Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Stopczyński Andrzej
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
Rosyjska myśl polityczna jest na gruncie polskiej literatury naukowej dość dobrze zbadana i opisana, jednak wciąż mało jest monografii poświęconych rosyjskim myślicielom nieprawosławnym, którzy podnosili kwestie dotyczące sposobów pielęgnowania wartości religijnych swojej wspólnoty w zmieniającym się świecie, próbowali diagnozować aktualne problemy społeczne i polityczne. Myśl polityczna jednego z wybitnych rosyjskich intelektualistów muzułmańskich – Musy Dżarullaha Bigijewa jest mało znana w Polsce, stąd książka stanowi istotny wkład w przedstawienie polskiemu czytelnikowi ważnych idei powstałych w Rosji na przełomie XIX i XX wieku oraz dotyczących szeroko rozumianej sytuacji społeczno-politycznej żyjących tam muzułmanów. Sama postać Bigijewa jest wyjątkowo interesująca. Po pierwsze jego pisma pozytywnie wpłynęły na rozwój studiów koranicznych. Po drugie zaś obfitujący w wydarzenia istotne dla losów Rosji i świata okres, w którym żył Bigijew, inspirował go do głębokich przemyśleń na temat procesów, których był świadkiem. Szczególnie wartościowe w tym aspekcie wydaje się spojrzenie na ówczesne wydarzenia, na negatywne konsekwencje wdrażania w życie ideologii komunistycznej nie tyle z perspektywy rosyjskiego uczonego, ile również – a może przede wszystkim – myśliciela muzułmańskiego. dr hab. Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again