Form of Work
Książki
(14)
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(10)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Bogdanowski Janusz
(1)
Bożekowska Domicella
(1)
Danilewicz Wioleta Teresa
(1)
Drozda Łukasz
(1)
Ehmke Franz
(1)
Ejneberg Dorota
(1)
Gadomska Barbara
(1)
Gawron Grzegorz
(1)
Goryński Andrzej
(1)
Klichowski Michał
(1)
Kołodziejski Jerzy
(1)
Krawczuk Aleksander (1922- )
(1)
Kruszwicka Agnieszka
(1)
Matyjewicz Marek (1972- )
(1)
Modrzewski Bogusz (1975- )
(1)
Najknowsze Osiągnięcia Nauki
(1)
Novak Zygmunt
(1)
Nowicki Jacek
(1)
Pilarska Justyna
(1)
Pinkwart Maciej
(1)
Przemiany
(1)
Radziszewski Edward
(1)
Rojek-Adamek Paulina (1976- )
(1)
Rudkowski Tadeusz
(1)
Rutkowski Mateusz
(1)
Siewniak Marek
(1)
Siewniak Margarita
(1)
Skibińska Maja
(1)
Skibniewska Halina
(1)
Springer Filip (1982- )
(1)
Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik"
(1)
Szafer Tadeusz Przemysław (1920- )
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Tyrakowski Witold
(1)
Wieczorek Mariusz
(1)
Wieczorkiewicz Wiesław
(1)
Wilk Teresa (pedagog)
(1)
Wittels Adolf
(1)
Wiśniewska Miriam
(1)
Włodarczyk Ewa (pedagog)
(1)
Zdebski Janusz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łuczyńska-Brzuda Maria
(1)
Špaka E. K
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Urbanistyka
(16)
Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
(7)
Pedagogika społeczna
(5)
Miasta
(4)
Aktywizacja społeczna
(2)
Architektura polska
(2)
Kultura masowa
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Animacja kultury
(1)
Bezdomność
(1)
Biografie
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo ludowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Cmentarze
(1)
Dom (antropologia)
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Jakość życia
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Krajobraz
(1)
Kraków
(1)
Mendel, Maria
(1)
Miasto
(1)
Miejsce znaczące
(1)
Mieszkania
(1)
Monografia
(1)
Odpowiedzialność społeczna
(1)
Ogrodnictwo
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Parki i ogrody
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Polska
(1)
Prywatna przestrzeń publiczna (urbanistyka)
(1)
Przyroda
(1)
Rewitalizacja
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Socjologia miasta
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Uczenie się
(1)
Wielokulturowość
(1)
Zakopane
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: work
Pedagogika miejsca wspólnego
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(2)
1401-1500
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Bośnia i Hercegowina
(1)
Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Warszawa
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(8)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Reportaż polski
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Edukacja i pedagogika
(6)
Architektura i budownictwo
(1)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
27 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współcześnie polityk miejskich, szczególnie w odniesieniu do tzw. koszmaru partycypacji. Wpisuje się w debatę dotyczącą zjawisk takich jak miejskie konflikty społeczne, rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej, problematyka planowania przestrzennego i polityki mieszkaniowej. Autor analizuje problem gentryfikacji w Polsce i jej związków z programami rewitalizacji. Książka poszukuje odpowiedzi na pytania stojące przed wszystkimi aktorami organizującymi procesy polityki miejskiej i rewitalizacji w Polsce: czy partycypacyjne wytwarzanie przestrzeni sprawdza się w praktyce? Czy rezultatem urbanistyki oddolnej, czyli angażowania aktorów takich jak artyści, ruchy miejskie i mieszkańcy osiedli nieformalnych, jest zawsze poprawa jakości życia i wzmacnianie społeczności lokalnych? Czy może niekiedy zamienia się w „koszmar partycypacji” oraz podporządkowuje przestrzeń miejską najbardziej uprzywilejowanym aktorom operującym w miastach? Autorskie badania wykorzystane w książce przeprowadzono na przykładach oddolnego wytwarzania przestrzeni w Warszawie, Nowym Jorku i Stambule. The publication deals with the issue of evaluating the effects of the currently followed urban policies, especially in reference to the so-called nightmare of participation. The book is part of a debate concerned with phenomena such as urban social conflicts, the revitalization of urban space, urban planning and housing policies. The author analyses the problem of gentrification in Poland and its links to revitalization programmes. The publication in based on the author’s research on the bottom-up production of space in Warsaw, New York, and Istanbul.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Od redakcji Drugi zeszyt tegorocznego numeru „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ma układ tematyczny — składają się nań artykuły dotyczące wielorakich procesów konwergencyjnych zachodzących zarówno w samej literaturze, jak i w relacji z nią. Głównym przedmiotem refleksji nad przestrzeniami tekstów pragniemy uczynić często stosowane we współczesnym dyskursie naukowym pojęcie konwergencji. Wykorzystuje się je obecnie w różnych dziedzinach, od badań matematyczno-przyrodniczych, przez językoznawcze, politologiczne, socjologiczne, po studia z zakresu nowych mediów, komunikacji i antropologii kulturowej. Na ile rzeczywiście dochodzi do nakładania się i przenikania procesów kulturowych i jak bardzo — jeśli w ogóle — zjawisko to ma wpływ na stan literatury oraz jej teorii? Bieżącemu numerowi ZRL przyświeca cel analitycznego przyjrzenia się w perspektywie badań literackich pewnym mechanizmom i ich efektom charakterystycznym dla czasów digitalizacji kultury, gwałtownego rozwoju technologii użytkowej i idącej za tym hipotetycznej homogenizacji kultury. Proponowane czytelnikowi artykuły skupiają się na różnorodnych problemach, częstokroć prezentując odmienne stanowiska badawcze do wyjściowego zagadnienia. Dostrzeżenie nieoczywistości i zróżnicowania procesów konwergencyjnych łączy się w niniejszym tomie z próbą sprostania płynności oraz wieloaspektowości konwergencji, która z założenia wprowadza intermodalność, interdyscyplinarność i wielojęzykowość w to, co tekstowe. Autorzy studiów tu zawartych stawiają pytania między innymi o status poetyki w dobie konwergencji i wpływ procesów związanych z digitalizacją na struktury i cechy gatunkowe czy dyskursywne, podejmują namysł nad problemem ontologii dzieła hybrydycznego, szukają przykładów konwergencji w poezji konkretnej, e-poezji, liberaturze, tekstach logowizualnych, blogach okołoliterackich, serwisach społecznościowych, historiografii czy mieście — rozumianym jako przestrzeń tekstów/tekst. Przenikanie się dziedzin widać także w doborze narzędzi i metodologii naukowych — pragmalingwistyka sąsiaduje z klasyczną genologią, antropologia z pedagogiką, a teorie literatury z komparatystyką i badaniami nad nowymi mediami. Liczymy, że rozpiętość tematyczna w połączeniu z rozmaitością perspektyw badawczych uczyni ten zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ważnym i ciekawym w lekturze (wielo)głosem w coraz wyraźniej zaznaczającym swoje miejsce w humanistyce XXI wieku dyskursie okołokonwergencyjnym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Raport z badań eksploracyjnych, których celem było określenie potrzeb w zakresie funkcjonowania, lokalizacji, liczby, oraz wyglądu miejsc do siedzenia w przestrzeni publicznej. Projekt, zlecony przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, dotyczy 3 problemów badawczych: potencjału więziotwórczego ławek, otoczenia ławek i chęci korzystania z nich oraz ławek dedykowanych seniorom. Dzięki analizie przykładów wielu warszawskich ławek sformułowano wytyczne do projektowania miejsc do siedzenia na ulicach i placach stolicy. Niebanalnie o banalnym temacie – tak w telegraficznym skrócie można opisać pracę wykonaną przez multidyscyplinarny zespół studentów pod kierownictwem Mai Skibińskiej i Mariusza Wieczorka. Zapraszamy w interesującą wizualno-badawczą podróż po świecie mebli miejskich. Zapoznamy Was z mnogością kontekstów siedzenia, dzięki czemu nigdy nie spojrzycie tak samo na przeznaczenie, wygląd, ustawienie, jak i osadzenie w kontekście przestrzennym ławek oraz innych siedzisk. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode. A report from the exploratory research intended for determining the users’ needs with regard to functioning, number, location and the look of public sitting places in public spaces. The analysis of examples led to defining guidelines for designing sitting places on Warsaw streets and squares.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 18.06.2020
[Pedagogika miejsca wspólnego - recenzja] / Mateusz Rutkowski. W: Praca Socjalna. 2019, nr 6, s. 109-114. - 2019.
Tytuł nadany przez katologującego.
Bibliografia na stronie 114.
Zawiera recenzję książki: Pedagogika miejsca wspólnego : miasto i szkoła / Maria Mendel. - Gdańsk, 2017.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44678 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Wiedza Powszechna : wydawnictwo popularno-naukowe. Z cyklu: Architektura z. 1.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1803 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Temat: Urbanistyka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18238 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Kontynuacja Nowej architektury polskiej : diariusza lat 1971-1975, poz. 2966/80. - Tekst równol. pol., ang., ros. Bibliogr. s. 383-394. - Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23294 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21824 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24705 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again