Form of Work
Artykuły
(21)
Książki
(11)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Author
Kalabiński Stanisław red
(2)
Ruch
(2)
Adamczyk Sławomir
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bąk Teodozja
(1)
Filipiak Tadeusz
(1)
Filipowicz Franciszek
(1)
Gardawski Juliusz (1948- )
(1)
Gontarczyk Artur
(1)
Grześ Bolesław
(1)
Jarska Natalia
(1)
Karczmarczuk Kryspin
(1)
Kieszczyński Lucjan
(1)
Kieszczyński Lucjan oprac
(1)
Konarska Teresa
(1)
Kowzan Małgorzata
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kozłowski Tomasz (1984- )
(1)
Krzyśków Barbara
(1)
Kąkol Kazimierz słowo wstępne
(1)
Lepczyński Krzysztof
(1)
Lipski Jędrzej
(1)
Majchrzak Marcin (1990- )
(1)
Markiewicz Stanisław
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
Michalski Stanisław (1928-1990)
(1)
Mielech Piotr
(1)
Muller Krzysztof
(1)
Muzyczy Maciej
(1)
Petelczyc Janina
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Podgórska Eugenia
(1)
Stelina Jakub
(1)
Wychowałek Krzysztof
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Związek Nauczycielstwa Polskiego
(1)
Ćwiertniak Bolesław M
(1)
Year
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(5)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(35)
English
(2)
Subject
Związki zawodowe
(24)
Nauczyciele
(8)
Wielkopolska
(3)
Prawo pracy
(2)
Związek Nauczycielstwa Polskiego
(2)
Agora
(1)
Bhp
(1)
Centralna Komisja Egzaminacyjna
(1)
Chrześcijaństwo a związki zawodowe
(1)
Energetyka
(1)
Konstytucja
(1)
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(1)
NSZZ "Solidarność"
(1)
Nauczyciele-bibliotekarze
(1)
Oświata
(1)
Pomorze
(1)
Prasa
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Samorząd nauczycieli
(1)
Szamotuły
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Unia Europejska
(1)
Wolne Związki Zawodowe
(1)
Wydarzenia 1980 r. w Polsce
(1)
ZNP
(1)
Związek Nauczycielstwa Ludowego
(1)
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Okręg Wielkopolski
(1)
Śląsk
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
37 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Osądy ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Nadzór wierzycielski ; Koszty agencji ; Reżim walutowy ; Spółki akcyjne ; Prawo energetyczne ; Użycie siły ; Inwestor instytucjonalny ; Prawo porównawcze ; Konkurencja ; Opieka zdrowotna ; Szacunki ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Przypadek zagrożenia życia lub zdrowia ; Odnawialne źródła energii ; Związki zawodowe ; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ; Rewizja finansowa ; Niemcy ; Patriarchalizm ; Odpowiedzialny łańcuch dostaw ; Rynek pracy ; Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) ; Stawki podatkowe ; Statek powietrzny ; Fiskalna odpowiedzialność budżetowa ; Polski system bankowy ; Sieć przedsiębiorstw ; Nadzór właścicielski ; Indeks wzrostu gospodarczego (IWGi) ; Obowiązek alimentacyjny małżonków ; Prawo rzymskie ; Systemy gwarancji depozytów ; Absolutyzm ; Zarządzanie gospodarcze w UE/UGW ; Sprawozdanie finansowe ; Wsparcie zatrudnienia ; Struktura własności ; Przestrzeń powietrzna ; Kryzys w strefie euro ; Nieubezpieczony ; Upadłość ; Przedsiębiorstwo ; Samokonstytucjonalizacja ; Prawo-w-powstawaniu ; Demokratyczna legitymizacja prawa ; Prawo jako medium komunikacji ; Międzynarodowe prawo morza ; Jurysdykcja karna na morzu ; ITLOS ; Nadużycie prawa ; Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ; Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs) ; Orzecznictwo w sprawie Gauweiler ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym ; Bankructwo ; Konwencja chicagowska ; Przeciwdziałanie bezrobociu ; Polityka podatkowa ; Wydłużanie aktywności zawodowej ; Pracownicy starsi ; Recepcja prawa rzymskiego ; Bezrobocie ; Filmer ; Banki ; Boskie prawo królów ; Unia bankowa ; Mechanizm nadzorczy ; Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ; Płeć ; Determinanty bezrobocia ; Dyskryminacja kobiet ; Ochrona środowiska ; Gospodarka rosyjska ; Efekt grawitacyjny ; Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ; Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego ; Założenie kontynuacji działalności ; Założenia
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
The issue consists of articles containing a great deal of cognitively and practically interesting information. For the most part, they regard: methods of estimation of human capital as well as productivity of work, survey on absenteeism from work and arduousness in work, research on digital capital of the websites of local governments, methods of advancement in international accounting systems, forming of principles of fair value as a measure of value of financial instruments. The content of subsequent papers allows perceiving strategic aspects of the management process, among which: management through creating values for the customer in a local tourist economy, strategic planning of rural tourism development, and strategies of the decision making process by representatives of trade unions as well as other social organizations.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Temat: Czas pracy pracowników samorządowych ; Atypowe formy zatrudnienia pracowników ; Telepraca w samorządzie terytorialnym ; Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego ; Kompetencje sekretarza ; Nabór na stanowisko sekretarza ; Radca prawny jako pracownik samorządowy ; Czas pracy radcy prawnego ; Mobbing w administracji samorządowej ; Przyczyny mobbingu w administracji samorządowej ; Praktyki antymobbingowe w administracji samorządowej ; Urzędnicy samorządowi jako pracownicy samorządowi ; Stosunek pracy urzędników samorządowych ; Przeniesienie pracownika samorządowego ; Skutki prawne przeniesienia ; Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem samorządowym ; Ustawa o pracownikach samorządowych ; Ocena okresowa pracowników samorządowych ; Praca radnego ; Zatrudnienie skazanych przez samorząd terytorialny ; Zasada odpłatności pracy skazanych ; Zbiorowe prawo pracy dotyczące pracowników samorządowych ; Wolność zrzeszania się w samorządzie terytorialnym ; Prawo do rokowań zbiorowych ; Spory zbiorowe w samorządzie terytorialnym ; Związki zawodowe na przykładzie samorządowego prawa pracy ; Kodeks cywilny w zbiorowym prawie pracy ; Kodeks cywilny w samorządowym prawie pracy ; Telepraca ; Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym ; Status prawny pracownika samorządowego ; Pracodawca samorządowy ; Procedura naboru pracowników samorządowych ; Stanowiska w administracji samorządowej ; Obowiązki pracowników samorządowych ; Prawa pracowników samorządowych ; Wymogi podmiotowe zatrudnienia w samorządzie terytorialnym ; Postępowanie konkursowe na samorządowe stanowiska urzędnicze ; Wynagrodzenia pracowników samorządowych
„Prezentowana książka nie stanowi systematycznego wykładu instytucji samorządowego prawa pracy, lecz zbiór opracowań podejmujących szczególnie ważkie i aktualne problemy z tym zatrudnieniem związane”. prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak – „O problemach... (Zamiast wprowadzenia)” „[...] podejmowana problematyka należy do aktualnych spraw z zakresu samorządowego prawa zatrudnienia – takich zatem, które są przedmiotem obowiązującej regulacji i które wywołują liczne spory i dyskusje doktrynalne, także w kontekście europejskim i międzynarodowym. Zarazem Autorzy klarownie formułują pytania badawcze i podejmują śmiałe próby zdefiniowania problematycznych kwestii, przedstawienia dorobku doktryny i orzecznictwa oraz ustosunkowania się do przytoczonych opinii i poglądów. Zaprezentowane teksty w większości ocenić należy wysoko [...]”. Z recenzji dr. hab. prof. UŁ Mirosława Włodarczyka „Tekst porusza bardzo interesujące teoretycznie, ale zarazem bardzo ważne dla organizacji życia społecznego zagadnienia”. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka (UJ)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
ZNP ma 95 lat / Elżbieta Kowalik // GŁOS OBORNICKI. - 2000, 12, s.15.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Śląski casuc WZZ / Jarosław Neja // BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. - 2008, nr 4, s.8-20.
No cover
Article
In basket
Date of change: 11.06.2019
Bibliografia, netografia na stronie 37.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Konsultacje ze związkiem zawodowym / Teresa Konarska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2013, nr 5, s. 76-79.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Rola Związków Zawodowych w zakresie kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz problemy w tym zakresie.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Skrótowe przedstawienie punktu widzenia i reakcji europejskich związków zawodowych na orzeczenie ETS wraz z odniesieniem się do możliwego wpływu tych orzeczeń na sytuację polskich pracowników.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
"Szkoła ma służyć dziecku" : solidarność nauczycielska 1980-1981 / Natalia Jarska // BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. - 2010, nr 9-10, s.146-150.
Streszczenie: Ogólnopolski ruch nauczycielski w ramach "Solidarnośći" jako związku zawodowego.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Droga do rejestracji / Tomasz Kozłowski // BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. - 2010, nr 9-10, s.98-103.
Streszczenie: Organizacja związków zawodowych w Polsce po wydarzeniach Sierpnia '80.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Zakopane solidarne z "Solidarnością" / Jarosław Szarek // BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. - 2010, nr 1-2, s.87-92.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again