Form of Work
Artykuły
(32)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Buchcic Elżbieta
(1)
Bula Danuta
(1)
Gajcy Ewa
(1)
Lisowska Beata
(1)
Matuszewska Mirosława
(1)
Skrzypczyńska Halina
(1)
Szostak-Stanek Iwona
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Zwierzyńska Bożena
(1)
Ćwiertniak Bolesław M
(1)
Żmijewska Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(33)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
"Zielona szkoła"
(17)
Zielona szkoła
(12)
"Ania z Zielonego Wzgórza"
(4)
Wycieczki szkolne
(3)
Drzewa
(2)
Edukacja ekologiczna
(2)
Język polski
(2)
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942). Ann of Green Gables
(2)
Scenariusz spotkania
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Techniki Freineta
(2)
"Tytus, Romek i A'Tomek"
(1)
Bibliografia
(1)
Buk
(1)
Edukacja czytelnicza i medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekspresja plastyczna
(1)
Freinet, Célestin (1896-1966)
(1)
Gazetka szkolna
(1)
Grab
(1)
Głusi
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Konkurs czytelniczy
(1)
Las
(1)
Lipa
(1)
Lipnica
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ogród szkolny
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Projekt edukacyjny
(1)
Rehabilitacja
(1)
Szkoła specjalna
(1)
Twórczość plastyczna dziecięca
(1)
Zabawy muzyczne
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
34 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Temat: Podatek od spadków i darowizn ; Ustrój samorządu terytorialnego ; Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego ; Nabywanie prawa własności nieruchomości przez samorząd terytorialny ; Zasoby Skarbu Państwa ; Pojęcie mienia komunalnego ; Zasady i tryb komunalizacji mienia ; Zasady planowanie przestrzennego ; Zasady gospodarowanie przestrzennego ; Zasada władztwa planistycznego ; Granice prawa własności ; Władztwo planistyczne gminy ; Kompetencje w zakresie podatków majątkowych dotyczących nieruchomości ; Kompetencje w zakresie podatku od środków transportowych ; Podatek od czynności cywilnoprawnych ; Karta podatkowa ; Przedsiębiorczość komunalna ; Prawne aspekty przedsiębiorczości ; Podstawy prawne działalności gospodarczej samorządu terytorialnego ; Szkoły publiczne prowadzone przez spółki komunalne ; Płatności w przedszkolach samorządowych ; Obrót bezgotówkowy w przedszkolach ; Wsparcie rodzin przez administrację publiczną ; Zielone zamówienia publiczne ; Finansowanie terapii zajęciowej przez samorząd terytorialny ; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ; Regulacje prawne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ; Organy administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt ; Kompetencje administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt ; Zielone zamówienia publiczne a krajowe przepisy prawa ; Ustawowe formy ochrony zabytków ; Ochrona zabytków w świetle Konstytucji ; Pojęcie zabytku ; Samorząd w systemie prawnej ochrony zabytków ; Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych przez radę gminy ; Punkty sprzedaży napojów alkoholowych ; Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ; Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ; Gminne i miejskie systemy monitoringu ; Monitoring wizyjny ; System pieczy zastępczej ; Nadzór nad samorządem gminnym ; Rozstrzygnięcie nadzorcze ; Charakter prawny rozstrzygnięcia nadzorczego ; Regulacja monitoringu wizyjnego
„Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich postkomunistycznych krajach Europy Środkowej ostatnie 25 lat było okresem głębokich przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych”. […] fundamentalna rola spoczęła na ustawodawcy w momencie kreowania każdego ze stopni samorządu terytorialnego. To od sformułowania odpowiednich przepisów ustaw ustrojowych zależało, jakie miejsce zajmie dany samorząd w strukturze ustrojowej państwa, a przede wszystkim jaka będzie jego »misja«, czyli do czego zostanie on powołany i za co będzie odpowiedzialny”. Z tekstu prof. dr. hab. M. Mączyńskiego „Zamiast wprowadzenia: Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”. Tom niniejszy jest opracowaniem zbiorowym, ale nie wspólnym. Autorzy przedstawiają w nim własne analizy i oceny instytucji prawa samorządowego oraz wnioski, np. wnioski de lege ferenda. Wiodącą osią ich rozważań w ramach prezentowanego obecnie tomu są zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w różnych, przewidzianych przez ustawodawstwo, sferach. Z „Przedmowy…” prof. WSH dr. B.M. Ćwiertniaka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W leśniczówce / Dorota Paluch, Dorota Walczak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, 4, s.235-236.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozpoznajemy drzewa : lipa, grab i buk / Beata Janczak // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 58-65.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zielone szkoły. Organizować , czy nie? / Maria Borkowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, 1, s.48-49.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W zielonej szkole / Halina Gąbka, Jadwiga Bąk, Ewa Piotrowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 1996, nr 6, s.354-360.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Tak! dla Zielonej Szkoły / Ewa Kędra // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 2, s.57-62.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wizyta na Zielonym Wzgórzu / Ewa Gajcy // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 7-8, s.47-48.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przed zieloną szkołą / Łucja Siwek // ŻYCIE SZKOŁY. - 1997, nr 3, s. 152-153.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozpoznajemy klony / Beata Janczak // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 5, s.54-59.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zielona szkoła - za czy przeciw / Bożena Pawlak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 6, s.5-9.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zielone szkoły - moda czy konieczność / Elżbieta Buchcic // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2014/2015, nr 1, s. 63-72.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Zestawienie bibliograficzne w wyborze - wydawnictwa zwarte za lata 1997-2011 i artykuły z czasopism za lata 2001-2011.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again