Form of Work
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje fachowe
(9)
Książki
(8)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Przybyla Olga
(3)
Ambroziak Konrad
(2)
Barlow David H. (1942- )
(2)
Bentley Kate H
(2)
Boettcher Hannah T
(2)
Bullis Jacqueline R
(2)
Cassiello-Robbins Clair
(2)
Ellard Kristen K
(2)
Farchione Todd J. (1974- )
(2)
Murray Latin Heather
(2)
Pałynyczko-Ćwiklińska Agnieszka
(2)
Popiel Agnieszka
(2)
Sauer-Zavala Shannon
(2)
Beck Aaron T. (1921-2021)
(1)
Brytek-Matera Anna
(1)
Cieszyńska-Rożek Jagoda (1955- )
(1)
Clark David A. (1954- )
(1)
Cooperberg Jordana
(1)
Czepczor-Bernat Kamila
(1)
Dąbkowska Monika (pedagog)
(1)
Fairburn Christopher G
(1)
FitzGerald David P
(1)
Głukowska-Sobol Agnieszka
(1)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(1)
Klimberg Aneta
(1)
Kohut Dorota
(1)
Krauze-Sikorska Hanna
(1)
Kwiatkowska Karolina
(1)
Lochman John E
(1)
Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- )
(1)
Obara-Gołębiowska Małgorzata (1978- )
(1)
Paczkowska Agnieszka
(1)
Passi Vandana A
(1)
Powell Nicole R
(1)
Stec Magdalena
(1)
Stein Richard I
(1)
Szmalec Jacek
(1)
Whidby Janet M
(1)
Wilfley Denise E
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(15)
Time Period of Creation
2001-
(17)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Psychoterapeuci
(4)
Psychiatrzy
(2)
Psycholodzy
(2)
Logopedzi
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Psycholodzy kliniczni
(1)
Rodzice
(1)
Terapeuci środowiskowi
(1)
Subject
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
(11)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Zaburzenia emocjonalne
(4)
Zaburzenia poznawcze
(4)
Zaburzenia zachowania
(4)
Dzieci
(3)
Otyłość
(3)
Zaburzenia odżywiania
(3)
Dziecko trudne
(2)
Odżywianie
(2)
Okres prenatalny
(2)
Regulacja emocji
(2)
Zaburzenia integracji sensorycznej
(2)
Zaburzenia mowy
(2)
Afazja dziecięca
(1)
Agresywność
(1)
Alalia
(1)
Anoreksja
(1)
Autopsychoterapia
(1)
Autyzm
(1)
Bulimia
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Gniew
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Integracja sensoryczna
(1)
Jedzenie (czynność)
(1)
Jąkanie
(1)
Logopedia
(1)
Logoterapia
(1)
Lęk
(1)
Metoda Krakowska
(1)
Młodzież
(1)
Nadwaga
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Neuropsychologia dziecięca
(1)
Osoby otyłe
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Psychoterapia
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój poznawczy
(1)
Schematy poznawcze
(1)
Socjalizacja
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uczucia
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Współwystępowanie chorób
(1)
Wyuczona bezradność
(1)
Zaburzenia lękowe
(1)
Zaburzenia nerwicowe
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zachowanie żywieniowe
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zespół ADHD
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł problemowy
(3)
Monografia
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Case study (studium przypadku)
(2)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Poradnik
(1)
Program edukacyjny
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Psychologia
(14)
Edukacja i pedagogika
(8)
Medycyna i zdrowie
(8)
Językoznawstwo
(1)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Date of change: 26.07.2022
(Psychiatria i Psychoterapia)
Tytuł oryginału: The anxiety and worry workbook : the cognitive behavioral solution.
Bibliografia, netografia na stronach 290-295. Indeks.
Dla psychoterapeutów i klinicystów prowadzących terapię zaburzeń lękowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46956 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46894 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 30.06.2022
Jedzenie pod wpływem emocji / Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera. - Warszawa : Difin, 2017. - 258 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografia, netografia na stronach 223-258.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46819 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Sumienna i uważna obserwacja osób napotykających bariery w porozumiewaniu się to codzienność praktyki logopedycznej. Terapeuta krok po kroku analizuje sposoby funkcjonowania jednostki w kontaktach z otoczeniem, poszukując interpretacji dla ich rozpoznania i opisu. Dąży do odkrycia zespołu przyczyn występujących trudności w komunikowaniu się, gdyż ma świadomość, że natura, jakość i stan umiejętności tworzenia relacji człowieka z otaczającą go rzeczywistością są wielorako uwarunkowane. Budowanie programów terapii zaburzeń w porozumiewaniu się zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym wymaga wiedzy lingwistycznej, biologicznych podstaw teoretycznych dotyczących rozwoju i funkcjonowaniu człowieka oraz znajomości mechanizmów psychologicznych i aspektów społeczno-pedagogicznych. Na procedurę logopedyczną składa się rozwijanie wszystkich typów kompetencji – komunikacyjnej, poznawczej (kulturowej) i językowej. Zasadnicze znaczenie dla rozumienia rzeczywistości ma rozumienie języka. Interdyscyplinarne kierunki badań logopedycznych pokazują, jak różnorodne, złożone i nierzadko dyskretne bywają czynniki wpływające na możliwości komunikowania się i stan rozwoju mowy. Tradycyjnie tematykę „Logopedii Silesiany” wyznaczają doświadczenia naukowo-badawcze i zawodowe autorów, które gromadzili, obserwując trudności w komunikacji językowej mówionej i pisanej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Po raz kolejny idea rozpoznawania natury zaburzeń mowy połączyła znamienitych badaczy w dążeniu do opisu mowy zarówno w jej specyficznych, jak i w niespecyficznych kontekstach. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Z zaszczytem i przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników kolejny, ósmy tom „Logopedii Silesiany”. W zebranych w nim pracach naukowych oraz stu-diach przypadków cenieni i uznani Autorzy z kraju i zagranicy podejmują się szerokiego omówienia różnorodnych zagadnień dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Każdorazowo pogłębiona refleksja naukowa łączy się ze wskazywaniem metodologicznych uzasadnień dla prawideł komunikowania się, w tym nade wszystko komunikowania się językowego, oraz z tworzeniem podstaw dla nowych formuł postępowania logopedycznego.Język bowiem odgrywa w procesie porozumiewania się zasadniczą rolę. Co istotne, zarówno teoretycy, jak i praktycy logopedii patrzą na język nie jako na system złożony z podsystemów, ale jako na narzędzie budowania tożsamości i walencji kulturowej, gdyż jest on w swej istocie elementem konstytutywnym bycia człowiekiem. Nabycie określonych wzorów językowych determinuje postawę poznawczą jednostki wobec otaczającej rzeczywistości, a „ujęzykowienie głowy ludzkiej za pomocą więcej niż jednego myślenia językowego wprowadza do niej coś całkiem nowego”1. Za pomocą słów i budowanych z nich struktur poznajemy, przeżywamy, interpretujemy i oceniamy świat. Po raz kolejny obserwacja słowa w różnych jego realizacjach i odkrywanie przyczyn sprawiających, że człowiek zaczyna używać języka w taki a nie inny sposób, znajdują odzwierciedlenie w logo-pedycznej debacie nad naturą ludzkiego porozumiewania się – podejmowaniu przez badaczy opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Zgodnie z tradycją czasopisma problematyka szóstego tomu „Logopedii Silesiany” ukazuje komunikację i mowę w bogatej perspektywie opisu. Zaprezentowane artykuły odzwierciedlają troskę Autorów o możliwie jak najdoskonalszy sposób przedstawienia mowy w rozwoju i w zaburzeniach, by po raz kolejny podkreślić, że analiza zachowań porozumiewania się niezmiennie wskazuje na złożone aspekty ludzkiego poznania i funkcjonowania. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 24.01.2022
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia na stronach 337-358.
Dla studentów kierunków pedagogicznych.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43316 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46208 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46207 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 27.11.2020
Bibliografia na stronach 471-482.
Dla logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz dla rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44212 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 11.12.2019
(Psychiatria i Psychoterapia)
Bibliogriafia przy rozdziałach. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45885 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again