Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Kamińska Janina (pedagog)
(5)
Wojnar Irena (1924- )
(2)
Baczko-Dombi Anna
(1)
Bartnicka Kalina (1937- )
(1)
Bieżuńska-Małowist Iza (1917-1995)
(1)
Bożykowski Marek
(1)
Buczek Katarzyna
(1)
Duda Roman
(1)
Fijałkowski Adam (1969- )
(1)
Izdebski Albert
(1)
Jaroszewska Emilia (1972- )
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Kamińska Janina
(1)
Komosińska Krystyna
(1)
Konieczna-Sałamatin Joanna
(1)
Krawcewicz Stanisław (1930-1987)
(1)
Krawczyk Dariusz
(1)
Kula Ewa
(1)
Kwiatkowska-Tybulewicz Barbara
(1)
Kłębek Grzegorz
(1)
Leś Ewa (1953- )
(1)
Malinowski Adam (pedagog)
(1)
Marciniak Zbigniew (1922-1972)
(1)
Marek Jerzy (pedagog)
(1)
Massalski Adam (1942- )
(1)
Radwan Zbigniew
(1)
Rzepka Magdalena (1989- )
(1)
Samoraj Mariusz
(1)
Siemak-Tylikowska Alicja
(1)
Smuk Maciej
(1)
Sokołowicz Małgorzata
(1)
Styczeń Marek
(1)
Szantiło Emilia
(1)
Wilkomirska Anna
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Zając Tomasz
(1)
Zubrzycka-Czarnecka Aleksandra
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Year
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(33)
English
(1)
34 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 10.03.2023
Autor nakreśla ramy społecznej odpowiedzialności nauki, czyli procesów prowadzenia badań naukowych oraz odpowiedzialności badacza za ich wyniki, jako koncepcji zarządzania mającej zastosowanie w świecie nauki. W monografii przeanalizowano i oceniono również dorobek polskich badaczy na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem potencjału generowania przez nich pozytywnych wpływów społecznych. Przedmiotem badań empirycznych jest zaś analiza i ocena zmian aktywności publikacyjnej (wyrażonej np. liczbą publikacji i cytowań), co posłużyło do oceny potencjalnych wpływów społecznych. […] monografia stanowi interesujące i oryginalne dzieło podejmujące zagadnienie społecznej odpowiedzialności nauki (SON) oraz jej wpływu społecznego. O ile problematyka społecznej odpowiedzialności organizacji (SOO) stanowi przedmiot rozważań wielu badaczy na świecie i w Polsce, to znacznie mniej opracowań dedykowanych jest społecznej odpowiedzialności uczelni (SOU), a jeszcze mniej społecznej odpowiedzialności nauki (SON). […] społeczna odpowiedzialność nauki będąca przedmiotem rozważań w monografii postrzegana jest […] jako instytucje, ludzi nauki jak i gromadzoną i upowszechnianą wiedzę przyczyniającą się do rozwoju społecznego. […] Autor […]. Traktuje naukę jako sferę wymagającą określonej odpowiedzialności, która powinna podlegać świadomemu zarządzaniu w myśl modeli społecznej odpowiedzialności oraz kreowania wartości. […] oceniana publikacja ma charakter unikatowy ponieważ Autor raczej rozważają jaką rolę pełnią uczelnie w społeczeństwie i na czym polega ich społeczna odpowiedzialność […] […] publikacja pokazuje na tle historycznym jak kształtował się przyrost wiedzy polskiej nauki. […] ma charakter raczej poznawczy , ale wnioski i rekomendacje trafnie zwracają uwagę czytelnika na kierunki rozwoju polskiej nauki. Monografia przybliża zatem wiedzę na temat SON oraz jej wpływu społecznego, co sprawia, że może być cennym źródłem wiedzy o stanie polskiej nauki dla twórców polityki rozwoju nauki w Polsce oraz badaczy osiągnięć nauki na tle międzynarodowym. Może posłużyć również dla wyznaczania kierunków i inwestowania w badania naukowe, które są realizowane na polskich uczelniach i postrzegane jako szczególnie wartościowe dla rozwoju i popularyzacji wiedzy, a przez to właśnie wywieranie pozytywnego wpływu społecznego oraz poprawiania jakości życia społeczeństwa. (Dr hab. Magdalena Stefańska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytut Marketingu, Katedra Strategii Marketingowych) Wiedza naukowa staje się jednym z kluczowych zasobów XXI wieku determinujących postęp społeczno-kulturowy i techniczny oraz konkurencyjność gospodarek krajowych i regionalnych. […] rozwój tej wiedzy wymaga stosowania odpowiednich metod i koncepcji zarządzania nastwionych na skuteczność i sprawność procesów naukowo- badawczych. […] Tej właśnie problematyce poświęcono recenzowaną monografię. […] Na tle innych publikacji o podobnej tematyce, książka wyróżnia się systemowym podejściem do konceptualizacji społecznej odpowiedzialności nauki opartym na solidnym przeglądzie literatury. […] Sformułowane przez Autora podstawy koncepcji społecznej odpowiedzialności nauki mogą być z powodzeniem wykorzystane do dalszych prac eksploracyjnych, […] badania empiryczne mają natomiast duży potencjał promocyjny dla liderów polskiej nauki na rynku krajowym i zagranicznym. […] Po przeprowadzonych analizach Autor formułuje ponadto interesujące, dalsze kierunki badań w obszarze eksplorowanej problematyki. […] monografia powinna być skierowana przed wszystkim dla pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności nauki oraz zarządzania nauką, badaczy planujących zwiększenie zakresu umiędzynarodowienia i wpływu społecznego prowadzonych przez siebie badań. Może być także polecana studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych i szkół doktorskich na przedmiotach związanych z kształceniem w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji oraz medyki badań naukowych. (Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Przedsiębiorczości i P (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.03.2023
"Z dziejów Uniwersytetu Warszawskiego". Numer poświęcony roli wykładowców Uniwerstetu w kształceniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń inteligencji polskiej, a przede wszystkim nauczycieli różnych poziomów szkół.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.02.2023
Książka upamiętniająca stulecie istnienia Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy przedstawiają przyjętą w Instytucie filozofię kształcenia, dokonania i osiągnięcia naukowe pracowników oraz aktualne wyzwania i kierunki rozwoju filologii obcych w Polsce i na świecie. Publikacja nie ogranicza się do kwestii dotyczących ściśle filologii romańskiej – ma charakter uniwersalny, jest próbą szerszego spojrzenia na miejsce i rolę akademickich kierunków filologicznych we współczesnym świecie. Może być zatem ważnym źródłem wiedzy, a nawet inspiracją dla osób decydujących o sposobie i zakresie wyższego kształcenia filologicznego w Polsce. The book is an attempt at taking a broader view of the place and role of academic philological courses in the modern world. The authors discuss the philosophy of education adopted at the Institute of Romance Studies of the University of Warsaw, the scholarly achievements of its staff, the current challenges and the directions of development.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Wspomnienie zasłużonej zmarłej prof. dr hab. Anny Przecławskiej - pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zasługi wniesione również podczas Powstania Warszawskiego - sanitariuszka i łączniczka w ramach działań Harcerstwa Polskiego.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Sylwetka Samuela Dicksteina, inicjatora serii wydawniczych i czasopism naukowych, Towarzystwa Kursów Naukowych, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu Warszawskiego i wielu innych instytucji.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again