Form of Work
Książki
(20)
Publikacje naukowe
(9)
Publikacje dydaktyczne
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(16)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Author
Barłóg Krystyna
(3)
Ungeheuer-Gołąb Alicja
(3)
Frączek Zofia
(2)
Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo
(2)
Walc Wiesława
(2)
Bajda Karol
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Bozacka Małgorzata
(1)
Chrobak Małgorzata (filolog)
(1)
Kocór Maria
(1)
Kopeć Urszula
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kozaczuk Franciszek red
(1)
Lew-Kowalewicz Aneta
(1)
Lulek Barbara
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Mazepa Teresa (1968- )
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Rabizo-Birek Magdalena (1964- )
(1)
Rut Jerzy
(1)
Szluz Beata
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Dziecko autystyczne
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Czytelnictwo dzieci
(2)
Młodzież
(2)
Opieka społeczna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Rodzina
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja kultury
(1)
Aspiracje
(1)
Baluch, Alicja
(1)
Beszczyńska, Zofia
(1)
Biblioterapia
(1)
Burnett, Frances Hodgson
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Donoghue, Emma
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Europa
(1)
Euroregion
(1)
Fonoholizm
(1)
Homplewicz, Janusz
(1)
Informacja wizualna
(1)
Jakość życia
(1)
Kamishibai
(1)
Karpaty
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Książka obrazkowa
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kultura popularna
(1)
Literatura polska
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niemcy
(1)
Norma społeczna
(1)
Odszkodowania wojenne
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Podręczniki
(1)
Pokolenie Y
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Praca przymusowa
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Problemy społeczne
(1)
Promocja kultury
(1)
Przestępczość
(1)
Reforma szkolnictwa
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Seksualizacja
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka dla dzieci
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka górska
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wartość
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wynaturzenie (socjologia)
(1)
Subject: work
Little princess
(1)
Z górki na pazurki
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Księga pamiątkowa
(2)
Literatura dla dzieci
(2)
Podręcznik
(2)
Literatura
(1)
Opracowanie
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Psychologia
(3)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(3)
Literaturoznawstwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45688 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 31.01.2022
Z pełnym uznaniem odnoszę się do pomysłu zajęcia się problemem uwarunkowań profilaktyki i terapii zachowań trudnych u dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Autorka szczegółowo charakteryzuje […] zwłaszcza jedną z dróg radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, podkreślając, że podstawą oddziaływań terapeutycznych w tym zakresie […] jest analiza funkcjonalna takich zachowań ujmująca je w szerokim kontekście osobistym i środowiskowym […]. Ostateczne i wiążące wnioski Autorka formułuje na podstawie wyników badań z zastosowaniem odpowiednich metod statystycznych oraz – co pragnę szczególnie podkreślić – wskazuje prawidłowości zaobserwowane w trakcie analizy indywidualnych przypadków. Treść rozdziału VI potwierdza zaś […] ten wymiar misji nauki, który odpowiada na społeczne oczekiwania i zapotrzebowania. W tym przypadku wyrazem tak rozumianej misji nauki są opracowane przez Autorkę propozycje oddziaływań na same dzieci, a także pewne plany i programy adresowane do ich rodziców i terapeutów. Z recenzji dr. hab. Adama Mikruta, prof. UP
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec życia w małżeństwie i rodzinie Problematyka pracy odnosi się do ważnego aspektu współczesnej pedagogiki specjalnej i rehabilitacji społecznej, gdzie w coraz większym stopniu i zakresie kładzie się nacisk na wzajemne interakcje zachodzące pomiędzy osobą z niepełnosprawnością a środowiskiem społecznym. […] Cechuje się dużą wartością poznawczą, dostarczając wielu cennych informacji zweryfikowanych empirycznie w badaniach przeprowadzonych w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Porządkuje również wiedzę dotyczącą problematyki ich małżeństwa i rodziny oraz psychospołecznych uwarunkowań, rozproszoną w wielu publikacjach o charakterze naukowym. Propozycja wydawnicza ma charakter wielowątkowego studium, które wnosi nowe oryginalne elementy do naszej dotychczasowej wiedzy na temat psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym w obszarze życia małżeńskiego i rodzinnego, oczekiwań z tym związanych. […] Adresowana jest nie tylko do nauczycieli i terapeutów szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, w których zgodnie z wolą i decyzją rodziców mogą kształcić się ich dzieci niepełnosprawne, ale również do wszystkich zainteresowanych, szczególnie studentów studiów pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Janusza Kirenki
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 05.07.2021
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostepne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 209-225 i przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45866 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 20.05.2021
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 44930 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 42263 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 11.02.2021
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45689 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.06.2020
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 44933 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 13.03.2019
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Streszczenie w języku angielskim przy rozdziałach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45687 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 13.03.2019
Bibliografia przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45685 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45684 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 12.03.2019
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45681 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 12.03.2019
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 111-116.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45679 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45680 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44942 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42621 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły dot. m.in.: jakości życia człowieka jako płaszczyzny aksjologicznej w systemie edukacji, poszukiwań wartościowej edukacji, młodzieży i Dekalogu, systemów wartości młodzieży na przełomie wieków, antropologii i pedagogiki auxiliarnej, miejsca współczesnej rodziny w systemie opiekuńczo-wychowawczym, możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dziecku i rodzinie w systemie oświaty, wykorzystywania literatury dziecięcej w biblioterapii dorosłych, języka migowego w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym, wychowania językowego uczniów w młodszym wieku szkolnym, pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju i trudnościami w nauce. 1 art. w jęz. słowackim o koncepcjach wychowania człowieka dla sztuki i muzyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39930 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39932 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. przy pracach
Streszczenie: Rozdział pierwszy prezentuje funkcjonowanie systemów penitencjarnych w niektórych państwach europejskich (w Szwecji, Irlandii, Anglii, Estonii, Mołdawii, Słowacji, na Ukrainie). Drugi zawiera opracowania dot. teoretycznych i praktycznych poszukiwań rozwiązań w polskiej penitencjarystyce. Kolejny omawia różne aspekty pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39793 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Streszczenie: Praca poświęcona problematyce wartości tej kategorii młodzieży, która weszła w okresie realizacji obowiązku szkolnego w konflikt z prawem. Dla szerszego kontekstu odniesienia porównano hierarchię wartości badanych z ich rówieśnikami nie naruszającymi norm prawnych (uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół zawodowych i LO), a także z młodocianymi i dorosłymi przstępcami odbywającymi karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. W oparciu o badania określono strukturę i hierarchię wartości niedostosowanych, a także ich społeczne determinanty. (-)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39819 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again