Form of Work
Artykuły
(24)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Barker Teresa
(1)
Błeszyńska Krystyna
(1)
Dejna Dagna (1984- )
(1)
Dziewiecki Marek (1954- )
(1)
Garpiel Rafał
(1)
Gawkowska Aneta (1972- )
(1)
Gliński Piotr (1954- )
(1)
Gomułka Elżbieta
(1)
Grinberg Ewa
(1)
Jakubczak Małgorzata
(1)
Jasikowska Grażyna
(1)
Jauer-Niworowska Olga (1965- )
(1)
Justyna
(1)
Kalkowska Magda
(1)
Kościański Artur
(1)
Lubowiecka Jadwiga
(1)
Mariański Janusz
(1)
Marmola Małgorzata
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Modzelewski Wojciech
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Nalaskowski Filip (1980- )
(1)
Ochojska Danuta
(1)
Pasikowski Sławomir
(1)
Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Wydawnictwo
(1)
Poławski Paweł
(1)
Shanker Stuart (1952- )
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Smyczek Augustyn Leon
(1)
Socha Grzegorz (pedagog)
(1)
Sołbut Agnieszka
(1)
Szczepańska Magdalena (socjolog)
(1)
Trembaczowski Łukasz
(1)
Walęcka-Matyja Katarzyna
(1)
Wańczyk-Welc Anna
(1)
Więckiewicz Karolina
(1)
Wódz Jacek
(1)
Ziembiński Zygmunt
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(18)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Audience Group
Rodzice
(1)
Subject
Więź społeczna
(17)
Więź rodzinna
(10)
Rodzina
(6)
Kapitał społeczny
(5)
Dziecko
(4)
Relacje międzyludzkie
(3)
Rodzice
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Uczucia
(3)
Więzi społeczne
(3)
Aktywizacja społeczna
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Psychologia wychowawcza
(2)
Socjologia
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Animacja kultury
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Badania porównawcze
(1)
Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Więź" (Starogard Gdański)
(1)
Coaching rodzicielski
(1)
Dobre praktyki
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorośli
(1)
Duchowość katolicka
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Empatia
(1)
Etyka społeczna
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Grupy społeczne
(1)
Inność
(1)
Integracja
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Katolicyzm
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konflikt rodzinny
(1)
Konflikty
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Małżeństwo
(1)
Miłość
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ojcostwo
(1)
Organizacja
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Partycypacja polityczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pewność siebie
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przekonania
(1)
Przyjaźń
(1)
Przywiązanie (psychol.)
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rola społeczna
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samopoznanie
(1)
Samotność
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Szkoła Podstawowa nr 26 im. S. Staszica (Białystok)
(1)
Sąsiedztwo (socjologia)
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wartość
(1)
Więź emocjonalna
(1)
Więźniowie
(1)
Współdziałanie
(1)
Współzawodnictwo
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zaufanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(12)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Europa
(1)
Starogard Gdański (woj. pomorskie)
(1)
Turcja
(1)
Województwo pomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z pracy zbiorowej
(10)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Raport z badań
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(11)
Edukacja i pedagogika
(9)
Psychologia
(7)
Religia i duchowość
(2)
Nauka i badania
(1)
32 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Monografia powstała w oparciu o publikacje uczestników konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego dla upamiętnienia prof. Władysława Jachera w dziesiątą rocznicę śmierci. Tematyka publikacji skoncentrowana jest w obszarze zainteresowań badawczych prof. W. Jachera (choć nie jest ograniczona do jego myśli). Artykuły zaprezentowane w tomie stanowią analizę aktualności dorobku prof. Jachera (np. tekst prof. Mariańskiego), poszerzają zakres rozumienia poszczególnych zagadnień (np. problem więzi konfliktowych), analizują granice aplikacji dotychczasowych teorii w kontekście przemian (np. koncepcja moralnej transgresji w kontekście sztucznej inteligencji i gospodarki zalgorytmizowanej), rozważają potencjał nowych zastosowań dotychczasowych koncepcji (np. rozszerzenia pojęcia pracy na klientów fanów i użytkowników), prezentują wyniki bieżących badań empirycznych (np. badania U. Swadźby nad motywacjami podejmowania pracy przez studentów z krajów grupy wyszehradzkiej) oraz przywracają pamięć o zapoznanym dorobku (tekst poświęcony badaniom społecznego świata rzeki Odry). Główne obszary zainteresowań znalazły odzwierciedlenie w strukturze treściowej monografii podzielonej na 3 części: problematykę więzi społecznych, socjologię pracy oraz część zatytułowaną obrzeża myśli prof. Jachera (tematyka problemowo-regionalna).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Od Redakcji (fragment) Tematem organizującym treść artykułów tego zeszytu Przeglądu Socjologicznego jest szeroko pojmowana problematyka wsparcia społecznego. Świadczenie i otrzymywanie wsparcia w ramach kontaktów społecznych przebiega w określonej przestrzeni społecznej, a jeśli dotyczy podstaw bytowych w przestrzeni socjalnej. W ostatnich latach wskutek obserwowanego kryzysu zabezpieczających funkcji dwóch podstawowych struktur społecznych: rodziny i państwa oraz postępującej indywidualizacji życia i pauperyzacji znaczących grup społecznych, zachowania pomocowe, poprzez które członkowie społeczeństwa zaspokajają bardziej lub mniej podstawowe potrzeby, zyskują na znaczeniu. Studia podejmowane w ramach socjologii, gerontologii, polityki, pedagogiki społecznej, a także ekonomii ujawniają różne kierunki ich refleksji, dylematy badawcze i sposoby analizy problemu: wzorów i determinant zachowań pomocowych. Składające się na niniejszy tom artykuły dotyczą teoretycznych i empirycznych aspektów współczesnych studiów nad sieciami społecznymi, których treścią jest oferowanie lub świadczenie pomocy jednostkom w ramach ich różnych bezpośrednich kontaktów oraz w ramach struktur o zróżnicowanym poziomie ich zorganizowania, o różnym zasięgu przestrzennym. Rozważania podjęte w tym tomie cechuje pluralizm problemów badawczych, sposobów ich konceptualizacji, prezentacji, zastosowanych przez autorów podejść metodologicznych oraz zbiorowości społecznych, których potrzeby i dostęp do wsparcia uczyniono przedmiotem analizy. Wśród zbiorowości badanych są nie tylko grupy i kategorie społeczne powszechnie uznane jako doświadczające wielorakich deficytów i wymagające pomocy (żyjący w biedzie, osoby w podeszłym wieku), ale także środowiska, które wykazują tendencje do samoorganizowania się (np. środowiska lokalneosiedli, stowarzyszenia migrantów).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Dynamika przemian więzi społecznych i kapitału społecznego oraz komunikacja społeczna i społeczeństwo obywatelskie.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Kapitał społeczny i jego wady.
No cover
Article
In basket
Date of change: 01.03.2021
Bibliogr.
Streszcz. ang.
Book
In basket
Date of change: 21.03.2019
Bibliografia przy pracach

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40596 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 14.02.2019
Reintegracja rodziny / Elżbieta Gomułka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 9, s. 22-30.
Streszczenie: Ponowne scalanie rodziny dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
No cover
Article
In basket
Date of change: 25.10.2018
Lepiej zapobiegać niż leczyć / Grzegorz Socha. W: Wychowawca. 2018, nr 9, s. 14-17. - 2018.
Bibliografia na stronie 17.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again