Forma i typ
Artykuły
(38)
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(10)
Poradniki i przewodniki
(1)
Dostępność
dostępne
(9)
wypożyczone
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(12)
Autor
Limont Wiesława (1949- )
(6)
Dyrda Beata
(3)
Cieślikowska Joanna
(2)
Dreszer Joanna
(2)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(2)
Banaszkiewicz Agnieszka (nauki filologiczne)
(1)
Bieluga Krystyna
(1)
Bieniak Andrzej
(1)
Boczarowa Ołena
(1)
Bonner Sebastian
(1)
Borowska Alicja
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Chilmon-Procyk Agata
(1)
Cybis Natalia
(1)
Dawson Peg
(1)
Drapała Ilona
(1)
Giza Teresa
(1)
Grelowska Wanda
(1)
Guare Colin
(1)
Guare Richard
(1)
Helman Włodzimierz
(1)
Igielska Beata
(1)
Jabłońska Karolina (pedagog)
(1)
Jabłoński Sławomir (1972- )
(1)
Jegier Aneta
(1)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(1)
Kazuk Ewa
(1)
Kałuba-Korczak Anna
(1)
Koszyk Irena
(1)
Kovach Robert
(1)
Kujawa Maria (psycholog)
(1)
Kuśpit Małgorzata
(1)
Ledzińska Maria
(1)
Lehman Maria
(1)
Magda-Adamowicz Marzenna
(1)
Malec Anna (pedagog)
(1)
Marzec Magdalena
(1)
Mielcarek Dorota
(1)
Mosionek Aleksandra
(1)
Myszka Małgorzata
(1)
Niebrzydowski Leon
(1)
Niemierko Bolesław (1935- )
(1)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(1)
Painter Frieda
(1)
Paszek Joanna
(1)
Paszek Krystyna
(1)
Polaszewska-Nicke Magdalena
(1)
Pufal-Struzik Irena
(1)
Pýchová Iva
(1)
Rędzio Anna M
(1)
Skoczylas Joanna
(1)
Sobczyńska Karolina
(1)
Szperlich Ewa
(1)
Szurowska Beata (1973- )
(1)
Sękowski Andrzej Edward (1957- )
(1)
Turska Dorota
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin )
(1)
Walencik-Topiłko Anna
(1)
Weksej Aleksandra
(1)
Winnicka Halina
(1)
Witkoś Maria
(1)
Zimmerman Barry J
(1)
Ziółkowska Beata (1967- )
(1)
Zyzik Elżbieta
(1)
Łyskawińska Marta
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(41)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(12)
1989-2000
(2)
Kraj wydania
Polska
(50)
Język
polski
(50)
Odbiorca
Rodzice
(1)
Temat
Dziecko zdolne
(50)
Zdolności
(18)
Nauczanie
(5)
Wychowanie przedszkolne
(5)
Nauczanie początkowe
(4)
Twórczość
(4)
Myślenie twórcze
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Kompetencje społeczne
(2)
Młodzież szkolna
(2)
Oceny szkolne
(2)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(2)
Rozwój emocjonalny
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Bezradność intelektualna
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dojrzewanie
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko niesłyszące
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Gry i zabawy
(1)
Języki
(1)
Kara (psychologia)
(1)
Kompetencje emocjonalne
(1)
Limont, Wiesława
(1)
Logopedia
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Mowa
(1)
Nagroda (psychologia)
(1)
Nastolatki
(1)
Ontogeneza
(1)
Przekonania
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Socjalizacja
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Trema
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wzmocnienie pozytywne (psychologia)
(1)
Zagrożenie stereotypem
(1)
Zdolności muzyczne
(1)
Temat: dzieło
Uczeń zdolny
(1)
Temat: czas
2001-
(8)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Poradnik
(1)
Publikacje
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(13)
Psychologia
(12)
Językoznawstwo
(1)
Nauka i badania
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
50 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33087 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Autorka odpowiada na pytania : Jakie cechy charakteryzują uczniów zdolnych? Dlaczego czasem niełatwo rozpoznać zdolnego ucznia? Przedstawia przepisy i procedury dotyczące uczniów zdolnych. Omawia badania w poradni.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 4, s.39-46.
Streszczenie: Próba wyjaśnienia czym są zdolności, od czego zależy efektywność uczenia się. Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy potocznym myśleniem o osobach zdolnych a naukową refleksją i empirią.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Po czym poznać dziecko zdolne / Elżbieta Zyzik, Wanda Grelowska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003/2004, 3, s.36-40.
Streszczenie: Charakterystyczne cechy dziecka wskazujące na uzdolnienia ucznia w określonych dziedzinach wiedzy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s.37-44.
Streszczenie: Potencjał rozwojowy ucznia zdolnego. Specyfika odczuwania i reagowania uczniów zdolnych. Związki zdolności z typem wzmożonej pobudliwości psychicznej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Szkoła pomaga Celinie / Bolesław Niemierko // NOWA SZKOŁA. - 2011, nr 7, s.22-23.
Streszczenie: Refleksje na temat uczniów zdolnych, ale sprawiających trudności wychowawcze.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje / Ołena Boczarowa // SZKOŁA SPECJALNA. - 2011, nr 1, s.5-14.
Streszczenie: Typy uzdolnień. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wybitnie uzdolnieni / Włodzimierz Helman // NOWA SZKOŁA. - 1996, nr 5, s.29-31.
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43139 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. ang. przy pracach
Streszczenie: Opracowania teoretyczne i badawcze skupiają się wokół 3 grup zagadnień: zdolności z perspektywy psychologicznej, osobowościowego kontekstu rozwoju ucznia zdolnego, twórczości jako wymiaru zdolności. Omówiono m.in.: teorię dezintegracji pozytywnej jako koncepcję zdolności, przeszkody w rozwoju zdolności, wpływ inteligencji emocjonalnej ucznia na osiągnięcia edukacyjne, perfekcjonizm i cechy osobowości uczniów zdolnych, wpływ stereotypów na tożsamość płciową uczniów zdolnych, twórczość jako cel dydaktyczny, model dziecka twórczego, wyobraźnię twórczą i zdolności kierunkowe dzieci w wieku przedszkolnym. Przedstawiono także wyniki badań dot. emocji i motywów zaangażowania w hippikę.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41927 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie: Opracowania teoretyków i praktyków zajmujących się edukacją uczniów zdolnych. Pierwsza część traktuje o rozwoju ucznia zdolnego w kontekście środowiskowym. Podjęto próbę określenia obrazu ucznia zdolnego w percepcji nauczycieli, poddano analizie osobiste kryteria nauczycieli w procesie identyfikacji zdolnych matematycznie uczniów klas początkowych, ukazano rozwój procesów samokształcenia osób zdolnych, opisano możliwości i zagrożenia środowiska rodzinnego dla rozwoju uczniów wybitnie zdolnych. Na podstawie badań własnych przeanalizowano także rodzinne uwarunkowania zawodowej edukacji muzycznej oraz opisano edukację artystyczną i kształcenie ucznia zdolnego w kontekście przemian kultury współczesnej. W części drugiej - "Wokół dobrej praktyki szkolnej" opisano m. in. edukację uczniów zdolnych prowadzoną w wybranych szkołach w Płocku (projekt "Szkoła wspierająca uzdolnienia") oraz w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu (innowacyjna metoda kształcenia języka polskiego - nauczanie na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym oraz przemiana biblioteki szkolnej w "Magiczną bibliotekę").
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 42097 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 103
Streszczenie: Autorka wychodzi od zagadnień ogólnych dotyczących cech dziecka zdolnego i różnych typów talentu. Tłumaczy kim jest dziecko "zdolne' i "utalentowane". Opisuje kontakt dziecka zdolnego i rodziców. Określa potrzeby dziecka zdolnego. przedstawia metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym. W części praktycznej opracowania autorka charakteryzuje sposoby stymulacji procesów poznawczych dziecka zdolnego, funkcjonowanie dziecka zdolnego w przedszkolu. Prezentuje zajęcia i zabawy rozwijające zdolności, podaje zestawy kontrolne do rozpoznawania określonych zdolności dziecka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 42016 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Teresa Giza // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003/2004, nr 3, s.28-31.
Streszczenie: Jak ujawniają się zdolności dzieci w wieku przedszkolnym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
O dzieciach zdolnych / Halina Winnicka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1997, nr 1, s. 15-17.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej