Forma i typ
Artykuły
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(2)
E-booki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Autor
Fechner-Sędzicka Iwona
(1)
Jankowska Anna
(1)
Jarmużek Joanna
(1)
Kalita Edyta
(1)
Kuszak Kinga
(1)
Lulek Barbara
(1)
Raszka Renata
(1)
Rybińska Anna (pedagog)
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Trzcionka-Wieczorek Anna
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Odbiorca
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Rodzice
(6)
Współdziałanie
(6)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(3)
Nauczyciele
(3)
Nauczyciele przedszkoli
(3)
Dzieci
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Rada rodziców
(1)
Rada szkoły
(1)
Samodzielność
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Gatunek
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Opracowanie
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(6)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Data zmiany: 05.04.2022
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 346)
Bibliografia, netografia na stronach 158-169.
Streszczenie w języku angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 46653 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Data zmiany: 08.01.2022
Przedstawiona monografia pt. „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej w kontekście współdziałania rodziców – dziecka – nauczyciela” to kolejny, trzeci tom, który poprzedziły dwa tomy pt.: „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka”. T. 1 oraz „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce”, T. 2, pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki. Monografia stanowi kontynuację wątków podejmowanych w dwóch pierwszych tomach. Należy ją traktować jako zaproszenie Czytelników do refleksji nad nieustająco aktualnym, ważnym zagadnieniem innowacyjności pedagogicznej. Różnorodną i bogatą tematykę tekstów, zawartych w tomie trzecim, przenika przekonanie ich Autorów o niezbywalnej wartości jaką stanowi bliska współpraca rodziców, dzieci i nauczycieli (trójpodmiotowość) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak również otwartość tych podmiotów na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Teksty, zamieszczone w monografii, zostały pogrupowane tematycznie w trzech częściach zatytułowanych następująco: 1. Alternatywne, innowacyjne działania w procesie nauczania-uczenia się, 2. Podmioty innowacyjnych działań edukacyjnych, 3. Innowacyjność w środowisku szkolnym – przykłady dobrych praktyk. Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich – teoretyków i praktyków odpowiedzialnych za proces kształcenia pedagogów, nauczycieli – wychowawców w różnych instytucjach i placówkach oświatowych (przede wszystkim na niższych szczeblach edukacji), studentów pedagogiki, a także rodziców coraz liczniej organizujących nauczanie domowe swych dzieci. Renata Raszka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym UŚ na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje wychowanie i edukację dzieci wczesnoszkolnych, i przedszkolnych, a przede wszystkim edukację matematyczną oraz ekonomiczną, a także stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspomaganiu procesu kształcenia najmłodszych uczniów oraz edukację medialną. Urszula Szuścik, dr hab. prof. UŚ jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z problematyką nauczania i wychowania, edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną, z zagadnieniami edukacji przez sztukę, szczególnie plastyką i psychologią twórczości, arteterapią. [09.2017] Anna Trzcionka-Wieczorek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, edukacją muzyczną w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym oraz rolą nauczyciela w edukacji muzycznej wychowanków. [08.11.2019]
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46343 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej