Form of Work
E-booki
(466)
IBUK Libra
(466)
Author
zbiorowa Praca
(321)
Nowak Edward
(9)
Sokołowski Jerzy
(9)
Jajuga Krzysztof
(8)
Drelich-Skulska Bogusława
(6)
Kowalewski Marcin
(6)
Bełz Grzegorz
(5)
Domiter Małgorzata
(5)
Kowalak Robert
(5)
Michalczyk Wawrzyniec
(5)
Sosnowski Michał
(5)
Walesiak Marek
(5)
Żabiński Arkadiusz
(5)
Bednarek Piotr
(4)
Głuszczuk Dariusz
(4)
Jankowiak Anna H
(4)
Luty Zbigniew
(4)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(4)
Raszkowski Andrzej
(4)
Sobczak Elżbieta
(4)
Sztando Andrzej
(4)
Bal-Domańska Beata
(3)
Borys Tadeusz
(3)
Kaleta Andrzej
(3)
Markowska Małgorzata
(3)
Mazur Alicja
(3)
Mazurek Szymon
(3)
Pancer-Cybulska Ewa
(3)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(3)
Rymarczyk Jan
(3)
Skalik Jan
(3)
Zakrzewska-Półtorak Alicja
(3)
Adamek Jacek
(2)
Borys Grażyna
(2)
Brycz Bogumiła
(2)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(2)
Chomiak-Orsa Iwona
(2)
Dudycz Tadeusz
(2)
Dyczkowska Joanna
(2)
Dziechciarz Józef
(2)
Fiedor Bogusław
(2)
Głuszek Ewa
(2)
Kowal Witold
(2)
Kubów Adam
(2)
Moszkowicz Krystyna
(2)
Motoryn Ruslan
(2)
Nieplowicz Maria
(2)
Nita Bartłomiej
(2)
Nowak Marta
(2)
Orzeszko Teresa
(2)
Osbert-Pociecha Grażyna
(2)
Płachciak Adam
(2)
Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena
(2)
Rogala Piotr
(2)
Rękas Magdalena
(2)
Skowrońska Agnieszka
(2)
Skulska Bogusława
(2)
Sobocińska Magdalena
(2)
Sroka Henryk
(2)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(2)
Szostak Ewa
(2)
Wierzbiński Marcin
(2)
Witkowski Jarosław
(2)
Węgrzyn Grażyna
(2)
Zaremba-Warnke Sabina
(2)
Zbiorowa Praca
(2)
Łakomiak Aleksandra
(2)
Barabasz Adela
(1)
Bartniczak Bartosz
(1)
Becla Agnieszka
(1)
Biegun Krzysztof
(1)
Biernacki Michał
(1)
Bogacka-Kisiel Ewa
(1)
Borkowska Bożena
(1)
Borowiec Jan
(1)
Brol Marcin
(1)
Brol Ryszard
(1)
Brzozowski Tomasz
(1)
Bąk Melania
(1)
Ciechelska Agnieszka
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Dittmann Paweł
(1)
Domaradzka Aurelia
(1)
Dudek Andrzej
(1)
Durkalec Agnieszka Sokołowska-
(1)
Dziuba Jarosław
(1)
Frątczak Ewa
(1)
Gasz Małgorzata
(1)
Gola Jan
(1)
Graczyk Andrzej
(1)
Gryszel Piotr
(1)
Hajduga Elżbieta
(1)
Hajduga Piotr
(1)
Haromszeki Łukasz
(1)
Heilpern Stanisław
(1)
Iwankiewicz-Rak Barbara
(1)
Kacała Joanna
(1)
Kanafa-Chmielewska Dorota
(1)
Kes Zdzisław
(1)
Kociemska Hanna
(1)
Year
2020 - 2022
(51)
2010 - 2019
(414)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(466)
Language
Polish
(407)
English
(59)
466 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
W monografii poddano analizie zmiany dokonujące się na płaszczyźnie planowania przestrzennego w polskich miastach w latach 2010-2019, biorąc pod uwagę wybrane czynniki ekonomiczne i społeczne. Badanie obejmuje łącznie 940 polskich miast, które podzielono na grupy według kategorii wielkościowych i funkcjonalnych. Przeprowadzone badania dowodzą, że poszczególne grupy miast charakteryzują się odmiennymi uwarunkowaniami i tendencjami w zakresie sytuacji planistycznej oraz rozwoju zasobów nieruchomości. W pracy zaproponowano różne podejścia do planowania przestrzeni miejskiej, rozpatrywanego jako element zrównoważonego rozwoju miast.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
The subject of development and implementation of ICT is a source of many scientific considerations. On the other hand, investing in modern ICT solutions is one of the main of organizational improvement directions. Therefore, the subject of management systems is still current and an important topic of publication. The editors would like to thank the authors for the next articles, thanks to which the magazine is alive and developing. An extremely valuable feature of the Business Informatics series is the fact that the studies contained in it are the presentations of various views and points of view on the application of modern ICT solutions. Perspectives and views presented by the Authors often allow the Readers to broaden their own reflections related to the created view on the possibilities and directions of application of information and communication technologies in economic practice. It is also important that not all publications sent for publication meet the formal and substantive requirements. This further increases the significance and value of publications which received double positive reviews and were selected for publication in this issue of Business Informatics. Currently, as a result of a multistage and strict formal and substantive verification of our journal, approximately 25% of the texts submitted are accepted for publication. The editors of this issue would like to express their gratitude to all the authors who wanted to share their experiences and opinions. In addition, they would like to thank the reviewers for their insightful and factual assessments of the submitted works.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
Monografia zawiera pogłębioną analizę poziomu dojrzałości procesowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Warstwa teoretyczna publikacji nawiązuje do badań specyfiki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego oraz przeglądu rozwiązań procesowych wykorzystywanych w administracji publicznej. Z kolei warstwa praktyczna ilustruje związki zachodzące pomiędzy poziomem dojrzałości procesowej jednostek samorządu terytorialnego a realizacją standardów kontroli zarządczej oraz poziomem dojrzałości procesowej a uzyskanymi przez jednostki samorządu terytorialnego efektami. Książka przeznaczona jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zarządzania publicznego, szczególnie zaś dla osób zainteresowanych tematyką pomiaru dojrzałości procesowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
This article focuses on the creation of artificial neural networks (ANN) and their use in predicting the volume of biofuel production in Poland on the basis of historical data. Artificial neural networks are extremely useful in predicting events in which it is difficult to find determinism and cause-effect relationships. For this purpose 30 artificial neural networks of different topology were created. The analysed artificial neural networks had: one or two layers, from 4 to 8 neurons on the first layer and 4 or 6 neurons on the second layer. Moreover, the effect of delayed inputs and the effect of learning set size on prediction quality were analysed. The quality of each structure was evaluated based on the coefficient of determination, mean error, and mean square error. The stability of prediction was evaluated based on the sample standard deviation of RMSE and MAE. All the presented ANN structures were simulated five times and the best individual results included in the tables. The best results were obtained for an artificial neural network with two layers, four neurons in each layer and one delay. Overall, the second layer increased the stability of the prediction.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
In the current issue of the journal Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis comprises three articles. Karolina Siemaszkiewicz presents a comparison between the global financial crisis and the COVID-19 pandemic with the use of safe haven instruments. The author tried to compare the performance of safe haven assets during the global financial crisis and the COVID-19 pandemic in such countries as Germany, Great Britain, France, Spain, Italy, and Poland. Grażyna Trzpiot and Magdalena Kawecka discuss the labour market status of young people in selected countries of the European Union. The authors used the taxonomic approach: hierarchical methods to agglomerate objects through a dendrogram and the non- -hierarchical k-means method. Non-monetary indicators of social exclusion is the subject of the article by Łukasz Kozar. The aim of the paper was to identify the key non-monetary indicators of this phenomenon and to develop a synthetic measure to rank and compare the EU-10 countries.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego czasopisma, w którym znalazły się artykuły zawierające oryginalne i ciekawe wyniki badań naukowych dotyczących dwóch obszarów: szeroko rozumianej jakości życia oraz zagadnień aktuarialnych. Od momentu powstania „Śląskiego Przeglądu Statystycznego” członkami Komitetu Redakcyjnego byli pracownicy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dlatego na łamach tegorocznego numeru przedstawiamy jej 70-letnią historię. Zgodnie z tradycją przypominamy także sylwetki naukowców i problematykę, którą się zajmowali. W tym numerze Czytelnik będzie mógł również przeczytać o racjonalności podejmowania grupowych decyzji – jest to temat wciąż aktualny i ważny (szczególnie w czasie pandemii COVID-19). Serdeczne podziękowania składamy wszystkim recenzentom, gdyż dzięki ich sumienności i przychylności nasze czasopismo zyskuje na wartości i jest w nim prezentowana szeroko rozumiana wiedza wysokiej jakości. Dzięki zaś pracy profesjonalnie wykonywanej przez nadzwyczaj życzliwy zespół redakcyjny naszego wydawnictwa uczelnianego wiedza ta prezentowana jest w postaci przyjaznej Czytelnikowi. Zachęcamy wszystkich do lektury.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
Zmiany w rachunkowości, a szczególnie w jej części dotyczącej podatków, zachodzą coraz częściej i coraz silniej oddziałują na prezentowanie informacji finansowych poszczególnym interesariuszom. Największe przeobrażenia odnoszą się do podatków przynoszących największe wpływy do budżetu państwa. 2021 rok cechuje się wprowadzeniem zarówno wielu istotnych zmian w istniejących podatkach, jak i nowych rozwiązań od kilku lat zapowiadanych przez rząd. Globalizacja rynków i informatyzacja wymagają znajomości coraz większych obszarów związanych z działalnością jednostek gospodarczych. Prawo bilansowe w istotniejszym stopniu integruje się z prawem podatkowym i wpływa na to, że osoba zajmująca się rachunkowością musi posiadać coraz szerszą wiedzę o finansach. Liczba odbiorców informacji również rośnie. Są oni zainteresowani informacjami ze sprawozdań finansowych, które powinny rzetelnie prezentować informacje finansowe o jednostkach gospodarczych. Wielu menedżerów dostrzega, że rachunkowość nie tylko służy prawidłowemu rozliczeniu się z różnymi instytucjami zewnętrznymi, ale również odgrywa istotną rolę zarządczą. Odbywa się to przez ustalenie wartości jednostki, obliczenie i podział wyniku finansowego oraz przepływ środków pieniężnych przedsiębiorstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
Przeznaczeniem funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów w celu zwiększenia konkurencyjności całej Wspólnoty. Jednym z instrumentów wspomagających ten cel są pożyczki udzielane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dzięki zwiększeniu konkurencyjności gospodarczej możliwy jest także wzrost zatrudnia w przedsiębiorstwach korzystających z tego rodzaju wsparcia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
Dear Readers, the year of 2021 starts with changes in the functioning of our journal. The Financial Science. Nauki o finansach will be published every six months from now on. We dedicate the current issue to our beloved colleague Professor Ewa Bogacka-Kisiel. She was the professor emeritus of The Wroclaw University of Economics and Business and longtime chief editor of The Financial Sciences. Nauki o finansach. Professor Jacek Karwowski and Professor Jacek Uchman beautifully reminisce about the times when the Professor was with us. It is difficult for us to come to terms with the thought that we have only memories left. But we will cherish them carefully. The first issue in 2021 consists of five articles.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
With the publication of the current issue of the journal Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis, we present four articles. Kirsi Purhonen, Marja- -Leena Kauronen, Olli Lehtonen, Angelika Polak and Valdemar Kallunki describe the results of visual research methods (VRM) for recognising the social identities and behaviour of non-smokers and smokers. VRM provide precise results regarding the phenomenon and offer a sympathetic, considerate and suitable way to examine it. The paper by Yeong Nain Chi and Orson Chi concerns the modelling and forecasting of the monthly global price of bananas. The primary purpose of this study was to pursue the analysis of the time series data and to demonstrate the role of the time series model in the predicting process using long-term records of the monthly global price of bananas. The study of the equilibrium short-rate models and no-arbitrage models is the subject of the paper by Dushko Josheski and Mico Apostolov, in which equilibrium short-rate models were presented as one-factor short-rate models, the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model and the Vasicek model, and no-arbitrage models were the Hull-White (HW) model, the Binomial lattice model for bond pricing and interest rate modelling, the Black-Karasinski (BK) model, and the Heath-Jarrow- -Morton (HJM) model. In this issue Anna Sulima describes the absence of arbitrage on the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market. In the considered model, the prices of financial assets were described by the Lévy process in which the coefficients depend on the states of the Markov chain. Such a market is incomplete, and in order to complete it, jump financial instruments and power-jump assets were added.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
Epidemia COVID-19 rozpoczęła się w grudniu 2019 r. w Wuhan w Chinach, a następnie wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się po całym świecie. Wielowymiarowe konsekwencje pandemii, widoczne w szczególności w sferze gospodarczej, wywołały spadek aktywności koniunkturalnej. Podejmowane w naszym kraju działania stabilizacyjne powinny być zbieżne z oddziaływaniem w warunkach zmian koniunktury generowanych przez czynniki wynikające z systemu ekonomicznego. Celem pracy jest próba oceny skuteczności fiskalnych i pieniężnych narzędzi w stabilizowaniu sytuacji makroekonomicznej Polski w okresie pandemii. W artykule przedstawiono cele i instrumenty polityki stabilizacji. Nastepnie omówiono tzw. tarcze antykryzysowe, a także podjęto próbę pomiaru ich skuteczności w zakresie stabilizacji makroekonomicznej polskiej gospodarki. W zakończeniu sformułowano najważniejsze wnioski.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
Developing and implementing ICTs is a source of numerous scientific considerations. On the other hand, investing in modern ICT solutions is one of the major areas for business improvement. Consequently, the subject of management systems is still up to date and an important publication area. The editors want to thank for the upcoming articles, which make the journal alive and developing. An extremely valuable feature of the Business Informatics series is the fact that the studies contained in it are the presentations of various views and points of view on the application of modern ICT solutions. Perspectives and views presented by the Authors often allow the Readers to broaden their own reflections related to the created view on the possibilities and directions of application of information and communication technologies in economic practice. It is also important that all publications submitted for publication do not comply with the formal and substantive requirements. This further enhances the importance and value of publications that have received two positive reviews and have been selected for publication in this edition of Business Informatics. Currently, following a formal and substantial review of our multi-stage review, approximately 35% of the submitted texts are accepted for publication. The editors of this issue would like to extend their gratitude to all Authors for sharing their experiences and opinions. They would also like to thank the Reviewers for their insightful and factual reviews of the submitted works.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
The book is a result of close cooperation of three research units: Department of City and Regional Planning of Selcuk University in Turkey, Department of Regional and Local Development of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem in the Czech Republic and Department of Spatial Economy and Local Administration of Wrocław University of Economics in Poland. The economy at the beginning of the 21st century is increasingly becoming a global economy. This fact entails different consequences for countries, business units, or indi-viduals. At the same time, rapid advances in technology and the use of the achievements in the practice are changing the living conditions of entire societies. The period which now exists in the economy can be defined as a permanent innovation that enters by diffusion into all areas of socio-economic life. As a result, new services and products are introduced, changing fashions, tastes and preferences. This leads to the dynamic changes in the modern world. These changes are cumulative, and for the average per¬son they are often confusing, on the one hand, and very tedious on the other. It is claimed that only constant learning gives people a chance to adapt to these changes. In the context of these general observations the role of space in contemporary realities should be highlighted. On the one hand, with the development of means of communication the space has ‘shrunk.,’ On the other, thanks to the development of communications infrastructure we have got to know its diversity. It turns out that the space is not only the element of nature (animate and inanimate), but also people with their culture, both material and spiritual one. Anthropogenization of space is a reality and must be reconciled; however, these changes should be made in a thoughtful and rational way. This contemporary space is becoming a major-elect of the economy. This book is an attempt of the description of this knowledge. The authors set themselves the task to bring closer to the reader the contemporary socio-economic space, including cultural and political determinants occurring in the space. Therefore, in the text, except for general information relating to the overall basic human activities in space, we find contents concerning the newest forms of management, innovations and creation of the economic networks, etc. According to the authors, such an approach is to bring closer to the reader the knowledge necessary to know the framework for the functioning of the economy in the new reality, not forgetting the spatial aspect, as each human activity has its place in the time and space. We cannot live out of the time and out of the space. The authors would like to thank reviewers for valuable comments which contributed to the improvement of the quality of the publication. Stanisław Korenik, Oğuz Özbek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
„Książka podejmuje ważna, aktualna, zasadniczo ponadczasowa i uniwersalna problematykę korupcji. […] Praca dobrze wpisuje się w ramy problematyki badawczej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. Jednocześnie jej ważnym walorem jest atut interdyscyplinarności. Oprócz pierwiastków stricte ekonomicznych występują w niej elementy socjologiczne, prawne, politologiczne, psychologiczne itp. To pozwala na prowadzenie analizy zbliżonej do realiów – rzeczywistość jest bowiem z natury rzeczy multii interdyscyplinarna. Dobór problematyki książki stanowi jej bardzo silna stronę” prof. zw. dr hab. Marian Gorynia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu „Recenzowana rozprawa jest niewątpliwie wartościowa publikacja naukowa i może wzbudzić zainteresowanie znacznego kręgu czytelników; nie tylko w środowisku naukowym”. prof. zw. dr hab. Jerzy Wilkin Uniwersytet Warszawski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
In their broadest definition, economic sciences, which include economics and management, study the behaviour of market participants. As it is this behaviour that ultimately creates economic results, it makes eminent scientific sense to understand it. Yet despite multiple studies in this field we cannot predict all economic phenomena, which is evidenced by recurrent crises (affecting both the overall economy and individual firms). It appears that human behaviour in an economic context has, as of yet, been insufficiently researched. Economic choices are accompanied by mental states which are increasingly often addressed by economic theory. Our poor ability to predict economic phenomena might stem from the fact that human mental states have not been adequately described. In the existing body of theory, human economic behaviour is viewed as automatic, with linear relationships between stimulus and reaction, while in fact human responses are underpinned by subjective interpretations (judgements). The distinguishing trait of humans is that we judge our environment, including the organizations we are part of, their results, and the activities occurring within them. It has been generally recognized that categories based on the concepts of efficiency and effectiveness are the principal criteria of evaluation (judgement) in economic sciences. The interpretation of effectiveness and efficiency is often subjective, as it is made in the context of the utility of various theoretical concepts, of diverse ways of perceiving a firm’s goals. The problems indicated above are not new to economic sciences. A subjective approach was the distinctive feature of the so-called ‘psychological’ (Austrian) school of economics. The interpretation of the concepts of effectiveness and efficiency has a long tradition too. It may be reasonable to approach the problem of the economic evaluation of a firm (including effectiveness and efficiency assessment) from a slightly different perspective.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Obecny kryzys gospodarczy sprawił, że w refleksji dotyczącej stanu ekonomii jako nauki coraz częściej pojawiają się głosy, wedle których nauka ta wymaga gruntownej przebudowy. Zakres tych opinii jest oczywiście duży i obejmuje zarówno te skrajnie radykalne, głoszące, iż główny nurt, jakkolwiek byłby definiowany, należałoby czym prędzej porzucić, gdyż stanowi on źródło wszelkich gospodarczych niepowodzeń1, jak i te, które wskazują, że związek między stanem ekonomii jako nauki a sytuacją gospodarczą w żadnym razie nie może być postrzegany w sposób mechanicystyczny2, a zatem, że te dwa elementy, jeśli w ogóle można łączyć, to z pewnością nie na zasadzie prostych relacji przyczynowo-skutkowych. Wśród tych opinii jednak dość istotną część stanowią również te, które wskazują, że, jeśli w ogóle mamy do czynienia z sytuacją, którą można by określić mianem heurystycznego impasu, to źródeł tegoż impasu należałoby upatrywać przede wszystkim w filozoficznych i metodologicznych słabościach ekonomii, a dopiero później, jeżeli w ogóle, w jej warstwie teoretycznej. Niniejsza praca stanowi nie tylko wyraz akceptacji dla tych opinii, ale też jest w zamyśle próbą ich rozwinięcia i analizy. Uważam bowiem, że dyskurs ekonomiczny jest współcześnie (i był w przeszłości) obciążony przez, zazwyczaj implicytną obecność w nim, filozoficznych rozstrzygnięć, stanowiących spuściznę modernizmu (tożsamego z tradycjami kartezjańsko-baconowskimi) i to one decydują w głównej mierze o pojawiających się w nim heurystycznych ograniczeniach. Główny nacisk zostaje więc w tej pracy położony na zagadnienie wpływu tego, co zostaje w niej określone jako modernistyczne przesądzenia filozoficzne, na charakter i przebieg dyskursu ekonomicznego w tej jego części, która odpowiada za obecność w ekonomii określonych przekonań i idei filozoficzno-metodologicznych właśnie. Mając jednak na uwadze, iż zagadnienie to jest już w dyskursie obecne, a także będąc świadomym, że koncepcje z obszaru filozofii nauki, które do jego analizy dotychczas były wykorzystywane, nie spełniły pokładanych w nich nadziei, narzędziem analizy postanowiłem uczynić koncepcję, która dość radykalnie od tych już zastosowanych się różni, a którą jest L. Flecka psychosocjologia poznania naukowego. Podstawowym jej rysem jest stricte konstruktywistyczny sposób postrzegania zagadnienia wiedzy naukowej, który w istotnym stopniu uzupełniają idee kolektywizmu i historyzmu epistemologicznego oraz paradygmatyczności poznania. Wybór tej akurat koncepcji nie jest oczywiście przypadkowy, gdyż wynika z mojego głębokiego przekonania, że jest ona wolna od słabości podejść alternatywnych i w tym sensie ma nad nimi znaczną przewagę heurystyczną.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Przedmiotem badań szeroko ujmowanych nauk ekonomicznych (obejmujących ekonomię i zarządzanie) są zachowania uczestników rynku. Ich poznanie ma głęboki sens naukowy, gdyż to one ostatecznie kreują wyniki ekonomiczne. Mimo wielorakich badań tych zachowań człowiek nie jest w stanie przewidywać wszystkich zjawisk ekonomicznych, czego potwierdzeniem są różnego rodzaju kryzysy (gospodarcze lub pojedynczych przedsiębiorstw). Wydaje się, iż dokonywana od stuleci interpretacja zachowań człowieka jako podmiotu ekonomicznego ciągle jest niewystarczająca. Wyborom ekonomicznym towarzyszą przecież stany mentalne – zjawiska coraz bardziej zauważalne w teoriach. Być może słaba zdolność predykcji zjawisk ekonomicznych wynika z braku właściwego rozpoznania stanów mentalnych towarzyszących ludziom. W dotychczasowym dorobku teoretycznym zachowania ekonomiczne człowieka często były postrzegane jako zjawiska automatyczne, o liniowych zależnościach między bodźcem a reakcją. Tymczasem reakcja człowieka jest oparta na jego subiektywnych interpretacjach (ocenach). Cechą wyróżniającą człowieka jest to, iż wartościuje swoje otoczenie, w tym organizację w której funkcjonuje, jej wyniki oraz zachodzące w niej działania. Powszechnie przyjęło się, iż podstawowymi kryteriami oceny (wartościowania) w naukach ekonomicznych są kategorie oparte na pojęciach efektywność i skuteczność. Ich interpretacja (skuteczności i efektywności) często ma charakter subiektywny, gdyż jest dokonywana w kontekście ocen użyteczności różnych koncepcji teoretycznych, różnego postrzegania celów przedsiębiorstwa. Wskazane problemy nie są zagadnieniami nowymi w naukach ekonomicznych. Podejście subiektywne stanowiło cechę wyróżniającą tzw. szkołę psychologiczną (austriacką) ekonomii. Interpretacja pojęć efektywność i skuteczność ma z kolei długoletnią historię. Być może zasadne jest spojrzenie na problem ocen ekonomicznych przedsiębiorstwa (skuteczności i efektywności) z nieco innej perspektywy. Witold Kowal, dr hab. – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego (Instytut Marketingu). Jego zainteresowania naukowe dotyczą: skuteczności oraz efektywności organizacji i marketingu, rozwoju koncepcji marketingowych, procesów zarządzania marketingiem, procesów informacyjnych w marketingu. Jest autorem wielu publikacji, w tym monografii pt. Kontrola skuteczności marketingowej – problem zmienności interpretacji i pomiaru (2010) oraz współautorem książek Zarządzanie marketingiem (2014), Strategiczne planowanie marketingowe (1996) oraz Marketing. Jak to się robi? (1992). Współpracował z 27 firmami w charakterze konsultanta lub trenera.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
[…] recenzowana książka jest oryginalną pracą naukową, należącą do dziedziny nauk politologicznych (politologii). Świadczy o tym zarówno tematyka pracy, jak i dobór metody naukowej (analiza programów i dokumentów Partii Pracy oraz organizacji międzynarodowych). Oryginalny wkład autora polega na przeprowadzeniu systematycznych badań ewolucji programowej brytyjskiej Partii Pracy w oparciu o źródła wytworzone przez tę strukturę polityczną. Autor wprowadził zatem do polskiego obiegu naukowego angielskojęzyczne źródła, niedostępne dla polskiego czytelnika. Co więcej, dane te poddał oryginalnej interpretacji i systematyzacji pod względem politologicznym i metodologicznym […]. Z tego też względu, choć praca należy do politologii, to zainteresować może również przedstawicieli innych nauk społecznych i dyscyplin: filozofii politycznej i społecznej, socjologii, ekonomii i historyków idei. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Opracowanie A. Płachciaka jest ciekawym przedsięwzięciem, wartym uwagi z kilku powodów. Dotyczy ono pojęcia zrównoważonego rozwoju, które jest od ponad 25 lat przedmiotem bardzo wielu badań i publikacji, a także – czasami zasadniczych – sporów. Jednocześnie jest to pojęcie stosowane praktycznie – w aktach prawnych (w tym aktach najwyższej rangi), politykach publicznych, dyskusjach politycznych itd. Także w swoich praktycznych zastosowaniach pojęcie zrównoważonego rozwoju budzi kontrowersje i dyskusje. Recenzowana monografii a dotyczy zatem zagadnienia ważnego, zarówno na płaszczyźnie teoretyczno-koncepcyjnej, jak i praktycznej. Autor zastosował ciekawe podejście. Otóż, zawęził zakres swoich badań dotyczących pojęcia zrównoważonego rozwoju do użytku czynionego z tej koncepcji w ramach doktryny i praktyki politycznej i – co więcej – dalej zawęził pole dociekań do obecności tej koncepcji w polityce brytyjskiej Partii Pracy. dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Gromadzenie, przetwarzanie i raportowanie informacji w odpowiednich przekrojach jest niezbędne do podejmowania decyzji ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji. W związku z tym współczesna rachunkowość zarządcza stanowi istotne wsparcie informacyjne dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw i instytucji. Artykuły zgromadzone w niniejszym tomie Prac Naukowych dotyczą wielu problemów związanych z rachunkowością zarządczą i zostały pogrupowane w przekroju czterech obszarów tematycznych. 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji zarządczej. 2. Pomiar, ocena i raportowanie dokonań. 3. Wybrane instrumenty rachunkowości zarządczej. 4. Rachunkowość zarządcza w sektorze publicznym. Opracowania dotyczące pierwszego obszaru stanowią wprowadzenie metodologiczne do projektowania systemów rachunkowości zarządczej. Autorzy analizują wykorzystanie informacji zarządczej i jej przydatność w procesie podejmowania decyzji. Drugi obszar dotyczy różnych aspektów pomiaru i raportowania dokonań. W artykułach podejmowane są problemy skutków skandali finansowych w kontekście sprawozdawczości, kształtowania obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw, raportowania zarządczego w obszarze logistyki, szacowania ryzyka operacyjnego oraz odzwierciedlenia kapitału intelektualnego w raportach spółek. W trzecim obszarze Autorzy analizują wybrane metody wykorzystywane w rachunkowości zarządczej, takie jak: matryca miar, zarządzanie kosztami, planowanie sieciowe. Ostatnia grupa opracowań odnosi się do zastosowania instrumentów rachunkowości zarządczej w sektorze publicznym. W artykułach poruszane są problemy gospodarki finansowej gmin, rachunku kosztów działań w jednostkach publicznych oraz zagadnienie budżetowania w publicznym szpitalu. Zaprezentowane opracowania przedstawiają współczesne obszary badań w zakresie rachunkowości w przedsiębiorstwach i instytucjach.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Oddawana do rąk czytelników publikacja powstała jako komponent prac naukowo-badawczych nad problematyką przemian współczesnej rodziny oraz ich konsekwencji i uwarunkowań w różnych kontekstach naukowych i w aspekcie praktycznym. Skupia ona rezultaty badań i opinie w sposób bezpośredni i pośredni związane z tematyką usług społecznych jako perspektywicznych rozwiązań na rzecz poprawy warunków tworzenia i funkcjonowania rodzin. Niespójność stylu i niejednolita objętość rozdziałów są odzwierciedleniem odmiennych warunków, w jakich one powstawały, oraz wyrazem poszanowania dla decyzji autorów. Niekiedy ukazują swoiste modele argumentacji i uświadamiają szeroki zakres dyskusji na ten temat.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again