Form of Work
Artykuły
(43)
Publikacje naukowe
(18)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(5)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Proza
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Bodnar Wioletta
(2)
Janas Katarzyna
(2)
Molewicz Agnieszka
(2)
Olber Elżbieta
(2)
Rostocka Beata
(2)
Simonjetz Monika
(2)
Szczęk Joanna (1975- )
(2)
Wnęk Elżbieta Ewa
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adamus Andrzej (?-2004 )
(1)
Albin Bernard J
(1)
Andrzejewska Justyna (nauki kultury fizycznej)
(1)
Bielecka Urszula (bibliotekarz)
(1)
Biełowicz Władysław
(1)
Bokuniewicz Sylwia
(1)
Boroń-Krupińska Krystyna
(1)
Burdukiewicz Anna (1952- )
(1)
Chromik Krystyna (1974- )
(1)
Cichno Stanisław
(1)
Domański Bolesław
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grotowska Stella
(1)
Gwoździewicz Marta
(1)
Górecki Tomasz
(1)
Gębura Katarzyna
(1)
Harmaciński Dariusz
(1)
Hausbrandt Andrzej (1923-2004)
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Janicka Izabela
(1)
Janus Edyta
(1)
Juska Magdalena
(1)
Keplinger Agnieszka
(1)
Klukowski Bogdan (1939- )
(1)
Knabe Agata
(1)
Kopycka Katarzyna
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Krajewski Marek (1966- )
(1)
Krysiak-Zielonka Iwona
(1)
Król Aleksandra
(1)
Kulmatycki Lesław (1951- )
(1)
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka
(1)
Kupiec Ewa (opieka społeczna)
(1)
Kurlej Wiesław
(1)
Lejkam Magdalena
(1)
Lewandowicz-Nosal Grażyna (1963- )
(1)
Madej Małgorzata
(1)
Majchrzak Katarzyna (opieka społeczna)
(1)
Makarczuk-Kłos Małgorzata
(1)
Makowiecka Monika
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Maśliński Jarosław
(1)
Milczarek-Andrzejewska Dominika
(1)
Mildyn Monika
(1)
Neumann Tomasz (opieka społeczna)
(1)
Niebylski Michał
(1)
Nowak Maciej J
(1)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława (1956- )
(1)
Ociepa Andrzej
(1)
Ossolińskich Zakład Narodowy im (Wrocław)
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Pawłowska Izabela (opieka społeczna)
(1)
Pawłuszko Krzysztof
(1)
Pietraszewska Jadwiga
(1)
Pyka Robert
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Sitko Maria
(1)
Sobieralski Jakub
(1)
Stachoń Aleksandra Jadwiga
(1)
Staszak Katarzyna
(1)
Stefaniak Tadeusz
(1)
Strycharska-Gać Berta
(1)
Szydłowski Michał
(1)
Tobolska Urszula
(1)
Trzynadlowski Jan (1912-1995)
(1)
Tyl Marzena
(1)
Tyws Andrzej
(1)
Urbańska Anna (nauczyciel)
(1)
Wilkoń Józef (1930- )
(1)
Witkowski Kazimierz (1948- )
(1)
Zając Michał (1964- )
(1)
Zlat Mieczysław
(1)
Łaźniewska Ewa
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(27)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Audience Group
Bibliotekarze
(2)
Klasa 7.
(1)
Klasa 8.
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(13)
Opieka społeczna
(8)
Projekt socjalny
(5)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(5)
Biblioteka Pedagogiczna
(4)
Społeczności lokalne
(4)
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego (Wrocław)
(3)
Kobieta
(3)
Rodzina
(3)
Wrocław
(3)
Bezdomność
(2)
Biblioteka
(2)
Bibliotekarze
(2)
Biblioteki naukowe
(2)
Biblioteki publiczne
(2)
Dyrektorzy
(2)
Dzieci
(2)
Edytorstwo
(2)
Egzaminy do szkół wyższych
(2)
Filologia niemiecka
(2)
Instytut Filologii Germańskiej (Uniwersytet Wrocławski)
(2)
Miejska Biblioteka Publiczna (Wrocław)
(2)
Partnerstwo lokalne
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Usługi biblioteczne
(2)
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław)
(2)
Zapobieganie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Ankieta
(1)
Architektura
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Biblioteka pedagogiczna
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki miejskie
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czytelnictwo dziecięce
(1)
Czytelnictwo młodzieżowe
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ; Wrocław)
(1)
Dziecko
(1)
Dziewczęta
(1)
Eberhard Mock
(1)
Finanse
(1)
Fizjologia sportu
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gry miejskie
(1)
Gry online
(1)
Humoreski. Satyry. Parodie
(1)
IFLA
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Język francuski
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kształcenie
(1)
Legendy miejskie
(1)
Literatura polska
(1)
Ludzie starzy
(1)
Małecki, Antoni (1821-1913)
(1)
Menopauza
(1)
Metody nauczania
(1)
Mimowie polscy
(1)
Miłość
(1)
Muzealnictwo
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Okrucieństwo
(1)
Organizacje katolickie
(1)
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (Wrocław)
(1)
PZPR
(1)
Pantomima
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Poeci polscy
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Przemoc
(1)
Publicyści
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzina wielopokoleniowa
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rola zawodowa
(1)
Sienkiewicz, Henryk
(1)
Sportowcy
(1)
Start zawodowy
(1)
Starzenie się
(1)
Styl życia
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Teatr polski
(1)
Techniki relaksacyjne
(1)
Tematy i motywy
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Tomaszewski, Henryk (1919-2001)
(1)
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Koło Wrocławskie
(1)
Trening sportowy
(1)
Subject: time
2001-
(25)
1901-2000
(5)
1989-2000
(4)
1901-1914
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(33)
Polska
(4)
Wrocław (woj. dolnośląskie ; okolice)
(3)
Afryka
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(16)
Artykuł problemowy
(15)
Artykuł z czasopisma fachowego
(7)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(6)
Raport z badań
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Wywiad dziennikarski
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Relacja z wydarzenia
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Biografia
(1)
Kryminał
(1)
Powieść
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(15)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(5)
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Kultura fizyczna i sport
(3)
Literaturoznawstwo
(2)
Biologia
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
55 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
ARTYKUŁY: Robert Pyka, „Business Tourism as an Instrument for Changing the Image and Sustainable Metropolisation of Postindustrial Cities as Exemplified by the City of Katowice in Poland” [Turystyka biznesowa jako narzędzie zmiany wizerunku i zrównoważonej metropolizacji miast poprzemysłowych na przykładzie Katowic], doi: 10.7366/1509499528401, s.7-24 Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki, „Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego” [Ecological Activity of Municipalities from the Cross-border Perspective. The Example of Municipalities at the Polish‑German Border], doi: 10.7366/1509499528402, s.25-41 Piotr Maleszyk, „Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina” [Educational Migration of Secondary School-leavers. The Example of Lublin], doi: 10.7366/1509499528403, s.42-57 Michał Niebylski, „Partnerzy bez partnerstwa? Realizacja zasady partnerstwa w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020” [Partners without Partnership? Application of the Partnership Principle in the Process of Implementing Regional Operational Programmes in Poland in the 2014–2020 Financial Perspective], doi: 10.7366/1509499528404, s.58 -74 Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Anna Ostrowska, ” Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna”[ Rulings of Administrative Courts Concerning Studies of Conditions and Directions of Spatial Development of Communes. Public Policy and Geographical Perspective], doi: 10.7366/1509499528405, s.75-92 Małgorzata Madej, ”Jednostki pomocnicze i ich rola w miastach na prawach powiatu na przykładzie Wrocławia” [Ancillary Units and Their Role in Cities with District Rights – the Example of Wrocław], doi: 10.7366/1509499528406, s.93-18 POLEMIKI Bolesław Domański, „Sprawiedliwość społeczna a przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – kilka refleksji dyskusyjnych” [Social Justice and Spatial Differentiation of Socio-economic Development of Poland – Some Reflections], doi: 10.7366/1509499528407, s.109-116 Grzegorz Gorzelak, „Różnice regionalne – preferencje polityczne – sprawiedliwość społeczna” [Regional Disparities – Political Preferences – Social Justice], doi: 10.7366/1509499528408, s.117-128 RECENZJE Dominika Milczarek-Andrzejewska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, „Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans”, doi: 10.7366/1509499528409, s.131-133
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
OD REDAKCJI Kolejny, podwójny LX/2–3 tom „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce miejskiej. Przedstawiciele różnych ośrodków akademickich prezentują teksty, dla których wspólnym mianownikiem jest idea kulturowego pejzażu współczesnego środowiska miejskiego. Jedną z przewodnich myśli zawartych w niniejszym zbiorze stanowi teza, że współczesne miasto, powiązane z gospodarką globalną, jest konceptualizowane w kategoriach dynamicznej,płynnej i zmiennej struktury, dla której wymiar kulturowy staje się równie istotny jak wymiar ekonomiczny. Jednakże zawarte w tomie analizy znacznie wykraczają poza wąsko ujmowany kulturowy paradygmat socjologii miasta. Są próbą określenia sposobu, w jaki dzisiejsze miasta odpowiadają na najpilniejsze potrzeby współczesnego świata, będąc głównymi przestrzeniami tworzenia globalnych przepływów, materializujących się w konkretnych lokalizacjach. Zmiana w postrzeganiu roli czasu i przestrzeni polega na ich oddzieleniu i kompresji, co prowadzi do kolejnego pytania o rolę miejsca w budowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej. Niezależnie bowiem od „mechanizmów wykorzeniających” ludzie wciąż poszukują podstaw identyfikacji i przynależności, usiłując odnaleźć je w miejscach, wokół których ogniskuje się życie społeczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
One of the fastest growing areas in the economic sciences is the broadly defined area of finance, with particular emphasis on the financial markets, financial institutions and risk management. Real world challenges stimulate the development of new theories and methods. A large part of the theoretical research concerns the analysis of the risk of not only economic entities, but also households. The second Wrocław Conference in Finance WROFIN was held in Wrocław between 27th and 28th of September 2016. The participants of the conference were the leading representatives of academia, practitioners in the area of financial markets, corporate finance, public finance, banking and insurance. The conference is a continuation of the two long-standing conferences: INVEST (Financial Investments and Insurance) and ZAFIN (Financial Management – Theory and Practice). The Conference constitutes a vibrant forum for presenting scientific ideas and results of new research in the areas of investment theory, financial markets, banking, corporate finance, insurance and risk management. Much emphasis is put on practical issues. The conference was organized by Finance Management Institute of Wrocław University of Economics. Scientific Committee of the conference consisted of prof. dr hab. Jan Czekaj, prof. Patrizia Gazzola, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Adam Kopiński, prof. dr hab. Vaclavas Lakis, prof. dr Hermann Locarek-Junge, prof. dr hab. Monika Marcinkowska, prof. dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. dr hab. Jan Monkiewicz, prof. dr Lucjan T. Orłowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Jerzy Różański, prof. dr hab. Andrzej Sławiński, dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE, prof. Karsten Staehr, prof. dr hab. Jerzy Węcławski, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki. The Committee on Financial Sciences of Polish Academy of Sciences held the patronage of content and the Rector of Wrocław University of Economics, prof. Andrzej Gospodarowicz held the honorary patronage. The conference was attended by about 120 persons representing the academic, financial and insurance sector, including several people from abroad. During the conference 59 papers, all in English, were presented. There were presented 24 posters, also. In turn, this publication contains 23 papers. They are listed in alphabetical order. On behalf of the authors and themselves, the editors of the book express their deep gratitude to the reviewers of the papers – Professors: Jacek Batóg, Janusz Brzeszczyński, Ewa Dziwok, Teresa Famulska, Piotr Fiszeder, Jerzy Gajdka, Joanna Górka, Krzysztof Jackowicz, Magdalena K. Jerzemowska, Witold Jurek, Tadeusz Kufel, Jacek Lisowski, Teresa Lubińska, Agnieszka Majewska, Sebastian Majewski,Monika Marcinkowska, Ewa Miklaszewska, Jacek Mizerka, Paweł Miłobędzki, Paweł Niedziółka, Joanna Olbryś, Magdalena Osińska, Izabela Pruchnicka-Grabias, Michał Rubaszek, Włodzimierz Szkutnik, Mirosław Szreder, Małgorzata Tarczyńska--Łuniewska, Waldemar Tarczyński, Stanisław Wanat, Tomasz Wiśniewski, Ryszard Węgrzyn, Sławomir Śmiech – for comments, which helped to give the publication better quality. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Przestrzeń we współczesnych realiach gospodarczych odgrywa bardzo istotną rolę. Z jednej strony wraz z rozwojem środków komunikacji uległa ona „skurczeniu” – wszystko jest blisko. Z drugiej strony dzięki rozwojowi tych elementów infra¬struktury komunikacyjnej poznajemy jej różnorodność. Okazuje się, że przestrzeń stanowią nie tylko elementy przyrody (ożywionej i nieożywionej), lecz także ludzie ze swoją kulturą, zarówno materialną, jak i duchową. Antropogenizacja przestrzeni jest faktem i trzeba się z tym pogodzić, jednak zmian należy dokonywać w sposób przemyślany. Ta współczesna przestrzeń staje się ważnym elementem w gospodarce. Nie jest już tylko statycznym tłem, miejscem, gdzie robimy interesy, ale staje się istotnym składnikiem procesów gospodarczych, w których bazuje się zwykle na materialnych, a coraz częściej także na niematerialnych zasobach danego miejsca. Te niematerialne zasoby tworzą ludzie w skomplikowanym procesie interakcji w skali lokalnej. To właśnie lokalne społeczności tworzą unikatowe zasoby tej przestrzeni, które stają się atutem w konkurowaniu poszczególnych gospodarek. Często zastanawiamy się, dlaczego – mimo podobnego stopnia rozwoju – w jednym miejscu żyje się nam lepiej, w innym gorzej, w jednym interesy gospodarcze przynoszą sukces, w innych niepowodzenie. Aby zrozumieć obecną gospodarkę, należy poznać współczesną przestrzeń, a szczególnie jej wymiar gospodarczy i społeczny. Równocześnie na tę przestrzeń oddziałuje polityka, co powoduje, że coraz częściej używa się po¬jęcia „geopolityka”. Musimy zdawać sobie sprawę, że zagospodarowanie danego miejsca w przestrzeni, warunki życia, jakie tam panują, relacje społeczne zostały ukształtowane w wyniku całego splotu wydarzeń o charakterze ekonomicznym, społecznym czy politycznym. Przedstawiamy Państwu publikację, która jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej pt. Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych IV, zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współudziale Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uni-wersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Ústí nad Labem. Konferencja odbyła się w dniach 26–28 maja 2014 r. w Karpaczu. W niniejszej publikacji znajdą Państwo zbiór interesujących, a zarazem różnorodnych artykułów naukowych poruszających rozmaite zagadnienia i problemy towarzyszące współczesnej gospodarce i przestrzeni. Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że wyniki badań przedstawione w niniejszej publikacji będą stanowiły dla Państwa inspirację do dalszej dyskusji oraz kolejnych badań naukowych poświęconych gospodarce i przestrzeni. Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji. Jednocześnie żywimy nadzieję na dalszą partycypację Czytelników w konferencjach, które są cyklicznie organizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Stanisław Korenik, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 30.07.2021
Autorska Szkoła Samorozwoju : przykład edukacji alternatywnej / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1996, nr 3, s. 18-22. - 1996.
Szkoła średnia we Wrocławiu.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Tutoring we wrocławskich gimnazjach / Maria Sitko // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 5, s.43-50.
Streszczenie: Założenia programu "Tutor we wrocławskim gimnazjum" i jego realizacja w doświadczeniach uczniów i nauczycieli. Badania.
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 19.02.2021
Wrocławski system opieki / Beata Rostocka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 2, s. 6-10. - 2001.
Działalność opiekuńczo-wychowawcza.
No cover
Article
In basket
Date of change: 19.02.2021
Wrocławski system opieki / Beata Rostocka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 7, s. 19-23. - 2002.
Omówienie programu "Koncepcja działań Zespołu ds. opiekuńczo-wychowawczych i rodziny MOPS w roku 2000 i w latach następnych".
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again