Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(3)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Bobryk Jerzy
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Fiske John
(1)
Gierczak Aleksandra
(1)
Gontarz Beata
(1)
Jachimowska Katarzyna
(1)
Kempna-Pieniążek Magdalena
(1)
Kurek Magdalena
(1)
Kłakówna Zofia Agnieszka (1951- )
(1)
Maj Anna
(1)
Mattelart Armand
(1)
Mattelart Michele
(1)
Mikułowski Pomorski Jerzy
(1)
Ordetx Kristina
(1)
Pałynyczko-Ćwiklińska Agnieszka
(1)
Siemieniecki Bronisław (1950- )
(1)
Tchorzewski Andrzej Michał (1943- )
(1)
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
(1)
Zalewska-Turzyńska Magdalena
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żurek Sławomir Jacek (1967- )
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Logopedzi
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Psycholodzy
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Komunikacja społeczna
(5)
Nauczanie
(3)
Edukacja medialna
(2)
Filologia polska
(2)
Kapitał kulturowy
(2)
Kultura
(2)
Semiotyka
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Teoria literatury
(2)
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Aplikacja internetowa
(1)
Czytanie
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Miłość
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Portal randkowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stosunki międzyludzkie
(1)
Tekst
(1)
Tekstologia
(1)
Teoria
(1)
Teoria afektów
(1)
Teoria nauczania
(1)
Teoria poznania
(1)
Teoria umysłu
(1)
Uczucia
(1)
Wychowanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Programy telewizyjne
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(6)
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Literaturoznawstwo
(2)
Nauka i badania
(2)
Językoznawstwo
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
bibliogr. s.139-[156]
Streszczenie: Książka przedstawia hitorię teorii komunikacji społecznej, napisaną z europejskiej perspektywy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37328 (1 egz.)
Book
In basket
(Kreatywność)
Streszczenie: Autor przedstawia główne tezy oraz najważniejszych autorów z zakresu teorii komunikowania zajmującej obecnie poczesne miejsce na rynku akademickim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37928 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42615 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37883 (1 egz.)
Book
In basket
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Katedra Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej
Streszczenie: Próba uporządkowania elementarnej wiedzy o wychowaniu jako bycie społecznym. Jako wstęo do rozważań zaproponowano teorię wychowania w znaczeniu narzędzia poznawania rzeczywistości społecznej i wytworu dwóch podmiotów-wychowującego i wychowywanego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33953 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46619 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45398 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46581 (1 egz.)
E-book
In basket
Seria: Media i Kultura (1), ISSN 2719-9789 Złożone w monografię teksty, odmienne w założeniach, w przyjętej metodologii, w wyborze (niekiedy punktowym) materiału, który stał się podstawą do poczynionych rozpoznań, wchodzą jednakowoż we wzajemne interakcje, tworząc przestrzeń partycypacji praktyk i badawczych, i kulturowych. Zebrane w pierwszej części tomu artykuły prezentują różnorodność konceptualizacji tekstów kultury, rozpoznają modusy i efekty włączania się w jej dziedzictwo, wskazują na aspekty jej współtworzenia i korzystania z niej, eksponują i poddają krytycznej analizie rozmaitość sposobów uczestnictwa w kulturze. Drugą część tomu zdominowały refleksje dotyczące sytuacji (i transformacji) podmiotu, kultury, jej odbiorców, wreszcie: całej humanistyki we współczesnej rzeczywistości medialnej. Podstawowym kontekstem omawianych tutaj przez autorów zjawisk jest rewolucja cyfrowa, której skutki wciąż nie są dla nas w pełni uchwytne. Taka sytuacja nie tylko zmusza badaczy do wypracowywania nowych narzędzi i metodologii, lecz także prowokuje do zadawania pytań o szanse i zagrożenia, jakie stwarzają nowe technologie w zakresie budowania (post)ludzkiej tożsamości, modyfikowania zasad komunikacji społecznej i ustanawiania relacji między kulturą wysoką i niską.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja poświęcona jest podnoszeniu sprawności organizacji przez komunikowanie wewnętrzne. Autorka uznaje bowiem niewłaściwą komunikację wewnątrzorganizacyjną za główną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania organizacji. Zaprezentowany w monografii autorski model organizacji jako systemu sieci zintegrowanych relacji komunikowania stanowi propozycję opisu i analizy organizacji przez pryzmat komunikowania. Komunikacja odgrywa w nim rolę służebną wobec koordynacji, im lepsze jest narzędzie - komunikacja, tym lepszy efekt koordynacyjny. Model koordynacji organizacyjnej wraz z grupami wskaźników pozwala natomiast określić poziom sprawności organizacji oraz wskazuje obszary, w których wymaga ona poprawy. Oba modele zastosowane łącznie pozwalają na oznaczenie dynamiki zmian sprawności organizacji w czasie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again