Form of Work
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(12)
Książki
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Deskur Maria
(2)
Gniady Joanna
(2)
Nowacka Dorota (1961- )
(2)
Rettinger Renata (1967- )
(2)
Babicka-Wirkus Anna
(1)
Baranowska Aneta Sylwia
(1)
Chomiuk Andrzej
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Dobosz Janusz
(1)
Flądro Edyta
(1)
Gilla Anna
(1)
Gradowska Jolanta
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Hałucha-Adamko Monika (1979- )
(1)
Jegier Aneta
(1)
Jeżowski Mateusz
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalisiak-Mędelska Magdalena
(1)
Kryński Jakub
(1)
Kwiatkowski Stefan T
(1)
Milewska-Moneta Lucyna
(1)
Pacewicz Alicja (1958- )
(1)
Pacewicz Piotr (1953- )
(1)
Pachocki Michał
(1)
Podgórniak-Krzykacz Aldona
(1)
Polanowska Justyna
(1)
Rachwał Tomasz (1974- )
(1)
Ratajczak Joanna
(1)
Rybińska Agnieszka (edukacja)
(1)
Rymarek Katarzyna
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Skupień Dagmara
(1)
Sobczak Anna (socjologia)
(1)
Sołbut Agnieszka
(1)
Sołtys Magda
(1)
Stępiński Adam
(1)
Szczeniak Katarzyna
(1)
Szprycer-Brodowska Agnieszka
(1)
Szurowska Beata (1973- )
(1)
Trojanowicz-Kasprzak Maria
(1)
Wilczyńska Ewa (nauczycielka)
(1)
Więcław Grzegorz
(1)
Wojciechowski Eugeniusz
(1)
Zając Dorota
(1)
Zalewska Małgorzata (nauki kultury fizycznej)
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łotewski Marcin
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(12)
Time Period of Creation
2001-
(18)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Opiekunki i opiekunowie dziecięcy
(1)
Rodzice
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Dobre praktyki
(18)
Przedsiębiorczość (postawa)
(4)
Czytelnictwo dzieci
(3)
Kompetencje kluczowe
(3)
Promocja czytelnictwa
(3)
Edukacja ekonomiczna
(2)
Erasmus+ (program)
(2)
Kształcenie
(2)
Odbiór dzieła literackiego
(2)
Programy edukacyjne UE
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie szkół podstawowych
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Czytanie globalne
(1)
Czytelnictwo młodzieży
(1)
Doradztwo metodyczne (pedagogika)
(1)
Dorośli
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z doświadczeniem migracji
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Futbol amerykański
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gry sportowe
(1)
Inność
(1)
Joga
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Metody nauczania
(1)
Mobilność edukacyjna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Opór (postawa)
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Osiek" (Gdańsk)
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoła Podstawowa nr 26 im. S. Staszica (Białystok)
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umiędzynarodowienie nauki i edukacji
(1)
WF z Klasą (program)
(1)
Wielokulturowość
(1)
Więź społeczna
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolontariat szkolny
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zumba
(1)
eTwinning (program)
(1)
Subject: time
2001-
(13)
Subject: place
Polska
(9)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Europa
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Norwegia
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z pracy zbiorowej
(10)
Poradnik
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Broszura
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(15)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Nauka i badania
(2)
Psychologia
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
21 results Filter
Article
In basket
Article
In basket
Dobre praktyki edukacji pozaformalnej / Renata Rettinger. W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych : obszary : przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych. s. 220-233. - 2020.
Bibliografia, netografia na stronach 231-233.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46112 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46551 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46831 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Naukowa ; t. 5)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46212 (1 egz.)
Article
In basket
Wolontariat szkolny jako narzędzie rozwoju kompetencji przedsiębiorczych / Renata Rettinger. W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych : obszary : przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych. s. 142-155. - 2020.
Bibliografia na stronach 153-155.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
E-book
In basket
Niniejsza publikacja jest efektem drugiego etapu badań dotyczących współpracy i konkurencji w gminach, zrealizowanego w latach 2011−2013 w ramach projektu „Władza lokalna między państwem, społeczeństwem i rynkiem. Współpraca i konkurencja”. Zawiera wyniki pogłębionych badań w gminach województwa łódzkiego, stanowiących uzupełnienie pierwszej publikacji dotyczącej gmin w ujęciu ogólnopolskim. Obecnie analizą ilościową objęto 16 łódzkich gmin wytypowanych na podstawie wyników badania ogólnopolskiego, a 6 spośród nich poddano analiziejakościowej w postaci studiów przypadków. Przyjęta formuła badania pozwoliła na analizę mechanizmów i czynników warunkujących współpracę. Celem badań była próba identyfikacji lokalnych uwarunkowań kooperacji w wybranych gminach. W części pierwszej zawarto charakterystykę województwa łódzkiego, w której skoncentrowano uwagę na działalności gmin, ich kondycji finansowej oraz sposobach realizacji zadań publicznych. Rozdział drugi poświęcony został omówieniu zastosowanych metod badawczych, a w rozdziale trzecim scharakteryzowano wybrane gminy oraz zaprezentowano ilościowe ujęcie zachodzących w nich procesów współpracy. Najobszerniejszy jest rozdział czwarty, poświęcony analizie studiów przypadków 6 gmin wybranych na podstawie stopnia zaangażowania we współpracę. W kolejnej części przedstawiono działalność lokalnych grup działania, w skład których wchodzą analizowane gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę treści podstawowych programów samorządowych pod kątem programowania działań współpracy. Publikację zamyka karta dobrej praktyki, która ma szansę wzbogacić nadal jeszcze skromną wiedzę w zakresie zintegrowanego podejścia do współpracy na poziomie gminy. Książka jest polecana wszystkim osobom zainteresowanym problematyką samorządu terytorialnego, a w szczególności aspektami współpracy i konkurencji międzysektorowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Obszerny tom poświęcony problemom, wyzwaniom, perspektywom i zagrożeniom polskiego i europejskiego prawa pracy. W tekstach znanych polskich i zagranicznych autorów Czytelnik znajdzie inspirujące przemyślenia dotyczące: wpływu rewolucji technicznej, technologicznej i informacyjnej, globalizacji, przemian gospodarczych, rozwoju regulacji korporacyjnych na prawo pracy i stosunki pracy; znaczenia i kierunków rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa pracy; tendencji do objęcia ochroną charakterystyczną dla prawa pracy wykonawców pracy niebędących pracownikami; jednolitej umowy o pracę, flexicurity i innych nowych koncepcji; problemów prawnych, jakie rodzi zatrudnianie pracowników mówiących różnymi językami, a także obaw związanych z przyszłą rolą prawa pracy i przekonania, że jego podstawą pozostaną ochrona pracowników i rokowania zbiorowe. Prezentowana książka powstała dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy podjęcia pracy naukowej przez prof. zw. dr. hab. Michała Seweryńskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie, wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń prawników, senatora RP, Honorowego Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który pełnił liczne ważne funkcje publiczne, w tym ministra Rządu RP, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz przewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich i członka Papieskiej Rady ds. Świeckich.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again