Form of Work
Artykuły
(22)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Druki ulotne
(1)
Status
available
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Baj-Lieder Marta
(2)
Małasiewicz Alicja
(2)
Alicja Kaseja
(1)
Binder Marek
(1)
Binon Marek przekł
(1)
Boksa Ewa
(1)
Brzuzy Grzegorz
(1)
Cuprych Renata
(1)
Czerwińska Kornelia
(1)
Goodale Melvyn A
(1)
Gruszczyńska Katarzyna (psycholog)
(1)
Hańska Małgorzata
(1)
Izabela Rutkowska
(1)
Jarmocik Anna
(1)
Jaworowska Ewa
(1)
Kaiser Jan
(1)
Kalat James W
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(1)
Króliczak Grzegorz
(1)
Kucharczyk Izabella
(1)
Kunicki Michał
(1)
Lewandowska Ewa (pedagog)
(1)
Markiewicz Mikołaj
(1)
Mierzejewska Beata
(1)
Milner A. D
(1)
Odowska-Szlachcic Bożenna
(1)
Ogonowska Agnieszka
(1)
Olechowska Agnieszka
(1)
Paplińska Małgorzata
(1)
Pisarek Ewa (pedagog specjalny)
(1)
Podleśna Małgorzata
(1)
Przybyszewska Joanna
(1)
Szłapa Katarzyna
(1)
Tomasik Iwona
(1)
Twaróg-Kanus Agnieszka
(1)
Walkiewicz Małgorzata
(1)
Wrzesiński Sławomir
(1)
Zachowanie
(1)
Żak Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Dzieci
(1)
Klasa 1.
(1)
Klasa 2.
(1)
Klasa 3.
(1)
Licea
(1)
Subject
Wzrok
(27)
Spostrzeganie
(5)
Słuch
(5)
Dziecko
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Wychowanie przedszkolne
(4)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dzieci
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Integracja sensoryczna
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Sprawność motoryczna
(2)
Agresywność
(1)
Barwy
(1)
Biologia
(1)
Choroby oczu
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne fizycznie
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Emocje
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Jedzenie (czynność)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kuczyńska-Kwapisz, Jadwiga
(1)
Leczenie
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Niedowidzący
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Niewidomi
(1)
Odżywianie
(1)
Oko
(1)
Opracowanie
(1)
Orientacja przestrzenna
(1)
Pamięć
(1)
Pomoce techniczne dla niepełnosprawnych
(1)
Postawa ciała
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Ruch
(1)
Schizofrenia
(1)
Seksuologia
(1)
Sen
(1)
Sprawność manualna
(1)
Stres
(1)
Synapsy
(1)
Trudności w uczeniu się
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Układ nerwowy
(1)
Uzależnienia
(1)
Wady wzroku
(1)
Zaburzenia integracji sensorycznej
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zachowanie
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zmysły
(1)
Śmiechowska-Petrovskij, Emilia
(1)
Subject: work
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(10)
Psychologia
(4)
Medycyna i zdrowie
(2)
32 results Filter
Book
In basket
Date of change: 11.08.2022
Bibliografia na stronie 64.
Ćwiczenia poprawiają, usprawniają i ćwiczą: – motorykę małą, – koordynację wzrokowo-ruchową, – analizę i syntezę wzrokową, – koncentrację uwagi, – spostrzeganie i różnicowanie, wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów oraz całych układów, – pamięć wzrokową i logiczne myślenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46981 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Niepełnosprawność wzroku w istotny sposób wpływa na realizację zadań życiowych na każdym etapie rozwoju człowieka – od czesnego dzieciństwa do późnej dorosłości. Liczne obszary funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących wciąż nie zostały należycie rozpoznane i opisane. Tymczasem wyjaśnienie specyfiki funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością umożliwia trafne rozpoznawanie ich potrzeb edukacyjno-rozwojowych, pozwala prawidłowo zorganizować proces edukacji oraz właściwie realizować oddziaływania wspierające. „Tyflopsychologia” to publikacja, w której dokonano analizy związków między niepełnosprawnością wzroku a poziomem, sposobem i czasem realizacji zadań rozwojowych w biegu życia, a także omówiono sytuację psychologiczną osoby tracącej wzrok w sposób stopniowy i nagły. Podstawą opracowania są wyniki najnowszych badań naukowych dotyczących poszczególnych aspektów funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Informacje zawarte w książce mają dużą użyteczność praktyczną – mogą zostać wykorzystane w planowaniu i realizacji oddziaływań wspierających przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w różnym wieku. Publikacja kierowana jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, rehabilitantów i innych specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju zajmujących się diagnozą, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością wzroku. Pozycja ta może również być przydatna dla rodziców i innych członków rodzin, do których należą osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością wzroku. "Podręcznik został zredagowany zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) przyjętą przez WHO w 2001 roku. Jest to nowoczesne podejście, w którym kładzie się główny nacisk na aktywa osoby, a nie przede wszystkim deficyty. Osoba posiada wiele zasobów i możliwości mimo uszkodzonego wzroku. Mam nadzieję, że w pedagogice specjalnej ten paradygmat będzie silniej akcentowany, także w stosunku do innych niepełnosprawności." Z recenzji prof. dr hab. Romana Ossowskiego, prof. zw. UKW
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządzanie różnorodnością w szkole. Szczegółowo przedstawiła przyczyny, objawy oraz możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających: · niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej · uszkodzeń słuchu i wzroku · niedostosowania społecznego · specyficznych trudności w uczeniu się · zaburzeń komunikacji językowej · chorób przewlekłych (epilepsji, cukrzycy, astmy, mukowiscydozy i innych) · sytuacji kryzysowych lub traumatycznych · niepowodzeń edukacyjnych · zaniedbań środowiskowych · trudności adaptacyjnych · autyzmu Książka, którą trzymają Państwo w rękach, to wynik spotkania teorii z praktyką. Tutaj praktyka wynika z teorii, a teoria znajduje zastosowanie w praktyce. To książka dla nauczycieli proaktywnych, nastawionych na działanie, otwartych na rozważanie różnych opcji, chętnych do stawiania wielu kolejnych pytań. O Autorce: dr n. hum Agnieszka Olechowska – nauczyciel wczesnej edukacji, pedagog specjalny-logopeda, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, profesor wizytujący Florida University USA. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy KNP PAN, kierownik autorskich studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, autorka kursu doskonalącego do pracy z dziećmi z opóźnieniami neurorozwojowymi Ruch dla Uczenia się – Move to Learn®. Autorka książek z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych (Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla nauczycieli (APS 2001), Specjalne potrzeby edukacyjne. Spotkanie teorii z praktyką (PWN 2016), artykułów naukowych, poradników dla nauczycieli, programów kształcenia, e-learningowych kursów dla nauczycieli oraz narzędzi diagnozy pedagogicznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Głównym problemem podjętym w pracy była identyfikacja deficytów w rozwoju somatycznym i motorycznym osób z dysfunkcją wzroku (DW), na podstawie oceny zmian podstawowych cech budowy ciała, a także kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych za pomocą norm wyznaczonych dla pełnosprawnych rówieśników w badaniach długofalowych i przesiewowych. Dokonano też oceny rzetelności narzędzi do funkcjonalnej oceny równowagi oraz bilateralnej koordynacji. W badaniach długofalowych dzieci i młodzieży niewidomej, niezwykle rzadko spotykanych w piśmiennictwie, w trakcie 4-5 letnich obserwacji powtarzanych co pół roku, uczestniczyły 54 osoby w wieku 7-16 lat z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Oceny równowagi 175 osób w wieku 6-16 lat z DW, dokonano w pięciu Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Polsce. W badaniach koordynacji bilateralnej, wzięło udział 75 osób niewidomych w wieku 7-17 lat z Ośrodka w Laskach. Do oceny podstawowych cech somatycznych oraz wyników w próbach sprawności fizycznej z baterii Physical Fitness Testing of the Disabled Project UNIQUE [Winnick i Short 1985], wykorzystano siatki centylowe oraz tabele punktowe opracowane dla populacji ogólnopolskiej [Dobosz 2012a, 2012b]. W badaniach równowagi oraz koordynacji bilateralnej osób niewidomych zastosowano testy funkcjonalne z baterii Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2) [Bruininks i Bruininks 2005a, 2005b]. Działaniami terapeutycznymi w zakresie poprawy zdolności utrzymania równowagi, powinny być objęte zwłaszcza osoby, u których stwierdzono największe deficyty, tzn. niewidome dzieci (kategoria 4 i 5, wg WHO) w wieku 6-11 lat.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 19.06.2021
O sztuce serwowania pokarmów... / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2021, nr 4 , s. 34-35. - 2021.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wzrok tekstu nie lubi / Piotr Żak, Mikołaj Markiewicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2014, nr 1, s. 44-49.
Temat: Wzrok
Streszczenie: Nie uważam istnienia tekstu za zło. Uważam natomiast, że tekst, a właściwie czytanie tekstu jest czymś nienaturalnym dla naszego wzroku. Ograniczajmy zatem czas pracy z tekstem i uczmy się, jak przeciwdziałać zmęczeniu czy wadom oczu – mówi MIKOŁAJ MARKIEWICZ. Mikołaj Markiewicz jest psychologiem, twórcą metody Trening Widzenia®. Usprawnianiem widzenia zajmuje się od 33 lat. Kieruje Ośrodkiem Treningu i Terapii Widzenia w Warszawie. (http://www.psychologiawszkole.pl)
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Stymulacja kompetencji wizualnych / Agnieszka Ogonowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2014, nr 6, s. 18-22.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 17.03.2021
Bibliografia na stronie [92].
Karty pracy przeznaczone są dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i licealistów mających problem z percepcją wzrokową.
Publikacja składa się z ośmiu kategorii ćwiczeń (np. dobieranie w pary, znajdowanie różnic, odbijanie wzoru, śledzenie labiryntu), które zawierają po dziesięć kart praktycznego treningu wzroku dziecka. W zależności od poziomu percepcji wzroku podopiecznego terapeuta może dobrać na zajęcia karty z poszczególnych kategorii. Przygotowane ćwiczenia poprawiają, usprawniają i ćwiczą małą grafomotorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową, koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie, wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów i całych układów, pamięć wzrokową i logiczne myślenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46253 (1 egz.)
Brochure
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45945 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 26.03.2019
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku : współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Emilia Śmiechowska-Petrovskij. - Warszawa, 2017.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again