Form of Work
Artykuły
(16)
Publikacje fachowe
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Mućko Przemysław (psycholog)
(3)
Bełz Grzegorz
(1)
Czapczyńska Agnieszka
(1)
Gładyszewska-Cylulko Joanna
(1)
Głuszek Ewa
(1)
Herbst-Buchwald Ksenia
(1)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(1)
Karczewska Julia
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Kubś Agnieszka
(1)
Makowski Mariusz (fotograf)
(1)
Mućko Przemysław
(1)
Penkowska Grażyna (1955- )
(1)
Schiraldi Glenn R. (1947- )
(1)
Stachyra Krzysztof
(1)
Załustowicz Aleksandra
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(11)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Subject
Wizualizacja (psychologia)
(11)
Psychoterapia
(4)
Wizualizacja (psychol.)
(4)
Metody nauczania
(3)
Techniki relaksacyjne
(2)
Trauma
(2)
Wizualizacja (grafika)
(2)
Arteterapia
(1)
Autopsychoterapia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Fotografia cyfrowa
(1)
Język polski
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Komiksy
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Kontrola emocjonalna
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Lektura szkolna
(1)
Mapa myśli
(1)
Mapy myśli
(1)
Mindfulness
(1)
Mnemotechnika
(1)
Muzykoterapia
(1)
Myślenie
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Negatywne doświadczenia dziecięce (ACEs)
(1)
Niewidomi
(1)
Nieśmiałość
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Percepcja wzrokowa
(1)
Piktogram
(1)
Plakat
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia
(1)
Schematy poznawcze
(1)
Socjoterapia
(1)
Terapia schematów
(1)
Trening pamięci
(1)
Uczucia
(1)
Wizualizacja
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Subject: time
2001-
(8)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(9)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Psychologia
(7)
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Kultura i sztuka
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Rozwój osobisty
(1)
21 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Czterdziesty drugi numer czasopisma „Ekonometria” zawiera dwanaście artykułów, a ponadto recenzję książki Jakuba Growca pt. Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji oraz wspomnienie o profesorze Hellwigu. Artykuł Anny Oleńczuk-Paszel i Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły dotyczy przestrzennego zróżnicowania obrotu nieruchomościami. W kolejnych trzech artykułach wielowymiarową analizę statystyczną wykorzystano w badaniu subiektywnych ocen różnych grup społecznych. Sześć kolejnych prac obejmuje tematykę wykorzystania metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w analizach rynków finansowych. Artykuł Andrzeja Bytniewskiego i Marcina Hernesa prezentuje algorytm wyznaczania consensusu w sytuacji konfliktu wiedzy nieustrukturalizowanej w rozproszonych informatycznych systemach wspomagających zarządzanie. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46915 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
W niniejszym numerze czasopisma „Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis” opublikowano sześć artykułów. W opracowaniu Justyny Brzezińskiej przedstawiono metody wizualizacji danych jakościowych z wykorzystaniem pakietu extracat programu R. Urszula Załuska oraz Dorota Kwiatkowska-Ciotucha zaprezentowały wyniki badań nad oceną skuteczności działań na rzecz osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej. Kolejni autorzy – Witold Rzymowski i Agnieszka Surowiec – opisali wybrane metody modelowania liczby ludności świata. W innym z publikowanych artykułów Justyna Brzezińska zaprezentowała rezultaty analizy statystycznej ekonomicznego ubóstwa w Polsce. Natalia Nehrebecka z kolei przeprowadziła porównanie modeli scoringowych, takich jak regresja logistyczna i Support Vector Machine, służących do przewidywania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw niefinansowych. W ostatnim tekście Iwo Augustyński i Paweł Laskoś-Grabowski omówili wyniki grupowania makroekonomicznych szeregów czasowych. Agnieszka Stanimir
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Niniejszy numer Management Forum obejmuje szeroki przegląd problemów współczesnego zarządzania – od zagadnień doskonałości i odnowy strategicznej poprzez poszukiwanie źródeł konkurencyjności aż po narzędzia jej budowania. Pierwszy artykuł, autorstwa Katarzyny Bratnickiej, porusza tematykę charakterystyk kontekstualnych ukierunkowujących odnowę strategiczną. Autorka argumentuje, że wielkość i wiek przedsiębiorstwa są ważnymi elementami kontekstu, pozytywnie powiązanymi z odnową strategiczną oraz że wpływają one na wybór dotyczący odnowy strategicznej, tworząc zależność krzywoliniową. Następny artykuł, autorstwa Mikołaja Pindelskiego i Rafała Mrówki, dotyczy zagadnienia big data, czyli dużych zbiorów danych, które można potencjalnie wykorzystywać w tworzeniu przewag konkurencyjnych, rozwijaniu nowych obszarów konkurowania czy zmianie paradygmatów w myśleniu o organizacji i strategii. Zdaniem autorów dynamiczne obrazowanie dużych zbiorów danych może być istotnym wsparciem w zarządzaniu, a zwłaszcza w identyfikacji problemów organizacji oraz w podejmowaniu decyzji. Kolejny artykuł porusza problem niepowodzeń we wdrażaniu projektów organizacyjnych. Jego autor Jan Skalik uważa, że wynikają one z nieznajomości specyfiki projektów organizacyjnych, zasad zarządzania projektami i niedocenianiem roli wymogów jakościowych, które powinny być spełnione w całym procesie zmieniania organizacji. Proponuje on określenie istoty i warunków osiągania doskonałości w zarządzaniu projektami organizacyjnymi oraz jej oceny przy pomocy modelu IPMA Project Excellence. Kolejny artykuł, napisany przez Sylwię Stańczyk, dotyczy zagadnienia rutyn organizacyjnych. Autorka wskazuje w nim zależności między kulturą organizacyjną a rutynami organizacyjnymi, dochodząc do wniosku, że na poziomie artefaktów są one częścią kultury organizacyjnej, a ich przejawy stanowią podzbiór artefaktów kulturowych. W następnym artykule Ewa Stańczyk-Hugiet inwentaryzuje dotychczasowy dorobek badań dotyczących selekcji będącej głównym mechanizmem ewolucyjnym, aby odnaleźć mocne podstawy dla przyjętego założenia, że selekcja nie odnosi się wyłącznie do sił zewnętrznych (selekcja przez otoczenie), ale ma charakter złożony, warunkowany wielopoziomową perspektywą patrzenia na ten mechanizm. Autorka uważa, że rozpoznanie tego mechanizmu na poziomie mikro pozwoli lepiej zrozumieć i wyjaśnić proces ewolucji organizacji. W kolejnym artykule Łukasz Wawrzynek prezentuje koncepcję wykorzystania narzędzia wieloczynnikowej analizy DEMATEL, która może zostać wykorzystana do identyfikowania w sposób wymierny czynników kształtujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Autor zauważa, że szczególnym obszarem poszukiwania konkurencyjności staje się dla organizacji czas zmian, zwłaszcza w kontekście odnowy organizacyjnej, która wymaga dodatkowego skupienia się na czynnikach kształtujących przyszłą konkurencyjność. W ostatnim artykule Agnieszka Zakrzewska-Bielawska porusza tematykę koopetycji, czyli jednoczesnej współpracy i konkurencji między tymi samymi organizacjami, która daje im obopólne korzyści. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka stwierdza, że skala i rodzaj korzyści uzyskiwanych z koopetycji zależy od jej zakresu i intensywności relacji składowych, proponuje również wzorce relacji koopetycyjnych w odniesieniu do osiąganych korzyści i atrybutów konkurencyjności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 30.11.2020
Komunikacja wizualna w dobie mediów cyfrowych / Grażyna Penkowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 7, s. 29-36. - 2020.
Bibliografia, netografia na stronach 35-36.
Article
In basket
Date of change: 30.10.2020
Receptywne formy muzykoterapii / Krzysztof Stachyra. W: Podstawy muzykoterapii, s. 87-144. - 2012.
Bibliografia na stronach 144.
Article
In basket
Date of change: 15.07.2019
Bibliografia na stronie 51.
No cover
Article
In basket
Date of change: 27.03.2017
Wizualizacja w socjoterapii / Aleksandra Załustowicz. W: Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej s. 317-336. - 2014.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Metody nauczania służące wizualizacji w kształceniu literatury / Aneta Krasińska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s.94-99.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again