Form of Work
Artykuły
(35)
Publikacje naukowe
(24)
Książki
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Chojnacka Barbara (pedagog)
(2)
Kosewska Bernadetta
(2)
Andrusiewicz Marta
(1)
Białożyt Katarzyna
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Brenk Mikołaj
(1)
Bronikowski Michał
(1)
Całek Grzegorz (1971- )
(1)
Chrostowska Bożena
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Duda Wioleta
(1)
Długosz Renata
(1)
Golat Rafał
(1)
Grabowski Adam (psycholog)
(1)
Granosik Mariusz
(1)
Kamińska-Holc Katarzyna
(1)
Klimka-Kołysko Małgorzata
(1)
Kowal Renata
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Kruś Katarzyna
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kłosowski Marcin
(1)
Lerka Marcin
(1)
Lewicka Maria
(1)
Machowska Emilia
(1)
Marczyk Irena
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Michura Władysław
(1)
Mielnik Justyna
(1)
Nowak Marek (socjolog)
(1)
Paduszyńska Katarzyna
(1)
Pastuszak Zofia
(1)
Piechowicz Agnieszka
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Płatos Mateusz
(1)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Kraków )
(1)
Rettinger Renata (1967- )
(1)
Rogowski Robert
(1)
Rondón Gloria
(1)
Rynkowska Dorota
(1)
Skowrońska-Pućka Agnieszka
(1)
Solecka-Florek Ewa
(1)
Stepaniuk Joanna
(1)
Supera-Markowska Maria
(1)
Szcześniak Małgorzata (psycholog)
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Telka Lucyna
(1)
Tetwejer Paulina
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Walczak Anna
(1)
Wiewióra Urszula
(1)
Wilimska Wioletta
(1)
Wojaczek Kinga
(1)
Zawisny Adam
(1)
Zielińska Patrycja
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(14)
2010 - 2019
(28)
Time Period of Creation
2001-
(28)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Audience Group
Bibliotekarze
(1)
Nauczyciele
(1)
Subject
Wolontariat
(21)
Wolontariusze
(11)
Wolontariat szkolny
(7)
Młodzież
(4)
Pokolenie Z
(4)
Osoby w wieku starszym
(3)
Pokolenie Y
(3)
Uczniowie
(3)
Wolontariat międzynarodowy
(3)
Biblioteki szkolne
(2)
Dzieci
(2)
Kompetencje zawodowe
(2)
Opieka społeczna
(2)
Osoby w wieku starszym w rodzinie
(2)
Partycypacja społeczna
(2)
Praca socjalna
(2)
Studenci
(2)
Wychowanie
(2)
Asystenci rodzin
(1)
Autyzm
(1)
Biblioteka
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
COVID-19
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dobre praktyki
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Etyka
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mentoring
(1)
Metody nauczania
(1)
Motywacja
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodość
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele bibliotekarze
(1)
Obywatelstwo
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Pokolenie X
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomaganie
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rynek pracy
(1)
Samotność
(1)
Sens życia
(1)
Sieroctwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprawczość (psychologia)
(1)
Starość
(1)
Stowarzyszenie WIOSNA (Kraków)
(1)
Streetworking
(1)
Szkoły
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Tranzycja szkoła-praca
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wolontariat pracowniczy
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wspólnota
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Zaburzenia odżywiania
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(21)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(2)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Żuromin (woj. mazowieckie, pow. żuromiński, gm. Żuromin)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(16)
Artykuł z czasopisma naukowego
(11)
Artykuł z pracy zbiorowej
(10)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(8)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Raport z badań
(6)
Artykuł przeglądowy
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Publikacje
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(20)
Edukacja i pedagogika
(8)
Psychologia
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Historia
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
42 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
NUMER SPECJALNY PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI SPECIAL ISSUE: PSYCHOLOGY OF ORGANIZATION Redaktorzy numeru [Editors]: Agnieszka Czerw, Joanna Czarnota-Bojarska W numerze [Contents]: Agnieszka Czerw, Joanna Czarnota-Bojarska: Dopasowanie człowiek–środowisko i postawa wobec pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych [Person-environment fit and attitude towards work as motivators of organizational behaviors], doi: 10.7366/1896180020163601, s. 8–19; Anna Szabowska-Walaszczyk, Anna Maria Zawadzka: Dopasowanie na wymiarach potrzeb wzrostu i bezpieczeństwa a zaangażowanie w pracę [Person-work fit with respect to growth and security and work engagement], doi: 10.7366/1896180020163602, s. 20–33; Teresa Chirkowska-Smolak: Dopasowanie do pracy a zaangażowanie. Mediacyjna rola przekonania na temat sensowności pracy [Person-job fit and work engagement: The mediating effect of meaning in work], doi: 10.7366/1896180020163603, s. 34–44; Bohdan Rożnowski, Katarzyna Olczykowska: Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim [Meaning of work and person-work fit as predictors of work engagement in students volunteering], doi: 10.7366/1896180020163604, s. 45–55; Sylwiusz Retowski, Maria Jolanta Podsiadły: Gdy nasza praca pasuje do naszych wartości. Ocena zgodności wartości własnych i organizacji a wypalenie zawodowe [When our job matches our values. Employee-organization values congruence estimation and burnout], doi: 10.7366/1896180020163605, s. 56–68; Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski: Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych – raport z badań [Work ethic, organizational commitment and willingness to undertake unethical pro-organizational behavior – Research report], doi: 10.7366/1896180020163606, s. 69–83; Ewa Bajer: Działania przedsiębiorcze, postawy wobec pracy i ocena nasilenia stresu u mikroprzedsiębiorców i pracowników etatowych [Entrepreneurial activities, attitudes towards work, and estimation of stress among micro-entrepreneurs and full-time employees], doi: 10.7366/1896180020163607, s. 84–97; Alicja Keplinger, Emilia Frątczak, Karolina Ławecka, Paulina Stokłosa: Uwarunkowania organizacyjnych zachowań obywatelskich w relacji przełożeni a ich podwładni [Relations between superiors and their subordinates as determinants of organizational citizenship behavior], doi: 10.7366/1896180020163608, s. 98–107.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Od Redakcji (fragment) Tematem organizującym treść artykułów tego zeszytu Przeglądu Socjologicznego jest szeroko pojmowana problematyka wsparcia społecznego. Świadczenie i otrzymywanie wsparcia w ramach kontaktów społecznych przebiega w określonej przestrzeni społecznej, a jeśli dotyczy podstaw bytowych w przestrzeni socjalnej. W ostatnich latach wskutek obserwowanego kryzysu zabezpieczających funkcji dwóch podstawowych struktur społecznych: rodziny i państwa oraz postępującej indywidualizacji życia i pauperyzacji znaczących grup społecznych, zachowania pomocowe, poprzez które członkowie społeczeństwa zaspokajają bardziej lub mniej podstawowe potrzeby, zyskują na znaczeniu. Studia podejmowane w ramach socjologii, gerontologii, polityki, pedagogiki społecznej, a także ekonomii ujawniają różne kierunki ich refleksji, dylematy badawcze i sposoby analizy problemu: wzorów i determinant zachowań pomocowych. Składające się na niniejszy tom artykuły dotyczą teoretycznych i empirycznych aspektów współczesnych studiów nad sieciami społecznymi, których treścią jest oferowanie lub świadczenie pomocy jednostkom w ramach ich różnych bezpośrednich kontaktów oraz w ramach struktur o zróżnicowanym poziomie ich zorganizowania, o różnym zasięgu przestrzennym. Rozważania podjęte w tym tomie cechuje pluralizm problemów badawczych, sposobów ich konceptualizacji, prezentacji, zastosowanych przez autorów podejść metodologicznych oraz zbiorowości społecznych, których potrzeby i dostęp do wsparcia uczyniono przedmiotem analizy. Wśród zbiorowości badanych są nie tylko grupy i kategorie społeczne powszechnie uznane jako doświadczające wielorakich deficytów i wymagające pomocy (żyjący w biedzie, osoby w podeszłym wieku), ale także środowiska, które wykazują tendencje do samoorganizowania się (np. środowiska lokalneosiedli, stowarzyszenia migrantów).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Przygotowanie monografii dotyczącej pedagogiki społecznej w Polsce jest zadaniem szczególnie ryzykownym i trudnym. Ryzykownym, ponieważ subdyscyplina ta przez ponad sto lat historii obrosła licznymi opracowaniami, które dodatkowo znacząco się różnią nachyleniem czy ugruntowaniem teoretycznym, charakteryzującym oryginalność poszczególnych ośrodków naukowych, w których była i jest rozwijana. Trudnym, gdyż jako dyscyplina usytuowana na skrzyżowaniu nauk, pedagogika społeczna stała się fundamentem licznych innych subdyscyplin pedagogicznych, a niekiedy nawet inspiracją oryginalnych kierunków myślenia w innych dyscyplinach naukowych. Autorów tekstów zawartych w prezentowanej monografii, poza zainteresowaniem pedagogiką społeczną, łączy jedno – współpraca, znajomość, a niekiedy nawet przyjaźń z Panią Profesor Ewą Marynowicz-Hetką. To właśnie Jej dedykujemy tę książkę. Pani Profesor od wielu lat inicjuje i współtworzy dyskusję naukową poświęconą pedagogice społecznej, dzieląc się swoimi poglądami, propozycjami, wątpliwościami. Mamy nadzieję, że oddawana w Państwa ręce książka włącza się w tę dyskusję, która przecież, poza ugruntowaniem merytorycznym, zawsze opiera się na autentycznych relacjach międzyludzkich, spotkaniach i wspólnych przeżyciach. Ze Wstępu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 01.03.2022
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 198)
Nazwy autorów na stronach 575-576.
Przedstawiono obszary wspierania rodzin w Polsce ukazując zarówno problemy ogólne, jak i szczegółowe. Omówiono m. in. sytuacje kryzysu w rodzinie, dezorganizację rodziny w Polsce po 1989 r., odraczanie ról małżeńskich i rodzicielskich, kryzys dialogu w rodzinie, pomoc bezrobotnym w Polsce, zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i socjalną na wsi, zadania asystentów rodziny, sieroctwo, streetworking, socjalizację dorastających dziewcząt, potrzebę poradnictwa egzystencjalnego, poradnictwo kariery. Poruszono też zagadnienia: poradnictwa rodzinnego opartego na ekologicznym modelu promującym odporność psychiczną, potrzeby pomocy rodzinnym opiekunom seniorów, problemów nastoletnich matek, poradnictwa postadopcyjnego, rodzicielstwa osób chorych na schizofrenię, konsekwencji rozłąki z rodzicem spowodowanej migrację lub rozwodem, pediatrycznej opieki paliatywnej, i inne. Podsumowano projekt "Profesjonalny senior - wolontariusz w organizacji pozarządowej" we Wrocławiu. Znalazły się tu również opracowania empiryczne dotyczące np. stylów przywiązania kobiet będących w związkach partnerskich, poziomu wsparcia udzielanego gimnazjalistom z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi.
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także po angielsku.
Dla studentów specjalności pedagogicznych i pracy socjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43504 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 07.01.2022
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 191-192.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 15.10.2021
Co wynika z pomagania / Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondon. W: Psychologia w Szkole. 2013, nr 1, s. 85-90. - 2013.
Book
In basket
Date of change: 28.09.2021
(Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 75)
Bibliografia na stronach 323-335. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46520 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44304 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again