Form of Work
Publikacje naukowe
(16)
Artykuły
(12)
Książki
(5)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(2)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Gasiul Henryk (1950- )
(2)
Magda-Adamowicz Marzenna
(2)
Batory Anna
(1)
Bednarkowa Wiga
(1)
Cuprjak Magdalena
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Janowicz Kamil
(1)
Kowalik-Olubińska Małgorzata (1956- )
(1)
Kowalska Ewa (pedagog)
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Kędzia Marta
(1)
Lewicka Maria
(1)
Maison Dominika (1966- )
(1)
Nesterowicz-Wyborska Justyna
(1)
Niemczyk Jerzy (organizacja i zarządzanie)
(1)
Palka Stanisław (1941- )
(1)
Rymarczyk Krystyna
(1)
Sobczak Pamela
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(17)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Pracownicy naukowi
(1)
Studenci
(1)
Subject
Metody badawcze
(17)
Badania naukowe
(5)
Dzieci
(5)
Pedagogika
(4)
Metodologia
(3)
Badania jakościowe
(2)
Motywacja
(2)
Podmiotowość
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Uczucia
(2)
Aktywność prospektywna
(1)
Badania ilościowe
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Chorzy z uszkodzeniem mózgu
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Język dziecka
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Motywacja osiągnięć
(1)
Muzyka
(1)
Mózg
(1)
Młodzież
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Neurony lustrzane
(1)
Neuroobrazowanie
(1)
Ojcostwo
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rozumienie
(1)
Spostrzeganie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły muzyczne II stopnia
(1)
Tożsamość (psychologia)
(1)
Uczniowie
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(4)
1945-1989
(4)
1989-2000
(4)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(11)
Artykuł problemowy
(10)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(7)
Nauka i badania
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Filozofia i etyka
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Metody badania emocji i motywacji / redakcja naukowa Henryk Gasiul. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2018. - 392, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46094 (1 egz.)
Book
In basket
Jakościowe metody badań społecznych : podejście aplikacyjne / Dominika Maison. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : PWN, 2022. - 318, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 305-310. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47181 (1 egz.)
Book
In basket
([Seria Akademicka. Ekonomia])
Na książce wyłącznie znak graficzny serii. Nazwa serii na stronie internetowej.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia na stronach 337-364.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46116 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 320)
Bibliografia, netografia na stronach 215-226.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46517 (1 egz.)
E-book
In basket
Artykuły opublikowane w niniejszym tomie przedstawiają kierunki i różne aspekty rozwoju metod i technik badań marketingowych, które odgrywają szczególną rolę w zwiększaniu poziomu wiedzy, będącej obecnie coraz ważniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Rozwój badań marketingowych ma charakter wielokierunkowy, a wyrazem tego jest powstawanie nowych podejść badawczych, znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych z zakresu marketingu w przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynku. Rozwojowi metod ilościowych towarzyszy wzrost znaczenia badań jakościowych, wynikający zarówno z samej ich specyfiki, jak i ze zmian zachodzących na rynku oraz powstawania nowych paradygmatów nauk społecznych. Jednocześnie w literaturze coraz częściej wskazuje się na wymóg triangulacji, który dotyczy w szczególności badań etnograficznych i łączenia metody obserwacji z metodą wywiadu. Do rekomendowanych rozwiązań w zakresie triangulacji w obszarze badań jakościowych należy także postępowanie polegające na wykorzystywaniu w projekcie badawczym semiotyki i pogłębionych wywiadów indywidualnych lub zogniskowanych wywiadów grupowych. W procesach tworzenia wiedzy marketingowej niejednokrotnie użyteczna może być również triangulacja badań jakościowych i ilościowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy numer czasopisma „Ekonomia” zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji pn. „Ekonomia instytucjonalna wobec nowych zjawisk gospodarczych”, poświęcone zagadnieniom ekonomicznym wyjaśnianym za pomocą badań nad instytucjami. Instytucje, rozumiane jako normy prawne i normy społeczne oraz mechanizmy ich egzekwowania, są przedmiotem większości artykułów, które mają formę rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych. Część opracowań zawartych w tym zeszycie tworzą także publikacje, których autorzy podjęli dyskusję dotyczącą metody badawczej ekonomii. Krytyka ekonomii, jej ograniczonych zdolności do wyjaśniania wyborów dokonywanych przez osoby gospodarujące oraz formułowania predykcji odnośnie do przebiegu zjawisk makro-ekonomicznych nasiliła się w ostatnich latach pod wpływem badań psychologii ekonomicznej oraz w związku z ostatnim kryzysem finansowym. Zagadnienia metodo-logiczne mają znaczenie fundamentalne dla ekonomii jako nauki, z tego powodu artykuły poświęcone tym problemom otwierają niniejszy zeszyt.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych [Methodological issues in cultural and cross-cultural research], doi 10.7366/189618002014280101, s. 8–27; Piotr Szarota: Przyjaźń pod mikroskopem. Problemy metodologiczne w badaniach nad funkcjonowaniem relacji przyjacielskich [Scrutinizing friendship. Methodological problems in investigation of friendship relationships], doi 10.7366/189618002014280102,s. 28–37; Karolina Mazurowska, Paweł Boski: Czynniki istotne w procesie rozwiązywania konfliktu w międzykulturowym środowisku pracy. Triangulacja w interpretacji danych [Significant factors in the processs of conflict solution in the multicultural work setting.Triangulation in data interpretation], doi 10.7366/189618002014280103, s. 38–53; Natasza Kosakowska-Berezecka, Karol Karasiewicz: Jestem unikalny, więc cenię Twoją unikalność? Wpływ aktywizacji tożsamości osobistej i społecznej na postrzeganie innych – porównanie międzykulturowe Polska–Indie [I am unique therefore I appreciate your uniqueness? Effects of personal and social identity priming on judgments of others: A cross-cultural comparison of Poland and India], doi 10.7366/189618002014280104, s. 54–67; Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak, Renata Sikora, Ben C. H. Kuo, Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina, Greta Gober: Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem. Badania międzykulturowe [Culture, stress and coping strategies. Cross-cultural study], doi 10.7366/189618002014280105, s. 68–91; Joanna Różycka-Tran, Paweł Boski, Bogdan Wojciszke: Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach [Zero-sum game belief as a social axiom: A 37-nation study], doi 10.7366/189618002014280106, s. 92–109.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again