Forma i typ
Artykuły
(20)
Książki
(2)
Dostępność
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Autor
Stróżyński Klemens
(3)
Szaleniec Henryk
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Banach Czesław
(1)
Basińska Anna (1978- )
(1)
Ciężka Beata
(1)
Domalewski Jarosław
(1)
Fazlagić Amir Jan
(1)
Jasińska-Maciążek Aleksandra
(1)
Jastrzębska Lidia
(1)
Julkowski Bartosz
(1)
Konarzewski Krzysztof (1948- )
(1)
Kondratek Bartosz
(1)
Kulon Filip
(1)
Michalak Renata
(1)
Sikora Renata
(1)
Skórska Paulina
(1)
Szefler Elżbieta
(1)
Szlosek Franciszek (1943- )
(1)
Szuwarzyński Andrzej
(1)
Szyling Grażyna
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Wojtczak Bogusława
(1)
Wołodźko Tymoteusz
(1)
Świst Karolina
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(22)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(22)
Temat
Nauczanie
(19)
Nadzór pedagogiczny
(4)
Egzaminy gimnazjalne
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Dane statystyczne
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Bibliografia
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Edukacyjna wartość dodana
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Gimnazja
(1)
Język polski
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Matematyka
(1)
Matura (2005- )
(1)
Metoda DEA
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczyciele
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ochrona krajobrazu
(1)
Oświata
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Psychologia
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Sprawdzian dla szóstoklasistów
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technika
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wartość
(1)
22 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 0083-4254 nr 175)
Bibliogr. s. 254-261. - Streszcz. ang
Streszczenie: Spis treści: I. AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI JAKO PODŁOŻE PROCESÓW ROZWOJOWYCH. 1. Pojęcie aktywności i jej rodzaje; 2. Aktywność jako czynnik rozwoju; 3. Mechanizm wpływu aktywności na rozwój; 4.Główne zadania i osiągnięcia rozwojowe okresu późnego dzieciństwa; 5. Aktywność poznawcza; 6. Rola zewnętrznej interwencji w cykl rozwoju. Dorosły jako mediator pomiędzy dzieckiem a otoczeniem fizyczno-społecznym. II. PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA JAKO ZEWNĘTRZNY KONTEKST PODEJMOWANIA PRZEZ DZIECKO AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ. 1. Analiza pojęć: środowisko, środowisko lokalne, środowisko wychowawcze, przestrzeń edukacyjna; 2. Składniki przestrzeni edukacyjnej dziecka w okresie późnego dzieciństwa; 2.1. Przestrzeń fizyczno-przyrodnicza; 2.2. Przestrzeń społeczna; 2.2.1. Rodzina; 2.2.2. Szkoła; 2.2.3. Grupa rówieśnicza; 2.2.4. Społeczność lokalna oraz instytucje środowiska lokalnego; 2.3. Przestrzeń kulturowa; 2.4. Przestrzeń wirtualna. III. WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZINY W PROCESIE EDUKACYJNYM. 1. Prawne uwarunkowania współuczestnictwa rodziców w procesie edukacji dziecka; 2. Przyczyny dezintegracji; 2.1. Przyczyny osobowe; 2.2. Przyczyny organizacyjne; 2.3.Przyczyny historyczno-społeczno-kulturowe; 3.Obszary współuczestnictwa nauczycieli i rodziców w procesie edukacji. IV. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH. 1. Przedmiot i cele badań; 2. Problemy główne i szczegółowe oraz hipotezy badawcze; 3. Dobór zmiennych i ich charakterystyka; 4. Metody, techniki i narzędzia badawcze; 5. Organizacja i procedura badań. V. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ. 1. Nauczyciele; 2. Rodzice; 3. Dzieci; 4. Charakterystyka środowisk lokalnych; 4.1. Szkoły wiejskie; 4.2. Szkoła w małym mieście; 4.3. Szkoły dużego miasta.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43383 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Bibliogr. s. 155-158
Streszczenie: Streszczenie: Zaprezentowano: teorię ewaluacji w szkole, wymagania państwowe wobec szkół i placówek wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, procedurę ewaluacji, modele metodologiczne i techniki obiektywizujące, technikę budowania ankiety, przygotowanie wywiadu dla ewaluacji szkoły, schemat obserwacji i jego wykorzystanie w ewaluacji, analizę dokumentu, studium przypadku, pomiar dydaktyczny ze wskazaniem sposobu budowania zadań testowych i interpretację wyników, strukturę raportu z ewaluacji i przykład jego wykorzystania. Na płycie CD materiały do kopiowania w celu prowadzenia ewaluacji w szkole i szkoleń dla nauczycieli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41488 (1 egz.)
Brak okładki
Brak okładki
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej