Form of Work
Artykuły
(39)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Adamczyk Tomasz
(1)
Banach Marek (1962- )
(1)
Baniak Józef
(1)
Bańka Augustyn
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Bogucka Maria Jolanta
(1)
Bożykowski Marek
(1)
Brosch Anna
(1)
Filipowicz Renata
(1)
Gajda Janusz (1933- )
(1)
Gałecka-Burdziak Ewa
(1)
Gdula Maciej (1977- )
(1)
Gierat Tadeusz Waldemar
(1)
Gierek Piotr
(1)
Hadała Maciej
(1)
Izdebski Albert
(1)
Jacher Władysław
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Kalinowska Danuta
(1)
Kamasz Ewelina
(1)
Kiciński Krzysztof
(1)
Klincewicz Krzysztof
(1)
Knyspel-Kopeć Renata
(1)
Kojder Andrzej
(1)
Konieczna-Sałamatin Joanna
(1)
Korzym Renata
(1)
Kubiak Paweł
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Liberska Hanna
(1)
Libiszowska- Żółtkowska Maria
(1)
Malina Alicja (psychologia)
(1)
Mariański Janusz
(1)
Maroń Agnieszka
(1)
Mikołajczyk Marta
(1)
Mysior Radosław
(1)
Oczki Jarosław (1972- )
(1)
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
(1)
Ostrowski Piotr (socjolog)
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Pilarska Natalia
(1)
Piróg Danuta
(1)
Poliwczak Iwona
(1)
Płoski Marcin
(1)
Raczyńska Anna
(1)
Rosalska Małgorzata
(1)
Ruszkiewicz Dorota
(1)
Siemieniecka Dorota
(1)
Skibińska Małgorzata (1974- )
(1)
Smak Magdalena (socjologia)
(1)
Struck-Peregończyk Monika
(1)
Styczeń Marek
(1)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(1)
Swadźba Urszula
(1)
Turowska Anna
(1)
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wydawnictwo Naukowe
(1)
Walczak Dominika
(1)
Wołodźko Andrzej
(1)
Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
(1)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów)
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Zając Tomasz
(1)
Zaręba Sławomir H
(1)
Świda-Ziemba Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(43)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(19)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Młodzież
(12)
Etyka
(9)
Normy moralne
(9)
System wartości
(8)
Socjologia
(7)
Multimedia
(6)
Pedagogika medialna
(6)
Komunikacja społeczna
(5)
Praca
(5)
Rynek pracy
(5)
Edukacja medialna
(4)
Absolwenci szkół wyższych
(3)
Internet
(3)
Kobieta
(3)
Bezrobocie
(2)
Dane statystyczne
(2)
Ludzie starzy
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Policja
(2)
Polityka społeczna
(2)
Procedura "Niebieskie Karty"
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Płeć
(2)
Rodzina
(2)
Studenci
(2)
Warszawa
(2)
2001
(1)
Autorytet
(1)
Blogi
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Geragogika
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kariera
(1)
Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986)
(1)
Klasa średnia
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Korupcja
(1)
Książki
(1)
Kultura
(1)
Kultura wizualna
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odpoczynek
(1)
Ossowski, Stanisław
(1)
PRL
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Poradnictwo
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Porady medyczne
(1)
Postawy
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prestiż
(1)
Przywództwo
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzice
(1)
Rola społeczna
(1)
Sieroctwo
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjologia ciała
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telewizja
(1)
Tożsamość osobista
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytet Gdański
(1)
Uniwersytet Warszawski
(1)
Użytkownicy informacji
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wykluczenie finansowe
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wykształcenie
(1)
Wywiady
(1)
Zainteresowania
(1)
Zawód
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Dziennik Polski (czasopismo)
(1)
Subject: time
2001-
(13)
2001-0
(10)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czarnobyl (Ukraina ; okręg)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(22)
Artykuł z pracy zbiorowej
(21)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Raport z badań
(2)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Edukacja i pedagogika
(10)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Historia
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
44 results Filter
Book
In basket
(Engram)
Streszczenie: Spis treści: Cz. I. Praca i jej miejsce w życiu współczesnego człowieka. 1. Problematyka wartości w zarządzaniu u przyszłych menedżerów ─ przegląd badań międzykulturowych; 2. Mobbing jako zagrożenie XXI wieku; 3. Wynagrodzenia zasadniczym elementem rynku pracy ─ wartość pracy w Polsce; 4. Współczesny rynek pracy w Polsce. Kondycja psychospołeczna i ekonomiczna. Prekariat w branży gastronomicznej; 5. Rola aktywnej polityki rynku pracy w zwalczaniu bezrobocia; 6. Płaca minimalna ─ skutecznym sposobem walki z ubóstwem? 7. Bezrobocie jako czynnik blokujący emancypację kobiet. Cz. II. Obraz współczesnych relacji interpersonalnych. 8. Radzenie sobie i wartościowanie zadań rozwojowych przez młodych dorosłych w kontekście przemian współczesnego świata; 9. Znaczenie przywiązania kobiet dla ich zależności od partnera oraz poziomu konfliktów interpersonalnych w związku; 10. Czarna Triada Osobowości a satysfakcja z relacji intymnych studentów w związkach kohabitacyjnych; 11. Wybrane aspekty funkcjonowania osób otyłych i z nadwagą w rodzinie w świetle badań własnych; 12. Dziadek i babcia opiekunami zastępczymi. Problemy wychowania oraz relacje przywiązaniowe. Cz. III. Postęp technologiczny w życiu współczesnych ludzi. 13. Wykorzystanie treści z mediów społecznościowych przez polskie media ─ charakterystyka, szanse i zagrożenia; 14. Witajcie w naszym zamku, czyli o nowym feudalizmie informacyjnym, kreowanym przez wielkie korporacje z branży IT; 15. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w świetle różnic pokoleń a wykluczenie cyfrowe osób w wieku 50+ ; 16. Generacja Y i jej udział w internecie oraz mediach społecznościowych; 17. Rola mediów we współczesnym świecie i ich wpływ na rozwój młodego człowieka. Cz. IV. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku w ujęciu psychologów. 18. Podstawowe kwestie pomiaru zmiennych psychologicznych w kontekście wyzwań XXI wieku; 19. Rozpoznawanie i zapamiętywanie twarzy wyzwaniem dla ludzi XXI wieku; 20. Seksualizacja dziewcząt a sprzyjające jej współczesne zjawiska społeczne; 21. Regulacyjna rola emocji i inteligencji emocjonalnej a zdrowie człowieka. Współczesna perspektywa psychologiczna; 22. Funkcja refleksyjna i jej znaczenie w programach treningowych skierowanych do rodziców. Cz. V. Współczesny wymiar niepełnosprawności. 23. Charakterystyka zmęczenia życiem codziennym opiekunów osób z paraplegią ze względu na zmienne społeczno-demograficzne i bytowe; 24. Orientacja przestrzenna osób niewidomych i słabowidzących w XXI wieku; 25. Alternatywne metody kontrolowania urządzeń elektronicznych jako wsparcie osób ograniczonych ruchowo; 26. ┬Szkice z marzeń├. Małżeństwo w narracji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną; 27. Komunikacja niewerbalna w relacji niewidomy ─ widzący; 28. Zróżnicowanie poczucia jakości życia pracowników warsztatów terapii zajęciowej; 29. Działania twórcze młodzieży z niepełnosprawnością złożoną. Cz. VI. Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnych seniorów. 30. Mobilność seniorów w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej; 31. Zaburzenia funkcji poznawczych ─ wyzwaniem dla starzejących się społeczeństw; 32. Potrzeby i oczekiwania osób starszych na przykładzie mieszkańców Gdańska; 33. Znaczenie aktywności własnej seniorów dla ich kondycji intelektualnej. Cz. VII. Współczesna kultura i jej wartości ─ wyzwanie czy zagrożenia dla społeczeństwa w XXI wieku. 34. Kultura szybkostrzelna/kultura ┬natłoku├ ─ jałowym gruntem dla rozwoju człowieka; 35. Anonimowość współczesnych przestrzeni miejskich; 36. Nazwy współczesnych centrów handlowych Polsce ─ ogólne tendencje nazewnicze; 37. Rola krytyka muzyki ─ spojrzenie krytyka, słuchacza i muzyka; 38. Analiza kondycji i perspektyw moralnych człowieka ponowoczesnego według Zygmunta Baumana; 39. Nadmiar ─ niedomiar ─ brak. Bohater literacki polskiej prozy najnowszej wobec wyzwań współczesności; 40. Wychowanie w XXI wieku w kontekście rozważań Floriana Znanieckiego; 41. Zmienność autorytetów we współczesnym świecie ─ echo ponowoczesnej transformacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 43648 (1 egz.)
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44237 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43781 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-172
Streszczenie: ┬Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza się ostatnio do głównych problemów społecznych współczesnej Polski [¬]. Mamy tutaj do czynienia z problemem społecznym o zasięgu masowym, wymagającym wielostronnej auskultacji z udziałem badaczy o nastawieniu swego rodzaju misyjnym, należących do sfery stosowanych nauk społecznych. W tych szeregach widzę mgr Monikę Struck-Peregończyk, która podjęła zadanie ukazania sytuacji wybranej grupy młodzieży niepełnosprawnej w bliskim jej regionie. [¬] Sformułowane w zakończeniu wnioski i rekomendacje mają nie tylko znaczenie poznawcze, ale w sposób przekonywający uzasadniają potrzebę budowy spójnego systemu zmagań z niepełnosprawnością i rozwoju rehabilitacji.├ prof. zw. dr hab. Antoni Rajkiewicz
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44463 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawienie planowanych metod poszukiwania pracy wśród osób kończących studia wyższe i określenie stopnia trafności tych zamierzeń poprzez rozpoznanie metod, które pozwoliły im uzyskać zatrudnienie.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again