Form of Work
Artykuły
(41)
Książki
(19)
Publikacje fachowe
(13)
Publikacje dydaktyczne
(6)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Druki ulotne
(1)
Proza
(1)
Status
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Author
Dymara Bronisława (1932-2013)
(2)
Górniewicz Józef
(2)
Jąder Mariola
(2)
Lazarus Arnold
(2)
Semenowicz Halina (1910-2004)
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Żak Piotr
(2)
Bajus Anna
(1)
Bednarska Małgorzata (1972- )
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Bucholc Marta tł
(1)
Chmielewska Iwona (1960- )
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Dutkiewicz Barbara
(1)
Dziamska Dorota
(1)
Ferenz Krystyna (1946- )
(1)
Forecka-Waśko Katarzyna
(1)
Giza Anna
(1)
Górniewicz Józef (1956- )
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hinz Magdalena
(1)
Hopkins Amanda
(1)
Jakubowska Alina
(1)
Janion Maria (1926-2020)
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
John Katarzyna
(1)
Kielar-Turska Maria (1942- )
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Korolik Arkadiusz
(1)
Kostecka Weronika
(1)
Kołodziejska Lidia
(1)
Lem Stanisław (1921-2006)
(1)
Lem Stanisław (1921-2006). Wielkość urojona
(1)
Markowska-Manista Urszula
(1)
Markowska-Manista Urszula (1979- )
(1)
Maruszewski Tomasz (1946- )
(1)
Mencwel Andrzej
(1)
Mills C. Wright
(1)
Mindell Amy
(1)
Montessori Maria
(1)
Mucha Janusz red
(1)
Mućko Przemysław (psycholog)
(1)
Nowińska Anna przekł
(1)
Olkusz Jolanta
(1)
Palusiński Robert
(1)
Pejkowska Agnieszka
(1)
Podpora Elżbieta
(1)
Przylipiak Mirosław Przekł
(1)
Przylipiak Mirosław przekł
(1)
Pędzich Angelika
(1)
Rakowski Tomasz
(1)
Rozet Igor Moiseevic
(1)
Rusaczyk Janusz
(1)
Sartre Jean Paul
(1)
Seitz Rudolf (1934-2001)
(1)
Stolarski Maciej
(1)
Urbanowicz Agnieszka (seksuolog)
(1)
Wentrych Agnieszka
(1)
Wilczyńska Agnieszka
(1)
Zarycki Tomasz
(1)
Zimbardo Philip G (1933- )
(1)
Zybała Andrzej
(1)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(1)
Śnieciński Józef Marek
(1)
Żak Wydawnictwo Edukacyjne
(1)
Żukowski Bartosz
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(39)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(23)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(66)
Language
Polish
(66)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(4)
Przedszkola
(4)
Bibliotekarze
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
0-5 lat
(1)
6-8 lat
(1)
Biblioterapeuci
(1)
Dzieci
(1)
Klasa 3.
(1)
Klasa 4.
(1)
Klasa 8.
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Wyobraźnia
(54)
Myślenie twórcze
(7)
Wychowanie przedszkolne
(7)
Dziecko
(6)
Wychowanie estetyczne
(6)
Projekt Bohaterskiej Wyobraźni
(5)
Twórczość
(5)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Czytelnictwo dzieci
(2)
Dzieci
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Kreatywność
(2)
Literatura dla dzieci
(2)
Marzenia
(2)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(2)
Metody nauczania
(2)
Psychoterapia
(2)
Sztuka
(2)
Tematy i motywy
(2)
Twórczość dziecięca
(2)
Wychowanie plastyczne
(2)
Antologie
(1)
Arteterapia
(1)
Autopsychoterapia
(1)
Bajki i baśnie
(1)
Balet
(1)
Bechlerowa, Helena (1908-1995)
(1)
Biblioterapia
(1)
Dziecko trzyletnie
(1)
Edukacja
(1)
Estetyka
(1)
Ewaluacja
(1)
Figury geometryczne
(1)
Fikcja
(1)
Filozofia literatury
(1)
Intuicja
(1)
Jurgielewiczowa, Irena
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Literatura
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Literatura dziecięca polska
(1)
Literatura polska
(1)
Marzenia senne
(1)
Muzyka (przedmiot szkolny)
(1)
Myślenie
(1)
Myśli natrętne
(1)
Nauczanie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pamięć
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Personifikacja
(1)
Perspektywa czasowa (psychologia)
(1)
Poetyka
(1)
Poezja dla dzieci
(1)
Postawy
(1)
Postać literacka
(1)
Poznanie
(1)
Poznanie zmysłowe
(1)
Praca socjalna
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Ravel, Maurice
(1)
Recenzje
(1)
Socjologia
(1)
Suita
(1)
Szczęście
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Sztuka (przedmiot szkolny)
(1)
Techniki samopomocy
(1)
Teoria literatury
(1)
Uwaga (psychol.)
(1)
Wiedza
(1)
Wojnar, Irena (1924- )
(1)
Wynalazki
(1)
Wyobraźnia przestrzenna
(1)
Wyobraźnia socjologiczna
(1)
Wyobrażenia
(1)
Zabawy dydaktyczne
(1)
Zaburzenia osobowości
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zimbardo, Philip G. (1933- )
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zmysły
(1)
Zmyślony przyjaciel
(1)
Świat przedstawiony
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: work
Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla
(1)
Subject: time
2001-
(13)
1901-2000
(1)
Subject: place
Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(12)
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Scenariusz zajęć
(6)
Artykuł z czasopisma fachowego
(5)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Książki
(1)
Literatura polska
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Publikacja bogato ilustrowana
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(17)
Psychologia
(9)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(3)
Literaturoznawstwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
66 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Książka poświęcona jest teorii poznania Richarda Burthogge’a (1638-1705), siedemnastowiecznego filozofa angielskiego, autora m.in. dzieł: Organum Vetus & Novum (1678) oraz An Essay upon Reason, and the Nature of Spirits (1694). Choć epistemologiczne idee Burthogge’a nie wywarły znaczącego wpływu na współczesną mu filozofię, a w konsekwencji nie stały się dotychczas przedmiotem głębszych analiz, w jego pismach odnaleźć można nader oryginalną koncepcję konstruktywistycznego idealizmu, która – oceniana z szerszej perspektywy historycznej – w kluczowych punktach okazuje się antycypować niemal o wiek późniejszą filozofię Kanta. Najistotniejszym elementem tego stanowiska jest odrzucenie możliwości bezpośredniego (intelektualnego bądź zmysłowego) poznania przedmiotów zewnętrznych na rzecz teorii modi concipiendi, zgodnie z którą konceptualizacja rzeczywistości pozaumysłowej dokonuje się zawsze w formie i z użyciem środków określonych przez strukturalne oraz funkcjonalne własności ludzkich zdolności poznawczych. W ten sposób, dowodząc, iż świat zewnętrzny dostępny jest umysłowi ludzkiemu jedynie poprzez „fenomeny”, które sam współtworzy, Burthogge wyraźnie antycypuje Kantowskie twierdzenie o niepoznawalności rzeczywistości samej w sobie. Co najmniej od lat dwudziestych XX w. wyraża się potrzebę głębszej analizy pism wiecznie „zapomnianych” myślicieli XVII i XVIII wieku. Niniejsza monografia wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Choć jej bezpośrednim celem jest poszerzenie wiedzy o wczesnonowożytnej filozofii brytyjskiej, przywrócenie pamięci o doktrynie idealistycznej, o niemal stulecie wyprzedzającej koncepcję Kanta, w przyszłości powinno umożliwić także sformułowanie nowych konkluzji na temat wewnętrznej logiki i immanentnej dynamiki ewolucji całej myśli postkartezjańskiej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Kultura i rozwój. Ta koniunkcja jednoznacznie wyraża istotę naszego projektu. Składające się na nią pojęcia tworzą nierozerwalny związek, myślenie o jednym z nich bez świadomości jego uwikłania w drugie jest ułomne. O ile bowiem każdy opis rzeczywistości polega na redukcji jej złożoności za pomocą ram pojęciowych i teorii, to opis, w którym podczas owej redukcji złożoności następuje rozerwanie tytułowej koniunkcji, jest z gruntu fałszywy. W rezultacie wieść może do błędnych interpretacji zjawisk zachodzących w przestrzeni społecznej. Konsekwencją są, lub mogą być, nieskuteczne, a nawet szkodliwe polityki publiczne, irracjonalne zachowania zbiorowe i indywidualne, niezdolność do tworzenia właściwych strategii, w końcu obniżony poziom systemowej efektywności adaptacyjnej grożący załamaniem możliwości rozwoju. Czym jednak jest kultura? I czym jest rozwój? Odpowiadając na te pytania zmierzyć się musimy z paradoksem. O ile bowiem związek wyrażony w koniunkcji „kultura i rozwój” ma charakter uniwersalny, o tyle pojęcia go opisujące odnoszą się do zjawisk podlegających nieustannej zmianie, mających żywy, emergentny charakter. To właśnie ten charakter decyduje o potencjale twórczym, a więc zdolności do tworzenia nowych idei i dzieł, poprzez innowacyjne impulsy inicjujące zmianę społeczną, technologiczną i polityczną. Zmiana, czyli nieciągłość w funkcjonowaniu i reprodukcji systemu umożliwiająca jego przejście do nowego stanu, jest istotą rozwoju. Periodyk wydawany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Warszawskim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Temat: Wiersz ; Historia ; Tłumaczenie ; Duch ; Kinematografia ; Świadectwa ; Lingwistyka ; Polska ; Zygmunt Krasiński ; Listy ; Obraz ; Zmysły ; Literatura polska ; Flambeau (le) ; „Odrodzenie” ; Młoda Polska ; Saturn ; Wielka Emigracja ; Polish culture after 1945 ; Poezja ; Kultura polska po 1945 ; Karol Kuryluk ; Literatura francuska w polskiej prasie ; Backvis Claude ; Literatura ; Grégoire Henri ; Iwaszkiewicz Jarosław ; Bóg ; Klupta Zenitta ; Lednicki Wacław ; Pen Club ; Transfer kulturowy ; Vivier Robert ; Karol Edmund Chojecki ; Romantyzm ; Comédie-Française ; Dramaturgia francuska ; Tadeusz Żeleński (Boy) ; Klechdy polskie ; Baśń o Rycerzu Pańskim ; Antropologia wyobraźni twórczej ; Stosunki kulturalne polsko-francuskie ; Związki osobiste ; Francuzi ; Czarne słońce ; Romantyzm polski ; Romantyzm francuski ; Théophile Gautier ; Gérard de Nerval ; Maurice Maeterlinck ; Literatura belgijska ; Sanok ; Epigon ; Konwencja ; Journal des poètes (le) ; Skrzypek Opętany ; Bolesław Leśmian ; Jerzy Borejsza ; Piękno ; Ciało ; Obrazy ; Komizm ; Marian Pankowski ; Rzeczywistość ; Historyzm ; Skamander ; Eros ; Kobieta ; Teatr XX wieku ; Recepcja ; Odéon ; Paryż ; Krytyka teatralna ; Melancholia ; Proza historyczna ; Matka ; Dwudziestolecie międzywojenne ; XX wiek ; Gilbert Durand ; Adam Mickiewicz ; Francja ; Przekłady ; Juliusz Słowacki ; Napoleon Bonaparte ; Farsa ; Dedykacje ; Polacy ; George Sand ; Bruksela ; XIX wiek ; Język francuski ; Belgia
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa. Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia. W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawidłowych postępów dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwalającą na spontaniczność i twórczość oraz umożliwić wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny. Koncepcja Marii Montessori przyczyniła się do zmiany tego, w jaki sposób pojmujemy dzieciństwo, jaką rolę z społeczeństwie przypisujemy dzieciom i jaką odpowiedzialność za ich kształtowanie – rodzicom. Edukacja i potencjał człowieka to pierwsza w języku polskim publikacja Marii Montessori, której założeniem jest „pomóc nauczycielom zrozumieć potrzeby dziecka po ukończeniu szóstego roku życia”. Skąd i do czego rodzi się sześciolatek? Jakimi narzędziami się posługuje? Jaki teraz jest jego umysł? Autorka uchyla nam rąbka tajemnicy o starszym dziecku, jego całkiem przyziemnych potrzebach i bezkresnych niczym wszechświat możliwościach. Sekret dobrego nauczania polega na tym, żeby uznać inteligencję dziecka za żyzne pole, gdzie można zasiać ziarna, które wyrosną w żarze rozpalonej wyobraźni. Zatem nie dążymy jedynie do tego, żeby dziecko coś zrozumiało, ani tym bardziej nie chcemy go zmuszać, żeby nauczyło się czegoś na pamięć; nasz cel to poruszyć jego wyobraźnię i zarazić je do głębi entuzjazmem. Nie chcemy mieć uczniów pełnych samozadowolenia, tylko chętnych do nauki; próbujemy zasiać w dziecku życie zamiast teorii, żeby pomóc mu w rozwoju psychicznym, emocjonalnym, a także fizycznym, a zatem musimy przedstawiać ważne i wzniosłe idee ludzkiemu umysłowi, który wydaje nam się nieustannie gotowy na ich przyjęcie, gdyż domaga się ich coraz więcej. Z tekstu Dziecko nie jest już tylko odbiorcą, który bezkrytycznie chłonie wrażenia, lecz chce samo je rozumieć, nie zadowala się przyjmowaniem do wiadomości czystych faktów. W miarę jak rozwija się w nim aktywność moralna, chce odwoływać się do własnej oceny sytuacji, która często będzie zupełnie inna od oceny jego nauczycieli. Nie ma nic trudniejszego niż uczenie wartości moralnych dziecka w tym wieku; ma błyskawiczną ripostę na wszystko, co mówimy, gdyż stało się buntownikiem. Matkom często jest przykro, ponieważ ich dzieci, które wcześniej okazywały im tylko miłość i oddanie, teraz stały się impertynenckie i nieprzyjemnie apodyktyczne. Dokonała się w nich przemiana wewnętrzna, ale natura postępuje całkowicie logicznie, wzbudzając teraz w dziecku nie tylko głód wiedzy i zrozumienia, lecz także żądanie niezależności mentalnej, pragnienie odróżniania dobra od zła własnymi siłami oraz niechęć do ograniczeń narzucanych przez arbitralny autorytet. W obszarze moralności dziecko potrzebuje teraz własnego wewnętrznego światła. Z tekstu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 08.09.2021
Świat marzeń dziecka / pod redakcją Bronisławy Dymary. - Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. - 212 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 2)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni / Krystyna Żarska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, 7, s.410-412.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przeciw codziennemu złu / Arkadiusz Korolik // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2014, nr 3, s. 31-36.
Streszczenie: Nieprzemyślane oceny, automatyczne reakcje, lęk przed ośmieszeniem, niechęć do wychodzenia przed szereg – wszystko to przeszkadza nam być codziennymi bohaterami. A przecież możemy uwolnić się z pozornie zaklętego kręgu automatyzmów i nawyków. (http://www.psychologiawszkole.pl)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wiedza dla wspólnego dobra / Philip G. Zimbardo, Piotr Żak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2013, nr 5, s. 5-10.
Streszczenie: Jednym z ważniejszych zadań naszego projektu jest pokazanie, że wiedza nie tylko czyni mądrzejszym. Uczymy młodych ludzi, jak wykorzystywać ją dla dobra swojego i innych – prof. Philip Zimbardo opowiada o Heroic Imagination Project, niezwykłym programie edukacyjnym.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: W programie HIP uczeń zdobywa dostatecznie dużą wiedzę, aby samemu kogoś czegoś nauczyć. Ta wiedza ma wystarczający potencjał, by sprawić, że stanie się on społecznym rewolucjonistą – przekonują Agnieszka Wilczyńska i Urszula Markowska-Manista. (http://www.psychologiawszkole.pl)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Fantazja i wyobraźnia dziecka.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozwijanie wyobraźni twórczej / Wiesława Limont // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, 6, s.409-415.
Temat: Wyobraźnia
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again