Form of Work
Książki
(29)
Artykuły
(19)
Publikacje naukowe
(14)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(27)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Author
Chlewiński Zdzisław
(2)
Nosal Czesław S
(2)
Ordetx Kristina
(2)
Pałynyczko-Ćwiklińska Agnieszka
(2)
Pisula Ewa (1964- )
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Łuba Małgorzata
(2)
Armstrong David Malet
(1)
Białecka-Pikul Marta
(1)
Biblioteka Psychologii Współczesnej
(1)
Bilska-Kamińska Dorota Przekł
(1)
Birkenbihl Vera F (1946- )
(1)
Bobryk Jerzy przekł
(1)
Bougton Barbara
(1)
Chruszczewski Michał Hubert (1974- )
(1)
Cieślik Elżbieta
(1)
Deja Monika
(1)
Dembińska Anna
(1)
Dydel Aleksander
(1)
Dziarnowska Wioletta
(1)
Foell Hayden
(1)
Gozdek-Michaëlis Katarzyna
(1)
Górski Andrzej
(1)
Głodkowska Joanna
(1)
Heberle Marta
(1)
Jarymowicz Maria
(1)
Johnsen Anne Lene
(1)
Kaczmarek Magdalena (1985- )
(1)
Kahneman Daniel (1934- )
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Koczyk Małgorzata
(1)
Kossewska Joanna (1963- )
(1)
Kowalczyk Marek
(1)
Kowalewska Joanna (nauki medyczne)
(1)
Krahelska Halina
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Kłoskowska Antonina wstęp
(1)
LaDyne Rebekkah
(1)
Levy-Bruhl Lucien
(1)
Lewicka Maria
(1)
Lorenc Maciej (1985- )
(1)
Mateja Karolina
(1)
Mead H. George
(1)
Michalski Maciej (1970- )
(1)
Moreno Susan J
(1)
Narkun Zuzanna
(1)
Nosal Czesław Sławomir (1942- )
(1)
Okuniewski Juliusz
(1)
Phillips Melissa Lee
(1)
Pietrasiński Zbigniew (1926-2010)
(1)
Pisula Wojciech (1965- )
(1)
Pollan Michael (1955- )
(1)
Searle John R
(1)
Szpak Marta
(1)
Szwarcman-Czarnota Bella (1945- )
(1)
Szymczak Piotr
(1)
Tepperwein Kurt
(1)
White G. Ellen
(1)
Winczura Barbara (1969- )
(1)
Wolińska Zofia
(1)
Wydawnictwo Naukowe Scholar
(1)
Śpiewak Sławomir (psychologia)
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(21)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(52)
Language
Polish
(52)
Audience Group
Nauczyciele
(3)
Szkoły wyższe
(2)
Terapeuci zajęciowi
(2)
Logopedzi
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Psycholodzy
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Umysł
(34)
Teoria umysłu
(7)
Dziecko autystyczne
(5)
Osobowość
(5)
Uczenie się
(5)
Myślenie
(4)
Mózg
(4)
Autyzm
(3)
Intuicja
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Trening umysłu
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Kompetencje społeczne
(2)
Nauczanie
(2)
Pamięć
(2)
Poznanie
(2)
Psychofizjologia
(2)
Sztuka
(2)
Uczniowie
(2)
"Odyseja umysłu"
(1)
Altruizm
(1)
Badania longitudinalne
(1)
Behawioryzm
(1)
Bioinżynieria
(1)
Charakter
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Decyzje
(1)
Diagnoza neuropsychologiczna
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dzieci
(1)
Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(1)
Dźwięk
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Etyka
(1)
Filantropia
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia brytyjska
(1)
Filozofia umysłu
(1)
Gardner, Howard
(1)
Higiena
(1)
Hodge, Ken
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Inteligencje wielorakie
(1)
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
(1)
Kaczmarek, Magdalena
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura informacyjna
(1)
Leczenie
(1)
Logopedia
(1)
Ludy pierwotne
(1)
Macierzyństwo
(1)
Metody nauczania
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Narządy zmysłów
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Neurologia dziecięca
(1)
Neuronauka poznawcza
(1)
Organizacja informacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pollan, Michael
(1)
Praca umysłowa
(1)
Programy edukacyjne
(1)
Psychologia porównawcza
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia sportu
(1)
Psychologia zwierząt
(1)
Psylocybina
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Raport z badań
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Smogorzewska, Joanna
(1)
Strategie uczenia się
(1)
Stres
(1)
Substancje psychoaktywne
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Terapia zabawą
(1)
Terapie umysł-ciało
(1)
Transfer (psychologia)
(1)
Transfer umysłu
(1)
Trening grupowy (psychologia)
(1)
Trening pamięci
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie szkół specjalnych
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uczucia
(1)
Uwaga (psychologia)
(1)
Warnock, Mary
(1)
Wiedza
(1)
Subject: work
Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
Subject: place
Polska
(3)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł problemowy
(7)
Poradnik
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Esej
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Psychologia
(12)
Edukacja i pedagogika
(8)
Medycyna i zdrowie
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Filozofia i etyka
(2)
Historia
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Religia i duchowość
(1)
52 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści. ******** Kwartalnik Pedagogiczny (The Pedagogical Quarterly) is a national quarterly published since 1956. The journal contains theoretical articles on broadly defined pedagogy and discusses the results of research on functioning of an individual in the society. The materials published in the quarterly relate to various sub-disciplines of pedagogy, among others pedeutology, andragogy, history of education, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are outstanding Polish and foreign specialists.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Spis treści [Contents] Dorota Rutkowska, Krzysztof Przybyszewski: Efekt sformułowania (framing effect): zaangażowanie poznawczego wysiłku a wpływ kontekstualnych informacji o zysku lub stracie na podejmowanie decyzji [Framing effect: Cognitive effort and influence of contextual cues about gains and losses on decision making], doi: 10.7366/1896180020153401, s. 248–265; Oleg Gorbaniuk, Ewelina Włodarska: Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych, [Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A self-rating study], doi: 10.7366/1896180020153402, s. 266–282; Tomasz Besta, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek: Przynależność grupowa i poczucie osobistego sprawstwa: rola fuzji tożsamości i klarowności Ja, [Group adherence and personal agency: The role of identity fusion and self-concept clarity], doi: 10.7366/1896180020153403, s. 283–295; Andrzej Nowak, Karolina Ziembowicz, Agata Zabłocka-Bursa, Wiesław Bartkowski: Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu: teoria i modele symulacyjne [Social influence from the ‘object of impact’ perspective: Theory and a simulation model], doi: 10.7366/1896180020153404, s. 296–309; Anna Filip, Marta Białecka-Pikul: Rozumienie autoprezentacji przez dzieci: rola teorii umysłu i trafności wiedzy matek o myśleniu ich dzieci, [Understanding self-presentation by children: The role of theory of mind and accuracy of mothers’ knowledge about their children’s thinking], doi: 10.7366/1896180020153405, s. 310–323; Elżbieta Stojanowska: Wpływ rodzaju wzbudzonego Ja na efektywność autopromocji i ingracjacji osób o różnej płci psychologicznej [Influence of self – construal priming on effectiveness of self: Promotion and ingratiation in people differing in psychological gender], doi: 10.7366/1896180020153406, s. 324–334; Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej Żak: Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej [Strength of interpersonal relationships: Initial test of the theory and method], doi: 10.7366/1896180020153407, s. 335–351.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 22.07.2022
Tytuł oryginału: How to change your mind : what the new science of psychedelics teaches us about consciousness, dying, addiction, depression, and transcendence.
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46931 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 12.07.2022
(Psyche/Soma)
Tytuł oryginału: Mind-body stress reset : somatic practices to reduce overwhelm and increase well being.
Bibliografia, netografia na stronach 205-207.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46898 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46620 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46619 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40900 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 29.11.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym : badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Joanna Smogorzewska. - Warszawa, 2019.
Book
In basket
Date of change: 29.11.2021
Autyzm u dzieci / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 156, [4] strony : tablice ; 21 cm.
Bibliografia strony 139-[153].
Książka poświęcona została problemom rozpoznawania autyzmu, klasyfikacji, psychologicznej oceny rozwoju dziecka z autyzmem. Omówiono w niej różne typologie osób autystycznych, a także zagadnienia związane z etiologią i epidemiologią. Autorka dokonuje przeglądu najważniejszych koncepcji autyzmu przedstawiając różnorodność poglądów na temat jego diagnozy, genezy i dynamiki przebiegu. Podaje bardzo bogatą i najnowszą bibliografię z tej dziedziny. Na końcu pracy znajdują się konkretne wskazówki dla psychologów, a także dla rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36107 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.11.2021
Autyzm / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 183 stron ; 24 cm.
(Cognitive Neuroscience : od badań mózgu do praktyki psychologicznej)
Bibliografia strony 139-170. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42564 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że mózg ludzki rozwija się najbardziej intensywnie w pierwszych latach życia? Dzieci uwielbiają się uczyć i rozwijać swój umysł! W chwili narodzin są kłębkiem możliwości wypełnionym jeszcze nieznanymi umiejętnościami. A rodzic jest pierwszym nauczycielem swojego dziecka. Zadaniem dorosłego jest dostrzeżenie i rozpoznanie tego potencjału u dzieci oraz zrobienie wszystkiego, by mogły one rozwinąć swoje możliwości. Nie zawsze łatwo jest zdobyć wiedzę o tym, co pomoże naszemu dziecku w rozwoju. Ale pomoc w uczeniu się, inspirowanie do rozwijania umiejętności myślenia jest z pewnością ważną cegiełką. W aktywnym dokonywaniu wyborów, które sprawią, że rozwiniemy się intelektualnie, nie chodzi o to, by zrobić z siebie samych i swoich dzieci małych Einsteinów czy postawić sobie za cel zdobycie Nagrody Nobla. Wcale nie. Chodzi o to, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nasze ciała i głowy funkcjonowały jak najlepiej, by rozwinęły się zgodnie z naszą naturą i potencjałem. Staniemy się wówczas pełnymi, świadomymi siebie ludźmi. Pragniemy, by nasze dzieci były ciepłe, kochane, szczere, dobre, pozytywne, odpowiednio przystosowane i radosne. Chcemy, by miały dobry charakter, by potrafiły otaczać innych ciepłem i troską, były moralne, empatyczne, rozwinęły szczerość i poczucie sprawiedliwości, żeby były hojne i oddane. Pomagając dziecku w odnalezieniu jego mocnych stron i własnych wartości, pomagamy mu stać się mądrym i harmonijnym dorosłym, który będzie wnosił do świata coś dobrego. Rusz głową to inspirujący przewodnik po dziecięcym mózgu i kolejnych etapach jego rozwoju. Książka zawiera różnorodne ćwiczenia stymulujące poszczególne obszary mózgu, między innymi te, które odpowiadają za logiczne myślenie, analizowanie informacji, liczenie, czytanie, komunikowanie się, kreatywność. Autorka podaje także wskazówki dotyczące diety, ruchu, zabawek czy miejsca do pracy. Książka jest kierowana do dzieci w wieku 5–11 lat i rodziców chcących rozpoznać indywidualny potencjał swojego dziecka i wspomóc jego dojrzewanie intelektualne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 16.07.2021
(Nowe Tendencje w Psychologii t. 11)
Bibliogr. s. 344-400. Indeksy.
Tł. z ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39680, 39397 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42001 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wsłuchać się w głos intuicji / Małgorzata Łuba // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2016, nr 1, s. 25-28.
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again