Form of Work
Książki
(9)
Artykuły
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
Makro-
(2)
Maksim Monika
(2)
Marciniak Stefan red
(2)
Czarny Bogusław
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Domański Stanisław Ryszard
(1)
Gulcz Mieczysław
(1)
Musiałkiewicz Jacek
(1)
Nojszewska Ewelina
(1)
Piotrowska Maria
(1)
Rekowski Marek (1948- )
(1)
Słoczyński Tymon
(1)
Urbaniak Piotr
(1)
Varian Hal R
(1)
Zawadzki Kamil
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Mikroekonomia
(12)
Ekonomia
(5)
Makroekonomia
(3)
Rynek pracy
(3)
Działalność gospodarcza
(1)
Gospodarka
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
Wpływ sieci społecznych na zatrudnienie i płace / Tymon Słoczyński // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2012, nr 7, s. 14-18.
Streszczenie: Ekonomia sieci społecznych - nowa dziedzina badań mikroekonomicznych.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35969 (1 egz.)
Book
In basket
Mikroekonomia / Marek Rekowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, [2015]. - 391 s. : ilustracje ; 25 cm.
(Seria Akademicka.)
Podręcznik akademicki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44710 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39676 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Mikroekonomiczne efekty aktywnej polityki rynku pracy / Monika Maksim // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 3, s. 8-11.
Streszczenie: Przedstawienie koncepcji i metod badania efektywności realnej aktywnej polityki rynku pracy na poziomie mikroekonomicznym, wskazanie najważniejszych problemów związanych z pomiarem jej efektów oraz określenie mocnych i słabych stron stosowanych podejść badawczych.
No cover
Book
In basket
Podstawy ekonomii. Cz. 1. Mikroekonomia / Piotr Urbaniak. - Wyd. 5. - Poznań : "eMPi22", 1998. - 144, [1] s. : wykresy ; 24 cm.
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38994 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35977 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37319 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35702 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys wiedzy o gospodarce / Jacek Musiałkiewicz. - Warszawa : "Ekonomik", 1999. - 146 stron : faksymile ; 21 cm.
Bibliografia na stronie 143.
Dla uczniów szkół nieekonomicznych - techników, liceów zawodowych, szkół zasadniczych i policealnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36040, 35950 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39972, 37387 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Opis doświadczeń państw: Danii, Szwecji i Niemiec, które w zakresie ewaluowania programów publicznych, w tym szczególnie polityk rynków pracy, mają stosunkowo długą tradycję oraz pokaźny dorobek naukowo-badawczy. Omówiono zagadnienia dotyczące podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych w przeprowadzanie ewaluacji polityki rynku pracy, danych i sposobu ich pozyskiwania, stosowanych podejść badawczych oraz aktualnych wyników analiz efektywności aktywnych polityk rynku pracy (APRP) przeprowadzonych w tych krajach.
E-book
In basket
ISSN 2080-5977 Na zeszyt „Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna” składa się 19 artykułów, których Autorzy zdecydowali się na zgłębienie dwóch obszarów teorii instytucjonalnej – metody i aplikacji. Postanowiliśmy w konstrukcji niniejszego zbioru uwydatnić ten właśnie podział. Tak więc w pierwszej części zeszytu Autorzy rozważają istotne problemy teoretyczne współczesnej myśli instytucjonalnej, w drugiej natomiast starają się przyjrzeć jej ujęciu konkretnych realiów gospodarczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Kolejny, trzeci numer czasopisma „Ekonomia – Economics” do rąk Czytelników oddajemy w 2013 roku. Zawiera jedenaście artykułów naukowych. Zeszyt otwiera opracowanie autorstwa Marcina Mrowca. Paradygmat szkoły austriackiej oraz krytyka keynesizmu i monetaryzmu. Autor przedstawia w nim kluczowe założenia paradygmatu austriackiej szkoły ekonomii (ASE), by wskazać podstawowe różnice między przeglądami ASE a keynesizmem oraz monetaryzmem. Opracowanie Agnieszki Domańskiej nakreśla charakter współczesnych zaawansowanych modeli analizy gospodarki światowej z punktu widzenia ich przydatności do badania międzynarodowej transmisji impulsów polityki gospodarczej, powstających pod wpływem wykorzystania jej obu ważnych instrumentów, tj. polityki fiskalnej i monetarnej. Artykuł Marty Ostrawskiej, Mariki Lach i Karoliny Wójcickiej zwraca uwagę na ważne dla rozwoju gospodarczego relacje pomiędzy rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym. Doświadczenia kryzysu finansowego 2007-2012 wywarły wpływ na wiele instytucji funkcjonujących w globalnej gospodarce rynkowej. Również doświadczenia ostatniego kryzysu przyczyniły się do ewolucji funkcji agencji ratingowych. O determinantach tego naturalnego efektu dostosowawczego pisze Justyna Brzezicka. Niniejszy zeszyt obok opracowań na temat zjawisk o charakterze makroekonomicznym zawiera także siedem artykułów charakteryzujących ciekawe zjawiska o charakterze mikroekonomicznym. Michał Ginter skupia swoją uwagę na analizie uwarunkowań, które hamowały rozwój firm przemysłowych pod względem wprowadzanych innowacji produktowych i technologicznych w latach 2006-2011. Problematyka rozwoju regionalnego jest przedmiotem analizy Małgorzaty Podogrodzkiej, która bada uwarunkowania rozwoju klasy kreatywnej w regionach. Potencjał klasy kreatywnej jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego. Michał Głuszak oraz Bartłomiej Marona na podstawie badań literaturowych przygotowali interesujący artykuł, w którym dzielą się wynikami badania popytu na mieszkanie na obszarze metropolitarnym. Piotr Staniszewski analizuje kwestię regulacji z obszaru prawa własności, ograniczających koszty transakcyjne związane z efektami zewnętrznymi zagospodarowania nieruchomości. Paweł Dziekański zaproponował nowe rozwiązanie metodyczne do oceny efektywności działań finansowych samorządowych gmin wiejskich. Zeszyt zamyka opracowanie Ewy Mazur-Wierzbickiej Autorka rozważa konsekwencje wpływu zmian demograficznych w postaci przyrostu naturalnego, wydłużającego się czasu życia, postępu medycyny itp. na powstawanie problemów środowiskowych; zależności te ilustruje doświadczeniami Europy, Azji oraz Afryki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again