Form of Work
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Abramowicz Joanna
(1)
Kretek-Kamińska Agnieszka
(1)
Psyk-Piotrowska Elżbieta
(1)
Segiet Waldemar
(1)
Szczęsna-Dyńska Barbara
(1)
Zajda Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Lokalne grupy działania
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja kultury
(1)
Biblioteka
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Lokalne Grupy Działania
(1)
Lokalne grupy działania (LGD)
(1)
Nauczyciele
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(1)
Region
(1)
Rodzice
(1)
Szkolnictwo
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
5 results Filter
E-book
In basket
Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych, poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę badanej zbiorowości – zarówno opis społeczno-demograficznych cech respondentów, ich członkostwa w LGD, jak i aktywności politycznej. W rozdziale trzecim dokonano prezentacji danych dotyczących struktury kapitału społecznego lokalnych grup działania, z uwzględnieniem jego różnych aspektów. Rozdział czwarty poświęcony jest charakterystyce wybranych czynników potencjalnie warunkujących kapitał społeczny lokalnych grup działania. Wnioski zawarte w rozdziale piątym zamykają część merytoryczną książki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again