Form of Work
Artykuły
(57)
Publikacje naukowe
(42)
Publikacje fachowe
(10)
Książki
(9)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
Nikitorowicz Jerzy (1951- )
(4)
Harbatski Andrei (1956- )
(2)
Markowska-Manista Urszula (1979- )
(2)
Młynarczuk-Sokołowska Anna
(2)
Sacharczuk Joanna
(2)
Siewierska-Chmaj Anna
(2)
Wnęk Marcelina
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Almog Oz
(1)
Baranowska Aneta (1979- )
(1)
Baranowska Aneta Sylwia
(1)
Bartoszak Magdalena
(1)
Bednarczyk Helena
(1)
Bem Marta
(1)
Bielat Anna
(1)
Boroń Aleksandra
(1)
Bugajski Jarosław
(1)
Bukowińska Agnieszka
(1)
Domagalska-Nowak Karolina
(1)
Dąbrowska Ewa (socjolog)
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Grzybowski Przemysław Paweł
(1)
Grzybowski Przemysław Paweł (1968- )
(1)
Gutowska-Polińska Katarzyna
(1)
Guziuk-Tkacz Marta
(1)
Gębal Przemysław (1972- )
(1)
Haromszeki Łukasz
(1)
Hejwosz-Gromkowska Daria
(1)
Herkt Monika
(1)
Hodun Eliza
(1)
Idzikowski Grzegorz
(1)
Jagła Beata
(1)
Jaroszewska Anna (germanistka)
(1)
Jas Katarzyna
(1)
Jędrzejko Mariusz (1959-)
(1)
Kolemba Marcin
(1)
Kossak-Główczewski Kazimierz
(1)
Kozłowska Beata (wychowanie przedszkolne)
(1)
Kożyczkowska Adela
(1)
Kożyczkowska Adela658
(1)
Krysztofik-Gogol Elżbieta
(1)
Kwiatkowska Anna
(1)
Kłodkowski Piotr (1964- )
(1)
Leonowicz-Bukała Iwona
(1)
Martens Anna
(1)
Mazur Rafał
(1)
Mazur Sylwia K
(1)
Michułka Dorota
(1)
Mieszała Anna
(1)
Mikołajczak Małgorzata (nauczyciel)
(1)
Miluska Jolanta
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Napierała Karolina
(1)
Niedźwiecka-Wardak Aleksandra
(1)
Niedźwiedzka-Wardak Aleksandra
(1)
Nowak Małgorzata
(1)
Nowakowska-Buryła Ilona
(1)
Nowakowska-Kaliszuk Agnieszka
(1)
Pakuła-Tamou Dorota
(1)
Pilarska Justyna
(1)
Pogorzelska Marzanna
(1)
Rogalska-Marasińska Aneta (1967- )
(1)
Ryszawy Sylwia
(1)
Sadura Grażyna
(1)
Sawicka Zofia (politolog)
(1)
Siegień-Matyjewicz Alicja Joanna
(1)
Sobecki Mirosław (1960- )
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Szabłowska-Zaremba Monika (1970- )
(1)
Szerląg Alicja (1958- )
(1)
Szocik Konrad
(1)
Szwarc Alina
(1)
Szymczak-Ryczel Joanna
(1)
Wawrzyniak Mariusz
(1)
Zdziebło Kazimiera
(1)
Year
2020 - 2022
(13)
2010 - 2019
(56)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(56)
Country
Poland
(72)
Language
Polish
(72)
Audience Group
Bibliotekarze
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Przedszkola
(2)
Klasa 0.
(1)
Klasa 1.
(1)
Nauczyciele
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Wielokulturowość
(66)
Edukacja międzykulturowa
(30)
Kształcenie
(6)
Komunikacja międzykulturowa
(5)
Odmienność kulturowa
(5)
Polityka migracyjna
(5)
Dziedzictwo kulturowe
(4)
Kompetencje międzykulturowe
(4)
Kultura
(4)
Nauczyciele
(4)
Szkoły
(4)
Tematy i motywy
(4)
Uczniowie
(4)
Wychowanie
(4)
Inność
(3)
Pedagogika kultury
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Polityka oświatowa
(3)
Postawy
(3)
Szkolnictwo
(3)
Tolerancja
(3)
Adaptacja kulturowa
(2)
Bajki i baśnie
(2)
Biblioteki szkolne
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Edukacja regionalna
(2)
Edukacja włączająca
(2)
Emigracja
(2)
Islam
(2)
Klasa szkolna (socjologia)
(2)
Metody nauczania
(2)
Migracje
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Nauczanie języków obcych
(2)
Polacy
(2)
Promocja czytelnictwa
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Taniec
(2)
Transkulturowość
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Wychowanie obywatelskie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Żydzi
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja kultury
(1)
Antysemityzm
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Brama Poznania ICHOT
(1)
Brexit
(1)
Cohen, Leonard
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja dwujęzyczna
(1)
Edukacja globalna
(1)
Ewolucja
(1)
Fado
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy etniczne
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej (Lublin)
(1)
Imigranci
(1)
Informacja publiczna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Język polski
(1)
Język potoczny
(1)
Języki
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Kosmopolityzm
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura masowa
(1)
Lekcja biblioteczna
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura żydowska
(1)
Media społecznościowe
(1)
Miasta
(1)
Międzykulturowość
(1)
Mniejszości (socjologia)
(1)
Mniejszości narodowe i etniczne
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Muzułmanie
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Subject: work
Mendel Gdański
(1)
Subject: time
2001-
(50)
1901-2000
(14)
1989-2000
(7)
1945-1989
(6)
1918-1939
(3)
Subject: place
Polska
(13)
Europa
(5)
Białystok (woj. podlaskie)
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Wielka Brytania
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Arktyka (region)
(1)
Białoruś
(1)
Bośnia i Hercegowina
(1)
Euroregion Puszcza Białowieska
(1)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)
(1)
Wielkopolska
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(35)
Artykuł z pracy zbiorowej
(35)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Artykuł z czasopisma fachowego
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Praca zbiorowa
(5)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(3)
Scenariusz zajęć
(3)
Monografia
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Relacja
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(50)
Socjologia i społeczeństwo
(37)
Historia
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(6)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(4)
Literaturoznawstwo
(3)
Językoznawstwo
(2)
Kultura i sztuka
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Psychologia
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
72 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści. ******** Kwartalnik Pedagogiczny (The Pedagogical Quarterly) is a national quarterly published since 1956. The journal contains theoretical articles on broadly defined pedagogy and discusses the results of research on functioning of an individual in the society. The materials published in the quarterly relate to various sub-disciplines of pedagogy, among others pedeutology, andragogy, history of education, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are outstanding Polish and foreign specialists.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
OD REDAKCJI Kolejny, podwójny LX/2–3 tom „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce miejskiej. Przedstawiciele różnych ośrodków akademickich prezentują teksty, dla których wspólnym mianownikiem jest idea kulturowego pejzażu współczesnego środowiska miejskiego. Jedną z przewodnich myśli zawartych w niniejszym zbiorze stanowi teza, że współczesne miasto, powiązane z gospodarką globalną, jest konceptualizowane w kategoriach dynamicznej,płynnej i zmiennej struktury, dla której wymiar kulturowy staje się równie istotny jak wymiar ekonomiczny. Jednakże zawarte w tomie analizy znacznie wykraczają poza wąsko ujmowany kulturowy paradygmat socjologii miasta. Są próbą określenia sposobu, w jaki dzisiejsze miasta odpowiadają na najpilniejsze potrzeby współczesnego świata, będąc głównymi przestrzeniami tworzenia globalnych przepływów, materializujących się w konkretnych lokalizacjach. Zmiana w postrzeganiu roli czasu i przestrzeni polega na ich oddzieleniu i kompresji, co prowadzi do kolejnego pytania o rolę miejsca w budowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej. Niezależnie bowiem od „mechanizmów wykorzeniających” ludzie wciąż poszukują podstaw identyfikacji i przynależności, usiłując odnaleźć je w miejscach, wokół których ogniskuje się życie społeczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 25.05.2022
W książce zostały przedstawione w przystępnej formie ideowe i historyczne podstawy edukacji międzykulturowej oraz wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli na co dzień uczestniczących w jej procesie w środowisku szkoły integracyjnej. Opracowanie może służyć jako minipodręcznik edukacji międzykulturowej. Ma charakter poglądowy i kronikarski, zawiera bowiem teksty będące wyrazem idei, postaw i opinii o edukacji na kulturowych pograniczach oraz okolicznościach budowania wspólnoty ponad podziałami. Pierwszą część stanowi esej popularnonaukowy, w którym zostały przedstawione podstawowe pojęcia oraz informacje historyczne dotyczące edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Część druga to zbiór wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli związanych z jedną z bydgoskich szkół integracyjnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Rozważania zawarte w monografii potwierdzają, jak trudne i wymagające, ale zarazem pełne możliwości i inspirujące jest zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Choć termin ten nie pojawia się expressis verbis w tytułach, to odwołania do niego stanowią istotę każdego omawianego aspektu we wszystkich rozdziałach. Czym jest bowiem na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą w organizacjach międzynarodowych, postawy menedżerów w zespołach zróżnicowanych kulturowo i ich świadomość różnorodności, społeczna odpowiedzialność biznesu i psychologiczna mobilność pracowników, jak nie inwestycją w ludzi – pracowników różnych obszarów organizacji i menedżerów różnych szczebli.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W prezentowanej książce Almog rozdziela wielokulturowy Izrael, poszczególne społeczności izraelskie, na siedem grup – sektorów: 5 żydowskich i dwie nieżydowskie. Pierwszą grupą są weterani, pochodzący głównie z Europy i Ameryk, aszkenazyjczycy, w większości niereligijni, świeccy a nawet ateiści. Do grupy tej należy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte pokolenie. Liczy ona ok 3,3 mln osób. Druga grupa to społeczność religijno-narodowa, można dodać: syjonistyczno-narodowa, głównie złożona z aszkenazyjczków. Liczy ona od 600 do 800 tys. Trzecią są ultraortodoksyjni Żydzi, pochodzący w większości z krajów północnej Afryki i bliskiego Wschodu (nazywani są mizrachim, czasami sefardim) – ok. 800 tysięcy. Czwarty sektor – imigranci z byłego Związku Radzieckiego to ok. 1 mln 200 tys. Piąty sektor – Żydzi Etiopscy, kolejne 120 tys. to żydowskie sektory. W nieżydowskich, w sektorze szósty m, znajdują się Palestyńscy Arabowie mieszkający w państwie Izrael. Jest ich ok 1 mln 300 tys. (muzułmanów, chrześcijan i innych). Siódmy sektor to społeczeństwo druzyjskie – 120 tys.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 05.04.2022
(Prze)trwanie przeszłości w transkulturowych przestrzeniach / Aleksandra Boroń. - Wydanie I. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. - 181, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
(Psychologia i Pedagogika ; nr 350)
Bibliografia, netografia na stronach 163-179.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46649 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ponad 250 milionów ludzi żyje w krajach innych niż te, w których się urodzili. Stanowi to ok. 3% mieszkańców Ziemi. Niewiele społecznych zagadnień budzi obecnie tak silne emocje, jak kwestia wielokulturowości i migracji. Możliwość harmonijnego funkcjonowania społeczeństw otwartych na mniejszości lub będących kulturowym tyglem jest przedmiotem gorących, lecz niekoniecznie rzeczowych sporów. Anna Kwiatkowska prezentuje współczesną wiedzę dotyczącą zagadnienia wielokulturowości widzianego zarówno z perspektywy makro-, jak i mikrospołecznej. Prezentuje dominujące dyskursy społeczno-polityczne dotyczące wielokulturowości, zwłaszcza wobec imigrantów i uchodźców, relacjonuje najważniejsze fakty, za pomocą których można scharakteryzować różnorodność kulturową współczesnych społeczeństw oraz ocenić politykę państw w tym zakresie. Rozważa wielokulturowość w doświadczeniu jednostki, skupiając się na problemach tożsamościowych osób żyjących w środowisku wielokulturowym. Dane naukowe wzbogaca materiałem anegdotycznym oraz licznymi fotografiami. "W tej książce starałam się opisać społeczeństwo pluralistyczne, tak jak je widzi psycholog społeczny i kulturowy. O ile psychologia kulturowa i jej kategorie analityczne dostarczały narzędzi do opisu różnorodności kulturowej świata, to psychologia społeczna pozwoliła lepiej zrozumieć i wyjaśnić funkcjonowanie w jednostek i grup w wielokulturowym społeczeństwie. Dzięki wiedzy pochodzącej z prac psychologów politycznych, politologów, demografów, jak również etnografów i antropologów, obraz wielokulturowości mógł zostać przedstawiony pełniej i dokładniej." Z tekstu "Autorka wykazała się dużą intuicją odnośnie do aktualności problematyki, której postanowiła poświęcić swoją pracę. Co ważniejsze, nie tylko aktualności w momencie gdy praca powstawała, ale też narastania jej w kolejnych latach w obliczu sporu między zwolennikami przekonania, że wielokulturowość to projekt społeczny, który poniósł ostateczną porażkę, a osobami, które wskazują, że jest to projekt „skazany” na nieuchronny rozwój, który możemy albo monitorować i ukierunkowywać, albo próbować mu zaprzeczać, godząc się z tym, że nie będziemy mieć na jego przebieg wpływu. Autorka wychodzi w swoich rozważaniach poza taką czarno-białą perspektywę (wielokulturowość to samo zło versus wielokulturowość to samo dobro) i sięga do analiz psychologicznych pozwalających zobaczyć mechanizmy, które tworzą różne aspekty wielokulturowości." Z recenzji prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 19.10.2021
Bibliografia przy pracach.
Tekst częściowo w językach angielskim, czeskim, ukraińskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41409 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again