Form of Work
Artykuły
(12)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Gajda Krzysztof
(1)
Tański Paweł
(1)
Urbańska-Galanciak Dominika
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaciak Beata
(1)
Łaziński Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Kultura współczesna
(8)
Kultura
(4)
Edukacja kulturalna
(2)
Człowiek
(1)
Dziecko we współczesnej kulturze medialnej
(1)
Hip-hop
(1)
Język polski
(1)
Kaczmarski, Jacek (1957-2004)
(1)
Kicz
(1)
Kompetencje
(1)
Kultura masowa
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura współczesna
(1)
Muzyka
(1)
Muzyka rozrywkowa
(1)
Picasso, Pablo (1881-1973)
(1)
Piosenka polska
(1)
Poetyka
(1)
Poezja polska
(1)
Recenzje
(1)
Rock
(1)
Szeja, Jerzy
(1)
Sztuka współczesna
(1)
Transformacja
(1)
Subject: work
Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej
(1)
Genre/Form
Recenzja
(1)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Ucieczka z folwarku / Jan A. Fazlagić // EDUKACJA I DIALOG. - 2008, nr 3, s.17-19.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / Beata Łaciak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 1, s. 56-62.
Streszczenie: Rec. książki :" Dziecko we współczesnej kulturze medialnej", pod red. Beaty Łysiak, Warszawa 2003, Instytut Spraw Publicznych
No cover
Article
In basket
Walka o rymy / Stanisław Wójtowicz // POLONISTYKA. - 2005, 3, s.44 (172) - 47 (175).
No cover
Article
In basket
Dzisiejszy homo player / Dominika Urbańska-Galanciak. W: Polonistyka. 2005, nr 3, s. 60-62. - 2005.
Zawiera rec. książki: Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej / Jerzy Zygmunt Szeja. - Kraków, 2004.
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Interdyscyplinarne czasopismo humanistyczne, istniejące od 1957 roku. Do 2014 roku ukazywało się jako dwumiesięcznik, od 2015 roku jest kwartalnikiem. Publikowane są w nim artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii oraz językoznawstwa. Zamieszczane są również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów oraz inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Od redakcji Drugi zeszyt tegorocznego numeru „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ma układ tematyczny — składają się nań artykuły dotyczące wielorakich procesów konwergencyjnych zachodzących zarówno w samej literaturze, jak i w relacji z nią. Głównym przedmiotem refleksji nad przestrzeniami tekstów pragniemy uczynić często stosowane we współczesnym dyskursie naukowym pojęcie konwergencji. Wykorzystuje się je obecnie w różnych dziedzinach, od badań matematyczno-przyrodniczych, przez językoznawcze, politologiczne, socjologiczne, po studia z zakresu nowych mediów, komunikacji i antropologii kulturowej. Na ile rzeczywiście dochodzi do nakładania się i przenikania procesów kulturowych i jak bardzo — jeśli w ogóle — zjawisko to ma wpływ na stan literatury oraz jej teorii? Bieżącemu numerowi ZRL przyświeca cel analitycznego przyjrzenia się w perspektywie badań literackich pewnym mechanizmom i ich efektom charakterystycznym dla czasów digitalizacji kultury, gwałtownego rozwoju technologii użytkowej i idącej za tym hipotetycznej homogenizacji kultury. Proponowane czytelnikowi artykuły skupiają się na różnorodnych problemach, częstokroć prezentując odmienne stanowiska badawcze do wyjściowego zagadnienia. Dostrzeżenie nieoczywistości i zróżnicowania procesów konwergencyjnych łączy się w niniejszym tomie z próbą sprostania płynności oraz wieloaspektowości konwergencji, która z założenia wprowadza intermodalność, interdyscyplinarność i wielojęzykowość w to, co tekstowe. Autorzy studiów tu zawartych stawiają pytania między innymi o status poetyki w dobie konwergencji i wpływ procesów związanych z digitalizacją na struktury i cechy gatunkowe czy dyskursywne, podejmują namysł nad problemem ontologii dzieła hybrydycznego, szukają przykładów konwergencji w poezji konkretnej, e-poezji, liberaturze, tekstach logowizualnych, blogach okołoliterackich, serwisach społecznościowych, historiografii czy mieście — rozumianym jako przestrzeń tekstów/tekst. Przenikanie się dziedzin widać także w doborze narzędzi i metodologii naukowych — pragmalingwistyka sąsiaduje z klasyczną genologią, antropologia z pedagogiką, a teorie literatury z komparatystyką i badaniami nad nowymi mediami. Liczymy, że rozpiętość tematyczna w połączeniu z rozmaitością perspektyw badawczych uczyni ten zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ważnym i ciekawym w lekturze (wielo)głosem w coraz wyraźniej zaznaczającym swoje miejsce w humanistyce XXI wieku dyskursie okołokonwergencyjnym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again