Form of Work
Artykuły
(44)
Książki
(25)
Publikacje fachowe
(9)
Publikacje dydaktyczne
(6)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Proza
(2)
Komiksy i książki obrazkowe
(1)
Status
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Author
Jakubowska Alina
(2)
Kozłowska Beata (wychowanie przedszkolne)
(2)
Stańczykowska Anna
(2)
Talaga-Duma Małgorzata
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bańkowska Agnieszka
(1)
Biblioteka Problemów
(1)
Budzianowski Roman przekł
(1)
Bukowińska Agnieszka
(1)
Curto Rosa Maria (1951- )
(1)
Dojlido Jan R
(1)
Elbanowska-Ciemuchowska Stefania
(1)
Eloranta Pertti Vesa
(1)
Flisak Jerzy (1930-2008)
(1)
Hollanek Adam
(1)
Ionescu Alexandru
(1)
Jackowski Stefan
(1)
Jarmolińska Helena
(1)
Jedyńska Paulina
(1)
Jeśko-Doręgowska Małgorzata
(1)
Jiménez Empar
(1)
Jiménez Núria
(1)
Kaniecki Alfred
(1)
Kawecka Barbara
(1)
Kosmalowa Joanna
(1)
Kowalczyk Roman
(1)
Kozłowska Beata
(1)
Kożuchowski Krzysztof
(1)
Krawczyk Barbara
(1)
Krogulec Ewa
(1)
Lampert Winfried
(1)
Lenart Andrzej
(1)
Lewandowski Andrzej
(1)
Lewicki Piotr
(1)
Machacz Anna
(1)
Maciejowska Modesta przekł
(1)
Magas Stanisław
(1)
Majewska Monika
(1)
Margas Anna
(1)
Małochleb Paulina
(1)
Mikulski Józef St
(1)
Molenda Małgorzata
(1)
Obuchowska Joanna
(1)
Ogurek Izabela
(1)
Onichimowska Anna (1952- )
(1)
Overman Michael
(1)
Pijanowska Joanna przekł
(1)
Pranczke Monika
(1)
Rheinheimer Gerhard
(1)
Romanowicz Renata przekł
(1)
Różycka Zofia
(1)
Sendecki Marcin (1967- )
(1)
Sikora Anna
(1)
Sobkowiak Monika
(1)
Socha Daniela
(1)
Sommer Ulrich
(1)
Stankowski Wojciech
(1)
Tomalski Przemysław
(1)
Tuszko Aleksander
(1)
Twerd Danuta
(1)
Tyrakowski Witold
(1)
Urbański Adam T
(1)
Witucka Magda
(1)
Wnuk Agnieszka
(1)
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
(1)
Wójcik Józef
(1)
Wójtowicz Małgorzata
(1)
Zdanowski Bogusław
(1)
Łasocha Natalia
(1)
Śliwa Ewelina
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(40)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(7)
1950 - 1959
(2)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(73)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(7)
Przedszkola
(5)
0-5 lat
(2)
6-8 lat
(2)
Dzieci
(2)
Bibliotekarze
(1)
Klasa 1.
(1)
Klasa 2.
(1)
Klasa 3.
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Woda
(60)
Wychowanie przedszkolne
(11)
Przyroda
(8)
Ekologia
(7)
Hydrologia
(6)
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
(6)
Ochrona środowiska
(4)
Wody śródlądowe
(4)
Biologia
(3)
Edukacja ekologiczna
(3)
Metoda projektów
(3)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(3)
Botanika
(2)
Eksperyment
(2)
Fizyka
(2)
Geografia
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Polska
(2)
Pływanie
(2)
Rolnictwo
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Scenariusze zajęć
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Wydawnictwa dla dzieci
(2)
Zdrowe odżywianie
(2)
Apel szkolny
(1)
Automatyka
(1)
Bhp
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Biocenoza
(1)
Biochemia
(1)
Biofizyka
(1)
Chemia
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja globalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektrochemia
(1)
Fizyka jądrowa
(1)
Higiena społeczna
(1)
Katastrofy
(1)
Klimkówka
(1)
Konin
(1)
Korozja
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Las
(1)
Literatura albańska
(1)
Lleshanaku, Luljeta
(1)
Magazynowanie
(1)
Metale
(1)
Metody nauczania
(1)
Miasta
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nawodnienie organizmu
(1)
Obozy pracy
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Odpoczynek
(1)
Odpowiedzialność
(1)
Papieroplastyka
(1)
Perfumy i wody toaletowe
(1)
Poemat
(1)
Pomiary
(1)
Postawa ciała
(1)
Poznań
(1)
Praca w domu
(1)
Prawo do wody
(1)
Projekt edukacyjny
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł spożywczy
(1)
Przyroda (przedmiot szkolny)
(1)
Reklama
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Technika sanitarna
(1)
Technologia budownictwa
(1)
Technologia chemiczna
(1)
Technologia metali
(1)
Tematy i motywy
(1)
Totalitaryzm
(1)
Transport
(1)
Unia Europejska
(1)
Więźniowie obozów
(1)
Woda morska
(1)
Wróblowe
(1)
Zapach
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zoologia
(1)
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
(1)
Ćwiczenia w wodzie
(1)
Śmieci
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świat
(1)
Światowy Dzień Wody
(1)
Żnin (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Subject: work
Woda i węgiel
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Afryka
(1)
Albania
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Scenariusz zajęć
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Opowiadania i nowele
(2)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(2)
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Książka obrazkowa
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Sprawozdanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(12)
Medycyna i zdrowie
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
73 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Publikacja zawiera aktualnie podejmowaną problematykę badawczą zarówno w zakresie prac naukowych, jak i ich praktycznych zastosowań. Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy na temat badań nad jakością i ilością wód podziemnych (obejmują także ich poszukiwania i charakterystykę filtracyjną wodonośca), optymalnych technologii ujmowania wód w odniesieniu do wodociągów, odwodnień oraz prawa dotyczącego gospodarowania wodą. […] Bez wątpienia można uznać, że niniejsza monografia stanie się cenną, interdyscyplinarną publikacją z zakresu hydrogeologii stosowanej. Ukazuje bogate doświadczenia środowisk współpracujących hydrogeologów i hydrotechników na różnym stopniu kariery zawodowej. dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz. Książka zakorzeniona jest w unikalnym czterdziestoczteroletnim cyklu konferencji Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej dedykowanym środowiskom hydrogeologicznym i wodociągowym. Monografia stanowi ważny element w dzieleniu się doświadczeniem umożliwiającym rozpowszechnienie specjalistycznej i aktualnej wiedzy, co pozwala na coraz bardziej optymalną, to znaczy ekologiczną i ekonomiczną, gospodarkę wodną. […] Publikacja stanowi bardzo wartościowy zbiór opracowań specjalistycznych (badawczych, inżynierskich oraz prawnych) zawierających doświadczenia szczegółowych analiz oraz innowacyjne rozwiązania, z których wiele stanowi przełomowe projekty w gospodarce wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. ucz.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Ustawy ; Morderstwa ; Podmioty prawa cywilnego ; Folwark ; Stowarzyszenie ; Dobra ; Prawo do zabezpieczenia ; Oświeceniowa filozofia kary ; Racjonalizacja kary kryminalnej ; Uzasadnienie kary kryminalnej ; Instrumenty pochodne ; Retrybutywizm karny ; Przestępczość ; Ochrona powietrza ; Wartość ; Prawa mniejszości ; Zbrodnie prawa międzynarodowego ; Organizmy genetycznie zmodyfikowane ; Kodeks postępowania cywilnego Republiki Litewskiej ; Rozwój regionalny ; Osobowość prawna ; Burke ; Model ekonometryczny ; Republika Litewska ; Interesariusze ; Instrumenty pomocy ; Pomoc regionalna ; Prawo ; Kryzys finansowy ; Budżety gospodarstw domowych ; Grupa społeczno-ekonomiczna ; Wielkość gospodarstwa ; Hiszpania ; Programy udziału w zyskach ; Opcje na akcje ; Postawy pracownicze ; Zmienne socjoekonomiczne ; Wynagrodzenia ; Zarządca ; Ekonom ; Aktywa niematerialne ; Powinności ; Czynsz ; Bezpośrednia partycypacja pracownicza ; Nowe formy organizacji pracy ; Delegowanie uprawnień ; Konserwatyzm ; Kompetencje menedżerskie ; Menedżer ryzyka ; Kapitał relacji ; Prawodawca ; Rynek OTC ; Kapitał ludzki ; Prawo naturalne ; Prawo wspólnotowe ; Unia Europejska ; Ochrona praw nabytych ; Ochrona wód ; Pomoc horyzontalna ; Hume ; Samorząd ; Prawo żywnościowe ; Pomoc sektorowa ; Prawo cywilne ; Postępowanie cywilne ; Regulacje ; Reformy ; Prawo ochrony środowiska ; Pomoc publiczna ; Utylitaryzm karny ; Ludobójstwo ; Partycypacja finansowa ; Polska ; Wiek emerytalny ; Innowacyjność ; Giełda papierów wartościowych ; Zarządzanie ryzykiem ; Wycena ; Kulturowe ludobójstwo
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
ZARYS TREŚCI Przedstawiono wyniki badań nad zmiennością zasobów wód podziemnych zgromadzonych w płytkich poziomach wodonośnych województwa łódzkiego i terenów z nim sąsiadujących. W sensie hydrologicznym obszar ten obejmuje zlewnie drugiego rzędu: Bzury, Skrwy (lewej), Jeziorki, Pilicy, Warty po Poznań oraz niewielkie fragmenty zlewni sąsiednich. W badaniach uwzględniono 41 poziomów wodonośnych posiadających ciągłą, bądź dającą się uzupełnić, serię pomiarową o długości przynajmniej trzydziestu lat, mieszczącą się w wieloleciu 1951–2000. Wybrane zbiorniki wód podziemnych reprezentują w miarę pełne spektrum warunków fizycznogeograficznych i hydrogeologicznych badanego obszaru. Jednorodność serii pomiarowych została oceniona przy użyciu dwu testów statystycznych: nieparametrycznego (test serii) oraz parametrycznego (F–Snedecora). W dalszej części opisano dynamikę zasobów wód podziemnych. Na zmiany te składają się wahania krótkookresowe (scharakteryzowane na podstawie zmian tygodniowych położenia zwierciadła wody podziemnej), sezonowe oraz wieloletnie. Przeprowadzono również analizę ekstremalnych rocznych położeń zwierciadła wody podziemnej. Poziomy wodonośne badanego obszaru charakteryzują się słabo bądź bardzo słabo zaznaczoną sezonowością zmian ich wypełnienia. Wydaje się także, że większa zmienność roczna wiąże się, w badanej próbie, ze stosunkowo małą zasobnością zbiorników wód podziemnych. Te bardziej zasobne posiadają zdecydowanie dłuższe rytmy wahań. W środkowej Polsce, w przekroju wieloletnim, zaobserwowano względną trwałość wypełnienia poziomów wodonośnych. Ponad 70 % z nich nie wykazuje istotnych statystycznie tendencji do zmian położenia zwierciadła wody podziemnej. Rozkłady przestrzenne analizowanych charakterystyk nie wykazują wyraźnego uporządkowania. Zauważono jednak słabo zarysowaną tendencję do nieco innego kształtu i rytmu wahań występującą na obszarze odpowiadającym w dużej części zlewni Pilicy. Dotyczy to szczególnie wahań o większej częstotliwości. Otrzymane estymatory składowych dynamiki zasobów wód podziemnych skonfrontowano z podstawowymi charakterystykami hydrogeologicznymi i geograficznymi poziomów wodonośnych (średnią głębokością, izolacją poziomu od powierzchni, rodzajem wodonośca oraz podatnością na zanieczyszczenia). Istnienie ewentualnych powiązań między nimi sprawdzono przy pomocy testu χ2. Na większość cech dynamiki zwierciadła wody podziemnej najczęściej i najmocniej wpływa głębokość jego występowania. W największym stopniu różnicuje ona zachowanie poziomów wodonośnych w obrębie wahań sezonowych (wszystkie analizowane zmienne są od niej zależne), najmniejszy natomiast wpływ ma ona na skalę, kierunek i charakter wieloletnich tendencji stanu wypełnienia zbiorników wody podziemnej. Przeprowadzono również próbę typologii dynamiki zasobów płytkich wód podziemnych na badanym obszarze. Wykorzystano tu analizą składowych głównych wykonaną na podstawie macierzy kowariancji z odpowiednio dobranych danych wejściowych (konieczność posiadania przez nie podobnej wariancji). Pierwsze dwie składowe główne grupowano następnie hierarchiczną metodą Warda, a optymalną liczbę wydzielonych klas ustalono przy pomocy kryterium VRC. Ostatecznie wydzielono osiem typów dynamiki zasobów wód podziemnych. Poziomy wyróżnionych typów nie grupują się w przestrzeni, a charakter dynamiki zależy głównie od cech fizjograficznych zbiorników wody podziemnej. Zauważono również, że pewne zbiory cech poziomów wodonośnych są charakterystyczne dla określonego typu dynamiki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 26.05.2022
Woda : dobre nawyki od najmłodszych lat / Anna Machacz. W: Bliżej Przedszkola. 2022, nr 2, s. 7-9. - 2022.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W dniach 15-16 września 2016 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2016”. Konferencja na stałe już wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorem tych cyklicznych spotkań jest Katedra Inżynierii Bioprocesowej, aktywnie wspierana przez afiliowane przy niej Koło Naukowe Młodych Inżynierów oraz Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D. Konferencja cieszy się rosnącą popularnością, o czym świadczy coraz większe grono gości. W tym roku gościliśmy ponad 150 przedstawicieli z 35 jednostek naukowych z całego kraju. Wysłuchaliśmy 87 referatów oraz zobaczyliśmy 80 posterów. Ta rosnąca liczba uczestników świadczy o zapotrzebowaniu na takie inicjatywy wśród młodych adeptów nauki. Jako organizatorom zależy nam na tym, żeby zarówno studenci, jak i doktoranci jak najwcześniej aktywnie wchodzili w świat nauki, a uczestnictwo w konferencji i możliwość publikacji są dla nich pierwszym krokiem i doskonałą okazją, by zaistnieć w świecie naukowym. Przed Państwem – w postaci niniejszej publikacji – prace przygotowane przez naszych uczestników. Tworzą one zbiór różnorodnych tematycznie artykułów naukowych, poruszających rozmaite zagadnienia i problemy z obszaru nauk przyrodniczych i bioekonomii. Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego opracowania. Szczególnie dziękuję Recenzentom, którzy poświęcili swój czas na wykonanie recenzji. Uczestnikom konferencji i autorom publikacji życzę wielu sukcesów naukowych. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Małgorzata Krzywonos
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 22.03.2022
Zdrowe i smaczne przywitanie wiosny / Małgorzata Talaga-Duma. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 3, s. 49-53. - 2020.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Woda to wielki skarb / Ewa Sadowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 3, s.20-22.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Woda - fascynujący związek chemiczny / Monika Babiarska // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 5, s.5-16.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Ściąga // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 5, s.29-30.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Woda / Teresa Ryba // FIZYKA w SZKOLE. - 1997, nr 4, s.228-237.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Woda (nie) czysta / Jolanta Makowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1998, nr 1, s.(14)-(16).
Temat: Woda
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wypoczynek nad wodą a świadomość prawna / Artur Walczuk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 5, s.9-11.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again