nieheteroseksualnych i transpłciowych / Marta Dora. W: Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych. S. 152-161. - 2021.
Bibliografia, netografia na stronach 159-160.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46655 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 08.11.2021
(Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8187 ; nr 76)
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie przy pracach.
Część prac w przekładzie z języka katalońskiego.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46542 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again