Form of Work
Artykuły
(23)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(13)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(11)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
Syrek Ewa
(2)
Aouil Bassam (1962- )
(1)
Blicharski Marcin
(1)
Cygan Artur
(1)
Dobska Monika
(1)
Felińczak Anna
(1)
Ferens Aleksander (1969- )
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Gałązka-Sobotka Małgorzata
(1)
Getzen Thomas E
(1)
Iwański Rafał (1982- )
(1)
Jakubiak Katarzyna
(1)
Kapłunowska Janina
(1)
Kelm Hanna
(1)
Klimek Dariusz
(1)
Korczak Karol
(1)
Kosendiak Aureliusz
(1)
Kowalska-Bobko Iwona
(1)
Kozakowski Jan (bibliotekoznawca)
(1)
Kościelny Robert
(1)
Kościńska Elżbieta
(1)
Kuchcińska Maria (pedagog)
(1)
Kuriata-Kościelniak Ewa
(1)
Leowski Jerzy
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Maliszewski Wojciech Jan
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Olejniczak Marcin
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Ozimek Edward
(1)
Perliński Marek
(1)
Pieja Wiesław (1964- )
(1)
Pilis Wiesław (1950- )
(1)
Ruszkowska Joanna
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Rzepa Teresa
(1)
Sielicka Edyta
(1)
Sulmicka Małgorzata
(1)
Szafarczyk Adam
(1)
Szymaniec-Mlicka Karolina
(1)
Tymowska Katarzyna
(1)
Wojtczak Andrzej
(1)
Wojtysiak Henryk
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Wrona-Polańska Helena
(1)
Wydawnictwo Tedson
(1)
Zdulski Mirosław (socjolog)
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Żukowski Tomasa
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(8)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(17)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Zdrowie publiczne
(29)
Promocja zdrowia
(7)
Polityka społeczna
(3)
Służba zdrowia
(3)
Aktywność fizyczna
(2)
Biblioteki publiczne
(2)
COVID-19
(2)
Dzieci
(2)
Edukacja prozdrowotna
(2)
Epidemie
(2)
Kultura fizyczna
(2)
Odżywianie
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Polityka zdrowotna
(2)
Styl życia
(2)
Zachowania prozdrowotne
(2)
Zdrowie psychiczne
(2)
Ankieta
(1)
Aplikacje internetowe
(1)
BHP
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarze
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Choroby genetyczne
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Choroby zakaźne ludzi
(1)
Cyganie
(1)
Duchowość katolicka
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ekonomika zdrowia
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Hospicja
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Jan Paweł
(1)
Joga
(1)
Kadry
(1)
Kariera
(1)
Kiła
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kryzys psychiczny
(1)
Książki
(1)
Ludność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Media społecznościowe
(1)
Młodzież
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Optymizm
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja pracy
(1)
Oświata
(1)
Personalizm
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Potocki, Arkadiusz (1945- )
(1)
Praca
(1)
Samobójstwo
(1)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Standardy i procedury medyczne
(1)
Szpitale
(1)
Technika
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Uzależnienia
(1)
Użytkownicy bibliotek
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zdrowie
(1)
Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Światowa Organizacja Zdrowia
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Mokotów (Warszawa ; część miasta)
(1)
Oborniki (woj. wielkopolskie)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Szwecja
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(3)
Podręcznik
(3)
Artykuł przeglądowy
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Monografia
(1)
Poezja
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(14)
Edukacja i pedagogika
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Psychologia
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
40 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Monografia prezentuje przygotowanie zarówno samego systemu zarządzania w opiece zdrowotnej, jak i podmiotów do zagrożenia, jakim jest pandemia. W pracy dokonano rozpoznania i oceny polskiego systemu na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Krytycznej ocenie poddano wpływ pandemii na politykę zdrowotną oraz działania podejmowane przez poszczególne rządy w celu łagodzenia skutków COVID-19 zwłaszcza w trakcie pierwszej fali. Próba zebrania danych statystycznych w odniesieniu do ogólnej pojemności zakładów, szacowanej zdolności intensywnej opieki do radzenia sobie ze wzrostem liczby pacjentów oraz wskazanie wydatków w zakresie dodatkowych środków przeznaczonych na służbę zdrowia w czasie pandemii to tylko przykładowe obszary objęte obserwacją statystyczną, umożliwiającą wysunięcie pierwszych wniosków. Ze względu na wielość poruszanych zagadnień i zróżnicowanie poziomu szczegółowości wywód jest prowadzony na dwóch zasadniczych poziomach – regulacji prawnych wprowadzonych w okresie pandemii i realnych problemów zarządczych w obszarze ambulatoryjnej opieki i lecznictwa zamkniętego. Wielość problemów pojawiających się na poszczególnych etapach analizy spowodowała, że pracę ograniczono jedynie do zarysowania zagadnień, ukazując konieczność zmian.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Celem niniejszego opracowania jest analiza systemowych uwarunkowań funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego i identyfikacja występujących w tym obszarze barier jego rozwoju. W warstwie empirycznej przedstawiono mechanizm zawierania partnerstwa, przebieg jego realizacji, a także, wykorzystując narzędzia analizy finansowej, oceniono efektywność ekonomiczną analizowanych przedsięwzięć. Część empiryczna pracy nie jest jednolita metodologicznie. Zróżnicowania wynikają z niejednakowej dostępności do szczegółowych danych liczbowych, obrazujących realizację partnerstwa. Analizą objęto tak wzorcowe przykłady realizowanych przedsięwzięć, jak i projekty mniej udane, a nawet nietrafione. Praca niniejsza składa się z części teoretycznej oraz z części badawczej. Syntezę przeprowadzonych badań oraz wnioski zaprezentowano w ostatnim rozdziale publikacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
e-ISBN: 978-83-233-8478-6 Książkę cechuje wielowątkowość i wieloaspektowość ujęcia zagadnień zdrowotnych. (...) O oryginalności opracowania stanowi przede wszystkim, ukazanie szerokiego frontu, na którym toczy się i toczyć powinna swoista batalia o umieszczenie zdrowia na szczycie piramidy wartości w życiu jednostki jak i całego społeczeństwa. Myślę tu o konieczności promowania zdrowia od wczesnych lat życia do późnej starości, gdyż w każdym okresie życia zdrowie spełnia fundamentalną rolę w jego przeżywaniu i realizacji indywidualnych zamierzeń. Godne podkreślenia są również treści, odnoszące się do relacji duchowość - zdrowie. Postulowana przez Arystotelesa jedność ducha i ciała zagubiona w medycynie narządowej (głównie za sprawą Kartezjusza), została przywołana w tym opracowaniu i w interesujący sposób naświetlona przez uznanych Autorów. (...) uważam opracowanie za warte opublikowania, gdyż jako podstawowy jego walor należy uznać „walor inspirującej egzystencji”. Wyrażam przekonanie, że recenzowana książka stanie się przyczynkiem dla lepszego i pełniejszego rozumienia znaczenia promocji zdrowia a także poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów wprowadzania jej do praktyki. Z recenzji prof. dr hab. Jana Tylki
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 25.05.2022
Koncepcja stanowiska suicydologa w jednostce samorządu terytorialnego / Aleksander Ferens. W: Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych. S. 213-226. - 2021.
Bibliografia, netografia na stronach 225-226.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44702 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 03.02.2022
Niniejsza publikacja, podobnie jak sama praca socjalna, traktowana jako dyscyplina w trakcie instytucjonalizacji, ma interdyscyplinarny charakter, podejmuje zagadnienia od integracyjnej i kompensacyjnej działalności pedagogicznej oraz resocjalizacyjnej różnych podmiotów po zdrowie publiczne, a więc społeczno-kulturowe uwarunkowania zdrowia populacji, zbiorowe praktyki prozdrowotne/antyzdrowotne. Monografia integruje różne podejścia do aktualnych problemów i tytułowych wyzwań w pracy socjalnej. Dzięki temu stanowić może istotny materiał referencyjny dla czytelników-studentów, praktyków pracy socjalnej, pedagogów i nauczycieli, oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami polityki społecznej, edukacji i zdrowia publicznego. Czytelnik znajdzie tu artykuły autorstwa badaczy-teoretyków, praktyków pracy socjalnej, z kraju (reprezentantów kilkunastu uczelni, środowisk akademickich oraz pracowników instytucji pomocowych) i zza granicy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 04.09.2020
Bibliografia, netografia na stronach 30-31.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Date of change: 27.04.2020
Wielki strach przed książkami / Robert Kościelny. W: Poradnik Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 2020, nr 2, s. 5-7. - 2020.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 21.03.2019
Życie cudem jest / Henryk Wojtysiak. - Kowanówko : POLIGRAFIA KMB Mariusz Łączak, 2017. - 104 strony : ilustracje ; 21 cm
Na okładce: 117 lat obornickiego szpitala
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44919 Wlkp (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 27.02.2019
Bibliografia strony 191-193.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45661 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again