Form of Work
Artykuły
(8)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Śliwicki Dominik
(2)
Danecka Marta
(1)
Dolny Edward
(1)
Gałecka-Burdziak Ewa
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Maksim Monika
(1)
Malarska Anna
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Wiktorowicz Justyna
(1)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(1)
Wojdyło-Preisner Monika
(1)
Woźniak Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Bezrobocie
(9)
Rynek pracy
(3)
Ludzie w wieku średnim
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Kadry
(1)
Zasiłki dla bezrobotnych
(1)
Zatrudnienie socjalne
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy / Edward Dolny, Zenon Wiśniewski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 3, s. 30-34.
Streszczenie: Mierniki efektywności pomocy w poszukiwaniu pracy. Wskaźnik syntetyczny. Empiryczna weryfikacja zaproponowanej metody badania efektywności.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Alternatywny program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Uwarunkowania teoretyczne wpływu zasiłków na intensywność poszukiwania zatrudnienia przez bezrobotnych.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawienie koncepcji badania efektywności realnej ex post i ex ante aktywnej polityki rynku pracy oraz zaprezentowanie przykładowych obliczeń efektywności aktywnych programów wykonanych na podstawie danych dla jednego z badanych powiatowych urzędów pracy.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Prezentacja innowacyjnego narzędzia (aplikacji PROFIL), bazującego na ekonometrycznym modelowaniu procedur profilowania i adresowania, opracowanego w ramach projektu pn. Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówiono wyniki badań poświęconych przedsiębiorczości osób w wieku 50+, przede wszystkim z perspektywy działań wspierających świadczonych przez doradców zawodowych. Wnioski: większość osób 50+, które myślą o założeniu własnej firmy robi to ze względu na brak perspektyw zatrudnienia. Oznacza to, że własna firma jest - w ich mniemaniu - ostatnią szansą na aktywność zawodową, a celem przedsiębiorców jest przede wszystkim zarobienie na własne utrzymanie.
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again