Form of Work
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(12)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Bocheńska-Brandt Anna
(1)
Drozd František
(1)
Godzik Marta
(1)
Grzebyk Jarosław Grzegorz
(1)
Hołyst Justyna
(1)
Huber Lidia
(1)
Kanios Anna
(1)
Kałuża-Kopias Dorota
(1)
Kiełtyka Aleksandra (fizjoterapia)
(1)
Kiełtyka Bogumiła
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kretek-Kamińska Agnieszka
(1)
Krzewińska Aneta
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Leja Maryla
(1)
Lubińska-Żądło Bogumiła
(1)
Marszałek Lidia
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Thel Karolina
(1)
Zawada Anna
(1)
Łuszczyńska Marynia
(1)
Żurowska-Wolak Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(13)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Opieka nad osobami starszymi
(12)
Osoby w wieku starszym
(5)
Opieka społeczna
(4)
Infrastruktura społeczna
(2)
Jakość życia
(2)
Opiekunki i opiekunowie osób starszych
(2)
Osoby w wieku starszym w rodzinie
(2)
Badania porównawcze
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
COVID-19
(1)
Chorzy
(1)
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II (Piła)
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Imigranci
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzina
(1)
Samoorganizacja
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Studenci
(1)
Subject: time
2001-
(11)
Subject: place
Polska
(3)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Niemcy
(1)
Nowy Targ (woj. małopolskie)
(1)
Piła (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Gostycyn)
(1)
Słowacja
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(10)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(8)
Artykuł problemowy
(6)
Raport z badań
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(12)
Medycyna i zdrowie
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
14 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
Publikacja dotyczy usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych starszym osobom niesamodzielnym. W pierwszej części przedstawiono krótką analizę zjawisk starości i samotności osób starszych jako wieloaspektowych wyzwań dla polityk publicznych oraz charakterystykę wybranych modeli opieki nad osobami niesamodzielnymi stosowanych na świecie. Część drugą poświęcono analizie zakresu i sposobu wykonywania usług opiekuńczych skierowanych do starszych osób niesamodzielnych w Polsce. Bazuje ona na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki na terenie pięciu województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i śląskiego. W książce zaprezentowano ograniczenia osób zależnych i wynikające z nich potrzeby, czynności realizowane przez opiekunów w celu ich zaspokojenia, a także trudności związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Starano się zidentyfikować źródła tych problemów oraz sformułować praktyczne wskazówki służące ich przezwyciężaniu i odnoszące się do standardów usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again